بهترین نوع robot.txt و افزونه های سئو

buzz
توسط buzz در سئو,
سلام من مقالاتی رو در مرد سئو و robot.txt خونده بودم ، که در مورد robot.txt بسیار تاکید شده بود که تگها ایندکس نشن ، اما در دو افزونه all in seo و Yoast تگ ها ایندکس می شن . به robot.txt سایت دانلود ها و چندین سایت وردپرسی نگاه کردم که بصورت زیر عمل کرده بودند، همچنین سایت جناب فخار
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Sitemap: http://url.com/sitemap.xml.gz
روبوت ها رو نگاه کنید http://www.downloadha.com/robots.txt http://www.irangrand.ir/robots.txt http://www.naghola.com/robots.txt http://www.jadidtarinha.ir/robots.txt wordpress98.com/robots.txt به نظر شما چرا اینطور عمل کردند و بهترین نوعش کدومه؟ ، سوال دوم کدوم افزونه سئو بهتره ؟ all in seo یا Yoast سایت مپ Yoast توی گوگل وب مستر خطاهای عجیبی می ده. سوال سوم: چطور می شه با sitemap generator مثل سایت دانلود ها ایجاد کرد؟ http://www.downloadha.com/sitemap.xml
http://www.downloadha.com/sitemap-archives.xml 2013-09-12 17:29
http://www.downloadha.com/sitemap-authors.xml 2013-09-12 17:29
http://www.downloadha.com/sitemap-tax-post_tag.xml
http://www.downloadha.com/sitemap-tax-category.xml
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-09.xml 2013-09-12 12:59
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-08.xml 2013-08-31 17:45
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-07.xml 2013-07-31 11:12
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-06.xml 2013-06-30 17:26
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-05.xml 2013-05-31 19:14
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-04.xml 2013-04-30 15:12
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-03.xml 2013-03-31 21:05
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-02.xml 2013-02-28 14:15
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2013-01.xml 2013-01-31 17:37
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-12.xml 2012-12-31 20:00
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-11.xml 2012-11-30 23:45
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-10.xml 2012-10-30 22:38
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-09.xml 2012-09-30 11:36
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-08.xml 2012-08-31 20:36
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-07.xml 2012-07-31 00:16
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-06.xml 2012-06-30 19:52
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-05.xml 2012-05-31 17:55
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-04.xml 2012-04-30 07:02
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-03.xml 2012-03-31 19:29
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-02.xml 2012-02-29 14:19
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2012-01.xml 2012-01-31 21:00
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-12.xml 2011-12-31 19:03
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-11.xml 2011-11-30 17:00
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-10.xml 2011-10-31 20:33
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-09.xml 2011-09-30 20:29
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-08.xml 2011-08-31 22:30
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-07.xml 2011-07-31 20:33
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-06.xml 2011-06-30 23:52
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-05.xml 2011-05-31 19:45
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-04.xml 2011-04-30 19:21
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-03.xml 2011-03-31 12:34
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-02.xml 2011-02-28 18:08
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2011-01.xml 2011-01-31 19:45
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2010-12.xml 2010-12-31 21:01
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2010-11.xml 2010-11-30 19:22
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2010-10.xml 2010-10-31 22:30
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2010-09.xml 2010-09-30 20:34
http://www.downloadha.com/sitemap-post-2010-08.xml 2010-08-31 22
  • 10 پاسخ