• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
iranianwp

اضافه کردن بخشی به sidebar-login

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید !

تصویر زیر رو بینید وقتی کاربری لاگین میکنه یه چنین تصویری هستش که دو لینک در اختیار کاربر قرار میده !

0Same%20Edite%20Login_17332138107501825446.png

میخوام پایین بیرون رفتن دو لینک به صورت دستی اضافه کنم راهنمایی میکنید ؟

کد چه فرمی رو قرار بدم که مشخص کنید که لینک ها رو کجا قرار بدم ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تست کنید:

<a href="<?php echo wp_logout_url(get_bloginfo('url')); ?>">Logg ut</a>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

application/x-httpd-php sidebar-login.php

PHP script text

<?php

/*

Plugin Name: Sidebar Login

Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/sidebar-login/

Description: Easily add an ajax-enhanced login widget to your site's sidebar.

Version: 2.4

Author: Mike Jolley

Author URI: http://mikejolley.com

*/

load_plugin_textdomain('sblogin', WP_PLUGIN_URL.'/sidebar-login/langs/', 'sidebar-login/langs/');

if (is_admin()) include( WP_PLUGIN_DIR . '/sidebar-login/admin.php' );

/* Call via function */

function sidebarlogin( $args = '' ) {

if (!is_array($args)) parse_str($args, $args);

$defaults = array(

'before_widget'=>'',

'after_widget'=>'',

'before_title'=>'<h2>',

'after_title'=>'</h2>'

);

$args = array_merge($defaults, $args);

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

/* The widget */

function widget_wp_sidebarlogin($args) {

global $user_ID, $current_user;

/* To add more extend i.e when terms came from themes - suggested by dev.xiligroup.com */

$defaults = array(

'thelogin'=>'',

'thewelcome'=>'',

'theusername'=>__('Username:','sblogin'),

'thepassword'=>__('Password:','sblogin'),

'theremember'=>__('Remember me','sblogin'),

'theregister'=>__('Register','sblogin'),

'thepasslostandfound'=>__('Password Lost and Found','sblogin'),

'thelostpass'=> __('Lost your password?','sblogin'),

'thelogout'=> __('Logout','sblogin')

);

$args = array_merge($defaults, $args);

extract($args);

get_currentuserinfo();

if ($user_ID != '') {

// User is logged in

global $current_user;

get_currentuserinfo();

if (empty($thewelcome)) $thewelcome = str_replace('%username%',ucwords($current_user->display_name),get_option('sidebarlogin_welcome_heading'));

echo $before_widget . $before_title .$thewelcome. $after_title;

if (get_option('sidebar_login_avatar')=='1') echo '<div class="avatar_container">'.get_avatar($user_ID, $size = '38').'</div>';

echo '<ul class="pagenav">';

if(isset($current_user->user_level) && $current_user->user_level) $level = $current_user->user_level;

$links = do_shortcode(trim(get_option('sidebarlogin_logged_in_links')));

$links = explode("\n", $links);

if (sizeof($links)>0)

foreach ($links as $l) {

$l = trim($l);

if (!empty($l)) {

$link = explode('|',$l);

if (isset($link[1])) {

$cap = strtolower(trim($link[1]));

if ($cap=='true') {

if (!current_user_can( 'manage_options' )) continue;

} else {

if (!current_user_can( $cap )) continue;

}

}

// Parse %USERNAME%

$link[0] = str_replace('%USERNAME%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

$link[0] = str_replace('%username%',sanitize_title($current_user->user_login),$link[0]);

// Parse %USERID%

$link[0] = str_replace('%USERID%',$current_user->ID,$link[0]);

$link[0] = str_replace('%userid%',$current_user->ID,$link[0]);

echo '<li class="page_item">'.$link[0].'</li>';

}

}

$redir = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_logout_redirect')));

if (!$redir || empty($redir)) $redir = sidebar_login_current_url('nologout');

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

} else {

// User is NOT logged in!!!

if (empty($thelogin)) $thelogin = get_option('sidebarlogin_heading');

echo $before_widget . $before_title .'<span>'. $thelogin .'</span>' . $after_title;

global $login_errors;

if ( is_wp_error($login_errors) && $login_errors->get_error_code() ) {

foreach ($login_errors->get_error_messages() as $error) {

$error = apply_filters('sidebar_login_error', $error);

echo '<div class="login_error">' . $error . "</div>\n";

break;

}

}

// Get redirect URL

$redirect_to = trim(stripslashes(get_option('sidebarlogin_login_redirect')));

if ( empty( $redirect_to ) ) {

if ( isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) )

$redirect_to = esc_url( $_REQUEST['redirect_to'] );

else

$redirect_to = sidebar_login_current_url('nologout');

}

if ( force_ssl_admin() )

$redirect_to = str_replace( 'http:', 'https:', $redirect_to );

// login form

$sidebarlogin_post_url = ( force_ssl_login() || force_ssl_admin() ) ? str_replace('http://', 'https://', sidebar_login_current_url() ) : sidebar_login_current_url();

$login_form_args = apply_filters( 'sidebar_login_form_args', array(

'echo' => true,

'redirect' => esc_attr( $redirect_to ),

'label_username' => $theusername,

'label_password' => $thepassword,

'label_remember' => $theremember,

'label_log_in' => __('Login »', 'sblogin'),

'remember' => true,

'value_remember' => true

) );

wp_login_form( $login_form_args );

// Output other links

$links = '';

if ( get_option('users_can_register') && get_option('sidebarlogin_register_link') == '1' ) {

if ( ! is_multisite() ) {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-login.php?action=register', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

} else {

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_register_url', site_url('wp-signup.php', 'login') ) . '" rel="nofollow">' . $theregister . '</a></li>';

}

}

if ( get_option( 'sidebarlogin_forgotton_link' ) == '1' )

$links .= '<li><a href="' . apply_filters( 'sidebar_login_lostpassword_url', wp_lostpassword_url() ) . '" rel="nofollow">' . $thelostpass . '</a></li>';

if ($links)

echo '<ul class="sidebarlogin_otherlinks">' . $links . '</ul>';

}

// echo widget closing tag

echo $after_widget;

}

/* Init widget/styles/scripts */

function widget_wp_sidebarlogin_init() {

$plugin_url = (is_ssl()) ? str_replace('http://','https://', WP_PLUGIN_URL) : WP_PLUGIN_URL;

// CSS

$sidebar_login_css = $plugin_url . '/sidebar-login/style.css';

wp_register_style('wp_sidebarlogin_css_styles', $sidebar_login_css);

wp_enqueue_style('wp_sidebarlogin_css_styles');

// Scripts

$block_ui = $plugin_url . '/sidebar-login/js/blockui.js';

$sidebar_login_script = $plugin_url . '/sidebar-login/js/sidebar-login.js';

wp_register_script('blockui', $block_ui, array('jquery'), '1.0' );

wp_register_script('sidebar-login', $sidebar_login_script, array('jquery', 'blockui'), '1.0' );

wp_enqueue_script('jquery');

wp_enqueue_script('blockui');

wp_enqueue_script('sidebar-login');

// Pass variables to script

$sidebar_login_params = array(

'ajax_url' => ( is_ssl() || force_ssl_admin() || force_ssl_login() ) ? str_replace('http:', 'https:', admin_url('admin-ajax.php')) : str_replace('https:', 'http:', admin_url('admin-ajax.php')),

'login_nonce' => wp_create_nonce("sidebar-login-action")

);

wp_localize_script( 'sidebar-login', 'sidebar_login_params', $sidebar_login_params );

// Register widget

class SidebarLoginMultiWidget extends WP_Widget {

function SidebarLoginMultiWidget() {

$widget_ops = array('description' => __( 'Sidebar Login.','sblogin') );

$this->WP_Widget('wp_sidebarlogin', __('Sidebar Login','sblogin'), $widget_ops);

}

function widget($args, $instance) {

widget_wp_sidebarlogin($args);

}

}

register_widget('SidebarLoginMultiWidget');

}

add_action('init', 'widget_wp_sidebarlogin_init', 1);

/**

* Process ajax login

*/

add_action('wp_ajax_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

add_action('wp_ajax_nopriv_sidebar_login_process', 'sidebar_login_ajax_process');

function sidebar_login_ajax_process() {

check_ajax_referer( 'sidebar-login-action', 'security' );

// Get post data

$creds = array();

$creds['user_login'] = $_REQUEST['user_login'];

$creds['user_password'] = $_REQUEST['user_password'];

$creds['remember'] = esc_attr($_REQUEST['remember']);

$redirect_to = esc_attr($_REQUEST['redirect_to']);

// Check for Secure Cookie

$secure_cookie = '';

// If the user wants ssl but the session is not ssl, force a secure cookie.

if ( ! force_ssl_admin() ) {

$user_name = sanitize_user( $_REQUEST['user_login'] );

if ( $user = get_user_by('login', $user_name ) ) {

if ( get_user_option('use_ssl', $user->ID) ) {

$secure_cookie = true;

force_ssl_admin(true);

}

}

}

if ( force_ssl_admin() ) $secure_cookie = true;

if ( $secure_cookie=='' && force_ssl_login() ) $secure_cookie = false;

// Login

$user = wp_signon($creds, $secure_cookie);

// Redirect filter

if ( $secure_cookie && strstr($redirect_to, 'wp-admin') ) $redirect_to = str_replace('http:', 'https:', $redirect_to);

// Result

$result = array();

if ( ! is_wp_error($user) ) :

$result['success'] = 1;

$result['redirect'] = $redirect_to;

else :

$result['success'] = 0;

if ( $user->errors ) {

foreach ($user->errors as $error) {

$result['error'] = $error[0];

break;

}

} else {

$result['error'] = __('Please enter your username and password to login.', 'sblogin');

}

endif;

header('content-type: application/json; charset=utf-8');

echo $_GET['callback'] . '(' . json_encode($result) . ')';

die();

}

/* Get Current URL */

if ( !function_exists('sidebar_login_current_url') ) {

function sidebar_login_current_url( $url = '' ) {

$pageURL = force_ssl_admin() ? 'https://' : 'http://';

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['HTTP_HOST'] );

$pageURL .= esc_attr( $_SERVER['REQUEST_URI'] );

if ($url != "nologout") {

if (!strpos($pageURL,'_login=')) {

$rand_string = md5(uniqid(rand(), true));

$rand_string = substr($rand_string, 0, 10);

$pageURL = add_query_arg('_login', $rand_string, $pageURL);

}

}

return strip_tags( $pageURL );

}

}

این کل کد های sidebar-login.php است!میشه دقیق راهنمایی کنید کجا قرار بدم ممنون

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از ابزارکش استفاده کردید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله از ابزارک استفاده کردم !

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به زیر این خط اضافه و تست کنید:

echo '<li class="page_item"><a href=" ' . wp_logout_url( $redir ) . '">' . $thelogout . '</a></li></ul>';

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از پاسخگویی شما !

در تنظیمات افزونه قسمت پیوندهای وارد شده میتونید خیلی خیلی راحت لینک را قرار بدید !

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری