• اطلاعیه ها

  • Morteza

   تغییرات در بخش های افزونه و پوسته   31/03/95

   طبق تصمیمات و برنامه های اصلی گروه، بخش معرفی پوسته های فارسی و همچنین بخش معرفی افزونه، از داخل انجمن غیرفعال شده و فقط امکان خواندن و دریافت فایل از این دو بخش وجود دارد. بزودی بخش هک و برنامه نویسی و بخش مشکلات دیگر از زیرگروه این انجمن ادغام می شوند.  

2,966 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 307 پاسخ
  • 19,853 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 10 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 392 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 43 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 44 بازدید