• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
javad abbasi

جای گذاری تب های دنبال کنید فیس بوک و پلاس در هیدر سایت

6 پست در این موضوع قرار دارد

من می خواهم دکمه گوگل پلاس و فیس بوک در در این قسمت از هیدر سایت قرار دهم. هر کجای هیدر قرار می دهم یا خطا میده یا شکل صفحه را به میزنه و در جای مورد نظر قرار نمی گیرد. کد هیدر سایتم :

<?php
/**
* The Header for our theme.
*
* Displays all of the <head> section and everything up till <div id="main">
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Ten
* @since Twenty Ten 1.0
*/
?><!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<title><?php
/*
* Print the <title> tag based on what is being viewed.
*/
global $page, $paged;
wp_title( '|', true, 'right' );
// Add the blog name.
bloginfo( 'name' );
// Add the blog description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
echo " | $site_description";
// Add a page number if necessary:
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyten' ), max( $paged, $page ) );
?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory');?>/jquery-ui.css" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="wrapper" class="hfeed">

<div class="topp">
<?php $heading_tag = ( is_home() || is_front_page() ) ? 'h1' : 'div'; ?>
<<?php echo $heading_tag; ?> id="site-title">

<span>
<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a>
</span>
</<?php echo $heading_tag; ?>>
<div id="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></div>
</div>
<div id="header">
<div id="masthead">


<div id="branding" role="banner">

<?php
// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.
if ( function_exists( 'get_custom_header' ) ) {
// We need to figure out what the minimum width should be for our featured image.
// This result would be the suggested width if the theme were to implement flexible widths.
$header_image_width = get_theme_support( 'custom-header', 'width' );
} else {
$header_image_width = HEADER_IMAGE_WIDTH;
}
// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it's a big one
if ( is_singular() && current_theme_supports( 'post-thumbnails' ) &&
has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'post-thumbnail' ) ) &&
$image[1] >= $header_image_width ) :
// Houston, we have a new header image!
echo get_the_post_thumbnail( $post->ID );
elseif ( get_header_image() ) :
// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.
if ( function_exists( 'get_custom_header' ) ) {
$header_image_width = get_custom_header()->width;
$header_image_height = get_custom_header()->height;
} else {
$header_image_width = HEADER_IMAGE_WIDTH;
$header_image_height = HEADER_IMAGE_HEIGHT;
}
?>
<!-- <img src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo $header_image_width; ?>" height="<?php echo $header_image_height; ?>" alt="" /> -->

<?php endif; ?>
</div><!-- #branding -->


<div class="image-header">

<!-- <img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/cropped-Presentation11.jpg"> -->

<div class="header-note">


<!--header-note-1 -->
<?php get_sidebar('header-note-1'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-1 end-->

<!--header-note-2-->
<?php get_sidebar('header-note-2'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-2 end-->

<!--header-note-3-->
<?php get_sidebar('header-note-3'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-3 end -->

<!--header-note-4-->

<?php get_sidebar('header-note-4'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-4 end-->


</div>

</div><div id="access" role="navigation">
<?php /* Allow screen readers / text browsers to skip the navigation menu and get right to the good stuff */ ?>
<div class="skip-link screen-reader-text"><a href="#content" title="<?php esc_attr_e( 'Skip to content', 'twentyten' ); ?>"><?php _e( 'Skip to content', 'twentyten' ); ?></a></div>
<?php /* Our navigation menu. If one isn't filled out, wp_nav_menu falls back to wp_page_menu. The menu assiged to the primary position is the one used. If none is assigned, the menu with the lowest ID is used. */ ?>
<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>

</div><!-- #access -->

<!--
<ul id="menu">
<li>
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'top-menu', 'container' =>'', 'menu_class' =>'topnav' ) ); ?>
</li>
</ul>

-->
</div><!-- #masthead -->
</div><!-- #header -->

<div id="main">

عکس منظقه ای که می خواهم دکمه ها در آن قرار بگیرد :

12810305942870082507.png

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از چه کدی برای گوگل پلاس و فیس بوک استفاده میکنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از چه کدی برای گوگل پلاس و فیس بوک استفاده میکنید

برای گوگل پلاس :

<g:plusone size="tall" href="http://fa.ibforums.net"></g:plusone>

برای فیس بوک :

 <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
<fb:like href="http://www.facebook.com/Fa.ibforums" send="false" layout="box_count" show_faces="false" font=""></fb:like>

یکی هم توییتر را می خوام اضافه کنم.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خط 356 فایل style.css

مقدار width را برابر 340px تنظیم کنید

و کد زیر رو بعد از تگ


<h1 id="site-title">

<span>
<a rel="home" title="انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org" href="http://fa.ibforums.net/">انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org</a>
</span>
</h1>

قرار دهید

<div id="site-social">محل قرار گیری کد</div>

استایل


#site-social {
float: right;
width: 370px;
}

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خط 356 فایل style.css

مقدار width را برابر 340px تنظیم کنید

و کد زیر رو بعد از تگ


<h1 id="site-title">

<span>
<a rel="home" title="انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org" href="http://fa.ibforums.net/">انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org</a>
</span>
</h1>

قرار دهید

<div id="site-social">محل قرار گیری کد</div>

استایل


#site-social {
float: right;
width: 370px;
}

درست شد. فقط یک کم موقع لود شدن هیدر را به هم ریخته می کنه اما زود درست می شه. یعنی به مدت 2 -3 ثانیه . این مربوط به سی اس اس هست یا کلا همینجوری میشه ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به خاطر ساختار پوسته هست

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری