برترین های انجمن

 1. Saeed Fard

  Saeed Fard

  وردپرس پارسی


  • امتیاز

   2

  • تعداد ارسال ها

   1,584


 2. rezakianoosh

  rezakianoosh

  عضو سایت


  • امتیاز

   2

  • تعداد ارسال ها

   1,054


 3. Monica

  Monica

  عضو سایت


  • امتیاز

   2

  • تعداد ارسال ها

   506


 4. Mostafa

  Mostafa

  وردپرس پارسی


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   1,438Popular Content

نمایش ارسال هایی با بیشترین امتیاز در 27/10/95 در همه بخشها

 1. 4 points
  سلام این کد برای قسمت پیشخوان هست، نوع محصول رو به صورت پیش روی مجازی و قابل دانلود قرار میده /** * WC - Set Downloadable product type as the default. * --------------------------------------------------------------- */ function itl_wc_product_type_options( $product_type_options ) { $product_type_options['virtual']['default'] = 'yes'; $product_type_options['downloadable']['default'] = 'yes'; return $product_type_options; } add_filter( 'product_type_options', 'itl_wc_product_type_options' ); این کد هم برای قسمت پیشخوان هست، در قسمت اطلاعات محصول موجودی و حمل و نقل رو حذف می‌کنه /** * WC - Remove Woocommerce Product Data Tabs. * --------------------------------------------------------------- */ function itl_remove_product_data_tabs( $tabs ) { unset( $tabs['inventory'] ); unset( $tabs['shipping'] ); return $tabs; } add_filter( 'woocommerce_product_data_tabs', 'itl_remove_product_data_tabs', 20, 1 ); این کد برای قسمت پرداخت هست، موارد ضروری رو غیر ضروری می‌کنه تا وقتی که موارد اضافه حذف شد اروری به کاربر نده مبنی بر اینکه فلان فیلد ضروری پر نشده /** * WC - Make Default Address Fields not required. * --------------------------------------------------------------- */ function itl_woocommerce_checkout_filters( $fields ) { $fields['address_1']['required'] = false; $fields['address_2']['required'] = false; $fields['city']['required'] = false; $fields['postcode']['required'] = false; $fields['country']['required'] = false; $fields['state']['required'] = false; $fields['city']['required'] = false; return $fields; } add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'itl_woocommerce_checkout_filters' ); این کد هم برای قسمت پرداخت و همچنین قسمت کاربری هست، موارد غیز نیاز رو حذف می‌کنه /** * WC - Remove Default Address Fields. * --------------------------------------------------------------- */ function itl_remove_checkout_fields( $fields ) { unset( $fields['billing']['billing_company'] ); unset( $fields['billing']['billing_address_1'] ); unset( $fields['billing']['billing_address_2'] ); unset( $fields['billing']['billing_city'] ); unset( $fields['billing']['billing_postcode'] ); unset( $fields['billing']['billing_country'] ); unset( $fields['billing']['billing_state'] ); unset( $fields['order']['order_comments'] ); unset( $fields['billing']['billing_address_2'] ); unset( $fields['billing']['billing_postcode'] ); unset( $fields['billing']['billing_company'] ); unset( $fields['billing']['billing_city'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_first_name'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_last_name'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_company'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_country'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_address_1'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_city'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_state'] ); unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] ); return $fields; } add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'itl_remove_checkout_fields' ); add_filter( 'woocommerce_billing_fields' , 'itl_remove_checkout_fields' ); add_filter( 'woocommerce_shipping_fields' , 'itl_remove_checkout_fields' ); این کد هم قسمت ویرایش آدرس رو در قسمت کاربری حذف می‌کنه /** * WC - Remove edit-address menu from Account Page. * --------------------------------------------------------------- */ function itl_woocommerce_remove_account_menu_items( $items ) { unset( $items['edit-address'] ); return $items; } add_filter( 'woocommerce_account_menu_items', 'itl_woocommerce_remove_account_menu_items' ); تمام این کدها در فایل functions.php قالبتون قرار می‌گیره اگر قسمت دیگه‌ای هم مونده بفرمایید
 2. 2 points
  سلام یکی از دوستانم با این مشکل روبرو شده بود با روش زیر حل شد. توسط سایت زیر چک کنید، اگر ویرویس پیدا شد میتونید با نصب آنتی ویرویس اریجینال (لایسنس قانونی) و بعد اسکن تمام فایلهای سایت از طریق اون مشکل رو رفع کنید. https://sitecheck.sucuri.net/ مراحل کار : 1- در سایت چک کنید، اگر ویروس پیدا کرد. 2- انتی ویروس اریجینال تهیه کنید و اونرو بعد از نصب روی کامپیوتر اپدیت کنید. 3- از طریق نرم افزارهای ftp وارد هاست بشید. 4- با انتی ویروس اریجینال اسکن کنید و صبر کنید تا ویروسها رو پیدا کنه. 5- تمام پیشنهاد : انتی ویروسی قدرتمند مثل کسپر اسکای، بیت دفیندر و ... تهیه کنید.
 3. 2 points
  تبدیل متن به باینری // Convert a string into binary // Should output: 0101001101110100011000010110001101101011 $value = unpack('H*', "Stack"); echo base_convert($value[1], 16, 2); تبدیل باینری به متن // Convert binary into a string // Should output: Stack echo pack('H*', base_convert('0101001101110100011000010110001101101011', 2, 16));
 4. 1 point
  احتمالا توسط ربات هک شده میزبان وبلاگی
 5. 1 point
  کد شما به شکل زیر تغییر میکنه ، عدد 10 تعداد پست های شماست ( دقت کنید کدهای حلقه که حذف کردید درست جایگزین بشه) همینطور در کد زیر تابع نمایش صفحه بندی مشخص کردم ، قبل از پایان حلقه قبل از هر تغییری یک کپی بگیرید که اگر اشتباهی شد برگردانید ( کدهای من تست شده ست ) <?php $args = array( 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' =>'10', 'meta_query' => array( array( 'key' => 'metair_karn', 'value' => $son , 'compare' => '=', ), ), 'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 ); $query = new WP_Query( $args ); ?> <?php if ( $query->have_posts() ) : ?> <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> <?php //نمایش صفحه بندی wpbeginner_numeric_posts_nav(); ?> <?php endwhile;?> <?php else : ?> <p><?php _e( 'متاسفیم ! چیزی پیدا نشد ! لطفا درصورت مشاهده این پیغام با مدیریت سایت تماس بگیرید .' ); ?></p> <?php endif; ?> به فانکشنز مراجعه کنید و کد زیر رو انتهای فایل ، قبل از بسته شدن php یعنی قبل از <? قرار بدید ( قبل از هر تغییری یک کپی از فانکشنز بگیرید که اگر اشتباهی شد برگردونید) function wpbeginner_numeric_posts_nav() { if( is_singular() ) return; global $wp_query; /** Stop execution if there's only ۱ page */ if( $wp_query->max_num_pages <= ۱ ) return; $paged = get_query_var( 'paged' ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : ۱; $max = intval( $wp_query->max_num_pages ); /** Add current page to the array */ if ( $paged >= ۱ ) $links[] = $paged; /** Add the pages around the current page to the array */ if ( $paged >= ۳ ) { $links[] = $paged - ۱; $links[] = $paged - ۲; } if ( ( $paged + ۲ ) <= $max ) { $links[] = $paged + ۲; $links[] = $paged + ۱; } echo '<div class="navigation"><ul>' . "\n"; /** Previous Post Link */ if ( get_previous_posts_link() ) printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_previous_posts_link() ); /** Link to first page, plus ellipses if necessary */ if ( ! in_array( ۱, $links ) ) { $class = ۱ == $paged ? ' class="active"' : ''; printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( ۱ ) ), '۱' ); if ( ! in_array( ۲, $links ) ) echo '<li>…</li>'; } /** Link to current page, plus ۲ pages in either direction if necessary */ sort( $links ); foreach ( (array) $links as $link ) { $class = $paged == $link ? ' class="active"' : ''; printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $link ) ), $link ); } /** Link to last page, plus ellipses if necessary */ if ( ! in_array( $max, $links ) ) { if ( ! in_array( $max - ۱, $links ) ) echo '<li>…</li>' . "\n"; $class = $paged == $max ? ' class="active"' : ''; printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $max ) ), $max ); } /** Next Post Link */ if ( get_next_posts_link() ) printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_next_posts_link() ); echo '</ul></div>' . "\n"; } به انتهای style.css کدهای زیر را اضافه کنید .navigation li a, .navigation li a:hover, .navigation li.active a, .navigation li.disabled { color: #fff; text-decoration:none; } .navigation li { display: inline; } .navigation li a, .navigation li a:hover, .navigation li.active a, .navigation li.disabled { background-color: #۶FB۷E۹; border-radius: ۳px; cursor: pointer; padding: ۱۲px; padding: ۰.۷۵rem; } .navigation li a:hover, .navigation li.active a { background-color: #۳C۸DC۵; }
 6. 1 point
  باسلام کوئری و حلقه رو اینجا قرار بدید
 7. 1 point
  سلام ! خب از توابع پارسی دیت استفاده کنید : parsidate('Y m d') یا اگه جلالی دارین از <?php echo jdate ('l, j F , Y') ; ?>