• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
goldenfont

مشکل در پنل تنظیمات

11 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

این پنل تنظیماتی هست که برای پوستم نوشتم

رو یه سایت دیگم همین هست و آپلود میکنه

ولی رو یه سایت دیگم کار نمیکنه

رو اون سایت اول که بود دقیقا همونو منتقل کردم رو سایت دوم ها

یعنی پوشه پوسته رو زیپ کردم و دانلود کردم و رو سایت جدید نصب کردم

قبلا هم همین کارو میکردم مشکلی نداشت پنل تنظیماتش ولی حالا

دکمه ذخیره رو میزنی هیچی رو سیو نگه نمیداره

نه چیزی که زدی آپلود بشه و نه چیزی که تایپ کردی

مشکلش چیه ؟


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage Showcaser Theme
*/
//register settings
function showcaser_theme_settings_init(){
register_setting( 'showcaser_theme_settings', 'showcaser_theme_settings' );
}
//menu
function showcaser_add_settings_page() {
add_menu_page( __( 'Showcaser' ), __( 'تنظيمات پوسته' ), 'manage_options', 'showcaser-settings', 'showcaser_theme_settings_page');
}
add_action( 'admin_init', 'showcaser_theme_settings_init' );
add_action( 'admin_menu', 'showcaser_add_settings_page' );
//start settings page
function showcaser_theme_settings_page() {
global $slider_effects;
if ( ! isset( $_REQUEST['updated'] ) )
$_REQUEST['updated'] = false;
if(isset($_REQUEST['submit'])){


if (is_uploaded_file($_FILES['favicon']['tmp_name'])) {
$upload = wp_upload_bits($_FILES["favicon"]["name"], null, file_get_contents($_FILES["favicon"]["tmp_name"]));
$_REQUEST['showcaser_theme_settings']['favicon']= $upload['url'];
}

if (is_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'])) {
$upload = wp_upload_bits($_FILES["logo"]["name"], null, file_get_contents($_FILES["logo"]["tmp_name"]));
$_REQUEST['showcaser_theme_settings']['logo']= $upload['url'];
}

$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];
$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];
$options = get_option( 'showcaser_theme_settings' );
$showcaser_theme_settings = array_merge($options,$showcaser_theme_settings);
update_option( 'showcaser_theme_settings' , $showcaser_theme_settings);
}
?>
<div class="wrap">
<div id="icon-options-general" class="icon32"></div>
<h2><?php _e( 'تنظيمات پوسته' ) ?></h2>

<?php if ( false !== $_REQUEST['updated'] ) : ?>
<div class="updated fade"><p><strong><?php _e( 'Options saved' ); ?></strong></p></div>
<?php endif; ?>
<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
<?php settings_fields( 'showcaser_theme_settings' ); ?>
<?php $options = get_option( 'showcaser_theme_settings' ); ?>
<table class="form-table">
<tr valign="top">
<th scope="row"><?php _e( ' (favicon)' ); ?></th>
<td>
<input id="showcaser_theme_settings[favicon]" class="regular-text" type="file" size="36" name="favicon" /> <?php esc_attr_e( $options['favicon'] ); ?>
<br />
<label class="description abouttxtdescription" for="showcaser_theme_settings[favicon]"><?php _e( 'آپلود کنید یا آدرس ایکون را وارد کنید.' ); ?></label>
<br />
<img src="<?php esc_attr_e( $options['favicon'] ); ?>" />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<th scope="row"><?php _e( 'Logo' ); ?></th>
<td>
<input id="showcaser_theme_settings[logo]" class="regular-text" type="file" size="36" name="logo" /> <?php esc_attr_e( $options['logo'] ); ?>
<br />
<label class="description abouttxtdescription" for="showcaser_theme_settings[logo]"><?php _e( 'آپلود کنید یا آدرس تصویر لوگو را وارد کنید.' ); ?></label>
<br />
<img src="<?php esc_attr_e( $options['logo'] ); ?>" />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<th scope="row">About-Me:</th>
<td>
<input id="showcaser_theme_settings[About-Me]" class="regular-text" type="text" size="36" name="showcaser_theme_settings[About-Me]" value="<?php esc_attr_e( $options['About-Me'] ); ?>" />
</td>
</tr>
</table>
<p class="submit-changes">
<input name="submit" type="submit" class="button-primary" value="<?php _e( 'ذخیره تغییرات' ); ?>" />
</p>
</form>
</div><!-- END wrap -->
<?php
}
//sanitize and validate
function showcaser_options_validate( $input ) {
global $select_options, $radio_options;
if ( ! isset( $input['option1'] ) )
$input['option1'] = null;
$input['option1'] = ( $input['option1'] == 1 ? 1 : 0 );
$input['sometext'] = wp_filter_nohtml_kses( $input['sometext'] );
if ( ! isset( $input['radioinput'] ) )
$input['radioinput'] = null;
if ( ! array_key_exists( $input['radioinput'], $radio_options ) )
$input['radioinput'] = null;
$input['sometextarea'] = wp_filter_post_kses( $input['sometextarea'] );
return $input;
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خطایی نمیده؟ عکس العملی نداره؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نه

فقط صفحه رفرش میشه همین

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگ مشکل از همین کدها باشه پس باید رو یه سایت دیگه هم همینطور باشه

پس چرا فقط رو این سایت مشکل داره ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این رو تست کنید

<?php

/**

* @package WordPress

* @subpackage Showcaser Theme

*/

//register settings

function showcaser_theme_settings_init(){

register_setting( 'showcaser_theme_settings', 'showcaser_theme_settings' );

}

//menu

function showcaser_add_settings_page() {

add_menu_page( 'Showcaser', 'تنظيمات پوسته', 'manage_options', 'showcaser-settings', 'showcaser_theme_settings_page');

}

add_action( 'admin_init', 'showcaser_theme_settings_init' );

add_action( 'admin_menu', 'showcaser_add_settings_page' );

//start settings page

function showcaser_theme_settings_page() {

global $slider_effects;

if ( ! isset( $_REQUEST['updated'] ) )

$_REQUEST['updated'] = false;

if(isset($_REQUEST['submit'])){

if (is_uploaded_file($_FILES['favicon']['tmp_name'])) {

$upload = wp_upload_bits($_FILES["favicon"]["name"], null, file_get_contents($_FILES["favicon"]["tmp_name"]));

$_REQUEST['showcaser_theme_settings']['favicon']= $upload['url'];

}

if (is_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'])) {

$upload = wp_upload_bits($_FILES["logo"]["name"], null, file_get_contents($_FILES["logo"]["tmp_name"]));

$_REQUEST['showcaser_theme_settings']['logo']= $upload['url'];

}

$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];

$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];

$options = get_option( 'showcaser_theme_settings' );

$showcaser_theme_settings = array_merge($options,$showcaser_theme_settings);

update_option( 'showcaser_theme_settings' , $showcaser_theme_settings);

}

?>

<div class="wrap">

<div id="icon-options-general" class="icon32"></div>

<h2>تنظيمات پوسته</h2>

<?php if ( false !== $_REQUEST['updated'] ) : ?>

<div class="updated fade"><p><strong>Options saved</strong></p></div>

<?php endif; ?>

<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">

<?php settings_fields( 'showcaser_theme_settings' ); ?>

<?php $options = get_option( 'showcaser_theme_settings' ); ?>

<table class="form-table">

<tr valign="top">

<th scope="row"> (favicon)</th>

<td>

<input id="showcaser_theme_settings[favicon]" class="regular-text" type="file" size="36" name="favicon" /> <?php esc_attr_e( $options['favicon'] ); ?>

<br />

<label class="description abouttxtdescription" for="showcaser_theme_settings[favicon]">آپلود کنید یا آدرس ایکون را وارد کنید.</label>

<br />

<img src="<?php esc_attr_e( $options['favicon'] ); ?>" />

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row">Logo</th>

<td>

<input id="showcaser_theme_settings[logo]" class="regular-text" type="file" size="36" name="logo" /> <?php esc_attr_e( $options['logo'] ); ?>

<br />

<label class="description abouttxtdescription" for="showcaser_theme_settings[logo]">آپلود کنید یا آدرس تصویر لوگو را وارد کنید.</label>

<br />

<img src="<?php esc_attr_e( $options['logo'] ); ?>" />

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row">About-Me:</th>

<td>

<input id="showcaser_theme_settings[About-Me]" class="regular-text" type="text" size="36" name="showcaser_theme_settings[About-Me]" value="<?php esc_attr_e( $options['About-Me'] ); ?>" />

</td>

</tr>

</table>

<p class="submit-changes">

<input name="submit" type="submit" class="button-primary" value="ذخیره تغییرات" />

</p>

</form>

</div><!-- END wrap -->

<?php

}

//sanitize and validate

function showcaser_options_validate( $input ) {

global $select_options, $radio_options;

if ( ! isset( $input['option1'] ) )

$input['option1'] = null;

$input['option1'] = ( $input['option1'] == 1 ? 1 : 0 );

$input['sometext'] = wp_filter_nohtml_kses( $input['sometext'] );

if ( ! isset( $input['radioinput'] ) )

$input['radioinput'] = null;

if ( ! array_key_exists( $input['radioinput'], $radio_options ) )

$input['radioinput'] = null;

$input['sometextarea'] = wp_filter_post_kses( $input['sometextarea'] );

return $input;

}

?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

ممنون آقای فخار

وقتی میخوام آپلود کنم خط 34 یعنی :


$showcaser_theme_settings = array_merge($options,$showcaser_theme_settings);

ارور میده


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home2/user/domains/test.com/public_html/wp-content/themes/theme-fa/admin/theme-admin.php on line 34

کار این خط چیه ؟ پاکش کردم درست شد مشکلی پیش نمیاد ؟


$showcaser_theme_settings = array_merge($options,$showcaser_theme_settings);

ویرایش شده در توسط goldenfont
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آپ . . . بعد از بیش از 24 ساعت

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد رو من پارسال دادم شما بعد از یک سال ارورش رو می گی من یادم نیست دیشب خوابیدم یا نه!!

باید از اول کدها را بخونم بعد از یک سال ارور رو مطرح کردن ده روز انتظار انصافه نه؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اون اکشن اجراست حذفش یعنی کار نکردن فرم

این دو خط را


$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];
$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];

به


$showcaser_theme_settings = $_REQUEST['showcaser_theme_settings'];
$showcaser_theme_settings = $showcaser_theme_settings[0];

تغییر بدید و تست کنید (لطفا قبل از یکسال نتیجه را بگید)

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون

ولی بازم افاقه نکرد

باز هم وقتی دکمه ذخیره رو میزنم فقط صفحه رفرش میشه !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شرمنده من نمی تونم هر وقت شما فرصت داشتید کدهاتون رو از اول مرور کنم

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری