• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
شمشاد

چسبیدن متن به آواتار

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام من از افزونه Authors Widget استفاده می کنم ( اگه کمکم کنید واقعا سپاسگزار می شوم)

متاسفانه در وقتی که ابزارکش را در فوتر قرار میدم نام نویسندگان می چسبه به تصویر آواتار ببینید:

48108466535165221534.jpg

برای اینکه حداقل دو اسپیس متن از آواتار فاصله بگیره چکار کنم؟

اینم کد افزونه :


<?php
/**
* Plugin Name: Top Authors
* Plugin URI: http://developr.nl/work/top-authors
* Description: A highly customizable widget that sums the top authors(most contributing) on your blog
* Version: 0.5.7
* Author: developR | Seb van Dijk
* Author URI: http://www.developr.nl
*
*/[/b]
[b]/**
* Add function to widgets_init that'll load top_authors
*/
add_action( 'widgets_init', 'top_authors' );[/b]
[b]/**
* Register our Top_Authors widget.
*
*/
function top_authors() {
register_widget( 'Top_Authors' );
}[/b]
[b]/**
* Top Authors Widget Class
* This class handles everything that needs to be handled with the widget:
* the settings, form, display, and update. Nice!
*
*/
class Top_Authors extends WP_Widget {[/b]
[b]/**
* Widget setup.
*/
function Top_authors () {
/* Widget settings. */
$widget_ops = array( 'classname' => 'Top Authors', 'description' => __('A widget that sums the top authors on your blog', 'top_authors') );[/b]
[b] /* Widget control settings. */
$control_ops = array( 'width' => 300, 'height' => 350, 'id_base' => 'top_authors' );[/b]
[b] /* Create the widget. */
$this->WP_Widget( 'top_authors' , __( 'Top Authors' , 'top_authors' ), $widget_ops, $control_ops );
}[/b]
[b]/**
* This is the part where the heart of this widget is!
* here we get al the authors and count their posts.
*
* The frontend function
*/
function widget( $args, $instance ) {
extract( $args );

// default values
$exclude_admin = false;
$exclude_zero = false;

/* Our variables from the widget settings. (nice tabbed huh!?)*/
if(isset($instance))
{
if( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = apply_filters( 'widget_title', $instance[ 'title' ] );
}

if( isset( $instance[ 'number' ]) ) {
$number_of_authors = $instance[ 'number' ];
}

if( isset( $instance[ 'template' ] ) ) {
$template = htmlspecialchars_decode( $instance[ 'template' ] );
}

if( isset( $instance[ 'before' ] ) ) {
$before_the_list = htmlspecialchars_decode( $instance[ 'before' ] );
}

if( isset( $instance[ 'after' ] ) ) {
$after_the_list = htmlspecialchars_decode( $instance [ 'after' ] );
}

if( isset( $instance[ 'gravatar_size' ] ) ) {
$gravatar_size = $instance[ 'gravatar_size' ];
}

if( isset( $instance[ 'exclude_admin' ] ) ) {
$exclude_admin = $instance[ 'exclude_admin' ];
}

if( isset( $instance[ 'exclude_zero' ] ) ) {
$exclude_zero = $instance[ 'exclude_zero' ];
}

if( isset( $instance[ 'include_CPT' ] ) ) {
$include_CPT = $instance[ 'include_CPT' ];
}


if( isset( $instance[ 'linkbase'] ) ) {
$author_slug = $instance[ 'linkbase' ];
}

if( isset( $instance[ 'author_link' ] ) ) {
$author_link = $instance[ 'author_link' ];
}
}
if( !isset( $author_slug ) ) { $author_slug = 'author' ; }
if( !isset( $author_link ) ) { $author_link = 'username' ;}

// define vars
$counter=0;

/* Before widget (defined by themes). */
if( isset( $before_widget ) ) {
echo $before_widget;
}[/b]
[b] /* Display the widget title if one was input (before and after defined by themes). */
if( isset( $title ) ) {
echo $before_title . $title . $after_title;
}[/b]
[b] $user_list = array();

$blogusers = get_users(); // doh[/b]
[b] // this part can be a heavyload process if you have a lot of authors

if ( $blogusers ) {
foreach ( $blogusers as $bloguser ) {

$user_list[] = $bloguser->ID;
}
global $wpdb;


// to add CPT support we have to use a custom query
foreach ($user_list as $user)
{

if(isset($include_CPT))
{
$posts[$user] = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_author = $user AND NOT post_type = 'page' AND post_status = 'publish'" );
}else{
$posts[$user] = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_author = $user AND post_type = 'post' AND NOT post_type = 'page' AND post_status = 'publish'" );
}
}

arsort( $posts ); //use asort($user_list) if ascending by post count is desired


// user defined html element before the list
if( $user_list ) { echo $before_the_list; }

if( count( $user_list ) < $number_of_authors )
{
$number_of_authors=count($user_list);
}[/b]
[b] foreach($posts as $userid => $post)
{
$counter++;
if($counter>$number_of_authors)
{
break;
}[/b]
[b] // create a WP user object
$user = new WP_User( $userid );

// detect if user is administrator
// Introduced in version 0.5 of top-authors. Hope this is fool-proof.
if( isset( $user->wp_capabilities[ 'administrator' ] ) || isset( $user->blog_capabilities[ 'administrator' ] ) ){
$user_is_admin = true;
}
else
{
$user_is_admin = false;
}

$author_posts_url = get_author_posts_url($userid);

if(!$user->user_firstname && !$user->user_lastname)
{
$user->user_firstname = $user->user_login;
}
//replace anchors in usertemplate
//author_slug / display_name

// linkbase - author_link

$arr_replace['username'] = $user->user_login;
$arr_replace['nickname'] = $user->nickname;
$arr_replace['display_name'] = $user->display_name;

$output = str_replace("%linktoposts%",get_bloginfo("url") .'/'.$author_slug.'/'.str_replace(" ","-",strtolower($arr_replace[$author_link])),$template);

$output = str_replace("%firstname%",$user->user_firstname,$output);
$output = str_replace("%lastname%",$user->user_lastname,$output);
$output = str_replace("%nrofposts%",$post,$output);
$output = str_replace("%nickname%",$user->nickname,$output);
$output = str_replace("%displayname%",$user->display_name,$output);
$output = str_replace("%author_id%",$user->ID,$output);
$output = str_replace("%link_author_id%",get_bloginfo("url") .'/?author=' .$user->ID,$output);

$gravatar_detect = strpos($output,"%gravatar%");

if($gravatar_detect !== false){
$gravatar = get_avatar($user->ID, $gravatar_size);
$output = str_replace("%gravatar%",$gravatar,$output);
}

if(($user_is_admin && $exclude_admin == "on") || ($post<1 && $exclude_zero=="on"))
{
// aiii we skipped a user but we still want to get the total number of users right!
$counter--;
}
else
{
// newline in html, al for the looks!
echo $output ."\n";
}
}

// user defined html after the list
if($user_list){echo $after_the_list;}
}[/b]
[b] /* After widget (defined by themes). */
echo $after_widget;

}[/b]

[b]/**
* Update the widget settings.
*
* Backend widget settings
*/
function update( $new_instance, $old_instance ) {
$instance = $old_instance;[/b]
[b] /* Strip tags for title and name to remove HTML (important for text inputs). */
$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );

// htmlspecialchars to save html markup in database, at frontend we use htmlspecialchars_decode
$instance['template'] = htmlspecialchars($new_instance['template']);

$instance['linkbase'] = $new_instance['linkbase'];
$instance['author_link'] = $new_instance['author_link'];

$instance['before'] = htmlspecialchars($new_instance['before']);
$instance['after'] = htmlspecialchars($new_instance['after']);

$instance['exclude_admin'] = $new_instance['exclude_admin'];
$instance['exclude_zero'] = $new_instance['exclude_zero'];
$instance['include_CPT'] = $new_instance['include_CPT'];
// check if datainput isnummeric
if(is_numeric($new_instance['gravatar_size']))
{
$instance['gravatar_size'] = $new_instance['gravatar_size'];
}

// check if datainput isnummeric and postive and under 100
if(is_numeric($new_instance['number']))
{
if($new_instance['number'] <100 && $new_instance['number'] >0)
{
$instance['number'] = $new_instance['number'];
}
else
{
if($new_instance['number'] < 1)
{
$instance['number'] = 1;
}
else
{
$instance['number'] = 99;
}

}
}
[/b]
[b] return $instance;
}[/b]
[b]/**
* Displays the widget settings controls on the widget panel.
*
* Backend widget options form
*/
function form( $instance ) {
$defaults = array(
'title' => __( 'Top Authors', 'top_authors'),
'number' => __(5, 'top_authors'),
'template' => __('<li><a href="%linktoposts%">%gravatar% %firstname% %lastname% </a> number of posts: %nrofposts%</li>', 'top_authors'),
'linkbase' => 'author',
'author_link' => 'username',
'before' => __('<ul>', 'top_authors'),
'after' => __('</ul>', 'top_authors'),
'gravatar_size' => __(24),

);

$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults ); ?>
<p>Thank you for using this widget, please, give me some <a href="mailto:feedback@developr.nl">feedback</a>! And <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/top-authors/" target="_blank">rate</a> this plugin.</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e('Title:', 'hybrid'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" value="<?php echo $instance['title']; ?>" style="width:96%;float:right;" />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'number' ); ?>"><?php _e('Number of authors: (1-99)', 'top_authors'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'number' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'number' ); ?>" value="<?php echo $instance['number']; ?>" style="width:96%;float:right;" />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'exclude_admin' ); ?>"><?php _e('Exclude administrator users?', 'top_authors'); ?></label>
<input type="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id( 'exclude_admin' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'exclude_admin' ); ?>" <?php if(isset($instance['exclude_admin'])){echo " checked=checked";} ?> />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'exclude_zero' ); ?>"><?php _e('Exclude users without posts?', 'top_authors'); ?></label>
<input type="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id( 'exclude_zero' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'exclude_zero' ); ?>" <?php if(isset($instance['exclude_zero'])){echo " checked=checked";} ?> />
</p>

<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'include_CPT' ); ?>"><?php _e('Include Custom Post Types?', 'top_authors'); ?></label>
<input type="checkbox" id="<?php echo $this->get_field_id( 'include_CPT' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'include_CPT' ); ?>" <?php if(isset($instance['include_CPT'])){echo " checked=checked";} ?> />
</p>

<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'template' ); ?>"><?php _e('HTML template use: (%linktoposts% | %firstname% | %lastname% | %displayname% | %nickname% | %nrofposts% | %author_id% | %gravatar% )', 'top_authors'); ?></label>
<textarea id="<?php echo $this->get_field_id( 'template' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'template' ); ?>" style="width:100%;height:100px;"><?php echo $instance['template']; ?></textarea>
</p>
<p>Linkbase and auhtor link used to find your author page. (don't touch in default WP config). You will need this when using a plugin like author_slug.
<br /> example how used www.example.com/slug/author_link </p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'linkbase' ); ?>"><?php _e('author slug', 'top_authors'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'linkbase' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'linkbase' ); ?>" value="<?php echo $instance['linkbase']; ?>" style="width:50%;float:right;" />
</p>


<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'author_link' ); ?>"><?php _e('author_link', 'top_authors'); ?></label>
<?php
$select_un = false; $select_dn = false; $select_nn = false;
if(isset($instance['author_link'])){
switch($instance['author_link'])
{
case "username":
$select_un = ' selected="selected" ';
break;

case "display_name":
$select_dn = ' selected="selected" ';
break;

case "nickname":
$select_nn = ' selected="selected" ';
break;
}
}
else
{
$select_un = ' selected="selected ';
}

?>


<select name="<?php echo $this->get_field_name( 'author_link' ); ?>" id="<?php echo $this->get_field_id( 'author_link' ); ?>" style="width:50%;float:right;">
<option <?php echo $select_un; ?> value="username">Username (default WP) </option>
<option <?php echo $select_dn; ?> value="display_name">Display Name</option>
<option <?php echo $select_nn; ?> value="nickname">Nickname</option>
</select>

</p>


<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'before' ); ?>"><?php _e('before the list', 'top_authors'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'before' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'before' ); ?>" value="<?php echo $instance['before']; ?>" style="width:50%;float:right;" />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'after' ); ?>"><?php _e('after the list', 'top_authors'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'after' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'after' ); ?>" value="<?php echo $instance['after']; ?>" style="width:50%;float:right;" />
</p>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'gravatar_size' ); ?>"><?php _e('size of gravatar', 'top_authors'); ?></label>
<input id="<?php echo $this->get_field_id( 'gravatar_size' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'gravatar_size' ); ?>" value="<?php echo $instance['gravatar_size']; ?>" style="width:50%;float:right;" />
</p>

<?php
}
}
?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

در فایل استایل (style.css ) قالبتون این خط رو پیدا کنید :


.footer-widget li a

بهش این مقدار رو اضافه کنید :


margin-right:3%

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یا


<a href="%linktoposts%">%gravatar% %firstname% %lastname% </a>

را به


<a href="%linktoposts%">%gravatar%   %firstname% %lastname% </a>

تغییر دهید یا به style.css اضافه کنید


.topauthors img {
margin-left:5px;
}

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

در فایل استایل (style.css ) قالبتون این خط رو پیدا کنید :


.footer-widget li a

بهش این مقدار رو اضافه کنید :


margin-right:3%

سپاسگزارم حل شد با سپاس از شما

ویرایش شده در توسط شمشاد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری