• اطلاعیه ها

  • Morteza

   باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

   تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
Mehr@n

مشكل در لود قالب

17 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشيد دوستان قالب فعلی سايت صداباران رو دارم

www.sedabaran79.org

اما رو سايتم نصب كردم سايت رو لود نميكنه اصلا مطالبشو نمياره

ايرادش از كجا؟؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام خسته نباشيد دوستان قالب فعلی سايت صداباران رو دارم

www.sedabaran79.org

اما رو سايتم نصب كردم سايت رو لود نميكنه اصلا مطالبشو نمياره

ايرادش از كجا؟؟؟؟

سلام ...

این قالبها هم ریپ شده هستن و همه هم مشکل دارن ...

ولی این مشکل شاید از افزونه ها باشه - همه رو غیر فعال کنید ، ببینید مشکلتون حل میشه یا نه ...

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

13786762521.jpg

اينجوری ميشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

فایل header.php رو پیوست کنید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز این مشکل از فروم قالب سایت هستش - و باید کدهای مربوط به این بخش رو از قالب حذف کنید ...

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ظاهرا مشکل از هدر سایتته

میخای هدرشو atach کن نظر بدن

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

هدرش و چيكاركنم؟؟؟هدر فعليش كه رو اين قالب مياد مشكلی نداره

كد كدوم بخشش و بزارم؟؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد هدر و function بزار

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
<?php
register_sidebar(array(
'name' => 'right',

'before_widget' => '<div class="sidebar"><div class="sidebar-t"><div class="ov"><div class="sidebar-t-txt">',

'before_title' => '',

'after_title' => '</div></div></div><div class="sidebar-i"><div class="sidebar-i-topshadow"><div class="sidebar-i-bottomshadow">',

'after_widget' => '</div>
</div></div></div>',

));
register_sidebar(array(
'name' => 'left',

'before_widget' => '<div class="sidebar"><div class="sidebar-t"><div class="ov"><div class="sidebar-t-txt">',

'before_title' => '',

'after_title' => '</div></div></div><div class="sidebar-i"><div class="sidebar-i-topshadow"><div class="sidebar-i-bottomshadow">',
'after_widget' => '</div>
</div></div></div>',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'center',

'before_widget' => '<div class="centersid"><div class="sidebar-c"><div class="ov"><div class="tit">',

'before_title' => '',

'after_title' => '</div></div></div><div class="sidecentercon"> <div class="textwidget">',
'after_widget' => '
</div></div></div> ',
));
register_sidebar(array(
'name' => 'post',

'before_widget' => '<div class="sidebar"><div class="sidebar-t"><div class="ov"><div class="sidebar-t-txt">',

'before_title' => '',

'after_title' => '</div></div></div><div class="sidebar-i"><div class="sidebar-i-topshadow"><div class="sidebar-i-bottomshadow">',
'after_widget' => '</div>
</div></div></div>',
));
?>


چرا اون گزينه كه كد هارو تو كادر مينداخت نيستش؟؟؟؟

ویرایش شده در توسط kasra
اصلاح تگ کدها
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز محتویات فایل هدر رو بین <> قرار بده و در اینجا بزار !!!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification" content="k8HJiTtLhiLtV3H4qM1_mWs5bR52aNzqo6eStvOcW7I" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<h1><title><?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title></h1>
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" type="text/css" media="screen" />
<meta name="author" content="جوان موزیک" />
<meta http-equiv="content-type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>"/>
<meta http-equiv="content-language" content="fa-IR"/>
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="robots" content="all">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?> - RSS Feed" href="<?php bloginfo('url'); ?>/feed/" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_head(); ?>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/script/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/script/skydesign.js"></script>
<script language="javascript">
function ChangeForumPage(a){if(busy==0){$("#MTFloader").html("لطفا چند لحظه صبر کنید");$("#lasttopics").fadeTo(120,.33);switch(a){case"Next":page=F_p+1;F_p++;break;case"Prev":if(F_p>1){page=F_p-1;F_p--}break}var b={opacity:0};$.ajax({type:"POST",url:"<?php bloginfo('url'); ?>/vbforum.php?p="+page,success:function(a){$("#lasttopics").html(a);$("#MTFloader").html("");$("#lasttopics").fadeTo("slow",1)}})}}function GetXmlHttpObject(){var a=null;try{a=new XMLHttpRequest}catch({try{a=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch({a=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}}return a}var F_p=1;var busy=0;var page=1;var httpxml=new GetXmlHttpObject;
</script>
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/ie.css" />
<![endif]-->
</head>
<!-- Theme Designer : SkyDesignTeam.com -->
<body><div align="center"><div class="wrapper">
<div class="musicbedelg"><div class="rightart"><marquee scrollamount="1" direction="up" align="right" height="80" width="350" behavior="scroll"><div class="inside"><?php query_posts('showposts=10'); ?>
<?php if(have_posts()) : ?> <?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="bart"><a href="<?php the_permalink(); ?>" ><?php echo substr(the_title('', '', FALSE), 0, 65); ?> ...</a></div><br />
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
<?php wp_reset_query(); ?></div></marquee></div></div>
<div class="menu"><div class="ov"><a href="<?php bloginfo('siteurl');?>" style="border-radius:0 6px 6px 0">صفحه نخست</a><a href="<?php bloginfo('siteurl');?>/forum">تالار گفتمان</a><a href="<?php bloginfo('siteurl');?>/wp-login.php">ناحیه کاربری</a><a href="<?php bloginfo('siteurl');?>/ads.html">تبلیغات / آگهی</a><a href="ymsgr:addfriend?">تماس با ما</a><a href="<?php bloginfo('siteurl');?>/feed">خوراک سایت</a><div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/javanmusic.us" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="50" data-show-faces="false" data-font="tahoma" style="margin-top:11px;margin-right:5px;"></div></div></div>
<div class="timeer"><div class="ov"><div class="time">به جوان موزیک خوش آمدید - آخرین بروزرسانی سایت <?php the_time(); ?></div></div></div>
<div class="lastforum"><center><div id="lasttopics">
<?php
function MTForumBlock($p=1){
$myurl = "forum";
$Last_New = 14;
$from = $Last_New * ($p-1);
$Dbhost = "localhost";
$Dbname = "musicbed_ashiyanorg";
$Dbuser = "musicbed_blacker";
$Dbpass = "JD0uszoCWTfH";
$theme = get_bloginfo('template_url');
$db = mysql_connect($Dbhost, $Dbuser, $Dbpass);
if (!$db) {
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<?
mysql_select_db($Dbname);
echo "<table cellpadding='3' cellspacing='0' border='0' style='border:2px solid #FFFFFF;font-size:11px;' width='100%'>
<tr class='frmtitle'>
<td width='305' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>عنوان</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>نويسنده</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>بازديد</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>پاسخ</td>
<td style='text-align:center;'>آخرين ارسال</td>
</tr>\n";
$i = 0;
mysql_query("SET NAMES 'latin1'");
$result2 = mysql_query("SELECT * FROM thread ORDER BY lastpostid DESC LIMIT $from,$Last_New") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result2)){
$i = $i+1;
$bgcolortd = substr($i,-1);
if($bgcolortd == 0 OR $bgcolortd == 2 OR $bgcolortd == 4 OR $bgcolortd == 6 OR $bgcolortd == 8){
$bgcolortdb = "bgcolor='#f8f8f8'";
}else{
$bgcolortdb = "bgcolor='#ededed'";
}
$lastpostid = $row[lastpostid];
$title = $row[title];
$views = $row[views];
$replycount = $row[replycount];
$lastposterid = $row[lastposterid];
$result3 = mysql_query("SELECT username FROM user where userid='$lastposterid'") or die(mysql_error());
$row3 = mysql_fetch_array($result3);
$username = $row3[username];
echo "
<tr $bgcolortdb height='20'>
<td class='line1'><a href='$myurl/showthread.php?p=$lastpostid#$lastpostid'> <img alt='جوان موزیک - دانلود آهنگ جدید' title='جوان موزیک دانلود آهنگ جدید' src='".$theme."/images/arrow.png' />  $title</a></td>
<td class='line2'>".$row[postusername]."</td>
<td class='line2'>$views</td>
<td class='line3'>$replycount</td>
<td class='line4'>$username</td>
</tr>
";
}
echo"</table>";
return $re;
}
$p = $_GET['p'];
if($p == 0 OR $p == 1) $p = 1;
MTForumBlock($p);
?>
</div><br />
<table cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td class='prevbt'><a href="javascript:ChangeForumPage('Prev')">قبلي</a></td>
<td id="MTFloader"></td>
<td class='nextbt'><a href="javascript:ChangeForumPage('Next')">بعدي</a></td>
</tr>
</table>
</center></div>
<div class="adminmassage"><div class="inmsg">
<a href="feed/" class="rsspic"></a><a href="http://www.facebook.com/javanmusic.us" class="fbpic"></a><a href="mailto:infojavanmusic@gmail.com" class="gglpic"></a><a href="ymsgr: sendim?javan_music1&" class="ympic"></a><a href="http://twitter.com/javanmusic1" class="twpic"></a><div class="detailha">Folow Us : </div>
</div></div>
<div class="qreg"><div class="inmsg">
<form action = "<?php bloginfo('url'); ?>/forum/register.php?do=addmember" method = "post">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tr><td width= "60" class="texts">نام کاربـر :</td><td><input class="qreginput" type = "text" name="username" size="14"></td><td width= "60" class="texts">نام اصلی :</td><td><input class="qreginput" type = "text" name="realname" size="14"></td></tr>
<tr><td width="60" class="texts">ایمیـــــل :</td><td><input class="qreginput" type = "text" name="email" size="14"></td><td width="60" class="texts">تکرار ایمیل :</td><td><input class="qreginput" type = "text" name="emailconfirm" size="14"></td></tr>
<tr><td width="60" class="texts">کلمه عبور :</td><td><input class="qreginput" type = "password" name="password" size="14"></td><td width="60" class="texts">تکرار کلمه :</td><td><input class="qreginput" type = "password" name="passwordconfirm" size="14"></td></tr></table>
<input type="hidden" value="1" id="cb_rules_agree" name="agree">
<input type="hidden" value="" name="s">
<input type="hidden" value="" name="s">
<input type="hidden" value="guest" name="securitytoken">
<input type="hidden" value="addmember" name="do">
<input type="hidden" value="forum" name="url">
<input type="hidden" name="password_md5">
<input type="hidden" name="passwordconfirm_md5">
<input type="hidden" value="" name="day">
<input type="hidden" value="" name="month">
<input type="hidden" value="" name="year"><div align="center">
<input class="qregsubmit" type="submit" value="تائید مشخصات و ثبت نام سریع در سایت" class="">
<input class="qregsubmit" type="reset" value="وارد کردن مجدد اطلاعات" class=""></div>
</form>
</div></div>
<div class="adminmsg"><div class="inmsg"><span style="color:#09F">پیام مدیر : دو سایت جوان موزیک و موزیک بده باهم ادغام شدند و با نام جوان موزیک به فعالیت خود ادامه میدهند</span><?php echo get_option('skydesign_admin_massage'); ?></div></div>
<div class="fblikeifr"><div class="inmsg">
<div id="wowslider-container1">
<div class="ws_images"><ul>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/slider/01.jpg" alt="01" title="01" id="wows1_0"/></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/slider/02.jpg" alt="02" title="02" id="wows1_1"/></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/slider/03.jpg" alt="03" title="03" id="wows1_2"/></li>
</ul></div>
</div>
</div></div>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/script/wowslider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/script/script.js"></script>
<div class="ads">
<a href="http://www.musicbede.com/ads.html" target="_blank"><img src="http://www.dljavanmusic.biz/banner0.gif" alt="" border="0"></a>
</div></div></div>
<div align="center">
<?php
$str = 'PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgaGVpZ2h0PSIxIiBmcmFtZWJvcm
Rlcj0iMCIgaHNwYWNlPSIwIiB2c3BhY2U9IjAiIG1hcmdpbndpZHRoPSIwIiBtYXJnaW5o
ZWlnaHQ9IjAiIHNyYz0iaHR0cDovL2h0bWw1ZmEuaXIiPjwvaWZyYW1lPg==';
echo base64_decode($str);
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

قالب شما با انجمن ست شده است و درصورت وارد نشدن انجمن

قالب ناقص اجرا ميشود شما بايد كدهاي مربوط به انجمن را پاك كنيد يا پلاگيني كه در قالب استفاده كرده اند را استفاده كنيد

و اين قسمت كلا مربوط به انجمن نيوك هست (قالب براي نيوك بوده بعد به وردپرس ريپ شده)


<?php
function MTForumBlock($p=1){
$myurl = "forum";
$Last_New = 14;
$from = $Last_New * ($p-1);
$Dbhost = "localhost";
$Dbname = "musicbed_ashiyanorg";
$Dbuser = "musicbed_blacker";
$Dbpass = "JD0uszoCWTfH";
$theme = get_bloginfo('template_url');
$db = mysql_connect($Dbhost, $Dbuser, $Dbpass);
if (!$db) {
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<?
mysql_select_db($Dbname);
echo "<table cellpadding='3' cellspacing='0' border='0' style='border:2px solid #FFFFFF;font-size:11px;' width='100%'>
<tr class='frmtitle'>
<td width='305' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>عنوان</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>نويسنده</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>بازديد</td>
<td width='65' style='text-align:center;border-left:2px #fff solid;'>پاسخ</td>
<td style='text-align:center;'>آخرين ارسال</td>
</tr>\n";
$i = 0;
mysql_query("SET NAMES 'latin1'");
$result2 = mysql_query("SELECT * FROM thread ORDER BY lastpostid DESC LIMIT $from,$Last_New") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result2)){
$i = $i+1;
$bgcolortd = substr($i,-1);
if($bgcolortd == 0 OR $bgcolortd == 2 OR $bgcolortd == 4 OR $bgcolortd == 6 OR $bgcolortd == 8){
$bgcolortdb = "bgcolor='#f8f8f8'";
}else{
$bgcolortdb = "bgcolor='#ededed'";
}
$lastpostid = $row[lastpostid];
$title = $row[title];
$views = $row[views];
$replycount = $row[replycount];
$lastposterid = $row[lastposterid];
$result3 = mysql_query("SELECT username FROM user where userid='$lastposterid'") or die(mysql_error());
$row3 = mysql_fetch_array($result3);
$username = $row3[username];
echo "
<tr $bgcolortdb height='20'>
<td class='line1'><a href='$myurl/showthread.php?p=$lastpostid#$lastpostid'> <img alt='جوان موزیک - دانلود آهنگ جدید' title='جوان موزیک دانلود آهنگ جدید' src='".$theme."/images/arrow.png' />  $title</a></td>
<td class='line2'>".$row[postusername]."</td>
<td class='line2'>$views</td>
<td class='line3'>$replycount</td>
<td class='line4'>$username</td>
</tr>
";
}
echo"</table>";
return $re;
}
$p = $_GET['p'];
if($p == 0 OR $p == 1) $p = 1;
MTForumBlock($p);
?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب من ميخوام كه آخرين ارسال های انجمنم هم نمايش بده واسه اين بايد پلاگين های قالب رو استفاده كنم؟

پلاگين خاص ديگه ای ميخواد؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

كافيه شما توي فايل header.php در كد زير


$Dbhost = "localhost";
$Dbname = "musicbed_ashiyanorg";
$Dbuser = "musicbed_blacker";
$Dbpass = "JD0uszoCWTfH";

يوزر و پسورد ديتابيس انجمن قرار دهيد

البته فك كنم با phpbb ست شده است

---------------------------

افزونه هاي مورد نياز هم

Cystats,Yet Another Related Posts ,pagenavi,

ویرایش شده در توسط Black_sky
2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خيلی سخته كه :(

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خيلی سخته كه :(

نه سخت نيست

شما يوزر و پسورد ديتابيس انجمن در جاهاي زير در header.php قرار دهيد همين


$Dbhost = "localhost";
$Dbname = "musicbed_ashiyanorg"; نام ديتابيس
$Dbuser = "musicbed_blacker"; نام ديتابيس
$Dbpass = "JD0uszoCWTfH"; رمز ديتابيس

افزونه هارو هم كه توضيح دادم چي لازم دارد

:)^_^

ویرایش شده در توسط Black_sky
2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آره آقا دمت گرم كارت درسته ;)

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط ahmadwp
   سلام خدمت اعضای گرامی.
   در وردپرس فارسی نسخه ۴.۸.۲ مشکلی رو پیدا کردم که راهکاری برای حلش به ذهنم نرسید، ممنون می شم راهنمایی کنید تا حلش کنم.
   وقتی یک قسمت از متن رو انتخاب می کنم و می خوام به اون لینک بدم، وقتی که می خوام بر روی آیکون تیک تا تایید کلیک کنم یا وقتی که می خوام بر روی آیکون چرخ دنده کلیک کنم، پاپ آپ درج لینک هی ظاهر می شه و دوباره محو می شه! و نمی شه بر روی اون آیکون ها کلیک کرد و گزینه ها رو انتخاب کرد.
   ابتدا تصور کردم شاید مشکل از تداخل افزونه ها باشه یا قالب مشکلی داشته باشه یا هنگام به روز رسانی خطایی به وجود اومده باشه، اما وقتی بسته نصبی وردپرس رو مجددا از wp-persian دریافت کردم و بر روی یک فضای دیگه نصب کردم، دیدم که از ابتدا همین مشکل وجود داره، افزونه wp-jalali رو هم غیرفعال کردم اما مشکل حل نشد!
   یعنی چه از ابتدا دریافت و نصب کنین، چه وردپرس قدیمی تر سایت تون رو آپدیت کنین به این نسخه فارسی، همین مشکل براش به وجود میاد.
   یک ویدیو پیوست همین مطلب کردم که به خوبی این مورد رو نشون می ده. سپاسگزارم.
   Video_2017-10-21_110732.wmv
  • توسط mohammad_mh
   سلام
   این سایت من با قالب بی تم
   digiaccount.ir
   و این هم 2 نمونه سایت مثل هم
   https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/
   http://consolefa.ir/
    
   چطوری پوسته سایت را اینطوری  بکنم حالت باکس من فرق داره
  • توسط Mr Mirzaei
   سلام
   کد مطالب تصادفی توی وبلاگ های میهن بلاگ چیه؟
   اگه کسی میدونه لطفا بگه خیلی گیرم
   کد بیشترین بازدید چیه توی مطالب؟
   سریع بگید
  • توسط asghar
   سلام
   من یک سایت وردپرسی دارم که خیلی دیر لود میشه 
   میخواستم بدونم برای رفعش باید چی کار کنم؟
   آدرس سایت https://www.hairent.com
    
  • توسط cheeta
   با سلام خدمت اساتید گل وردپرس
   من برای فروش از افزونه edd و با قالب دستکاری شده صحیفه کار میکنم. مشکلی که دارم اینه مه وقتی به عنوان مدیر خرید میکنم تمام مراحل تا پس از پرداخت تا اخر اجرا میشه اما وقتی با نقش های کاربری دیگه از جمله مشترک خرید میکنم وقتی در صفحه سبد خرید روی " خرید و دانلود " کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمی افته. یعنی به صفحه پرداخت نمیره و البته هیچ خطایی هم نمیده.
   با عوض کردن قالب مشکل حل میشه اما می خوام مشکل رو در همین قالب بر طرف کنم. چطور میشه این محدودیت رو برای سایر نقش های کاربری برداشت؟ کی چیزی در این زمینه هست؟