• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
morsvaba

نمایش دسته در برگه ی نوشته های برگه یکتا

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من برای صفحه اول یک برگه یکتا ایجاد کردم و تم هم قابلیت نمایش دسته ها در حالت روزنامه ای رو داره. اما وقتی دسته ها رو نمایش میده با تیتر تفکیک نمیکنه این پست ها برای چه دسته ای هست.

امکانش هست این نمایش دسته ای رو براش ایجاد کرد؟

دموش اینه:

http://demo.graphene-theme.com/

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شدنش که میشه اما اگر سوالتون رو به فارسی بگید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دموی چی اینه؟

اگر فایل category.php در پوشه قالب دارید اگر نبود archive.php و اگر نبود index.php را باز کنید و در محل مناسب وارد کنید:


<?php /* If this is a category archive */ if (is_category()) { ?>
<h2 class="pagetitle"><?php printf('کل مطالب دسته بندی شده در %s ', single_cat_title('', false)); ?></h2>
<?php }?>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون. ولی جواب نداد :(

تو هر سه فایل جاهای مختلف تست کردم اما تغییر حاصل نشد.

این دموی قالب ـمه، چون تو همین حالت استاتیک بود گذاشتم تا متوجه صحبتم بشید. {قسمت پایین پیج دمو، پست ها رو تو دو ستون نمایش داده.}

این سه فایل

category,

archive,

index :

<?php

/**

* The category archive template file

*

* @package Graphene

* @since Graphene 1.1.5

*/

get_header();

?>

<h1 class="page-title archive-title">

<?php

printf( __( 'Category Archive: <span>%s</span>', 'graphene' ), single_cat_title( '', false ) );

?>

</h1>

<?php graphene_tax_description(); ?>

<div class="entries-wrapper">

<?php

/**

* Run the loop for the category page to output the posts.

* If you want to overload this in a child theme then include a file

* called loop-category.php and that will be used instead.

*/

while ( have_posts() ) {

the_post();

get_template_part( 'loop', 'category' );

}

?>

</div>

<?php graphene_posts_nav(); ?>

<?php get_footer(); ?>

<?php

/**

* The archive template file

*

* @package Graphene

* @since Graphene 1.1.5

*/

get_header();

?>

<?php

/* Queue the first post, that way we know

* what date we're dealing with (if that is the case).

*

* We reset this later so we can run the loop

* properly with a call to rewind_posts().

*/

if ( have_posts() )

the_post();

?>

<h1 class="page-title archive-title">

<?php if ( is_day() ) : ?>

<?php printf( __( 'Daily Archive: %s', 'graphene' ), '<span>' . get_the_date() . '</span>' ); ?>

<?php elseif ( is_month() ) : ?>

<?php printf( __( 'Monthly Archive: %s', 'graphene' ),

/* translators: F will be replaced with month, and Y will be replaced with year, so "F Y" in English would be replaced with something like "June 2008". */

'<span>' . get_the_date( __( 'F Y', 'graphene' ) ) . '</span>' ); ?>

<?php elseif ( is_year() ) : ?>

<?php printf(__( 'Yearly Archive: %s', 'graphene' ), '<span>' . get_the_date( 'Y' ) . '</span>' ); ?>

<?php else : ?>

<?php _e( 'Blog Archive', 'graphene' ); ?>

<?php endif; ?>

</h1>

<div class="entries-wrapper">

<?php

/* Since we called the_post() above, we need to

* rewind the loop back to the beginning that way

* we can run the loop properly, in full.

*/

rewind_posts();

/* Run the loop for the archives page to output the posts.

* If you want to overload this in a child theme then include a file

* called loop-archives.php and that will be used instead.

*/

while ( have_posts() ) {

the_post();

get_template_part( 'loop', 'archive' );

}

?>

</div>

<?php graphene_posts_nav(); ?>

<?php get_footer(); ?>

<?php

/**

* The main template file.

*

* This is the most generic template file in a WordPress theme

* and one of the two required files for a theme (the other being style.css).

* It is used to display a page when nothing more specific matches a query.

* E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.

* Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy

*

* @package Graphene

* @since Graphene 1.0

*/

global $graphene_settings;

get_header(); ?>

<div class="entries-wrapper">

<?php

do_action('graphene_index_pre_loop');

/* Run the loop to output the posts.

* If you want to overload this in a child theme then include a file

* called loop-index.php and that will be used instead.

*/

while ( have_posts() ) {

the_post();

get_template_part( 'loop', 'index' );

}

?>

</div>

<?php ?>

<span lang="fa" dir="rtl">

<?php get_template_part('navigation'); ?>

</span>

<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

راستی الان چون برگه استاتیک ـه نباید تو قسمت theme-panes.php قالب ـم پیگیری کنم؟

<?php

/**

* Adds the content panes in the homepage. The homepage panes are only displayed if using a static

* front page, before the comments. It is also recommended that the comments section is disabled

* for the page used as the static front page.

*/

function graphene_homepage_panes(){

global $graphene_settings, $graphene_defaults, $in_homepage_panes;

$in_homepage_panes = true;

// Get the number of panes to display

if ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'latest-posts' || $graphene_settings['show_post_type'] == 'cat-latest-posts' ){

$pane_count = $graphene_settings['homepage_panes_count'];

} elseif ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'posts' ) {

$pane_count = count(explode( ',', $graphene_settings['homepage_panes_posts']) );

}

// Build the common WP_Query() parameter first

$args = array(

'orderby' => 'date',

'order' => 'DESC',

'post_type' => array( 'post', 'page' ),

'posts_per_page' => $pane_count,

'ignore_sticky_posts' => 1,

);

// args specific to latest posts

if ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'latest-posts' ){

$args_merge = array(

'post_type' => array( 'post' ),

);

$args = array_merge( $args, $args_merge );

}

// args specific to latest posts by category

if ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'cat-latest-posts' ){

$args_merge = array(

'category__in' => graphene_object_id( $graphene_settings['homepage_panes_cat'], 'category' ),

);

$args = array_merge( $args, $args_merge );

}

// args specific to posts/pages

if ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'posts' ){

$post_ids = $graphene_settings['homepage_panes_posts'];

$post_ids = preg_split("/[\s]*[,][\s]*/", $post_ids, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); // post_ids are comma seperated, the query needs a array

$post_ids = graphene_object_id( $post_ids );

$args_merge = array(

'post__in' => $post_ids,

'orderby' => 'post__in'

);

$args = array_merge( $args, $args_merge );

}

// Get the posts to display as homepage panes

$panes = new WP_Query( apply_filters( 'graphene_homepage_panes_args', $args ) );

$count = 0;

?>

<?php do_action( 'graphene_before_homepage_panes' ); ?>

<div class="homepage_panes">

<?php while ( $panes->have_posts() ) : $panes->the_post();

$count++;

$alpha = $omega = false;

if ( $count % 2 ){

$alpha = true;

} else {

$omega = true;

}

?>

<div <?php graphene_grid( 'homepage_pane clearfix', 8, 5, 4, $alpha, $omega ); ?> id="homepage-pane-<?php the_ID(); ?>">

<?php do_action( 'graphene_homepage_pane_top' ); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( __( 'Permalink to %s', 'graphene' ), esc_attr( get_the_title() ) ); ?>">

<?php /* Get the post's image */

if ( has_post_thumbnail( get_the_ID() ) ) {

the_post_thumbnail( 'graphene-homepage-pane' );

} else {

echo graphene_get_post_image( get_the_ID(), 'graphene-homepage-pane', 'excerpt' );

}

?>

</a>

<?php /* The post title */ ?>

<h3 class="post-title">

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( __( 'Permalink to %s', 'graphene' ), esc_attr( get_the_title() ) ); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<?php do_action( 'homepage_pane_title' ); ?>

</h3>

<?php /* The post excerpt */ ?>

<div class="post-excerpt">

<?php

the_excerpt();

do_action( 'graphene_homepage_pane_content' );

?>

</div>

<?php /* Read more button */ ?>

<p class="post-comments">

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( __( 'Permalink to %s', 'graphene' ), esc_attr( get_the_title() ) ); ?>" class="block-button"><?php _e( 'Read more', 'graphene' ); ?></a>

</p>

<?php do_action( 'graphene_homepage_pane_bottom' ); ?>

</div>

<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>

</div>

<?php

do_action( 'graphene_after_homepage_panes' );

unset( $in_homepage_panes );

}

/* Helper function to control when the homepage panes should be displayed. */

function graphene_display_homepage_panes(){

global $graphene_settings;

if ( get_option( 'show_on_front' ) == 'page' && ! $graphene_settings['disable_homepage_panes'] && is_front_page() ) {

graphene_homepage_panes();

}

}

add_action( 'graphene_bottom_content', 'graphene_display_homepage_panes' );

?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این صفحه با تابع


if ( $graphene_settings['show_post_type'] == 'cat-latest-posts' ){
$args_merge = array(
'category__in' => graphene_object_id( $graphene_settings['homepage_panes_cat'], 'category' ),
);
$args = array_merge( $args, $args_merge );

}

دسته بندی ها را شناسایی می کنه باید فایل های functions قالب بررسی بشه که این تابع با چه فرمولی خوانا می شه و از اونجا دستکاری بشه که البته منن فرصتش را ندارممگر اینکه دوستنان چنین فرصتی بکنند

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون بابت پیگیری. ساعتی قبل تونستم کدی که دسته ها رو بازخوانی میکرد پیدا کنم و مشکل برطرف شد. ;)

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری