• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
USP

تارشدن و بی کیفیت شدن تصویر شاخص در اسلایدر

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام خدمت همه دوستان .

من به تازگی یه پوسته روی سایتم نصب کردم که توی ابزارک هاش دو تا اسلایدر بزرگ و کوچک داره . اسلایدر بزرگ مشکلی نداره و خوب کار میکنه ،‌ اما اسلایدر کوچک که مطمئنا برای سایدبارهای کوچک هست ،‌ هیچ جایی جواب نمیده و هر جا میذارمش ،‌ تصویراش بی کیفیت و تار هستن .

به این عکس توجه کنین :‌

ax-2.jpg

الآن سمت راستی که کوچیکه ،‌ اسلایدره و تصویرش بی کیفیته ،‌ اما سمت چپ همون نوشتس با همون تصویر ،‌با کیفیتی خیلی بهتر !‌

ممنون میشم دوستان آگاه یه کمکی بکنن !‌

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

شما یه لطف کن محتوای کد اون قسمت رو قرار بده تا ببینیم چطور عکس فرا خوانی میشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد مربوط به ابزارکش هست :‌

<?php

/*

-----------------------------------------------------------------------------------

Plugin Name: CT Small Flex Slider Widget

Plugin URI: http://www.color-theme.com

Description: A widget that show slider with latest posts.

Version: 1.0

Author: ZERGE

Author URI: http://www.color-theme.com

-----------------------------------------------------------------------------------

*/

/**

* Add function to widgets_init that'll load our widget.

*/

add_action('widgets_init','ct_small_slider_widget');

function ct_small_slider_widget() {

register_widget("CT_Small_Slider_Widget");

}

/**

* Widget class.

* This class handles everything that needs to be handled with the widget:

* the settings, form, display, and update.

*

*/

class CT_Small_Slider_Widget extends WP_widget{

/**

* Widget setup.

*/

function CT_Small_Slider_Widget(){

/* Widget settings. */

$widget_ops = array( 'classname' => 'ct-small-slider-widget',

'description' => __( 'اسلایدری در ابعاد کوچک تر' , 'color-theme-framework' )

);

/* Widget control settings. */

$control_ops = array( 'width' => 255,

'height' => 350,

'id_base' => 'ct-small-slider-widget'

);

/* Create the widget. */

$this->WP_Widget( 'ct-small-slider-widget', __( 'اسلایدر کوچک' , 'color-theme-framework' ) , $widget_ops, $control_ops );

}

function widget($args,$instance){

extract($args);

global $post;

$title = $instance['title'];

$categories = $instance['categories'];

$categories_exclude = $instance['categories_exclude'];

$num_posts = $instance['num_posts'];

$num_query_posts = $instance['num_query_posts'];

$excerpt_lenght = $instance['excerpt_lenght'];

$show_views = isset($instance['show_views']) ? '1' : '0';

$show_likes = isset($instance['show_likes']) ? '1' : '0';

$show_date = isset($instance['show_date']) ? '1' : '0';

$show_author = isset($instance['show_author']) ? '1' : '0';

$show_comments = isset($instance['show_comments']) ? '1' : '0';

$show_category = isset($instance['show_category']) ? '1' : '0';

$show_related = isset($instance['show_related']) ? 'true' : 'false';

$show_random = isset($instance['show_random']) ? 'true' : 'false';

$animation_speed = $instance['animation_speed'];

$slideshow_speed = $instance['slideshow_speed'];

$slideshow = isset($instance['slideshow']) ? 'true' : 'false';

$animation_type = $instance['animation_type'];

$background_title = $instance['background_title'];

?>

<?php

echo "\n<!-- START SMALL SLIDER WIDGET -->\n";

echo $before_widget;

/* Before widget (defined by themes). */

if ( $title ) :

if ( $categories != 'all' ):

$category_title_link = get_category_link( $categories );

echo '<h3 class="widget-title" style="background:'.$background_title.';"><a href="'.$category_title_link.'" title="'.__('نمایش تمام نوشته های ','color-theme-framework').$title.'">'.$title.'</a><span class="bottom-triangle" style="border-top-color:'.$background_title.';"></span></h3>';

else :

echo '<h3 class="widget-title" style="background:'.$background_title.';">'.$title.'<span class="bottom-triangle" style="border-top-color:'.$background_title.';"></span></h3>';

endif;

endif;

/* Display the widget title if one was input (before and after defined by themes). */ ?>

<?php

$time_id = rand();

$orderby = 'date';

if ( $show_random == 'true' ) { $orderby = 'rand'; }

if ( $show_related == 'true' ) { //show related category

$related_category = get_the_category($post->ID);

$related_category_id = get_cat_ID( $related_category[0]->cat_name );

$slider_posts = new WP_Query(array( 'orderby' => $orderby,

'showposts' => $num_query_posts,

'post_type' => 'post',

'ignore_sticky_posts' => 1,

'cat' => $related_category_id,

'category__not_in' => $categories_exclude,

'post__not_in' => array( $post->ID )

));

}

else {

$slider_posts = new WP_Query(array( 'orderby' => $orderby,

'showposts' => $num_query_posts,

'post_type' => 'post',

'ignore_sticky_posts' => 1,

'cat' => $categories,

'category__not_in' => $categories_exclude

));

}

if ( $slider_posts->have_posts() ) : ?>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

jQuery.noConflict()(function($){

$(window).load(function() {

$(".slider-preloader").css("display","none");

$('#slider-<?php echo $time_id; ?>').flexslider({

animation: "<?php echo $animation_type; ?>",

controlNav: false,

animationLoop: true,

slideshow: <?php echo $slideshow; ?>,

smoothHeight: true,

slideshowSpeed: <?php echo $slideshow_speed; ?>,

animationSpeed: <?php echo $animation_speed; ?>,

});

});

});

/* ]]> */

</script>

<!-- [inTouch] -->

<div class="slider-preloader" style="text-align: center;"><img src="<?php echo get_template_directory_uri().'/img/slider_preloader.gif'; ?> " alt="preloader"></div>

<div id="slider-<?php echo $time_id; ?>" class="flexslider flex-small-slider">

<div class="slider-preloader"></div>

<ul class="slides">

<?php $num_post = 0; ?>

<?php while($slider_posts->have_posts()): $slider_posts->the_post(); ?>

<?php if( has_post_thumbnail() ): $num_post++; ?>

<li>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(), 'slider-thumb');

if ( $image[1] == 560 && $image[2] == 316 ) : //if has generated thumb ?>

<div class="entry-thumb">

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><img class="img-responsive" src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title_attribute(); ?>" /></a>

<?php else : // else use standard 150x150 thumb

$image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(), 'thumbnail'); ?>

<div class="entry-thumb">

<a href='<?php the_permalink(); ?>' title='<?php the_title_attribute(); ?>'><img class="img-responsive" src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title_attribute(); ?>" /></a>

<?php endif;

if ( has_post_format ( 'video' ) ) :

ct_get_video_icon();

elseif ( has_post_format ( 'audio' ) ) :

ct_get_audio_icon();

endif; // has_post_format ?>

</div><!-- .entry-thumb -->

<h4 class="entry-title">

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute( array( 'before' => __('Permalink to ','color-theme-framework') ) ); ?>"><?php the_title(); ?></a>

</h4><!-- .entry-title -->

<?php if ( $excerpt_lenght != 0 ) : ?>

<div class="entry-content">

<?php ct_get_post_excerpt($excerpt_lenght); //$post_excerpt = get_the_excerpt(); echo strip_tags(mb_substr($post_excerpt, 0, $excerpt_lenght ) ) . ' ...'; ?>

</div><!-- .entry-content -->

<?php endif; ?>

<div class="entry-meta clearfix ct-google-font">

<?php if ( $show_views ) :

ct_get_meta_views();

endif;

if ( $show_likes ) :

ct_get_meta_likes();

endif;

if ( $show_date ) :

ct_get_meta_date();

endif;

if ( $show_author ) :

ct_get_meta_author();

endif;

if ( $show_comments and comments_open() ) :

ct_get_meta_comments();

endif;

if ( $show_category ) :

ct_get_meta_category();

endif; ?>

</div><!-- .entry-meta -->

</li>

<?php endif; //has_post_thumbnail ?>

<?php if ( $num_post == $num_posts ) : break; endif; ?>

<?php endwhile; ?>

</ul><!-- slides -->

</div><!-- slider -->

<?php

else :

echo __( 'No related posts were found','color-theme-framework' );

endif;

// Restor original Query & Post Data

wp_reset_query();

wp_reset_postdata();

/* After widget (defined by themes). */

echo $after_widget;

echo "\n<!-- END SMALL SLIDER WIDGET -->\n";

}

/**

* Update the widget settings.

*/

function update($new_instance, $old_instance){

$instance = $old_instance;

$instance['title'] = $new_instance['title'];

$instance['categories'] = $new_instance['categories'];

$instance['categories_exclude'] = $new_instance['categories_exclude'];

$instance['num_posts'] = $new_instance['num_posts'];

$instance['num_query_posts'] = $new_instance['num_query_posts'];

$instance['excerpt_lenght'] = $new_instance['excerpt_lenght'];

$instance['show_image'] = $new_instance['show_image'];

$instance['show_views'] = $new_instance['show_views'];

$instance['show_likes'] = $new_instance['show_likes'];

$instance['show_date'] = $new_instance['show_date'];

$instance['show_author'] = $new_instance['show_author'];

$instance['show_comments'] = $new_instance['show_comments'];

$instance['show_category'] = $new_instance['show_category'];

$instance['show_related'] = $new_instance['show_related'];

$instance['show_random'] = $new_instance['show_random'];

$instance['animation_speed'] = $new_instance['animation_speed'];

$instance['slideshow_speed'] = $new_instance['slideshow_speed'];

$instance['slideshow'] = $new_instance['slideshow'];

$instance['animation_type'] = $new_instance['animation_type'];

$instance['background_title'] = strip_tags($new_instance['background_title']);

return $instance;

}

/**

* Displays the widget settings controls on the widget panel.

* Make use of the get_field_id() and get_field_name() function

* when creating your form elements. This handles the confusing stuff.

*/

function form($instance){

?>

<?php

$defaults = array(

'title' => __( 'آخرین نوشته ها', 'color-theme-framework' ),

'slideshow' => 'off',

'categories' => 'all',

'categories_exclude' => '',

'num_posts' => '5',

'num_query_posts' => '10',

'excerpt_lenght' => '0',

'show_views' => 'on',

'show_likes' => 'on',

'show_date' => 'off',

'show_author' => 'off',

'show_comments' => 'off',

'show_category' => 'off',

'show_related' => 'off',

'show_random' => 'off',

'animation_speed' => '600',

'slideshow_speed' => '7000',

'animation_type' => 'slide',

'background_title' => '#ff0000'

);

$instance = wp_parse_args((array) $instance, $defaults);

$categories_exclude = $instance['categories_exclude'];

$background_title = esc_attr($instance['background_title']); ?>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function($) {

$('.ct-color-picker').wpColorPicker();

});

//]]>

</script>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e( 'عنوان:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input class="widefat" type="text" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" value="<?php echo $instance['title']; ?>" />

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['slideshow'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('slideshow'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('slideshow'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('slideshow'); ?>"><?php _e( 'حرکن خودکار اسلایدر' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_related'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_related'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_related'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_related'); ?>"><?php _e( 'نمایش نوشته های مرتبط بر اساس دسته' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_random'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_random'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_random'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_random'); ?>"><?php _e( 'چینش تصادفی' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('num_posts'); ?>"><?php _e( 'تعداد نوشته های قابل نمایش:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input type="number" min="1" max="100" class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('num_posts'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('num_posts'); ?>" value="<?php echo $instance['num_posts']; ?>" />

<i style=" font-size: 11px; color: #777; ">Will display only posts with Featured images</i>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('num_query_posts'); ?>"><?php _e( 'تعداد همه نوشته ها:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input type="number" min="1" max="100" class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('num_query_posts'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('num_query_posts'); ?>" value="<?php echo $instance['num_query_posts']; ?>" />

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('slideshow_speed'); ?>"><?php _e( 'سرعت اسلایدشو بر حسب میلی ثانیه:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input type="number" min="1" max="100000" class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('slideshow_speed'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('slideshow_speed'); ?>" value="<?php echo $instance['slideshow_speed']; ?>" />

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('animation_speed'); ?>"><?php _e( 'سرعت انیمیشن بر حسب میلی ثانیه:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input type="number" min="1" max="100000"class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('animation_speed'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('animation_speed'); ?>" value="<?php echo $instance['animation_speed']; ?>" />

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'animation_type' ); ?>"><?php _e('نوع انیمیشن:', 'color-theme-framework'); ?></label>

<select id="<?php echo $this->get_field_id( 'animation_type' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'animation_type' ); ?>" class="widefat" style="width:100%;">

<option <?php if ( 'fade' == $instance['animation_type'] ) echo 'selected="selected"'; ?>>محو شدن</option>

<option <?php if ( 'slide' == $instance['animation_type'] ) echo 'selected="selected"'; ?>>اسلاید</option>

</select>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('categories'); ?>"><?php _e( 'نمایش دادن این دسته ها:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<select id="<?php echo $this->get_field_id('categories'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('categories'); ?>" class="widefat" style="width:100%;">

<option value='all' <?php if ('all' == $instance['categories']) echo 'selected="selected"'; ?>>همه</option>

<?php $categories = get_categories('hide_empty=0&depth=1&type=post'); ?>

<?php foreach($categories as $category) { ?>

<option value='<?php echo $category->term_id; ?>' <?php if ($category->term_id == $instance['categories']) echo 'selected="selected"'; ?>><?php echo $category->cat_name; ?></option>

<?php } ?>

</select>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('categories_exclude'); ?>"><?php _e( 'نمایش ندادن این دسته ها:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<select size="5" multiple="multiple" id="<?php echo $this->get_field_id('categories_exclude'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('categories_exclude'); ?>[]" class="widefat" style="width:100%;">

<?php $cat = get_categories('hide_empty=0&depth=1&type=post'); ?>

<?php foreach($cat as $category) { ?>

<option value='<?php echo $category->term_id; ?>' <?php if ( is_array( $categories_exclude ) && in_array( $category->term_id, $categories_exclude ) ) echo 'selected="selected"'; ?>><?php echo $category->cat_name; ?></option>

<?php } ?>

</select>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('excerpt_lenght'); ?>"><?php _e( 'تعداد حروف چکیده نوشته:' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

<input type="number" min="1" max="500" class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('excerpt_lenght'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('excerpt_lenght'); ?>" value="<?php echo $instance['excerpt_lenght']; ?>" />

</p>

<p style="margin-top: 20px;">

<label style="font-weight: bold;"><?php _e( 'اطلاعات نوشته' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_views'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_views'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_views'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_views'); ?>"><?php _e( 'تعداد نمایش' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_likes'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_likes'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_likes'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_likes'); ?>"><?php _e( 'تعداد لایک' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_date'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_date'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_date'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_date'); ?>"><?php _e( 'تاریخ نوشتن' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_author'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_author'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_author'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_author'); ?>"><?php _e( 'نویسنده' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_comments'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_comments'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_comments'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_comments'); ?>"><?php _e( 'دیدگاه ها' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked($instance['show_category'], 'on'); ?> id="<?php echo $this->get_field_id('show_category'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('show_category'); ?>" />

<label for="<?php echo $this->get_field_id('show_category'); ?>"><?php _e( 'دسته بندی' , 'color-theme-framework' ); ?></label>

</p>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id('background_title'); ?>" style="display:block;"><?php _e('رنگ پس زمینه ی عنوان:', 'color-theme-framework'); ?></label>

<input class="ct-color-picker" type="text" id="<?php echo $this->get_field_id( 'background_title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'background_title' ); ?>" value="<?php echo esc_attr( $instance['background_title'] ); ?>" />

</p>

<?php

}

}

?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در کد تصویر با اندازه پیشفرض 150*150 رو نشون میده

میتوانید در بخش تنظیمات » رسانه اندازه را تغییر دهید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط Vahid.T
   سلام خدمت دوستان عزیز
   وقت بخیر
   بهترین اسکریپت یا افزونه برای میوه فروشی با امکانات زیر برای ووکامرس چی پیشنهاد می کنید ؟
   1- همکاری در فروش با لینک ، کد معرف و یا هر دو
   2- خرید با اعتبار کاربری ( اعتبار کاربری در صورت خرید و همکاری در فروش به اکانت کاربری اضاف میشه. با این اعتبار بتونه از سایت رایگان خرید کنه. اعتبار کاربری صرفا برای خرید رایگان از سایت باشه نه پرداخت وجه نقدی به همکار )
   3- امکان درصد سود همکاری متفاوت برای سطوح مختلف ( به طور مثال سطح 1 ، 2 و 3 )
   4- ورود به فروشگاه سایت با شماره موبایل و رمز عبور
   5- خرید درصورت عضویت و غیر عضویت
   ممنون میشم پاسخ بدید.
  • توسط sadra1813
   سلام و خسته نباشید. من برای گالری ام، پیوند پوسته رو انتخاب کردم. ولی روی بعضی از عکسا که میزنم، ارور زیر رو می ده:
   Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\tech-literacy\includes\template-tags.php on line 287
   چیکار کنم تا همه عکسام درست برن تو صفحه خودشون؟
    
  • توسط pouyamahmoudi
   با عرض سلام ، وقت بخیر و خسته نباشید
   قالب وردپرس من با وجود واکنش گرا بودن در نسخه موبایل یک مشکل داره 
   مشکل اینه که به صورت یه صفحه خالی با رنگ پس زمینه سایت میاد و باید صفحه رو بکشم به سمت راست تا محتویات نمایش داده بشه 
   لطفا جهت حل این مشکل راهنمایی کنید
   با سپاس

  • توسط arianemun
   سلام عرض ادب به کاربران وردپرس پارسی ، من یک مشکلی دارم در افزونه ای ، افزونه woocomerce product finder یک افزونه ای است طبق تنظیمات و چیز هایی که برای محصول ووکامرسی تعریف میکنیم با انتخواب گزینه ها توسط کاربر محصول مورد نظر خودش رو پیدا میکنه، تنها مشکلی که این افزونه یا میشه گفت ضعفی که داره تفاوت محصول برجسته رو با محصول ساده متوجه نمیشه یعنی اگر تو اون دسته یک محصول برجسته باشه و یک محصول ساده اون ها رو از هم تفکیک نمیکنه من میخواستم این قابلیت رو به این افزونه اضافه کنم که کاربر وقتی محصولش رو پیدا کرد هم محصول ساده ها رو ببینه و محصول برجسته شده ! ممنون میشم کمک کنید .
    
   لینک افزونه استفاده شده
  • توسط reza_yki
   سلام من ابزارکی نوشتم که کاربر بتونه به وسیله select option به صورتی multi بتونه چندین دسته رو انتخاب کنه همه چیز درست و بدون مشکل کار میکنه فقط یه مشکل هست اونم اینه که وقتی ابزارک رو برای اولین بار فعال میکنی خطای زیر رو میده وباید یه دونه دسته رو انتخاب و ذخیره کنی تا ابزارک به صورت صحیح کارکنه لطفا راهنماییم کنید.
   Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in E:\Program Files\xampp\htdocs\wordpress\wp-content\themes\mymag\functions\widgets\widgets.php on line 29  
   اینم سورس کد:
   <?php public function form( $instance ) { $title = ! empty( $instance['title'] ) ? $instance['title'] : esc_html__( 'عنوان ابزارک', 'text_domain' ); $args = array( 'hide_empty' => 0, 'type' => 'post', 'taxonomy' => 'category', 'orderby' => 'name', 'hierarchical' => true, ); $cats = get_categories( $args ); $instance['cat_id'] = isset( $instance['cat_id'] ) ? ( $instance['cat_id'] ) : '1'; $count_cat = isset ($instance['cat_id']) ? count($instance['cat_id']) : '1' ; $tab_number = isset( $count_cat ) ? absint( $count_cat ) : 1; ?> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label><br> <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" /> </p> <p> <label for="<?php echo $this->get_field_id('tab_number'); ?>"><?php _e( 'تعداد زبانه:'); ?></label><br> <input id="<?php echo $this->get_field_id('tab_number'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('tab_number'); ?>" type="number" min="0" class="my_widget_number" value="<?php echo $tab_number; ?>" size="3" /> </p> <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'cat_id' ); ?>"><?php _e( 'انتخاب دسته بندی : ' ); ?></label> <select id="<?php echo $this->get_field_id( 'cat_id' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'cat_id[]' ); ?>" multiple="multiple" style="width: 100%; margin: 10px auto; height: auto;"> <?php foreach( $cats as $cat ): ?> <option value="<?php echo esc_attr(__($cat->term_id)); ?>"<?php selected(in_array($cat->term_id, $instance['cat_id'])); // selected($cat->term_id,$cats_id) ?>><?php echo esc_attr(__($cat->name)); ?></option> <?php endforeach; ?> </select> <p> <input type="text" value="<?php echo esc_attr(__(implode(',', $instance['cat_id']))); ?>"> </p> <?php }