محسن شایان

چطوری میتونم استایل و js افزونه wp-polls رو حذف کنم

1 پست در این موضوع قرار دارد

سلم آقا میخواستم ببینم چطوری میتونم اینو بردارم

<style type="text/css">

.wp-polls .pollbar {

margin: 1px;

font-size: 6px;

line-height: 8px;

height: 8px;

background-image: url('http://localhost/wordpress/wp-content/plugins/wp-polls/images/default/pollbg.gif');

border: 1px solid #c8c8c8;

}

</style>

;)


add_action('wp_print_styles', 'polls_deregister_styles', 100 );
function polls_deregister_styles() {
wp_deregister_style( 'wp-polls' );
wp_deregister_style( 'wp-polls-rtl' );
}

add_action('wp_print_scripts', 'polls_deregister_javascript', 100 );
function polls_deregister_javascript() {
wp_deregister_script( 'wp-polls' );
}

ویرایش شده در توسط محسن شایان
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.