جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'taxonomy'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن ها

 • بخش عمومی
  • اخبار و اطلاعیه های انجمن
  • پیشنهادها و انتقادات
 • بخش وردپرس
  • وردپرس
  • افزونه ها
  • پوسته ها
  • فروشگاه سازها
 • بازارچه
  • بخش خرید و فروش
  • بازار کار
 • دیگر
  • بخش برنامه نویسی
  • بحث آزاد
 • بایگانی
  • بایگانی

پیدا شد 10 نتیجه

 1. taxonomy

  سلام خسته نباشید بنده 3 مورد دسته بندی متفاوت برای سه نوع post_type متفاوت دارم <?php function codex_slider_init() { $labels = array( 'name' => _x('اسلایدر ها', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('اسلایدر', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن اسلایدر', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن اسلایدر'), 'edit_item' => __('ویرایش اسلایدر'), 'new_item' => __('اسلایدر جدید'), 'all_items' => __('همه اسلایدر ها'), 'view_item' => __('نمایش اسلایدر'), 'search_items' => __('جستجو اسلایدر ها'), 'not_found' => __('اسلایدر ای یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('اسلایدر ای در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('اسلایدر ها') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail'), ); register_post_type('sliders',$args); } add_action( 'init', 'codex_slider_init' ); function codex_hosting_plans_init() { $labels = array( 'name' => _x('هاست ها', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('هاست', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن هاست', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن هاست'), 'edit_item' => __('ویرایش هاست'), 'new_item' => __('هاست جدید'), 'all_items' => __('همه هاست ها'), 'view_item' => __('نمایش هاست'), 'search_items' => __('جستجو هاست ها'), 'not_found' => __('هاست ای یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('هاست ای در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('هاست ها') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ), ); register_post_type('hosting',$args); } add_action( 'init', 'codex_hosting_plans_init' ); function tr_create_hosting_taxonomy() { register_taxonomy( 'hosting-category', 'hosting', array( 'label' => __( 'دسته بندی هاستینگ' ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'hosting-category' ), 'hierarchical' => true, ) ); } add_action( 'init', 'tr_create_hosting_taxonomy' ); function codex_services_init() { $labels = array( 'name' => _x('خدمات', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('خدمات', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن خدمات', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن خدمات'), 'edit_item' => __('ویرایش خدمات'), 'new_item' => __('خدمات جدید'), 'all_items' => __('همه خدمات'), 'view_item' => __('نمایش خدمات'), 'search_items' => __('جستجو خدمات'), 'not_found' => __('خدمات یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('خدمات در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('خدمات') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail'), ); register_post_type('services',$args); } add_action( 'init', 'codex_services_init' ); function codex_portofino_init() { $labels = array( 'name' => _x('نمونه کار ها', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('نمونه کار', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن نمونه کار', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن نمونه کار'), 'edit_item' => __('ویرایش نمونه کار'), 'new_item' => __('خدمات نمونه کار'), 'all_items' => __('همه نمونه کار ها'), 'view_item' => __('نمایش نمونه کار'), 'search_items' => __('جستجو نمونه کار'), 'not_found' => __('نمونه کار یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('نمونه کار در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('نمونه کار') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail'), ); register_post_type('portofino',$args); } add_action( 'init', 'codex_portofino_init' ); function tr_create_portofino_taxonomy() { register_taxonomy( 'portofino-category', 'portofino', array( 'label' => __( 'دسته بندی نمونه کار ها' ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'portofino-category' ), 'hierarchical' => true, ) ); } add_action( 'init', 'tr_create_portofino_taxonomy' ); function codex_brands_init() { $labels = array( 'name' => _x('برند ها', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('برند', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن برند', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن برند'), 'edit_item' => __('ویرایش برند'), 'new_item' => __('خدمات برند'), 'all_items' => __('همه برند ها'), 'view_item' => __('نمایش برند'), 'search_items' => __('جستجو برند'), 'not_found' => __('برند یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('برند در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('برند') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ), ); register_post_type('brands',$args); } add_action( 'init', 'codex_brands_init' ); function codex_video_init() { $labels = array( 'name' => _x('ویدیو های آموزشی', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('ویدیو های آموزشینمونه کار', 'post type singular name'), 'add_new' => _x('افزودن ویدیو آموزشی', 'project'), 'add_new_item' => __('افزودن ویدیو آموزشی'), 'edit_item' => __('ویرایش ویدیو آموزشی'), 'new_item' => __('خدمات ویدیو آموزشی'), 'all_items' => __('همه ویدیو های آموزشی'), 'view_item' => __('نمایش ویدیو های آموزشی'), 'search_items' => __('جستجو ویدیو آموزشی'), 'not_found' => __('ویدیو آموزشی یافت نشد'), 'not_found_in_trash' => __('ویدیو آموزشی در سطل زباله یافت نشد'), 'parent_item_colon' => '', 'menu_name' => __('ویدیو آموزشی') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => true, 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => null, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ), ); register_post_type('tutorial_videos',$args); } add_action( 'init', 'codex_video_init' ); function tr_create_services_taxonomy() { register_taxonomy( 'services-category', 'services', array( 'label' => __( 'دسته بندی خدمات' ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'services-category' ), 'hierarchical' => true, ) ); } add_action( 'init', 'tr_create_services_taxonomy' ); function tr_create_video_taxonomy() { register_taxonomy( 'tutorial-category', 'tutorial_videos', array( 'label' => __( 'دسته بندی ویدیو های آموزشی' ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'tutorial-category' ), 'hierarchical' => true, ) ); } add_action( 'init', 'tr_create_video_taxonomy' ); کدش رو میتونید ببینید services-category/خلاصه-خدمات/ لینک بالا کار میکنه ولی دو تا لینک /tutorial-category/طراحی-وب/ /portofino-category/تست/ ارور 404 میدن و فایل 404.php رو اجرا میکنن سه تا فایلو برای هر سه مورد دسته بندی ساختم taxonomy-portofino-category.php taxonomy-services-category.php taxonomy-tutorial-category.php ولی فقط فایل taxonomy-services-category.php درست کار میکنه و دسته بندی tutorial , portofino باز نمیشن و بجاشون 404 باز میشه ! ممنون میشم راهنمایی کنید عکس منو های سایت هم اتچ کردم
 2. سلام من می خوام یک بایگانی Ajax دارای برگه بندی درست کنم. منتهی یکی دو باری تلاش کردم و موفق نشدم. اگر لطفی کنید و یک آموزش ساده و روان بهم معرفی کنید سپاسگذارتون می شم
 3. سلام من از افزونه Taxonomy Images برای نگاره دار کردن تکسونومی ها و از کد زیر هم برای نمایش تکسونومی ها بهره می گیرم. if( is_tax() ){ $term = get_queried_object(); $children = get_terms( $term->taxonomy, array( 'parent' => $term->term_id, 'hide_empty' => false ) ); // print_r($children); // uncomment to examine for debugging if($children) { // get_terms will return false if tax does not exist or term wasn't found. $current_term = get_term_by( 'slug', get_query_var( 'term' ), get_query_var( 'taxonomy' ) ); $args = array( 'taxonomy' => $current_term->taxonomy, 'child_of' => $current_term->term_id, 'term_args' => array( 'orderby' => 'id', 'order' => 'ASC', 'hierarchical' => false, 'hide_empty' => false, ), ); $cats = apply_filters( 'taxonomy-images-get-terms', '', $args ); foreach ($cats as $cat) { echo '<li class="briliant"><a href="' . get_category_link($cat) . '" title="'. $cat->name .'">' ; echo wp_get_attachment_image( $cat->image_id, 'detail' ); echo $cat->name ; echo '</a></li>'; } } مشکل اینجاست که من می خوام تنها تکسونومی مادر نمایش داده بشه و با کلیک بر روی اونا تکسونومی های زیر دسته تا این که برسیم به پست تایپ ها. ولی مشکل اینجاست که این همه تکسونومی های مادر و زیر دسته رو یه جا نشون می ده. مشکل کد کجاست؟ ممنون برای کمک
 4. سلام به همه من یه کد دارم که صفحه ساز هست یعنی می تونی به تعداد دلخواه دسته دلخواهت رو انتخاب کنی و در صفحه مورد نظرت نمایش بدی من مشکلم اینه که این از دسته پیش فرض وردپرس دسته های رو فراخونی می کنه چطوری کاری کنم که از تاکسونومی شخصیم یعنی blog_category فراخوانی کنه؟ if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = 838; function et_homepage_builder_page() { $builder_page = add_theme_page( esc_html__( 'صفحه ساز', 'fanoos' ), esc_html__( 'صفحه ساز ', 'fanoos' ), 'switch_themes', 'et_fanoos_homepage_builder', 'et_homepage_builder_interface' ); if ( isset( $_GET['page'] ) && 'et_fanoos_homepage_builder' === $_GET['page'] && isset( $_POST['et_hb_action'] ) ) et_homepage_builder_save_data(); add_action( "admin_print_scripts-{$builder_page}", 'et_homepage_builder_admin_js' ); add_action( "admin_print_styles-{$builder_page}", 'et_homepage_builder_admin_css' ); } add_action( 'admin_menu', 'et_homepage_builder_page' ); if ( ! function_exists( 'et_homepage_builder_admin_js' ) ) : function et_homepage_builder_admin_js() { wp_enqueue_script( 'jquery-ui-sortable' ); wp_enqueue_script( 'et-homepage-builder-js', get_template_directory_uri() . '/js/et_homepage_builder_admin.js', array( 'jquery' ), '1.0', true ); wp_localize_script( 'et-homepage-builder-js', 'et_hb_options', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ), 'et_hb_nonce' => wp_create_nonce( 'et_hb_nonce' ), ) ); } endif; if ( ! function_exists( 'et_homepage_builder_admin_css' ) ) : function et_homepage_builder_admin_css() { wp_enqueue_style( 'et-homepage-builder', get_template_directory_uri() . '/css/et_homepage_builder_admin.css' ); } endif; function et_nexus_add_module(){ if ( ! wp_verify_nonce( $_POST['et_hb_nonce'], 'et_hb_nonce' ) ) die(-1); $et_module_type = sanitize_text_field( $_POST['et_module_type'] ); $et_modules_number = (int) $_POST['et_modules_number']; et_generate_module( $et_module_type, $et_modules_number ); die(); } add_action( 'wp_ajax_et_add_module', 'et_nexus_add_module' ); function et_recent_module_add_posts() { if ( ! wp_verify_nonce( $_POST['et_hb_nonce'], 'et_hb_nonce' ) ) die(-1); $category = $_POST['post_type']; $posts_number = $_POST['number']; $offset = $_POST['offset']; $args = array( 'post_type' => 'blog', 'ignore_sticky_posts' => 1, 'posts_per_page' => (int) $posts_number, 'offset' => (int) $offset, 'post_status' => 'publish', ); if ( 'all' !== $category ) $args['blog'] = (int) $category; $et_recent_posts_query = new WP_Query( apply_filters( 'et_recent_posts_query_args', $args ) ); if ( $et_recent_posts_query->have_posts() ) : while ( $et_recent_posts_query->have_posts() ) : $et_recent_posts_query->the_post(); get_template_part( 'includes/recent_module', 'home' ); endwhile; endif; wp_reset_postdata(); die(); } add_action( 'wp_ajax_et_recent_module_add_posts', 'et_recent_module_add_posts' ); add_action( 'wp_ajax_nopriv_et_recent_module_add_posts', 'et_recent_module_add_posts' ); if ( ! function_exists( 'et_nexus_get_modules' ) ) : function et_nexus_get_modules() { $all_categories = get_categories( 'hide_empty=1' ); $site_cats['all'] = __( 'تمام موضوعات', 'fanoos' ); foreach ( $all_categories as $category ) { $site_cats[$category->cat_ID] = $category->cat_name; $cats_ids[] = $category->cat_ID; } $all_categories = $site_cats; unset( $all_categories['all'] ); $modules = array( 'post_type' => 'blog', 'recent_posts' => array( 'category' => array( 'title' => __( 'انتخاب موضوع', 'fanoos' ), 'type' => 'select', 'options' => $site_cats, 'validation' => 'number', )/*, 'number' => array( 'title' => __( 'تعداد قابل نمایش', 'fanoos' ), 'type' => 'input', 'validation' => 'number', 'std' => 3, ),*/ ), ); return apply_filters( 'et_nexus_homepage_modules', $modules ); } endif; if ( ! function_exists( 'et_generate_module' ) ) : function et_generate_module( $type, $modules_number, $settings = array() ) { $options_slug = 'modules[' . $modules_number . ']'; $et_nexus_modules = et_nexus_get_modules(); echo '<div class="et_module et_module_' . esc_attr( $type ) . '">'; if ( 'recent_posts' === $type ) $et_module_name = __( 'آخرین پست ها', 'fanoos' ); echo ' <h3>' . esc_html( $et_module_name ) . '</h3>'; echo ' <input type="hidden" name="' . $options_slug . '[type]" value="' . esc_attr( $type ) . '" />'; foreach( $et_nexus_modules[$type] as $module_key => $module_option ) { echo '<h4>' . esc_html( $module_option['title'] ) . '</h4>'; if ( 'select' === $module_option['type'] ) { printf( '<select name="%s">', esc_attr( $options_slug . "[{$module_key}]" ) ); foreach( $module_option['options'] as $option_key => $option ) printf( '<option value="%s" %s>%s</option>', esc_attr( $option_key ), ( isset( $settings[$module_key] ) ? selected( $settings[$module_key], $option_key, false ) : '' ), esc_html( $option ) ); echo '</select>'; } elseif ( 'input' === $module_option['type'] ) { $default = isset( $module_option['std'] ) && ! isset( $settings[$module_key] ) ? $module_option['std'] : ''; printf( '<input name="%s" type="text" value="%s" />', esc_attr( $options_slug . "[{$module_key}]" ), ( isset( $settings[$module_key] ) ? esc_attr( $settings[$module_key] ) : $default ) ); } elseif ( 'checkboxes' === $module_option['type'] ) { foreach( $module_option['options'] as $option_key => $option ) { printf( '<label class="et_hb_checkboxes"><input name="%s[]" type="checkbox" value="%s" %s /> %s</label>', esc_attr( $options_slug . "[{$module_key}]" ), esc_attr( $option_key ), ( isset( $settings[$module_key] ) ? checked( in_array( $option_key, $settings[$module_key] ), true , false ) : '' ), esc_html( $option ) ); } } } echo ' <a href="#" class="et_delete_module">' . __( 'حذف این دسته', 'fanoos' ) . '</a>'; echo '</div> <!-- .et_module -->'; } endif; if ( ! function_exists( 'et_homepage_builder_save_data' ) ) : function et_homepage_builder_save_data() { if ( ! current_user_can( 'switch_themes' ) ) return; check_admin_referer( 'et_hb_nonce' ); if ( isset( $_POST['modules'] ) ) { update_option( 'et_homepage_builder_modules', $_POST['modules'] ); echo ' <div id="setting-error-settings_updated" class="updated settings-error"> <p><strong>' . __( 'تنظیمات ذخیره شد.', 'fanoos' ) . '</strong></p></div>'; } else { delete_option( 'et_homepage_builder_modules' ); } } endif; if ( ! function_exists( 'et_homepage_builder_interface' ) ) : function et_homepage_builder_interface() { $all_modules = get_option( 'et_homepage_builder_modules' ); ?> <div class="wrap"> <h2 id="et_page_title"><?php esc_html_e( 'تظیمات صفحه اصلی', 'fanoos' ); ?></h2> <div id="et_modules_select"> <a href="#" data-type="recent_posts"><?php esc_html_e( 'اضافه کردن آخرین پست های یک دسته خاص', 'fanoos' ); ?></a> </div> <form id="et_homepage_builder" method="post"> <div id="et_modules"> <?php if ( $all_modules ) { $i = 1; foreach ( $all_modules as $module ) { et_generate_module( $module['type'], $i, $module ); $i++; } } ?> </div> <?php submit_button(); ?> <input type="hidden" name="et_hb_action" value="save_homepage_layout" /> <?php wp_nonce_field( 'et_hb_nonce' ); ?> </form> </div> <?php } endif; ?> کمک کنید
 5. سلام خدمت همه دوستان من تو دسته و برچسب taxonomy می خواهم صفحه بندی داشته باشم. و از افزونه pagenavi هم استفاده می کنم. کد مورد استفاده در قالب: <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?> این کد برای خود صفحه اصلی taxonomy جواب میده ولی برای صفحه تگ و برچسبش جواب نمیده. کد مورد استفاده شده برای صفحه دسته taxonomy: <?php if(!empty($wp->query_vars['blogcat'])){ $terms = $wp->query_vars['blogcat']; $taxonomy = 'blogcat'; } if(!empty($wp->query_vars['blogcat'])){ $terms = $wp->query_vars['blogcat']; $taxonomy = 'blogcat'; } $paged = ($wp->query_vars['paged']) ? $wp->query_vars['paged'] : 1; $posts_per_page = get_option('posts_per_page'); $args = array( 'post_type' => 'blog', 'posts_per_page' => $posts_per_page, 'paged' => $paged, 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => $taxonomy, 'field' => 'slug', 'terms' => $terms ) ) ); // save wp_query object $tmp_query = $wp_query; // Reset Post Data wp_reset_postdata(); // Reset Query wp_reset_query(); $the_query = new WP_Query( $args ); if ($the_query->have_posts()) : while ($the_query->have_posts()) : $the_query->the_post(); ?> <div class="panel panel-info"> <div class="panel-heading single-head"> <h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"> <?php the_title(); ?> </a></h2><br /> <span class="label label-default title-info"><a target="_blank" href="<?php the_permalink(); ?>" title="مشاهده متن کامل <?php the_title_attribute(); ?>"></a></span> <span class="label label-default title-info"><?php echo get_the_term_list( $post->ID, 'blogcat', '', ', ', '' ); ?> </span> <span class="label label-default title-info"> <?php the_time('l , j F Y'); ?> </span> <?php edit_post_link('ويرايش مطلب...', '<p>', '</p>');?> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 blogblog"> <?php //Get images attached to the post $args = array( 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'numberposts' => -1, 'order' => 'ASC', 'post_status' => null, 'post_parent' => $post->ID ); $attachments = get_posts($args); $img = get_template_directory_uri().'/img/nopic.png' ; if ($attachments) { foreach ($attachments as $attachment) { $img = wp_get_attachment_thumb_url( $attachment->ID ); break; } //Display image } ?> <a href="<?php the_permalink() ?>"><img src="<?php echo $img; ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>" height="150" width="150" /></a> </div> <div class="col-lg-9 col-md-8 col-sm-8 col-xs-12 blogblog matlab"> <?php the_excerpt(); ?> </div> <div class="panel-footer"> <div class='tagtag'><?php echo get_the_term_list( $post->ID, 'blogtag', '', ', ', '' ); ?></div> <div class='more'> <a target="_blank" href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark">مشاهده مطلب...</a> </div> </div> </div> <?php endwhile; ?> <?php else: ?> <div id='post_snippet'> <div class=title> <h3>مطلبي پيدا نشد!</h3> </div> از جست و جو استفاده کنيد. </div> <?php endif; // Reset Post Data wp_reset_postdata(); // Reset Query wp_reset_query(); // load temp query $wp_query = $tmp_query; ?> <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>
 6. سلام . اگه بخوام تعداد 5 پست را با این تکسونومی فراخوانی کنم باید چه کدی را اضافه کنم ؟ <?php $args = array( 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'post_format', 'field' => 'slug', 'terms' => 'post-format-video', ) ) ); query_posts( $args ); if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); the_title( '<h2 class="entry-title"><a href="' . get_permalink() . '" title="' . the_title_attribute( 'echo=0' ) . '" rel="bookmark">', '</a></h2>' ); endwhile; else: echo 'no'; endif; wp_reset_query(); ?> </li>
 7. اقا خواهشا یکی به ما کمک کنه من از دیروز می خوام وارد سایتم بشم یا وارد صفحه مدیریت ورد پرس بشم این ارور رو میده. Fatal error: Call to undefined function _get_custom_object_labels() in /home/u363496259/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 494
 8. سلام خدمت اساتید. سوال خیلی مهمی دارم از کسانی که میتونن پاسخ بدن خاهش میکنم دریغ نکنن. من با افزونه types یک taxonomy جدید ساختم. همه چی هم خوب و خوش هستش و مشکلی پیش نیومده. اما مسئله ای که پیش اومده اینه که، من نمیدونم چطور میتونم برای پست های که ارسال میکنم taxonomy مرتبط با اون رو نشون بدم. مثلا موردی که من روش کار میکنم، کتاب هست. توی کتاب میخام ژانر کتاب رو با این دسته بندی جدید مشخص کنم. بعد میخام تو هر پست نشون بدم که این کتاب تو چه ژانری هست. حالا باید چه کدی رو در قالب بگذارم که این دسته رو نشون بده. مثلا کد خود دسته بندی استاندارد وردپرس the_catagory(); هست(اگر اشتباه نکرده باشم.) حالا میخام بدونم برای این دسته بندی های سفارشی که خودمون میسازیم باید از چه کدی برای نشون دادنشون استفاده کنیم ؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید. اگر هم جاییش رو بد گفتم و گنگ هست، بفرمایید تا اصلاح کنم. با تشکر./
 9. سلام خسته نباشید می خواستم دسته های یک taxonomy بصورت یک منوی کشویی رو نمایش بدیم. از کد زیر استفاده کردم: <form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="get"> <div> <?php wp_dropdown_categories('name=blogcat&taxonomy=blogcat&orderby=name&show_count='1'&hide_empty=1&title_li=); ?> <button type="submit"class="btn btn-info" ></button> </div> </form> اما یک مشکلی داره: دسته ها رو بصورت زیر نمایش می ده: .../?blogcat=206 درصورتی که باید به صورت زیر نمایش بده: .../?blogcat=نام-دسته با تشکر
 10. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد دوستان بنده از این کد برای ساخت تکسونومی استفاده می کنم ... <?php add_action( 'init', 'passage_create_taxonomies', 0 ); function passage_create_taxonomies() { // passage Categories register_taxonomy('passage-cat',array('passage'),array( 'hierarchical' => true, 'label' => 'دسته بندی ها', 'singular_name' => 'دسته بندی مرکز خرید', 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array('slug' => 'passage-cat' ) )); } <? که به درستی دسته بندی مراکز خرید رو به پست تایپ مراکز خرید اضافه می کنه حالا می خوام چند تکسونومی دیگه بسازم که شهرها و برچسب و موارد دیگه ای که نیاز دارم رو برای مراکز خرید بذارم و همین کد رو تکرار می کنم اما قبول نمی کنه و کلا خطا میده ... اونم روی } مشکل کجاست ...