برترین های انجمن


Popular Content

نمایش ارسال هایی با بیشترین امتیاز در 03/07/96 در همه بخشها

 1. 2 points
  سلام برای یافتن این نوع کدهای مخرب ابتدا از طریق View Page Source توی پیج اصلی بررسی کن ببین این کد ها کجا قرار دارن. در مرحله بعد هم باید فایل های Header.php , Index.php قالبت رو بررسی کنی شاید این کدهای تبلیغاتی توی صفحات بالا هم باشه!
 2. 1 point
  سلام همانطوری که دوستان گفتند میتونید آیپی بلاک کنید روش بلاک کردن هم میتونید داخل فایل htaccess بن کنید آیپی رو به این صورت Deny from 127.0.0.1 یا اینکه میتونید به یه صفحه یا یه فید فیک اونهارو بفرستید. RewriteCond %{REMOTE_ADDR} 127\.0\.0\.1 RewriteRule .* http://address.com/FeedFake [R,L] اگر سایت تازه هستش و معروف نیست ( که نیاز به بازدید از موتور جستجوگر داره ) به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه فید رو ببندید چون کلاً ایندکس هاتون هم حذف میشه .
 3. 1 point
 4. 1 point
  سلام. سورس وردپرس رو کسی ادیت نمیکنه. سورس قالب رو میتونید ادیت کنید که توی پوشه ی wp-content/themes/themename هست. علت اینکه جوابی بهتون نداده کسی ممکنه اینه که این سوال خیلی پیش پا افتادست. و با جستجوی ساده در مورد وردپرس میتونید به اکثر سوالاتون برسید. موفق باشید.
 5. 1 point
  بله مجدد کد زیر رو <?php theme_breadcrumbs(); ?> در جایی که قبلا در فایل single.php بود برگردونید.
 6. 1 point
  اگر این قابلیت از پوسته هست باید تمامی فایل های پوسته بررسی بشن خیر پوسته bdaia تجاری هست و نمی تونم کدش رو در اختیار شما بذارم
 7. 1 point
  سلام این تابع theme_breadcrumbs بدون دیتا استرکچر. function theme_breadcrumbs() { $delimiter = '&raquo;'; $before = '<span class="current">'; $after = '</span>'; if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) { echo '<div id="crumbs">'; global $post; $homeLink = home_url(); echo '<span><a class="crumbs-home" href="' . $homeLink . '">' . 'خانه' . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; if ( is_category() ) { global $wp_query; $cat_obj = $wp_query->get_queried_object(); $thisCat = $cat_obj->term_id; $thisCat = get_category($thisCat); $parentCat = get_category($thisCat->parent); if ($thisCat->parent != 0){ if( !is_wp_error( $cat_code = get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ') ) ){ $cat_code = str_replace ('<a','<span><a', $cat_code ); echo $cat_code = str_replace ('</a>','</a></span>', $cat_code ); } } echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after; } elseif ( is_day() ) { echo '<span><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; echo '<span><a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; echo $before . get_the_time('d') . $after; } elseif ( is_month() ) { echo '<span><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; echo $before . get_the_time('F') . $after; } elseif ( is_year() ) { echo $before . get_the_time('Y') . $after; } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) { if ( get_post_type() != 'post' ) { $post_type = get_post_type_object(get_post_type()); $slug = $post_type->rewrite; echo '<span><a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; echo $before . get_the_title() . $after; } else { $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0]; if( !empty( $cat ) ){ if( !is_wp_error( $cat_code = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ') ) ){ $cat_code = str_replace ('<a','<span><a', $cat_code ); echo $cat_code = str_replace ('</a>','</a></span>', $cat_code ); } } echo $before . get_the_title() . $after; } }elseif ( (is_page() && !$post->post_parent) || ( function_exists('bp_current_component') && bp_current_component() ) ) { echo $before . get_the_title() . $after; }elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) { $post_type = get_post_type_object(get_post_type()); echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after; } elseif ( is_attachment() ) { $parent = get_post($post->post_parent); $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0]; echo '<span><a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a></span> ' . $delimiter . ' '; echo $before . get_the_title() . $after; } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) { $parent_id = $post->post_parent; $breadcrumbs = array(); while ($parent_id) { $page = get_page($parent_id); $breadcrumbs[] = '<span><a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a></span>'; $parent_id = $page->post_parent; } $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs); foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' '; echo $before . get_the_title() . $after; } elseif ( is_search() ) { echo $before ; printf( 'نتایج جستجو برای: %s' , get_search_query() ); echo $after; } elseif ( is_tag() ) { echo $before ; printf( 'آرشیو برچسب: %s' , single_tag_title( '', false ) ); echo $after; } elseif ( is_author() ) { global $author; $userdata = get_userdata($author); echo $before ; printf( 'آرشیو نویسنده: %s' , $userdata->display_name ); echo $after; } elseif ( is_404() ) { echo $before; _e( 'پیدا نشد!','persian'); echo $after; } if ( get_query_var('paged') ) { if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' ('; echo _e('صفحه ی ','persian') . ' ' . get_query_var('paged'); if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')'; } echo '</div>'; } } تابع توی فایل functions.php قالبتونه پیداش کنید و کدهای بالا رو جایگزینش کنید.
 8. 1 point
  این یه تابع هست که فراخوانی شده کد ساختار بندی این تابع رو پیدا کنید و وایرایش های لازم رو اعمال کنید
 9. 1 point
  به طراحتون بگید تا کد رو بهتون بده (باید کد پوسته بررسی بشه) خیر نیازی نیست
 10. 1 point
  سلام من توی فروشگاه های بزرگ دیدم که این مورد رو به این صورت مدیریت می کنن که به مشتری می گن محصولات سنگین رو باید به صورت جدا سفارش بدن و محصولاتی که با حامل هایی مثل پست ارسال می شن هم به صورت جدا. این مورد رو توی صفحه محصول میشه به مشتری اطلاع رسانی کرد.
 11. 1 point
  <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" class="bdaia-crumb-container"> <span typeof="v:Breadcrumb"> <a rel="v:url" property="v:title" class="crumbs-home" href="https://avije.org">خانه</a> </span> <span typeof="v:Breadcrumb"> <a rel="v:url" property="v:title" href="https://avije.org/cat/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/">خدمات مشاوره ای</a> </span> <span typeof="v:Breadcrumb"> <a rel="v:url" property="v:title" href="https://avije.org/cat/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/">مشاوره کسب و کار و کارآفرینی</a> </span> <span class="current">آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 96 – تمامی رشته ها</span> </div> این کد تبدیل بشه به این کد و ساختار بندیش حذف شود <div class="bdaia-crumb-container"> <span> <a class="crumbs-home" href="https://avije.org">خانه</a> </span> <span> <a href="https://avije.org/cat/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/">خدمات مشاوره ای</a> </span> <span> <a href="https://avije.org/cat/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/">مشاوره کسب و کار و کارآفرینی</a> </span> <span class="current">آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 96 – تمامی رشته ها</span> </div>
 12. 1 point
  تا اونجایی که میدونم دست هاست است و باید با اونا هماهنگ کنی. البته نظر من شاید با کدنویسی انجام شه. بقیه دوستان و حرفه ای ها نظر بدن ...