جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'واتر مارک'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن ها

 • بخش وردپرس
  • وردپرس
  • افزونه ها
  • پوسته ها
  • فروشگاه سازها
 • بازارچه
  • بخش خرید و فروش
  • بازار کار
 • دیگر
  • بخش برنامه نویسی
  • بحث آزاد
 • بایگانی
  • بایگانی

پیدا شد 1 نتیجه

 1. سلام به تمامی دوستان. از منبع: http://dolcepixel.com/how-to-watermark-all-your-uploaded-images/ برای گذاشتن واترمارک خودکار روی عکسام استفاده کردم محتوای فایل httaccess # BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] RewriteRule (.*)wp-content/uploads/(.*\.(jpe?g|gif|png))$ $1watermark.php?p=br&q=90&src=wp-content/uploads/$2 </IfModule> # END WordPress همچنین محتوای فایل watermark.php: <?php header('Content-type: image/jpeg'); $img = $_GET['src']; $p = $_GET['p']; if(!$p) $p = 'br'; /* p can be anything from the following list: tl = top left tc = top center tr = top right cl = center left c = center of the image cr = center right bl = bottom left bc = bottom center br = bottom right */ //watermarked image quality $q = $_GET['q']; //if the quality field is missing or is not on the 0 to 100 scale then we set the quality to 93 if(!$q || $q<0 || $q>100) $q = '100'; $filetype = substr($img,strlen($img)-4,4); $filetype = strtolower($filetype); if($filetype == ".gif") $image = @imagecreatefromgif($img); if($filetype == ".jpg") $image = @imagecreatefromjpeg($img); if($filetype == ".png") $image = @imagecreatefrompng($img); if (!$image) die(); //getting the image size for the original image $img_w = imagesx($image); $img_h = imagesy($image); //if the filename has 150x150 in it's name then we don't apply the watermark if (eregi("150x150", $img)) { imagejpeg($image, null, $q); die(); } else { $watermark = @imagecreatefrompng('watermark.png'); } /* //if you want to use the watermark only on bigger images then use this instead of the condition above if ($img_w < "150") {//if image width is less then 150 pixels imagejpeg($image, null, $q); die(); } else { $watermark = @imagecreatefrompng('watermark.png'); } */ //getting the image size for the watermark $w_w = imagesx($watermark); $w_h = imagesy($watermark); if($p == "tl") { $dest_x = 0; $dest_y = 0; } elseif ($p == "tc") { $dest_x = ($img_w - $w_w)/2; $dest_y = 0; } elseif ($p == "tr") { $dest_x = $img_w - $w_w; $dest_y = 0; } elseif ($p == "cl") { $dest_x = 0; $dest_y = ($img_h - $w_h)/2; } elseif ($p == "c") { $dest_x = ($img_w - $w_w)/2; $dest_y = ($img_h - $w_h)/2; } elseif ($p == "cr") { $dest_x = $img_w - $w_w; $dest_y = ($img_h - $w_h)/2; } elseif ($p == "bl") { $dest_x = 0; $dest_y = $img_h - $w_h; } elseif ($p == "bc") { $dest_x = ($img_w - $w_w)/2; $dest_y = $img_h - $w_h; } elseif ($p == "br") { $dest_x = $img_w - $w_w; $dest_y = $img_h - $w_h; } imagecopy($image, $watermark, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $w_w, $w_h); imagejpeg($image, null, $q); imagedestroy($image); imagedestroy($watermark); ?> اطلاعات: 1:گالری بر روی ساب دامنه هست (محتوی ها رو همه رو توی پوشه همون ساب دامین گذاشتم) 2:تصاویر بر روی هاست دانلود (یه هاست دیگه) آپلود میشن 3:در پایان هر آپلود با ارور ]: Cannot set time limit in safe mode in /home/MySiteName/public_html/gallery/wp-content/plugins/upload-to-ftp/upload-to-ftp.php on line 253 212 مواجه میشم 4: برای آپلود تصاویر همونطور که دیدید از افزونه upload to ftp استفاده میکنم و برای نمایش تصاویر شاخص از افزونه ی hacklong remote attachment ____________ اگر هر روش دیگه ای برای آپلود عکس (که بهتر باشه) ، یا واترمارک یاد دارین خوشحال میشم بهم بگین. اگر هم مشکل بالا حل شد که چه بهتر...