• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
iranianwp

اضافه کردن بخشی به sidebar-login

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید !

تصویر زیر رو بینید وقتی کاربری لاگین میکنه یه چنین تصویری هستش که دو لینک در اختیار کاربر قرار میده !

0Same%20Edite%20Login_17332138107501825446.png

میخوام پایین بیرون رفتن دو لینک به صورت دستی اضافه کنم راهنمایی میکنید ؟

کد چه فرمی رو قرار بدم که مشخص کنید که لینک ها رو کجا قرار بدم ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تست کنید:

<a href="<?php echo wp_logout_url(get_bloginfo('url')); ?>">Logg ut</a>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

application/x-httpd-php sidebar-login.php

PHP script text

<?php

/*

Plugin Name: Sidebar Login

Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/sidebar-login/

Description: Easily add an ajax-enhanced login widget to your site's sidebar.

Version: 2.4

Author: Mike Jolley

Author URI: http://mikejolley.com

*/

load_plugin_textdomain('sblogin', WP_PLUGIN_URL.'/sidebar-login/langs/', 'sidebar-login/langs/');

if (is_admin()) include( WP_PLUGIN_DIR . '/sidebar-login/admin.php' );

/* Call via function */

function sidebarlogin( $args = '' ) {

if (!is_array($args)) parse_str($args, $args);

$defaults = array(

'before_widget'=>'',

'after_widget'=>'',

'before_title'=>'<h2>',

'after_title'=>'</h2>'

);

$args = array_merge($defaults, $args);

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

/* The widget */

function widget_wp_sidebarlogin($args) {

global $user_ID, $current_user;

/* To add more extend i.e when terms came from themes - suggested by dev.xiligroup.com */

$defaults = array(

'thelogin'=>'',

'thewelcome'=>'',

'theusername'=>__('Username:','sblogin'),

'thepassword'=>__('Password:','sblogin'),

'theremember'=>__('Remember me','sblogin'),

'theregister'=>__('Register','sblogin'),

'thepasslostandfound'=>__('Password Lost and Found','sblogin'),

'thelostpass'=> __('Lost your password?','sblogin'),

'thelogout'=> __('Logout','sblogin')

);

$args = array_merge($defaults, $args);

extract($args);

get_currentuserinfo();

if ($user_ID != '') {

// User is logged in

global $current_user;

get_currentuserinfo();

if (empty($thewelcome)) $thewelcome = str_replace('%username%',ucwords($current_user->display_name),get_option('sidebarlogin_welcome_heading'));

echo $before_widget . $before_title .$thewelcome. $after_title;

if (get_option('sidebar_login_avatar')=='1') echo '<div class="avatar_container">'.get_avatar($user_ID, $size = '38').'</div>';

echo '<ul class="pagenav">';

if(isset($current_user->user_level) && $current_user->user_level) $level = $current_user->user_level;

$links = do_shortcode(trim(get_option('sidebarlogin_logged_in_links')));

$links = explode("\n", $links);

if (sizeof($links)>0)

foreach ($links as $l) {

$l = trim($l);

if (!empty($l)) {

$link = explode('|',$l);

if (isset($link[1])) {

$cap = strtolower(trim($link[1]));

if ($cap=='true') {

if (!current_user_can( 'manage_options' )) continue;

} else {

if (!current_user_can( $cap )) continue;

}

}

// Parse %USERNAME%

$link[0] = str_replace('%USERNAME%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

$link[0] = str_replace('%username%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

// Parse %USERID%

$link[0] = str_replace('%USERID%',$current_user->ID,$link[0]);

$link[0] = str_replace('%userid%',$current_user->ID,$link[0]);

echo '<li class="page_item">'.$link[0].'</li>';

}

}

$redir = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_logout_redirect')));

if (!$redir || empty($redir)) $redir = sidebar_login_current_url('nologout');

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

} else {

// User is NOT logged in!!!

if (empty($thelogin)) $thelogin = get_option('sidebarlogin_heading');

echo $before_widget . $before_title .'<span>'. $thelogin .'</span>' . $after_title;

global $login_errors;

if ( is_wp_error($login_errors) && $login_errors->get_error_code() ) {

foreach ($login_errors->get_error_messages() as $error) {

$error = apply_filters('sidebar_login_error', $error);

echo '<div class="login_error">' . $error . "</div>\n";

break;

}

}

// Get redirect URL

$redirect_to = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_login_redirect')));

if ( empty( $redirect_to ) ) {

if ( isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) )

$redirect_to = esc_url( $_REQUEST['redirect_to'] );

else

$redirect_to = sidebar_login_current_url('nologout');

}

if ( force_ssl_admin() )

$redirect_to = str_replace( 'http:', 'https:', $redirect_to );

// login form

$sidebarlogin_post_url = ( force_ssl_login() || force_ssl_admin() ) ? str_replace('http://', 'https://', sidebar_login_current_url() ) : sidebar_login_current_url();

$login_form_args = apply_filters( 'sidebar_login_form_args', array(

'echo' => true,

'redirect' => esc_attr( $redirect_to ),

'label_username' => $theusername,

'label_password' => $thepassword,

'label_remember' => $theremember,

'label_log_in' => __('Login »', 'sblogin'),

'remember' => true,

'value_remember' => true

) );

wp_login_form( $login_form_args );

// Output other links

$links = '';

if ( get_option('users_can_register') && get_option('sidebarlogin_register_link') == '1' ) {

if ( ! is_multisite() ) {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-login.php?action=register', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

} else {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-signup.php', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

}

}

if ( get_option( 'sidebarlogin_forgotton_link' ) == '1' )

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_lostpassword_url', wp_lostpassword_url() ) . '" rel="nofollow">' . $thelostpass . '</a></li>';

if ($links)

echo '<ul class="sidebarlogin_otherlinks">' . $links . '</ul>';

}

// echo widget closing tag

echo $after_widget;

}

/* Init widget/styles/scripts */

function widget_wp_sidebarlogin_init() {

$plugin_url = (is_ssl()) ? str_replace('http://','https://', WP_PLUGIN_URL) : WP_PLUGIN_URL;

// CSS

$sidebar_login_css = $plugin_url . '/sidebar-login/style.css';

wp_register_style('wp_sidebarlogin_css_styles', $sidebar_login_css);

wp_enqueue_style('wp_sidebarlogin_css_styles');

// Scripts

$block_ui = $plugin_url . '/sidebar-login/js/blockui.js';

$sidebar_login_script = $plugin_url . '/sidebar-login/js/sidebar-login.js';

wp_register_script('blockui', $block_ui, array('jquery'), '1.0' );

wp_register_script('sidebar-login', $sidebar_login_script, array('jquery', 'blockui'), '1.0' );

wp_enqueue_script('jquery');

wp_enqueue_script('blockui');

wp_enqueue_script('sidebar-login');

// Pass variables to script

$sidebar_login_params = array(

'ajax_url' => ( is_ssl() || force_ssl_admin() || force_ssl_login() ) ? str_replace('http:', 'https:', admin_url('admin-ajax.php')) : str_replace('https:', 'http:', admin_url('admin-ajax.php')),

'login_nonce' => wp_create_nonce("sidebar-login-action")

);

wp_localize_script( 'sidebar-login', 'sidebar_login_params', $sidebar_login_params );

// Register widget

class SidebarLoginMultiWidget extends WP_Widget {

function SidebarLoginMultiWidget() {

$widget_ops = array('description' => __( 'Sidebar Login.','sblogin') );

$this->WP_Widget('wp_sidebarlogin', __('Sidebar Login','sblogin'), $widget_ops);

}

function widget($args, $instance) {

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

}

register_widget('SidebarLoginMultiWidget');

}

add_action('init', 'widget_wp_sidebarlogin_init', 1);

/**

* Process ajax login

*/

add_action('wp_ajax_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

add_action('wp_ajax_nopriv_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

function sidebar_login_ajax_process() {

check_ajax_referer( 'sidebar-login-action', 'security' );

// Get post data

$creds = array();

$creds['user_login'] = $_REQUEST['user_login'];

$creds['user_password'] = $_REQUEST['user_password'];

$creds['remember'] = esc_attr($_REQUEST['remember']);

$redirect_to = esc_attr($_REQUEST['redirect_to']);

// Check for Secure Cookie

$secure_cookie = '';

// If the user wants ssl but the session is not ssl, force a secure cookie.

if ( ! force_ssl_admin() ) {

$user_name = sanitize_user( $_REQUEST['user_login'] );

if ( $user = get_user_by('login', $user_name ) ) {

if ( get_user_option('use_ssl', $user->ID) ) {

$secure_cookie = true;

force_ssl_admin(true);

}

}

}

if ( force_ssl_admin() ) $secure_cookie = true;

if ( $secure_cookie=='' && force_ssl_login() ) $secure_cookie = false;

// Login

$user = wp_signon($creds, $secure_cookie);

// Redirect filter

if ( $secure_cookie && strstr($redirect_to, 'wp-admin') ) $redirect_to = str_replace('http:', 'https:', $redirect_to);

// Result

$result = array();

if ( ! is_wp_error($user) ) :

$result['success'] = 1;

$result['redirect'] = $redirect_to;

else :

$result['success'] = 0;

if ( $user->errors ) {

foreach ($user->errors as $error) {

$result['error'] = $error[0];

break;

}

} else {

$result['error'] = __('Please enter your username and password to login.', 'sblogin');

}

endif;

header('content-type: application/json; charset=utf-8');

echo $_GET['callback'] . '(' . json_encode($result) . ')';

die();

}

/* Get Current URL */

if ( !function_exists('sidebar_login_current_url') ) {

function sidebar_login_current_url( $url = '' ) {

$pageURL = force_ssl_admin() ? 'https://' : 'http://';

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['HTTP_HOST'] );

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['REQUEST_URI'] );

if ($url != "nologout") {

if (!strpos($pageURL,'_login=')) {

$rand_string = md5(uniqid(rand(), true));

$rand_string = substr($rand_string, 0, 10);

$pageURL = add_query_arg('_login', $rand_string, $pageURL);

}

}

return strip_tags( $pageURL );

}

}

این کل کد های sidebar-login.php است!میشه دقیق راهنمایی کنید کجا قرار بدم ممنون

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از ابزارکش استفاده کردید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله از ابزارک استفاده کردم !

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به زیر این خط اضافه و تست کنید:

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از پاسخگویی شما !

در تنظیمات افزونه قسمت پیوندهای وارد شده میتونید خیلی خیلی راحت لینک را قرار بدید !

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری