• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
bedesign

مشکل در هدر

15 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

بالای سایتم یه لوگو کوچیک بود

که من به یه هدر تفییر دادم و جاش گذاشتم

ولی الان اینطوری شده:

http://bmtj.ir

چیکار کنم اندازش درست شه ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

توی سایزش به مشکل خوردید ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سایز هدر رو درست کردم و اندازش هم درسته

ولی جای لوگوی قبلی که گذاشتم اینطوری شد

کدی چیزی نداره؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

شما این رو به کلاس #header .logo توی استایل قالبت اضافه کن :


width:auto;

ویرایش شده در توسط Mr.javad
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تو کدهای قسمت style.css

کلا دو سه خط نوشته و چیزه دیگه ای نیست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایلی به نام global.css داری ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد به صورت زیر قرار بدید


<div class="wrapper">
<img src="http://bmtj.ir/wp-content/themes/argentum/images/logos/argentum.png" alt="برج تجاری جیرفت"><!--/.logo-->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

global.css نداره

اون کد رو کجا بزارم؟

تو استایل گذاشتم ولی تغییری نکرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

header.php و index.php ضمیمه کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

index.php


<?php get_header(); ?>
<?php global $woo_options; ?>
<div class="row homepage visible">
<!-- Header widget -->

<section class="header-widget">
<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') ) dynamic_sidebar( 'header-widget' ); ?>
</section><!--/.header-widget-->
<section id="content">
<?php if ( is_woocommerce_activated() ) { ?>

<!-- The first featured product -->

<div class="featured-1 sixcol">

<?php
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 1, 'meta_query' => array( array('key' => '_visibility','value' => array('catalog', 'visible'),'compare' => 'IN'),array('key' => '_featured','value' => 'yes')) );
$loop = new WP_Query( $args );
if ( function_exists( 'get_product' ) ) {
$_product = get_product( $loop->post->ID );
} else {
$_product = new WC_Product( $loop->post->ID );
}
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); $_product; ?>

<?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $_product ); ?>

<a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">
<?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_single'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="'.$woocommerce->get_image_size('shop_single_image_width').'px" height="'.$woocommerce->get_image_size('shop_single_image_height').'px" />'; ?>
</a>

<div class="meta">

<h2><span><?php _e('Featured Product', 'woothemes'); ?></span> <a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php // woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $_product ); ?>

</div><!--/.meta-->

<?php endwhile; ?>

</div><!--/.featured-1-->

<!-- 4 recent products -->

<div class="recent-1 sixcol last">

<ul class="recent products">

<?php
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 4, 'meta_query' => array( array('key' => '_visibility','value' => array('catalog', 'visible'),'compare' => 'IN'),array('key' => '_featured','value' => 'no')) );
$first_or_last = 'first';
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); $_product; ?>

<li class="product sixcol <?php echo $first_or_last; $first_or_last = ('first'==$first_or_last) ? 'last' : 'first'; ?>">

<?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $_product ); ?>

<a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">
<?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_catalog'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="'.$woocommerce->get_image_size('shop_catalog_image_width').'px" height="'.$woocommerce->get_image_size('shop_catalog_image_height').'px" />'; ?>
</a>

<div class="meta">

<h3><a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>
<?php // woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $_product ); ?>

</div><!--/.meta-->

</li>
<?php endwhile; ?>

</ul><!--/ul.recent-->

<div class="clear"></div>

<!-- Display the homepage widget area -->

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') ) dynamic_sidebar( 'homepage-content' ); ?>

</div><!--/.recent-1-->

<div class="clear"></div>

<!-- 4 more recent products -->

<div class="recent-2 sixcol">

<ul class="recent products">

<?php
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 4, 'offset' => 4, 'meta_query' => array( array('key' => '_visibility','value' => array('catalog', 'visible'),'compare' => 'IN'),array('key' => '_featured','value' => 'no')) );
$first_or_last = 'first';
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); $_product; ?>

<li class="product sixcol <?php echo $first_or_last; $first_or_last = ('first'==$first_or_last) ? 'last' : 'first'; ?>">

<?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $_product ); ?>

<a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">
<?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_catalog'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="'.$woocommerce->get_image_size('shop_catalog_image_width').'px" height="'.$woocommerce->get_image_size('shop_catalog_image_height').'px" />'; ?>
</a>

<div class="meta">

<h3><a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>
<?php // woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $_product ); ?>

</div><!--/.meta-->

</li>
<?php endwhile; ?>

</ul><!--/ul.recent-->
<!-- Display the latest post -->

<?php if ( $woo_options[ 'woo_homepage_content' ] == "true" ) { ?>

<?php query_posts('posts_per_page=1'); ?>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

<article <?php post_class(); ?>>

<h2 class="title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'woothemes' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>

<aside class="threecol meta">

<ul>
<li class="date"><?php the_time('j F Y', '<time>', '</time>'); ?></li>
<li class="author"><?php the_author_posts_link(); ?></li>
<li class="category"><?php the_category(', '); ?></li>
<!--<li class="tags"><?php // the_tags('Tagged: ',', ',''); ?></li>-->
<li class="comments"><?php comments_popup_link(__( '0 Comments', 'woothemes' ), __( '1 Comment', 'woothemes' ), __( '% Comments', 'woothemes' )); ?></a></li>
<?php the_tags( '<li class="tags">', ', ', '</li>' ); ?></li>
</ul>

</aside><!--/.meta-->

<section class="article-content ninecol last">

<?php the_excerpt(); ?>

</section><!--/.article-content-->

</article><!--/.post-->

<?php endwhile;?>

<?php } else { ?>

<?php } ?>
</div><!--/.recent-2-->

<!-- 2nd featured product -->

<div class="featured-2 sixcol last">

<?php
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 1, 'offset' => 1, 'meta_query' => array( array('key' => '_visibility','value' => array('catalog', 'visible'),'compare' => 'IN'),array('key' => '_featured','value' => 'yes')) );
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); $_product; ?>

<?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $_product ); ?>

<a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">
<?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_single'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="'.$woocommerce->get_image_size('shop_single_image_width').'px" height="'.$woocommerce->get_image_size('shop_single_image_height').'px" />'; ?>
</a>

<div class="meta">

<h2><span><?php _e('Featured Product', 'woothemes'); ?></span> <a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php // echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php // woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $_product ); ?>

</div><!--/.meta-->

<?php endwhile; ?>

</div><!--/.featured-1-->
<?php } // endif is_woocommerce_activated() ?>

</section>

</div>
<?php get_footer(); ?>

header.php


<?php
/**
* Header Template
*
* Here we setup all logic and XHTML that is required for the header section of all screens.
*
*/
global $woo_options;
global $woocommerce;
$http_or_https = (is_ssl()) ? 'https:' : 'http:';
?><!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR" class="no-js">
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<!-- Always force latest IE rendering engine (even in intranet) & Chrome Frame -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title><?php woo_title(); ?></title>
<?php woo_meta(); ?>
<!-- Mobile viewport scale | Disable user zooming as the layout is optimised -->
<meta content="initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=no" name="viewport"/>
<!-- Display an Apple Touch icon (if present) and load securely if SSL is enabled -->
<?php if ( file_exists(TEMPLATEPATH .'/apple-touch-icon.png') ) : ?>
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/apple-touch-icon.png">
<?php endif; ?>
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<!-- CSS -->
<!-- First load the standard stylesheet. Contains theme information only -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css">
<!-- /CSS -->
<?php wp_head(); ?>
<?php woo_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<?php woo_top(); ?>
<!-- Here's the actual header markup -->

<header id="header" class="row visible" role="banner">

<section class="top wrapper">

<!-- Customer navigation -->

<nav role="customer-navigation">
<?php if ( function_exists( 'has_nav_menu') && has_nav_menu( 'top-menu' ) ) { ?>
<?php wp_nav_menu( array( 'depth' => 6, 'sort_column' => 'menu_order', 'container' => 'ul', 'menu_id' => 'top-nav', 'menu_class' => 'nav', 'theme_location' => 'top-menu' ) ); ?>

<?php } ?>
</nav>

<div class="clear"></div>

</section><!--/.top-wrapper-->

<div class="wrapper">
<h1 class="logo eightcol">

<?php
if ($woo_options['woo_texttitle'] != 'true' ) :
$logo = $woo_options['woo_logo'];
if ( is_ssl() ) { $logo = preg_replace("/^http:/", "https:", $woo_options['woo_logo']); }
?>

<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php bloginfo( 'description' ); ?>">
<img src="<?php if ($logo) echo $logo; else { echo get_template_directory_uri(); ?>/images/logos/argentum.png<?php } ?>" alt="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" />
</a>

<?php else : ?>

<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php bloginfo( 'description' ); ?>">
<?php bloginfo( 'name' ); ?>
</a>

<?php endif; ?>

</h1><!--/.logo-->
<!-- Main navigation -->

<nav role="navigation" class="main-navigation">
<?php if (class_exists('woocommerce')) { ?>
<ul class="mini-cart">
<li>
<a href="<?php echo $woocommerce->cart->get_cart_url(); ?>" title="<?php _e('View your shopping cart', 'woothemes'); ?>">
<?php _e('Cart:', 'woothemes');?> <?php
echo $woocommerce->cart->get_cart_total();
?>
</a>
<?php

echo '<ul class="cart_list">';
if (sizeof($woocommerce->cart->cart_contents)>0) : foreach ($woocommerce->cart->cart_contents as $cart_item_key => $cart_item) :
$_product = $cart_item['data'];
if ($_product->exists() && $cart_item['quantity']>0) :
echo '<li><a href="'.get_permalink($cart_item['product_id']).'">';

echo $_product->get_image();

echo apply_filters('woocommerce_cart_widget_product_title', $_product->get_title(), $_product).'</a>';

if($_product instanceof woocommerce_product_variation && is_array($cart_item['variation'])) :
echo woocommerce_get_formatted_variation( $cart_item['variation'] );
endif;

echo '<span class="quantity">' .$cart_item['quantity'].' × '.woocommerce_price($_product->get_price()).'</span></li>';
endif;
endforeach;

else: echo '<li class="empty">'.__('No products in the cart.','woothemes').'</li>'; endif;
if (sizeof($woocommerce->cart->cart_contents)>0) :
echo '<li class="total"><strong>';

if (get_option('js_prices_include_tax')=='yes') :
_e('Total', 'woothemes');
else :
_e('Subtotal', 'woothemes');
endif;echo ':</strong>'.$woocommerce->cart->get_cart_total();'</li>';

echo '<li class="buttons"><a href="'.$woocommerce->cart->get_cart_url().'" class="button">'.__('View Cart →','woothemes').'</a> <a href="'.$woocommerce->cart->get_checkout_url().'" class="button checkout">'.__('Checkout →','woothemes').'</a></li>';
endif;

echo '</ul>';

?>
</li>
</ul>
<?php } ?>
<?php
if ( function_exists( 'has_nav_menu') && has_nav_menu( 'primary-menu') ) {
wp_nav_menu( array( 'depth' => 6, 'sort_column' => 'menu_order', 'container' => 'ul', 'menu_id' => 'main-nav', 'menu_class' => 'nav', 'theme_location' => 'primary-menu' ) );
} else {
?>
<ul id="main-nav">
<?php
if ( isset($woo_options[ 'woo_custom_nav_menu' ]) AND $woo_options[ 'woo_custom_nav_menu' ] == 'true' ) {
if ( function_exists( 'woo_custom_navigation_output') )
woo_custom_navigation_output();
} else { ?>
<?php if ( is_page() ) $highlight = "page_item"; else $highlight = "page_item current_page_item"; ?>
<li class="<?php echo $highlight; ?>"><a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>"><?php _e( 'Home', 'woothemes' ) ?></a></li>
<?php
wp_list_pages( 'sort_column=menu_order&depth=6&title_li=&exclude=' );
}
?>
</ul><!-- /#main-nav -->
<?php } ?>


<div class="clear"><!-- We need this for the drop downs --></div>

</nav><!--/.navigation-->

</div><!--/.wrapper-->

<div class="clear"></div>

</header>

<!-- Now we start the content wrapper -->

<div class="content-wrapper">

<div class="wrapper main-content row visible">

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
header.phpکد زیر قرار بدید
2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نفهمیدم باید چیکار کنم؟

هیچی فهمیدم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به نظر من از همه راحت ترش این هست که اگر دسترسی به هاست داری برو به

wp-content / themes

اسم قالبت argentum هست بعد که وارد پوشه قالبت شدی پوشه ای به نام css رو که داخلش هست باز کن و فایل global.css رو ویرایش کن و

این رو به کلاس #header .logo توی استایل قالبت اضافه کن :


width:auto;

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایلی که دادم جایگزین header.php کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون درست شد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری