• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  

SOHEILAS

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  6
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

1

درباره SOHEILAS

 • درجه
  تازه کار
 1. سلام سایت من توی گوگل ویروسی نشون میده واسه همین سایت رو گوگل گذاشته توی لیست سیاه در صورتی که توی سایت هیچی نیست لطفا کمکم کنید مشکل رو حل کنم به این لینک ها گیر داده انگار http://www.meli-media.com/11648/دانلود-فول-البوم-جعفر/ http://www.meli-media.com/11648/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1/ ادرس سایت هم meli-media.com اینم چیزای که تو گوگل وبمستر گفته شده کلا 4 تا جاوا دارم که چک کردم هیچی کد مخربی توش نیست Recommended actions 1. Check out your source code (including JavaScript files) for any unauthorized changes. 2. Check out our Help Guide for Hacked Sites if you believe that your site has been hacked. 3. Review our resources about Website Security. 4. If you are unsure of how to proceed, ask questions in the Webmaster Help Forum, or consider enlisting assistance from a trusted security expert. https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic/?hl=fa#url=meli-media.com اسکن میکنم میگه خطرناکه لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه دریغ نکنه
 2. مشکلم حل شد ممنون داداش خیلی لطف کردیییییییی ♥
 3. بعد از این که کد رو میزارم باز به ایمیل گیر میده و خطای زیرو میده خطا: ایمیل نامعتبر <div class="edd_errors edd-alert edd-alert-error"><p class="edd_error" id="edd_error_email_invalid"><strong>خطا</strong>: ایمیل نامعتبر</p></div>
 4. کسی نیس بهم جواب بده ؟
 5. کد رو قرار دادم ولی کار نکرد این فانکشن قالبمه اگه ممکنه شما قرار بدید <?php /** functions.php **/ /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Define constants. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ define( 'THEMEROOT', get_template_directory_uri() ); define( 'IMAGES', THEMEROOT . '/img/' ); define( 'SCRIPTS', THEMEROOT . '/js/' ); define( 'FRAMEWORKS', THEMEROOT . '/inc/' ); /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Load includes. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ require_once( 'inc/init.php'); require_once( 'admin/admin-functions.php' ); require_once( 'admin/admin-interface.php' ); require_once( 'admin/theme-settings.php' ); /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Set up the content width. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! isset( $content_width ) ) { $content_width = 840; } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Supported features. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'mavi_setup' ) ) { function mavi_setup() { /** * Add support for automatic feed links. **/ add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); /** * Add support for post thumbnails. **/ add_theme_support( 'post-thumbnails' ); /** * Let WordPress manage the document title. **/ add_theme_support( 'title-tag' ); /** * Register nav menus. **/ register_nav_menus( array( 'main-menu' => 'منوی هدر', 'file-category' => 'منوی اصلی' ) ); } add_action( 'after_setup_theme', 'mavi_setup' ); } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Excerpt. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'the_excerpt_max_charlength' ) ) { function the_excerpt_max_charlength($charlength) { $excerpt = get_the_excerpt(); $charlength++; if ( mb_strlen( $excerpt ) > $charlength ) { $subex = mb_substr( $excerpt, 0, $charlength - 5 ); $exwords = explode( ' ', $subex ); $excut = - ( mb_strlen( $exwords[ count( $exwords ) - 1 ] ) ); if ( $excut < 0 ) { echo mb_substr( $subex, 0, $excut ); } else { echo $subex; } echo '[...]'; } else { echo $excerpt; } } } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Hide Adminbar. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if (!current_user_can('manage_options')) { add_filter('show_admin_bar', '__return_false'); } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Restrict access to the administration screens. * * We do allow access for Ajax requests though, since these may be * initiated from the front end of the site by non-admin users. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'mavi_admin_restrict' ) ) { add_action( 'admin_init', 'mavi_admin_restrict', 1 ); function mavi_admin_restrict() { if ( ! current_user_can( 'edit_posts' ) && ( ! defined( 'DOING_AJAX' ) || ! DOING_AJAX ) ) { wp_redirect( site_url() ); exit; } } } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Redirect user after successful login. * * @param string $redirect_to URL to redirect to. * @param string $request URL the user is coming from. * @param object $user Logged user's data. * @return string * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'mavi_login_redirect' ) ) { add_filter( 'login_redirect', 'mavi_login_redirect', 10, 3 ); function mavi_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) { //is there a user to check? global $user; if ( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) { //check for admins if ( in_array( 'administrator', $user->roles ) || in_array( 'editor', $user->roles ) || in_array( 'shop_vendor', $user->roles ) ) { // redirect them to the default place return admin_url(); } else { return home_url( get_option('mavi_dashboard_page') ); } } else { return $redirect_to; } } } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Redirect On Failed Login. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'mavi_failed_login' ) ) { add_action( 'wp_login_failed', 'mavi_failed_login' ); function mavi_failed_login() { $login_page = home_url( get_option('mavi_dashboard_page') ); wp_redirect( $login_page . '?login=failed' ); exit; } } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Verify Empty Username & Password. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **//* if ( ! function_exists( 'mavi_verify_user_pass' ) ) { add_filter( 'authenticate', 'mavi_verify_user_pass', 1, 3); function mavi_verify_user_pass( $user, $username, $password ) { $login_page = home_url( get_option('mavi_dashboard_page') ); if( $username == "" || $password == "" ) { wp_redirect( $login_page . "?login=empty" ); exit; } } } */ /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Redirect On Logout. * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( ! function_exists( 'mavi_logout_redirect' ) ) { add_action('wp_logout','mavi_logout_redirect'); function mavi_logout_redirect() { wp_redirect( home_url( ) ); exit; } } /** * ---------------------------------------------------------------------------------------- * Search Results Filtering * ---------------------------------------------------------------------------------------- **/ if ( get_option('mavi_search_checkbox') == "true" ) { add_filter('pre_get_posts', 'Mavi_Search_Filter'); function Mavi_Search_Filter($query) { if ($query->is_search) { $query->set( 'post_type', array('download') ); } return $query; } } if ( ! function_exists( 'mavi_dropdown_taxonomies' ) ) { function mavi_dropdown_taxonomies( $taxonomy, $title ) { $tax_terms = get_terms($taxonomy, array('orderby'=>'slug','hide_empty'=>false)); $output ='<select name="'.$taxonomy.'" class="'.$taxonomy.'"><option value="0">'. $title .'</option>'; foreach($tax_terms as $term){ $term_slug = $term->slug; $term_name = $term->name; $output .="<option value='".$term_slug."'>".$term_name."</option>"; } $output .="</select>"; return $output; } } if ( get_option('mavi_toman_enable') == "true" ) { add_filter( 'edd_rial_currency_filter_after', 'edd_toman_currency', 10, 3 ); if ( ! function_exists( 'edd_toman_currency' ) ) { function edd_toman_currency( $formatted, $currency, $price ) { if ( ! is_admin() ) { $price = @str_replace( ',', '', $price ); $price = @$price / 10; return $price . ' تومان'; } return $price . ' ریال'; } } } add_filter('posts_where', 'include_for_author'); function include_for_author($where){ if( ! is_admin() && is_author()) $where = str_replace(".post_type = 'post'", ".post_type in ('download')", $where); return $where; } /* add_action( 'pre_get_posts', 'set_download_for_author' ); if ( ! function_exists( 'set_download_for_author' ) ) { function set_download_for_author( &$query ) { if ( $query->is_author ) $query->set( 'post_type', array('download') ); $query->is_main_query(); } }*/ add_filter('manage_users_columns', 'users_downloads_count_column_set'); if ( ! function_exists( 'users_downloads_count_column_set' ) ) { function users_downloads_count_column_set($columns) { $columns['downloads'] = 'دانلودها'; return $columns; } } add_action('manage_users_custom_column', 'users_downloads_count_column_url', 10, 3); if ( ! function_exists( 'users_downloads_count_column_url' ) ) { function users_downloads_count_column_url( $value, $column_name, $user_id ) { if ( 'downloads' != $column_name ) return $value; global $wp_query; $posts = query_posts('post_type=download&author='.$user_id.'&order=ASC&posts_per_page=30'); $posts_count = count($posts); $posts_count = "<a href='".site_url()."/wp-admin/edit.php?author={$user_id}&post_type=download'>{$posts_count}</a>"; return $posts_count; } } ?>
 6. میخوام فیلد های اجباری رو از حالت اجباری در بیارم ایا این کار شدنیه ؟ ایمیل و نام توی افزونه edd اجباریه یا اگه نمیشه میشه روی فیلد یه متن دیفالت زد که اگه خالی باشه اون متن جاشو پر کنه ؟ یه مطلب دیدم ولی متوجه نشدم modifying the required checkout fields