• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  

mamalio

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  15
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

5

درباره mamalio

 • درجه
  تازه کار
 1. <?php get_header(); ?> <div id="main"> <?php while(have_posts()): the_post(); ?> <?php if(get_option('pyre_posts_navigation') == 'On'): ?> <div class="post-navigation"> <div class="alignright"><?php previous_post_link('%link', __('نوشته قبلی', 'pyre') . ' →', 'no'); ?></div> <div class="alignleft"><?php next_post_link('%link', '← ' . __('نوشته بعدی', 'pyre'), 'no'); ?></div> <div class="clear"></div> </div> <?php endif; ?> <div id="post-wrapper" <?php post_class(); ?>> <div id="post-header"> <h1><?php the_title(); ?></h1> <span class="post-comment-box"><?php comments_popup_link('0', '1', '%'); ?></span> <div class="post-meta"> <span class="author"><?php the_author_posts_link() ?></span> <span class="date"><?php the_date('F d, Y'); ?></span> <?php if(get_option('pyre_categories') == 'On'): ?> <span class="category"><?php the_category(', '); ?></span> <?php endif; ?> </div> </div> <div id="post"> <?php if(has_post_thumbnail() && get_option('pyre_posts_featured') == 'On'): ?> <?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'featured-image'); ?> <img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" class="featured-image" width="600" /> <?php endif; ?> <div class="post-content"> <?php if( ( get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true) || (get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true)) || (get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true)) || (get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true)) || (get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true)) || (get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true)) ) ): ?> <div class="post-review"> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true)): ?> <div class="overall-score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/big_<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true); ?>.png" alt="" /></div> <?php endif; ?> <ul> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true)): ?> <li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li> <?php endif; ?> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true)): ?> <li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li> <?php endif; ?> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true)): ?> <li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li> <?php endif; ?> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true)): ?> <li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li> <?php endif; ?> <?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true)): ?> <li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li> <?php endif; ?> </ul> </div> <?php endif; ?> <?php the_content(); ?> <div class="clear"></div> <?php wp_link_pages(); ?> </div> <?php if(get_option('pyre_tags') == 'On'): ?> <div class="post-tags"> <?php the_tags('', ''); ?> </div> <?php endif; ?> </div> <?php if(get_option('pyre_author') == 'On'): ?> <div class="post-box-wrapper first"> <div class="post-box"> <h5>درباره نویسنده</h5> <?php echo get_avatar(get_the_author_meta('email'), '75'); ?> <p><?php the_author_meta("description"); ?></p> <?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?> <p> <?php if(get_the_author_meta('twitter')): ?> <a href='http://twitter.com/<?php echo get_the_author_meta('twitter'); ?>'>توئیتر</a> <?php endif; ?> <?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?> - <?php endif; ?> <?php if(get_the_author_meta('facebook')): ?> <a href='http://facebook.com/<?php echo get_the_author_meta('facebook'); ?>'>فیسبوک</a> <?php endif; ?> </p> <?php endif; ?> </div> </div> <?php endif; ?> <?php $tags = get_the_tags(); ?> <?php if($tags): ?> <?php $related = get_related_posts($post->ID, $tags); ?> <?php if($related->have_posts() && get_option('pyre_related') == 'On'): ?> <?php $count = 1; ?> <div class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <h5>نوشته‌های مرتبط</h5> <?php while($related->have_posts()): $related->the_post(); ?> <?php if($count == 4): $count = 1; endif; if($count == 3): $class = 'last'; else: $class = ''; endif; ?> <?php if(has_post_thumbnail()): ?> <?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'related-posts-image'); ?> <div class="related-item <?php echo $class; ?>"> <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" /></a> </div> <?php endif; ?> <?php $count++; endwhile; ?> </div> </div> <?php endif; ?> <?php endif; ?> <?php wp_reset_query(); ?> <?php if( get_option('pyre_twitter') == 'On' || get_option('pyre_facebook') == 'On' || get_option('pyre_digg') == 'On' || get_option('pyre_stumbleupon') == 'On' || get_option('pyre_reddit') == 'On' || get_option('pyre_tumblr') == 'On' || get_option('pyre_email') == 'On' || get_option('pyre_google') == 'On' ): ?> <div class='post-share'> <?php if(get_option('pyre_twitter') == 'On'): ?> <div class='twitter-share share-widget'> <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text='<?php the_title(); ?>' data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_facebook') == 'On'): ?> <div class='facebook-share share-widget'> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&send=false&layout=box_count&width=46&show_faces=true&action=like&colorscheme=light&font=arial&height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:46px; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_digg') == 'On'): ?> <div class='digg-share share-widget'> <script type="text/javascript"> (function() { var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0]; s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js'; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); </script> <a class="DiggThisButton DiggMedium" href="http://digg.com/submit?url=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&title=<?php echo urlencode(get_the_title()); ?>"></a> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_stumbleupon') == 'On'): ?> <div class='stumbleupon-share share-widget'> <script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5"></script> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_reddit') == 'On'): ?> <div class='reddit-share share-widget'> <script type="text/javascript" src="http://www.reddit.com/static/button/button2.js"></script> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_tumblr') == 'On'): ?> <div class='tumblr-share share-widget'> <a href="http://www.tumblr.com/share" title="Share on Tumblr" style="display:inline-block; text-indent:-9999px; overflow:hidden; width:62px; height:20px; background:url('http://platform.tumblr.com/v1/share_2.png') top left no-repeat transparent;">Share on Tumblr</a> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_email') == 'On'): ?> <div class='email-share share-widget'> <a href="mailto:?subject=<?php the_title(); ?>&body=<?php the_permalink(); ?>"><img src='<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/email-share.png' alt='Email Share' /></a> </div> <?php endif; ?> <?php if(get_option('pyre_google') == 'On'): ?> <div class='google-share share-widget'> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <?php endif; ?> </div> <?php endif; ?> <div id="comments" class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <?php comments_template(); ?> </div> </div> </div> <?php endwhile; ?> </div> <?php get_sidebar('post'); ?> <?php get_footer(); ?> این single.php بود . آقا ایمان من تو ویرایشگر content.php رو از سمت چپ پیدا نکردم :دی .
 2. من این عبارت رو سرچ کردم تو single.php ولی پیدا نشد
 3. سلام :دی من می خواستم این آموزش رو انجام بدم http://wpfarsi.com/1096/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87.html ولی یه جا به مشکل خوردم می گه تو لوپ قرار بدید . لوپ کجاست دقیقا ؟‌ ممنون
 4. ممنون از همتون :دی خود به خود بعد از چند ساعت درست شد . در ضمن از پوسته Bulvard استفاده می کردم
 5. تو بقیه قسمت ها درسته شرط و اینا هم بهش دست نزدم :دی
 6. سلام . :دی من وقتی تو اکانت وردپرس لاگینم همه چی از جمله برگه هایی که تو هدر هست سرجاشه ولی وقتی لاگین نیستم بعضی هاش نیست
 7. سپاس گذارم از همتون
 8. سلام آیا افزونه ای هست که بتونم باهاش تو sidebar تبلیغات بزارم ؟ ممنون :دی
 9. حل شده

  وای بابا دمت گرم درست شد خیلی ممنونم ازتون
 10. حل شده

  سلام :دی من هیچ کدوم از پلاگین های سایتم کار نمی کنه و مثلا Contact Form 7 وقتی می زنم رو تماس با ما 404 not found میده . چی کار کنم ؟
 11. دوباره wp رو نصب کردم درست شد :دی
 12. اصن مسئله اینه که تو وردپرس هم نمیره نمی دونم چی کار کنم
 13. نمیشه از طریق سی پنل کاری کرد که سایت هم هیچ بلایی سرش نیاد ؟
 14. نمی دونم بکاپ دارم یا نه X_X
 15. سلام :دی من یه کد رو توی قسمت shortcodes کپی کردم ولی وقتی سیو کردم دیگه اصن سایت بالا نمیاد ( ممکنه برای هاست مشکلی پیش اومده باشه یا از همون کار خودمه ؟‌ www.gamesradar.ir آخه هیچ اروری هم نمی ده تو همون صفحه می مونه لطفا کمکم کنید .