برترین های انجمن


Popular Content

نمایش ارسال هایی با بیشترین امتیاز در 21/09/95 در همه بخشها

  1. 2 points
    درود شما با همین سیستم وردپرس که بسیار پرقدرته و همه چیزهم مهیا با یک قالب آماده رایگان براحتی می تونی رشد کنی فقط چک کن سبک باشه و ساده - بقیه اش محتوا محتوا محتوا + اجرای تکنیک های سئو هست
  2. 2 points
    خدمت شما: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="WordPress Rule" stopProcessing="true"> <match url=".*" /> <conditions> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" /> </conditions> <action type="Rewrite" url="index.php" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration> سایت با هسته php بهتر است بر روی لینوکس راه اندازی شود پیشنهاد بنده تعویض سری سرویس به لینوکس است