فال

Meta Descriptions

4 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

یکی از این سایتهای آنالیز رفتم سایتمو دادم، نوشته Meta Descriptions نداره سایتم

مگه قسمت معرفی کوتاه توو بخش تنظیمات همگانی وردپرس Meta Descriptions نیست؟

اگر نیست از کجا و چطوری باید اقدام کنم؟

ممنونم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله د تنظیمات هست

ولی باید در header.php هم فراخوانی بشه

کدهای هیدر رو بزارید ببینیم استفاده شده یا نه

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آدرس سایت ؟؟

از افزونه‌های سئو استفاده میکنید ؟ اگر آره چه افزونه‌ای ؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?> prefix="og: http://ogp.me/ns#">

<head>

<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />

<title><?php

global $page, $paged;

wp_title( '|', true, 'right' );

bloginfo( 'name' );

$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );

if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )

echo " | $site_description";

if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )

echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'tie' ), max( $paged, $page ) );

?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />

<?php wp_head(); ?>

</head>

<?php global $is_IE ?>

<body id="top" <?php body_class(); ?>>

<div class="background-cover"></div>

<div class="wrapper<?php if(tie_get_option( 'theme_layout' ) == 'full') echo ' full-site'; if(tie_get_option( 'columns_num' ) == '2c') echo ' layout-2c'; ?>">

<?php if(!tie_get_option( 'top_menu' )): ?>

<div class="top-nav <?php echo tie_get_option( 'top_left' ); ?>">

<div class="container">

<div class="search-block">

<form method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url(); ?>/">

<input class="search-button" type="submit" value="<?php if( !$is_IE ) _e( 'Search' , 'tie' ) ?>" />

<input type="text" id="s" name="s" value="<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>" onfocus="if (this.value == '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '<?php _e( 'Search...' , 'tie' ) ?>';}" />

</form>

</div><!-- .search-block /-->

<?php tie_get_social( 'yes' , 'flat' , 'tooldown' , true ); ?>

<?php

if( tie_get_option( 'top_left' ) == 'head_menu' )

wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'top-menu', 'theme_location' => 'top-menu', 'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback' ) );

elseif(tie_get_option( 'top_left' ) == 'head_brnews')

tie_include( 'breaking-news' );

?>

</div>

</div><!-- .top-menu /-->

<?php endif; ?>

<div class="container">

<header>

<div class="header-content">

<?php $logo_margin =''; if( tie_get_option( 'logo_margin' )) $logo_margin = ' style="margin-top:'.tie_get_option( 'logo_margin' ).'px"'; ?>

<div class="logo"<?php echo $logo_margin ?>>

<?php if( !is_singular() ) echo '<h1>'; else echo '<h2>'; ?>

<?php if( tie_get_option('logo_setting') == 'title' ): ?>

<a href="<?php echo home_url() ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a>

<span><?php bloginfo( 'description' ); ?></span>

<?php else : ?>

<?php if( tie_get_option( 'logo' ) ) $logo = tie_get_option( 'logo' );

else $logo = get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png';

?>

<a title="<?php bloginfo('name'); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/">

<img src="<?php echo $logo ; ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /><strong><?php bloginfo('name'); ?> <?php bloginfo( 'description' ); ?></strong>

</a>

<?php endif; ?>

<?php if( !is_singular() ) echo '</h1>'; else echo '</h2>'; ?>

</div><!-- .logo /-->

<?php tie_banner('banner_top' , '<div class="ads-top">' , '</div>' ); ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php $stick = ''; ?>

<?php if( tie_get_option( 'stick_nav' ) ) $stick = 'class="fixed-enabled"' ?>

<nav id="main-nav"<?php echo $stick; ?>>

<div class="container">

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'main-menu', 'theme_location' => 'primary' ,'fallback_cb' => 'tie_nav_fallback' ) ); ?>

</div>

</nav><!-- .main-nav /-->

</header><!-- #header /-->

<?php

$sidebar = '';

if( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

elseif( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'nleft' ) $sidebar = ' sidebar-narrow-left';

elseif( tie_get_option( 'sidebar_pos' ) == 'nright' ) $sidebar = ' sidebar-narrow-right';

if( is_single() || is_page() ){

$get_meta = get_post_custom($post->ID);

if( !empty($get_meta["tie_sidebar_pos"][0]) ){

$sidebar_pos = $get_meta["tie_sidebar_pos"][0];

if( $sidebar_pos == 'left' ) $sidebar = ' sidebar-left';

elseif( $sidebar_pos == 'full' ) $sidebar = ' full-width';

elseif( $sidebar_pos == 'right' ) $sidebar = ' sidebar-right';

elseif( $sidebar_pos == 'nright' ) $sidebar = ' sidebar-narrow-right';

elseif( $sidebar_pos == 'nleft' ) $sidebar = ' sidebar-narrow-left';

}

}

?>

<div id="main-content" class="container<?php echo $sidebar ; ?>">

از افزونه Yaost استفاده میکنم، تنظیمات هیدرشو غیرفعال کردم چون اسم و عنوان سایت دوبار نوشته میشد روو مرورگر

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری