• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
WP4All

باز نشدن سایت با www و یا بالعکس در سایت مپ

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام.

سایت مپ ساختم ولی اولش سایت بدون www باز میشد الان با www باز میشه و بدون اون باز نمیشه .

rebuild the sitemap رو هم زدم .

اینجا قبلا ادرس سایتم بدون www بود که با www کردمش .

http://axgig.com/ima...41007643479.jpg

=================

یکی میگفت

در تنظیمات همگانی آدرس سایتت رو با www وارد کرده اید و این مسیر رو داد .

wp-admin/options-general.php

رفتم اونجا ولی اسم سایت من تو کد هاش نبود :

حالا نمیدونم چیکار کنم با هر دو باز بشه .

این کد هاش + خود فایل :

http://uplod.ir/t2e9...general.rar.htm

سایت مپ بدون www

سایت مپ با www

<?php

/**

* General settings administration panel.

*

* @package WordPress

* @subpackage Administration

*/

/** WordPress Administration Bootstrap */

require_once('./admin.php');if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) )

wp_die( __( 'You do not have sufficient permissions to manage options for this site.' ) );

$title = __('General Settings');

$parent_file = 'options-general.php';

/* translators: date and time format for exact current time, mainly about timezones, see http://php.net/date */

$timezone_format = _x('Y-m-d G:i:s', 'timezone date format');/**

* Display Javascript on the page.

*

* @since 3.5.0

*/

function options_general_add_js() {

?>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function($){

$("input[name=date_format]").click(function(){

if ( "date_format_custom_radio" != $(this).attr("id") )

$("input[name=date_format_custom]").val( $(this).val() ).siblings('.example').text( $(this).siblings('span').text() );

});

$("input[name=date_format_custom]").focus(function(){

$("#date_format_custom_radio").attr("checked", "checked");

});

$("input[name=time_format]").click(function(){

if ( "time_format_custom_radio" != $(this).attr("id") )

$("input[name=time_format_custom]").val( $(this).val() ).siblings('.example').text( $(this).siblings('span').text() );

});

$("input[name=time_format_custom]").focus(function(){

$("#time_format_custom_radio").attr("checked", "checked");

});

$("input[name=date_format_custom], input[name=time_format_custom]").change( function() {

var format = $(this);

format.siblings('.spinner').css('display', 'inline-block'); // show(); can't be used here

$.post(ajaxurl, {

action: 'date_format_custom' == format.attr('name') ? 'date_format' : 'time_format',

date : format.val()

}, function(d) { format.siblings('.spinner').hide(); format.siblings('.example').text(d); } );

});

});

//]]>

</script>

<?php

}

add_action('admin_head', 'options_general_add_js');$options_help = '<p>' . __('The fields on this screen determine some of the basics of your site setup.') . '</p>' .

'<p>' . __('Most themes display the site title at the top of every page, in the title bar of the browser, and as the identifying name for syndicated feeds. The tagline is also displayed by many themes.') . '</p>';

if ( ! is_multisite() ) {

$options_help .= '<p>' . __('The WordPress URL and the Site URL can be the same (example.com) or different; for example, having the WordPress core files (example.com/wordpress) in a subdirectory instead of the root directory.') . '</p>' .

'<p>' . __('If you want site visitors to be able to register themselves, as opposed to by the site administrator, check the membership box. A default user role can be set for all new users, whether self-registered or registered by the site admin.') . '</p>';

}$options_help .= '<p>' . __('UTC means Coordinated Universal Time.') . '</p>' .

'<p>' . __( 'You must click the Save Changes button at the bottom of the screen for new settings to take effect.' ) . '</p>';

get_current_screen()->add_help_tab( array(

'id' => 'overview',

'title' => __('Overview'),

'content' => $options_help,

) );get_current_screen()->set_help_sidebar(

'<p><strong>' . __('For more information:') . '</strong></p>' .

'<p>' . __('<a href="http://codex.wordpress.org/Settings_General_Screen" target="_blank">Documentation on General Settings</a>') . '</p>' .

'<p>' . __('<a href="http://wordpress.org/support/" target="_blank">Support Forums</a>') . '</p>'

);

include('./admin-header.php');

?><div class="wrap">

<?php screen_icon(); ?>

<h2><?php echo esc_html( $title ); ?></h2>

<form method="post" action="options.php">

<?php settings_fields('general'); ?><table class="form-table">

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="blogname"><?php _e('Site Title') ?></label></th>

<td><input name="blogname" type="text" id="blogname" value="<?php form_option('blogname'); ?>" class="regular-text" /></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="blogdescription"><?php _e('Tagline') ?></label></th>

<td><input name="blogdescription" type="text" id="blogdescription" value="<?php form_option('blogdescription'); ?>" class="regular-text" />

<p class="description"><?php _e('In a few words, explain what this site is about.') ?></p></td>

</tr>

<?php if ( !is_multisite() ) { ?>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="siteurl"><?php _e('WordPress Address (URL)') ?></label></th>

<td><input name="siteurl" type="text" id="siteurl" value="<?php form_option('siteurl'); ?>"<?php disabled( defined( 'WP_SITEURL' ) ); ?> class="regular-text code<?php if ( defined( 'WP_SITEURL' ) ) echo ' disabled' ?>" /></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="home"><?php _e('Site Address (URL)') ?></label></th>

<td><input name="home" type="text" id="home" value="<?php form_option('home'); ?>"<?php disabled( defined( 'WP_HOME' ) ); ?> class="regular-text code<?php if ( defined( 'WP_HOME' ) ) echo ' disabled' ?>" />

<p class="description"><?php _e('Enter the address here if you want your site homepage <a href="http://codex.wordpress.org/Giving_WordPress_Its_Own_Directory">to be different from the directory</a> you installed WordPress.'); ?></p></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="admin_email"><?php _e('E-mail Address') ?> </label></th>

<td><input name="admin_email" type="text" id="admin_email" value="<?php form_option('admin_email'); ?>" class="regular-text ltr" />

<p class="description"><?php _e('This address is used for admin purposes, like new user notification.') ?></p></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><?php _e('Membership') ?></th>

<td> <fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Membership') ?></span></legend><label for="users_can_register">

<input name="users_can_register" type="checkbox" id="users_can_register" value="1" <?php checked('1', get_option('users_can_register')); ?> />

<?php _e('Anyone can register') ?></label>

</fieldset></td>

</tr>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="default_role"><?php _e('New User Default Role') ?></label></th>

<td>

<select name="default_role" id="default_role"><?php wp_dropdown_roles( get_option('default_role') ); ?></select>

</td>

</tr>

<?php } else { ?>

<tr valign="top">

<th scope="row"><label for="new_admin_email"><?php _e('E-mail Address') ?> </label></th>

<td><input name="new_admin_email" type="text" id="new_admin_email" value="<?php form_option('admin_email'); ?>" class="regular-text ltr" />

<p class="description"><?php _e('This address is used for admin purposes. If you change this we will send you an e-mail at your new address to confirm it. <strong>The new address will not become active until confirmed.</strong>') ?></p>

<?php

$new_admin_email = get_option( 'new_admin_email' );

if ( $new_admin_email && $new_admin_email != get_option('admin_email') ) : ?>

<div class="updated inline">

<p><?php printf( __('There is a pending change of the admin e-mail to <code>%1$s</code>. <a href="%2$s">Cancel</a>'), esc_html( $new_admin_email ), esc_url( admin_url( 'options.php?dismiss=new_admin_email' ) ) ); ?></p>

</div>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<?php } ?>

<tr>

<?php

$current_offset = get_option('gmt_offset');

$tzstring = get_option('timezone_string');

$check_zone_info = true;// Remove old Etc mappings. Fallback to gmt_offset.

if ( false !== strpos($tzstring,'Etc/GMT') )

$tzstring = '';

if ( empty($tzstring) ) { // Create a UTC+- zone if no timezone string exists

$check_zone_info = false;

if ( 0 == $current_offset )

$tzstring = 'UTC+0';

elseif ($current_offset < 0)

$tzstring = 'UTC' . $current_offset;

else

$tzstring = 'UTC+' . $current_offset;

}?>

<th scope="row"><label for="timezone_string"><?php _e('Timezone') ?></label></th>

<td>

<select id="timezone_string" name="timezone_string">

<?php echo wp_timezone_choice($tzstring); ?>

</select> <span id="utc-time"><?php printf(__('<abbr title="Coordinated Universal Time">UTC</abbr> time is <code>%s</code>'), date_i18n($timezone_format, false, 'gmt')); ?></span>

<?php if ( get_option('timezone_string') || !empty($current_offset) ) : ?>

<span id="local-time"><?php printf(__('Local time is <code>%1$s</code>'), date_i18n($timezone_format)); ?></span>

<?php endif; ?>

<p class="description"><?php _e('Choose a city in the same timezone as you.'); ?></p>

<?php if ($check_zone_info && $tzstring) : ?>

<br />

<span>

<?php

// Set TZ so localtime works.

date_default_timezone_set($tzstring);

$now = localtime(time(), true);

if ( $now['tm_isdst'] )

_e('This timezone is currently in daylight saving time.');

else

_e('This timezone is currently in standard time.');

?>

<br />

<?php

$allowed_zones = timezone_identifiers_list();

if ( in_array( $tzstring, $allowed_zones) ) {

$found = false;

$date_time_zone_selected = new DateTimeZone($tzstring);

$tz_offset = timezone_offset_get($date_time_zone_selected, date_create());

$right_now = time();

foreach ( timezone_transitions_get($date_time_zone_selected) as $tr) {

if ( $tr['ts'] > $right_now ) {

$found = true;

break;

}

} if ( $found ) {

echo ' ';

$message = $tr['isdst'] ?

__('Daylight saving time begins on: <code>%s</code>.') :

__('Standard time begins on: <code>%s</code>.');

// Add the difference between the current offset and the new offset to ts to get the correct transition time from date_i18n().

printf( $message, date_i18n(get_option('date_format') . ' ' . get_option('time_format'), $tr['ts'] + ($tz_offset - $tr['offset']) ) );

} else {

_e('This timezone does not observe daylight saving time.');

}

}

// Set back to UTC.

date_default_timezone_set('UTC');

?>

</span>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><?php _e('Date Format') ?></th>

<td>

<fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Date Format') ?></span></legend>

<?php $date_formats = array_unique( apply_filters( 'date_formats', array(

__('F j, Y'),

'Y/m/d',

'm/d/Y',

'd/m/Y',

) ) );

$custom = true; foreach ( $date_formats as $format ) {

echo "\t<label title='" . esc_attr($format) . "'><input type='radio' name='date_format' value='" . esc_attr($format) . "'";

if ( get_option('date_format') === $format ) { // checked() uses "==" rather than "==="

echo " checked='checked'";

$custom = false;

}

echo ' /> <span>' . date_i18n( $format ) . "</span></label><br />\n";

}

echo ' <label><input type="radio" name="date_format" id="date_format_custom_radio" value="\c\u\s\t\o\m"';

checked( $custom );

echo '/> ' . __('Custom:') . ' </label><input type="text" name="date_format_custom" value="' . esc_attr( get_option('date_format') ) . '" class="small-text" /> <span class="example"> ' . date_i18n( get_option('date_format') ) . "</span> <span class='spinner'></span>\n"; echo "\t<p>" . __('<a href="http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time">Documentation on date and time formatting</a>.') . "</p>\n";

?>

</fieldset>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><?php _e('Time Format') ?></th>

<td>

<fieldset><legend class="screen-reader-text"><span><?php _e('Time Format') ?></span></legend>

<?php

$time_formats = array_unique( apply_filters( 'time_formats', array(

__('g:i a'),

'g:i A',

'H:i',

) ) ); $custom = true;

foreach ( $time_formats as $format ) {

echo "\t<label title='" . esc_attr($format) . "'><input type='radio' name='time_format' value='" . esc_attr($format) . "'";

if ( get_option('time_format') === $format ) { // checked() uses "==" rather than "==="

echo " checked='checked'";

$custom = false;

}

echo ' /> <span>' . date_i18n( $format ) . "</span></label><br />\n";

} echo ' <label><input type="radio" name="time_format" id="time_format_custom_radio" value="\c\u\s\t\o\m"';

checked( $custom );

echo '/> ' . __('Custom:') . ' </label><input type="text" name="time_format_custom" value="' . esc_attr( get_option('time_format') ) . '" class="small-text" /> <span class="example"> ' . date_i18n( get_option('time_format') ) . "</span> <span class='spinner'></span>\n";

;

?>

</fieldset>

</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><label for="start_of_week"><?php _e('Week Starts On') ?></label></th>

<td><select name="start_of_week" id="start_of_week">

<?php

for ($day_index = 0; $day_index <= 6; $day_index++) :

$selected = (get_option('start_of_week') == $day_index) ? 'selected="selected"' : '';

echo "\n\t<option value='" . esc_attr($day_index) . "' $selected>" . $wp_locale->get_weekday($day_index) . '</option>';

endfor;

?>

</select></td>

</tr>

<?php do_settings_fields('general', 'default'); ?>

<?php

$languages = get_available_languages();

if ( is_multisite() && !empty( $languages ) ):

?>

<tr valign="top">

<th width="33%" scope="row"><?php _e('Site Language') ?></th>

<td>

<select name="WPLANG" id="WPLANG">

<?php mu_dropdown_languages( $languages, get_option('WPLANG') ); ?>

</select>

</td>

</tr>

<?php

endif;

?>

</table>

<?php do_settings_sections('general'); ?><?php submit_button(); ?>

</form>

</div>

<?php include('./admin-footer.php') ?>

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگه از افزونه Google XML Sitemaps استفاده می کنید تا جایی که من می دونم سایت مپ ساخته شده رو با www بالا میاره !

واسه سایت خودمم همینطوریه ! با www بالا میاد و بدون www پیغام خطا میده ...

ویرایش شده در توسط davo0d

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری