themefarsi

مشکل در نمایش ندادن قسمتی از کدها

17 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز

دوستان من یک پست تایپی ایجاد کردم در سایت به نام ویدیو بهمراه موضوعات و برچسب و ...

دقیقا به همون شکل یه پست تایپ دیگه واسه کلیپ های صوتی درست کردم اما این یکی متأسفانه قسمت موضوعات، برچسب رو نشون نمی ده ...

به نظرتون مشکل از کجا می تونه باشه ؟!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از چه قالبی استفاده می کنید؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خودم نوشتم دوست عزیز

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از چه توابعی برای نشون دادن دسته و برچسب های استفاده می کنید؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای نمایش برچسب ها و دسته بندی باید کدتون


'taxonomies' => array( 'post_tag', 'category')

رو داشته باشه

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من از این کد برای ویدیوها استفاده می کنم ...

که به درستی نشونش می ده ...


<?php
/**Videos**/
add_action( 'init', 'create_video' );
function create_video() {
$labels = array(
'name' => _x('ویدیوها', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('ویدیوها', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن ویدیو', 'سخن'),
'add_new_item' => __('افزودن ویدیو'),
'edit_item' => __('ویرایش ویدیو'),
'new_item' => __('ویدیوی جدید'),
'view_item' => __('نمایش ویدیو'),
'search_items' => __('جستجوی ویدیو'),
'not_found' => __('ویدیویی وجود ندارد'),
'not_found_in_trash' => __('ویدیویی در زباله دان موجود نیست'),
'parent_item_colon' => ''
);
$supports = array('title', 'editor','revisions', 'thumbnail');
register_post_type( 'video',
array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'supports' => $supports,
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/video.png",
)
);
}
?>
<?php
$labels = array(
'name' => 'دسته‌های ویدیو',
'singular_name' => 'دسته‌های ویدیو',
'search_items' => 'جستجوی دسته',
'popular_items' => 'بیشتر استفاده شده',
'all_items' => 'تمام دسته‌ها',
'parent_item' => 'مادر دسته',
'edit_item' => 'ویرایش دسته',
'update_item' => 'بروزرسانی دسته',
'add_new_item' => 'افزودن دسته جدید',
'new_item_name' => 'دسته جدید',
'separate_items_with_commas' => 'جداسازی دسته‌ها با کاما',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف دسته',
'choose_from_most_used' => 'انتخاب از محبوبها'
);
$args = array(
'label' => 'دسته‌',
'labels' => $labels,
'public' => true,
'hierarchical' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'args' => array( 'orderby' => 'term_order' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'lncat', 'with_front' => true ),
'query_var' => true
);
register_taxonomy( 'incat', 'video', $args );
?>
<?php
$labels = array(
'name' => 'برچسب ها',
'singular_name' => 'برچسب‌ها',
'search_items' => 'جستجوی برچسب',
'popular_items' => 'بیشتر استفاده شده',
'parent_item' => 'مادر برچسب',
'edit_item' => 'ویرایش برچسب',
'update_item' => 'بروزرسانی برچسب',
'add_new_item' => 'افزودن برچسب جدید',
'new_item_name' => 'برچسب جدید',
'separate_items_with_commas' => 'جداسازی برچسب‌ها با کاما',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف برچسب',
'choose_from_most_used' => 'انتخاب از محبوبها'
);
$args = array(
'label' => 'برچسب',
'labels' => $labels,
'public' => false,
'hierarchical' => false,
'show_ui' => true,
'show_in_nav_menus' => false,
'args' => array( 'orderby' => 'term_order' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'lntag', 'with_front' => true ),
'query_var' => true
);
register_taxonomy( 'intag', 'video', $args );
?>

اما وقتی از همین کد برای آئودیو استفاده می کنم دسته بندی و برچسب رو نشون نمی ده ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بببنید مواردی که باید تغییر داده شوند تغییر دادید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بله این کد رو وقتی در Function می ذارم در مدیریت گزینه ویدیو با دسته بندی ها و برچسب هاش اضافه میشه بعنوان یک پست تایپ ...

اما وقتی این کد رو برای Audio استفاده می کنم فقط 2گزینه اول که کلیپ های صوتی، افزودن کلیپ هست رو نشون نمی ده در صورتی که کدهاش با ویدیو یکی هست ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما در پست تایپ ویدئو لیبل دارید که تعریف مشخص شده ای دارد ولی دسته بندی و برچسب نیست

خاصیت آنها را دارد و مانند آنها انتخاب می شود ولی تعریفش شخصی است

اگر می خواهید همین را به پست تایپ دیگری هم منتقل کنید نام


$labels

را که دوبار در کدهای بالا تکرار شده تغییر دهید مثلا


'labels' => $labels1,
'public' => true,
'supports' => $supports,
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/video.png",
)
);
}
?>
<?php
$labels1 = array(

و


register_taxonomy( 'incat', 'video', $args );

را به


register_taxonomy( 'incat', 'mp3', $args );

که mp3 نام پست تایپ صوتی شما باید باشد

و همین عمل دذر مورد تگ ها

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون ولی وقتی به این شکل تغییر میدم ، عنوان ها عوض میشه خود به خود و به "نوشته ها" تبدیل میشه همچنین دسته بندی و برچسب هم اضافه نمیشه ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوب کدهارو پاک کردم دوباره نوشتم کوتاه تر و درست شد :)


<?php
add_action('init', 'gallery_register_post_type');

function gallery_register_post_type() {
register_post_type('gallery', array(
'labels' => array(
'name' => 'گالری عکس',
'singular_name' => 'گالری عکس',
'add_new' => 'افزودن عکس',
'edit_item' => 'ویرایش عکس',
'new_item' => 'عکس جدید',
'view_item' => 'نمایش عکس',
'search_items' => 'جستجوی عکس',
'not_found' => 'هیچ عکسی یافت نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ عکسی در زباله یافت نشد'
),
'public' => true,
'supports' => array(
'title',
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/gallery.png",
'excerpt'
),
'taxonomies' => array('category', 'post_tag') // this is IMPORTANT
));
}
?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

البته استفاده از این مورد هم با اینکه باعث میشه دسته بندی و برچسب ها رو به پست تایپ اضافه کنه ... اما برچسب ها و دسته بندی کلی رو اضافه می کنه

یعنی اگر یک دسته در دسته بندی ویدیو ایجاد کنم، در دسته بندی صوتی هم اضافه میشه ... :(

من می خوام بصورت اختصاصی برای هر پست تایپ این عمل انجام بشه ...

ویرایش شده در توسط themefarsi
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای داشتن تکسونامی مجزا باید ریجستریش کنید یعنی حداقل


register_taxonomy( 'incat', 'video' );

کد باتید وجود داشته باشه ما بقی تعاریف را در صورت نیاز می تونید بگذارید یا نگذارید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون مشکل همینجاست ...

پست اول رو دوباره ببینید من اینکار رو انجام میدم دسته بندی و برچسب اختصاصی هم میاره اما به شرطی که یک پست تایپ باشه ...

اما دو پست تایپ میشه فقط دسته بندی و برچسب آخرین پست تایپ رو نشون میده ...

یعنی اگر منوی ما به این شکل باشه

کلیپ صوتی

کلیپ تصویری

* گالری عکس

در صورتیکه کد رو برای همه نوشتیم و باید نشون بده، اما فقط دسته بندی و برچسب رو برای آخرین پست تایپ یعنی گالری عکس نشون میده.

و اگر گالری عکس رو حذف کنیم دسته بندی و برچسب به کلیپ تصویری منتقل میشه که این باعث تعجب بنده شده ...

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز اشتباه از طرف شماست شما اگر از نامهای یکسان برای تاکسونامی های ساخته شده استفاده نکنید می تونید ده ها تاکسونامی بسازید و هر چند تاش را که خواستید به هر پست تایپی که خواستید نسبت دهید اصلا نیازی نیست تاکسونامی را با پست تایپ ادغام کنید

ابتدا تاکسونامی های دلخواه را بسازید و اونوقت در


taxonomies' => array('category', 'post_tag')

هر پست تایپ اسمشون را قرار دهید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این درسته


<?php
// Register Custom Taxonomy
function video_cat() {
$labels = array(
'name' => 'دسته بندی ویدیو',
'singular_name' => 'videocat',
'menu_name' => 'دسته بندی ویدیو',
'all_items' => 'همه دسته ها',
'parent_item' => 'مادر دسته بندی',
'parent_item_colon' => 'Parent Genre:',
'new_item_name' => 'دسته بندی جدید',
'add_new_item' => 'افزودن دسته بندی',
'edit_item' => 'ویرایش دسته بندی',
'update_item' => 'بروزرسانی دسته بندی',
'separate_items_with_commas' => 'آیتم های را توسط کاما جدا کنید',
'search_items' => 'جستجوی ویدیو',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف ویدیو',
'choose_from_most_used' => 'استفاده از ویدیوهای استفاده شده',
);
$rewrite = array(
'slug' => 'video',
'with_front' => true,
'hierarchical' => true,
);
$capabilities = array(
'manage_terms' => 'manage_categories',
'edit_terms' => 'manage_categories',
'delete_terms' => 'manage_categories',
'assign_terms' => 'edit_posts',
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_tagcloud' => true,
'query_var' => 'video',
'rewrite' => $rewrite,
'capabilities' => $capabilities,
);
register_taxonomy( 'دسته بندی ویدیو', 'video', $args );
}
// Hook into the 'init' action
add_action( 'init', 'video_cat', 0 );
?>

این دسته بندی ویدیو رو اضافه می کنه ...

من برای کلیپ صوتی همین کد رو تمام videoها رو تبدیل به audio می کنم برای دسته بندی ائودیو اما نشان نمی ده ...

اگه بفرمایید دقیقا چی کم داره کد من و برای هر پست تایپ کدوم رو تغییر بدم که نشون بده ممنون میشم ... متوجه نشدم هنوز

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پیوند یکتا رو مجدد ست کنید

ببینید تغییر میکنه؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط masoudch
   سلام دوستان
   من میخوام مطالبی رو که به صورت custom post type منتشر میکنم توی سابت نمایش داده بشه. ولی خطای 404 نشون میده. چه باید بکنم؟
   حدود دو سه روز هم هست که وقت میذارم ولی واقعا دیگه نمیدونم باید چکار کنم که محتوا رو نشونم بده؟
   کدهای زیر رو هم درون فایل functions.php قرار دادم.
   function create_post_type() { register_post_type( 'acme_product', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Products' ), 'singular_name' => __( 'Product' ) ), 'public' => true, 'has_archive' => true, ) ); } add_action( 'init', 'create_post_type' );  
  • توسط yousefamini
   سلام و عرض ادب
   دوستان من یک پست تایپ درست کردم . صفحه archive-download.php و single-download.php رو هم درست کردم .
   همه چیز در دو فایب بالا درسته . وقتی میخام برم تو یک دسته بندی از download صفحه آرشیو رو دیگه نمیخونه . محتویات رو درست بالا میاره اما قالب برگه archive.php رو میخونه .
   یعنی وقتی http://site.cpm/download_category/کامپیوتر   رو میزنم بجای اینکه آرشیو دنلود ها با قالب archive-download.php بالا بیاد با قالب archive.php  میاد .
   خواهش میکنم اگر کسی بلده راهنمایی کنه .
   تشکر
  • توسط runy
   سلام
   من 4 تا پست تایپ دارم می خوام توی صفحه اول قالبم از هر کدام 5 تای آخری را فراخوانی کنم .
   کئوریش را چطوریه ؟ 
  • توسط ali_fyz
   سلام
   چطور میشه محتوای پست تایپ رو در مدیریت وردپرس خروجی گرفت؟
  • توسط webafra
   با سلام و احترام خدمت همه ی دوستان ، وقت بخیر .
    
   من یه پست تایپ دارم به این اسم :
   post_type=product
   که product_type اش :
   product_type=tour
    

   یه تکسونومی تایپ هم دارم برای دسته بندی این محصولات :
   taxonomy=tour_category
   که پست تایپ اینم :
   post_type=product
   هستش
    
   حالا میخوام رکوردهای این پست تایپ رو با آی دی دسته بندی ( مثلا 152 ) بکشم بیرون و نمایش بدم .
   اینطوری نوشتم ولی جواب نداد :
    
   <?php $query = new WP_Query( array( 'post_type' => 'product', // name of post type. 'product_type' => 'tour', 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'product', // taxonomy name 'field' => 'term_id', // term_id, slug or name 'terms' => 2463 ) )) ); ?> <?php if ( $query->have_posts() ) : ?> <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> <?php the_title(); ?> <?php endwhile ?> <?php wp_reset_postdata(); ?> <?php endif ?>  
   اینطوری هم نشد :
   <?php $query = new WP_Query( array( 'post_type' => 'product', // name of post type. 'product_type' => 'tour', 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'tour_category', // taxonomy name 'field' => 'term_id', // term_id, slug or name 'terms' => 2463 ) )) ); ?> <?php if ( $query->have_posts() ) : ?> <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> <?php the_title(); ?> <?php endwhile ?> <?php wp_reset_postdata(); ?> <?php endif ?>  
   ممنون میشم راهنماییم کنید .