• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
iranianwp

اضافه کردن بخشی به sidebar-login

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید !

تصویر زیر رو بینید وقتی کاربری لاگین میکنه یه چنین تصویری هستش که دو لینک در اختیار کاربر قرار میده !

0Same%20Edite%20Login_17332138107501825446.png

میخوام پایین بیرون رفتن دو لینک به صورت دستی اضافه کنم راهنمایی میکنید ؟

کد چه فرمی رو قرار بدم که مشخص کنید که لینک ها رو کجا قرار بدم ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تست کنید:

<a href="<?php echo wp_logout_url(get_bloginfo('url')); ?>">Logg ut</a>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

application/x-httpd-php sidebar-login.php

PHP script text

<?php

/*

Plugin Name: Sidebar Login

Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/sidebar-login/

Description: Easily add an ajax-enhanced login widget to your site's sidebar.

Version: 2.4

Author: Mike Jolley

Author URI: http://mikejolley.com

*/

load_plugin_textdomain('sblogin', WP_PLUGIN_URL.'/sidebar-login/langs/', 'sidebar-login/langs/');

if (is_admin()) include( WP_PLUGIN_DIR . '/sidebar-login/admin.php' );

/* Call via function */

function sidebarlogin( $args = '' ) {

if (!is_array($args)) parse_str($args, $args);

$defaults = array(

'before_widget'=>'',

'after_widget'=>'',

'before_title'=>'<h2>',

'after_title'=>'</h2>'

);

$args = array_merge($defaults, $args);

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

/* The widget */

function widget_wp_sidebarlogin($args) {

global $user_ID, $current_user;

/* To add more extend i.e when terms came from themes - suggested by dev.xiligroup.com */

$defaults = array(

'thelogin'=>'',

'thewelcome'=>'',

'theusername'=>__('Username:','sblogin'),

'thepassword'=>__('Password:','sblogin'),

'theremember'=>__('Remember me','sblogin'),

'theregister'=>__('Register','sblogin'),

'thepasslostandfound'=>__('Password Lost and Found','sblogin'),

'thelostpass'=> __('Lost your password?','sblogin'),

'thelogout'=> __('Logout','sblogin')

);

$args = array_merge($defaults, $args);

extract($args);

get_currentuserinfo();

if ($user_ID != '') {

// User is logged in

global $current_user;

get_currentuserinfo();

if (empty($thewelcome)) $thewelcome = str_replace('%username%',ucwords($current_user->display_name),get_option('sidebarlogin_welcome_heading'));

echo $before_widget . $before_title .$thewelcome. $after_title;

if (get_option('sidebar_login_avatar')=='1') echo '<div class="avatar_container">'.get_avatar($user_ID, $size = '38').'</div>';

echo '<ul class="pagenav">';

if(isset($current_user->user_level) && $current_user->user_level) $level = $current_user->user_level;

$links = do_shortcode(trim(get_option('sidebarlogin_logged_in_links')));

$links = explode("\n", $links);

if (sizeof($links)>0)

foreach ($links as $l) {

$l = trim($l);

if (!empty($l)) {

$link = explode('|',$l);

if (isset($link[1])) {

$cap = strtolower(trim($link[1]));

if ($cap=='true') {

if (!current_user_can( 'manage_options' )) continue;

} else {

if (!current_user_can( $cap )) continue;

}

}

// Parse %USERNAME%

$link[0] = str_replace('%USERNAME%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

$link[0] = str_replace('%username%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

// Parse %USERID%

$link[0] = str_replace('%USERID%',$current_user->ID,$link[0]);

$link[0] = str_replace('%userid%',$current_user->ID,$link[0]);

echo '<li class="page_item">'.$link[0].'</li>';

}

}

$redir = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_logout_redirect')));

if (!$redir || empty($redir)) $redir = sidebar_login_current_url('nologout');

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

} else {

// User is NOT logged in!!!

if (empty($thelogin)) $thelogin = get_option('sidebarlogin_heading');

echo $before_widget . $before_title .'<span>'. $thelogin .'</span>' . $after_title;

global $login_errors;

if ( is_wp_error($login_errors) && $login_errors->get_error_code() ) {

foreach ($login_errors->get_error_messages() as $error) {

$error = apply_filters('sidebar_login_error', $error);

echo '<div class="login_error">' . $error . "</div>\n";

break;

}

}

// Get redirect URL

$redirect_to = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_login_redirect')));

if ( empty( $redirect_to ) ) {

if ( isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) )

$redirect_to = esc_url( $_REQUEST['redirect_to'] );

else

$redirect_to = sidebar_login_current_url('nologout');

}

if ( force_ssl_admin() )

$redirect_to = str_replace( 'http:', 'https:', $redirect_to );

// login form

$sidebarlogin_post_url = ( force_ssl_login() || force_ssl_admin() ) ? str_replace('http://', 'https://', sidebar_login_current_url() ) : sidebar_login_current_url();

$login_form_args = apply_filters( 'sidebar_login_form_args', array(

'echo' => true,

'redirect' => esc_attr( $redirect_to ),

'label_username' => $theusername,

'label_password' => $thepassword,

'label_remember' => $theremember,

'label_log_in' => __('Login »', 'sblogin'),

'remember' => true,

'value_remember' => true

) );

wp_login_form( $login_form_args );

// Output other links

$links = '';

if ( get_option('users_can_register') && get_option('sidebarlogin_register_link') == '1' ) {

if ( ! is_multisite() ) {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-login.php?action=register', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

} else {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-signup.php', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

}

}

if ( get_option( 'sidebarlogin_forgotton_link' ) == '1' )

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_lostpassword_url', wp_lostpassword_url() ) . '" rel="nofollow">' . $thelostpass . '</a></li>';

if ($links)

echo '<ul class="sidebarlogin_otherlinks">' . $links . '</ul>';

}

// echo widget closing tag

echo $after_widget;

}

/* Init widget/styles/scripts */

function widget_wp_sidebarlogin_init() {

$plugin_url = (is_ssl()) ? str_replace('http://','https://', WP_PLUGIN_URL) : WP_PLUGIN_URL;

// CSS

$sidebar_login_css = $plugin_url . '/sidebar-login/style.css';

wp_register_style('wp_sidebarlogin_css_styles', $sidebar_login_css);

wp_enqueue_style('wp_sidebarlogin_css_styles');

// Scripts

$block_ui = $plugin_url . '/sidebar-login/js/blockui.js';

$sidebar_login_script = $plugin_url . '/sidebar-login/js/sidebar-login.js';

wp_register_script('blockui', $block_ui, array('jquery'), '1.0' );

wp_register_script('sidebar-login', $sidebar_login_script, array('jquery', 'blockui'), '1.0' );

wp_enqueue_script('jquery');

wp_enqueue_script('blockui');

wp_enqueue_script('sidebar-login');

// Pass variables to script

$sidebar_login_params = array(

'ajax_url' => ( is_ssl() || force_ssl_admin() || force_ssl_login() ) ? str_replace('http:', 'https:', admin_url('admin-ajax.php')) : str_replace('https:', 'http:', admin_url('admin-ajax.php')),

'login_nonce' => wp_create_nonce("sidebar-login-action")

);

wp_localize_script( 'sidebar-login', 'sidebar_login_params', $sidebar_login_params );

// Register widget

class SidebarLoginMultiWidget extends WP_Widget {

function SidebarLoginMultiWidget() {

$widget_ops = array('description' => __( 'Sidebar Login.','sblogin') );

$this->WP_Widget('wp_sidebarlogin', __('Sidebar Login','sblogin'), $widget_ops);

}

function widget($args, $instance) {

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

}

register_widget('SidebarLoginMultiWidget');

}

add_action('init', 'widget_wp_sidebarlogin_init', 1);

/**

* Process ajax login

*/

add_action('wp_ajax_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

add_action('wp_ajax_nopriv_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

function sidebar_login_ajax_process() {

check_ajax_referer( 'sidebar-login-action', 'security' );

// Get post data

$creds = array();

$creds['user_login'] = $_REQUEST['user_login'];

$creds['user_password'] = $_REQUEST['user_password'];

$creds['remember'] = esc_attr($_REQUEST['remember']);

$redirect_to = esc_attr($_REQUEST['redirect_to']);

// Check for Secure Cookie

$secure_cookie = '';

// If the user wants ssl but the session is not ssl, force a secure cookie.

if ( ! force_ssl_admin() ) {

$user_name = sanitize_user( $_REQUEST['user_login'] );

if ( $user = get_user_by('login', $user_name ) ) {

if ( get_user_option('use_ssl', $user->ID) ) {

$secure_cookie = true;

force_ssl_admin(true);

}

}

}

if ( force_ssl_admin() ) $secure_cookie = true;

if ( $secure_cookie=='' && force_ssl_login() ) $secure_cookie = false;

// Login

$user = wp_signon($creds, $secure_cookie);

// Redirect filter

if ( $secure_cookie && strstr($redirect_to, 'wp-admin') ) $redirect_to = str_replace('http:', 'https:', $redirect_to);

// Result

$result = array();

if ( ! is_wp_error($user) ) :

$result['success'] = 1;

$result['redirect'] = $redirect_to;

else :

$result['success'] = 0;

if ( $user->errors ) {

foreach ($user->errors as $error) {

$result['error'] = $error[0];

break;

}

} else {

$result['error'] = __('Please enter your username and password to login.', 'sblogin');

}

endif;

header('content-type: application/json; charset=utf-8');

echo $_GET['callback'] . '(' . json_encode($result) . ')';

die();

}

/* Get Current URL */

if ( !function_exists('sidebar_login_current_url') ) {

function sidebar_login_current_url( $url = '' ) {

$pageURL = force_ssl_admin() ? 'https://' : 'http://';

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['HTTP_HOST'] );

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['REQUEST_URI'] );

if ($url != "nologout") {

if (!strpos($pageURL,'_login=')) {

$rand_string = md5(uniqid(rand(), true));

$rand_string = substr($rand_string, 0, 10);

$pageURL = add_query_arg('_login', $rand_string, $pageURL);

}

}

return strip_tags( $pageURL );

}

}

این کل کد های sidebar-login.php است!میشه دقیق راهنمایی کنید کجا قرار بدم ممنون

ویرایش شده در توسط Morteza
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از ابزارکش استفاده کردید؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله از ابزارک استفاده کردم !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به زیر این خط اضافه و تست کنید:

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون از پاسخگویی شما !

در تنظیمات افزونه قسمت پیوندهای وارد شده میتونید خیلی خیلی راحت لینک را قرار بدید !

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری