• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
javad abbasi

جای گذاری تب های دنبال کنید فیس بوک و پلاس در هیدر سایت

6 پست در این موضوع قرار دارد

من می خواهم دکمه گوگل پلاس و فیس بوک در در این قسمت از هیدر سایت قرار دهم. هر کجای هیدر قرار می دهم یا خطا میده یا شکل صفحه را به میزنه و در جای مورد نظر قرار نمی گیرد. کد هیدر سایتم :

<?php
/**
* The Header for our theme.
*
* Displays all of the <head> section and everything up till <div id="main">
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Ten
* @since Twenty Ten 1.0
*/
?><!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<title><?php
/*
* Print the <title> tag based on what is being viewed.
*/
global $page, $paged;
wp_title( '|', true, 'right' );
// Add the blog name.
bloginfo( 'name' );
// Add the blog description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
echo " | $site_description";
// Add a page number if necessary:
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyten' ), max( $paged, $page ) );
?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory');?>/jquery-ui.css" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="wrapper" class="hfeed">

<div class="topp">
<?php $heading_tag = ( is_home() || is_front_page() ) ? 'h1' : 'div'; ?>
<<?php echo $heading_tag; ?> id="site-title">

<span>
<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a>
</span>
</<?php echo $heading_tag; ?>>
<div id="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></div>
</div>
<div id="header">
<div id="masthead">


<div id="branding" role="banner">

<?php
// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.
if ( function_exists( 'get_custom_header' ) ) {
// We need to figure out what the minimum width should be for our featured image.
// This result would be the suggested width if the theme were to implement flexible widths.
$header_image_width = get_theme_support( 'custom-header', 'width' );
} else {
$header_image_width = HEADER_IMAGE_WIDTH;
}
// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it's a big one
if ( is_singular() && current_theme_supports( 'post-thumbnails' ) &&
has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'post-thumbnail' ) ) &&
$image[1] >= $header_image_width ) :
// Houston, we have a new header image!
echo get_the_post_thumbnail( $post->ID );
elseif ( get_header_image() ) :
// Compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.
if ( function_exists( 'get_custom_header' ) ) {
$header_image_width = get_custom_header()->width;
$header_image_height = get_custom_header()->height;
} else {
$header_image_width = HEADER_IMAGE_WIDTH;
$header_image_height = HEADER_IMAGE_HEIGHT;
}
?>
<!-- <img src="<?php header_image(); ?>" width="<?php echo $header_image_width; ?>" height="<?php echo $header_image_height; ?>" alt="" /> -->

<?php endif; ?>
</div><!-- #branding -->


<div class="image-header">

<!-- <img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/cropped-Presentation11.jpg"> -->

<div class="header-note">


<!--header-note-1 -->
<?php get_sidebar('header-note-1'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-1 end-->

<!--header-note-2-->
<?php get_sidebar('header-note-2'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-2 end-->

<!--header-note-3-->
<?php get_sidebar('header-note-3'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-3 end -->

<!--header-note-4-->

<?php get_sidebar('header-note-4'); ?>
<!-- متن مورد نظر -->

<!--header-note-4 end-->


</div>

</div><div id="access" role="navigation">
<?php /* Allow screen readers / text browsers to skip the navigation menu and get right to the good stuff */ ?>
<div class="skip-link screen-reader-text"><a href="#content" title="<?php esc_attr_e( 'Skip to content', 'twentyten' ); ?>"><?php _e( 'Skip to content', 'twentyten' ); ?></a></div>
<?php /* Our navigation menu. If one isn't filled out, wp_nav_menu falls back to wp_page_menu. The menu assiged to the primary position is the one used. If none is assigned, the menu with the lowest ID is used. */ ?>
<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>

</div><!-- #access -->

<!--
<ul id="menu">
<li>
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'top-menu', 'container' =>'', 'menu_class' =>'topnav' ) ); ?>
</li>
</ul>

-->
</div><!-- #masthead -->
</div><!-- #header -->

<div id="main">

عکس منظقه ای که می خواهم دکمه ها در آن قرار بگیرد :

12810305942870082507.png

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از چه کدی برای گوگل پلاس و فیس بوک استفاده میکنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از چه کدی برای گوگل پلاس و فیس بوک استفاده میکنید

برای گوگل پلاس :

<g:plusone size="tall" href="http://fa.ibforums.net"></g:plusone>

برای فیس بوک :

  <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
<fb:like href="http://www.facebook.com/Fa.ibforums" send="false" layout="box_count" show_faces="false" font=""></fb:like>

یکی هم توییتر را می خوام اضافه کنم.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خط 356 فایل style.css

مقدار width را برابر 340px تنظیم کنید

و کد زیر رو بعد از تگ


<h1 id="site-title">

<span>
<a rel="home" title="انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org" href="http://fa.ibforums.net/">انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org</a>
</span>
</h1>

قرار دهید

<div id="site-social">محل قرار گیری کد</div>

استایل


#site-social {
float: right;
width: 370px;
}

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خط 356 فایل style.css

مقدار width را برابر 340px تنظیم کنید

و کد زیر رو بعد از تگ


<h1 id="site-title">

<span>
<a rel="home" title="انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org" href="http://fa.ibforums.net/">انجمن تجارت بین الملل | IBfon.Org</a>
</span>
</h1>

قرار دهید

<div id="site-social">محل قرار گیری کد</div>

استایل


#site-social {
float: right;
width: 370px;
}

درست شد. فقط یک کم موقع لود شدن هیدر را به هم ریخته می کنه اما زود درست می شه. یعنی به مدت 2 -3 ثانیه . این مربوط به سی اس اس هست یا کلا همینجوری میشه ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به خاطر ساختار پوسته هست

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری