• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
shima26

عیب یابی عدم ذخیره تنظیمات هنگام انتشار

3 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام!

نمی دونم در مکان مناسب و عنوان مناسبی تاپیک زدن یا نه

اینا کدهای فانشن من هستن هنگام ازسال نوشته یا post type اطلاعات زمینه های دلخواه در شون ذخیره نمی شن ممنون میشم کمک کنید

http://www.pasteall.org/48225

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوندن اینهمه کد که در پشتیبانی ممکن نیست این کدها را جایگزین کنید و دی باگ را فعال کنید و پست ارسال کنید و متن ارور را بگذارید

<?php

// Add Custom PostType

add_action('init', 'dit_register');

function dit_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Director', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Director Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'dit item'),

'add_new_item' => __('Add New Director Item'),

'edit_item' => __('Edit Directorr Item'),

'new_item' => __('New Director Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Director'),

'not_found' => __('Nothing Director'),

'post_type' => 'dit',

'not_found_in_trash' => __('Nong Director in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'dit' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_inits");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_inits(){

add_meta_box("year_birtha-meta", "Year arth", "year_birtha", "dit", "side", "low");

add_meta_box("tedad_filma-meta", "Films ", "tedad_filma", "dit", "side", "low");

add_meta_box("imdb_linksa-meta", "Imdb Links", "imdb_linksa", "dit", "side", "low");

}

function tedad_filma(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_filma"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birtha(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birtha"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_linksa(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_linksa"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_detailsa');

function save_detailsa(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_filma", $_POST["tedad_filma"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_linksa", $_POST["imdb_linksa"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birtha", $_POST["year_birtha"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "dit_custom_columns");

add_filter("manage_edit-dit_columns", "dit_edit_columns");

function dit_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Director Title",

"descriptiona" => "Description",

"tedada" => "Much Films",

"imdblinksa" => "Imdb",

"yeara" => "Year Birth",

);

return $columns;

}

function dit_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "yeara":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completedsa"][0];

break;

case "tedada":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_filma"][0];

break;

case "imdblinksa":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_linksa"][0];

break;

}

}

add_theme_support( 'post-thumbnails' ); if (function_exists('add_image_size')){

add_image_size( 'firsts', 180, 260, true);

add_image_size( 'serialup', 292, 120, true);

add_image_size( 'third-thumb', 215, 295, true);

add_image_size( 'four-thumb', 185, 185, true);

}

// Add Custom PostType

add_action('init', 'star_register');

function star_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Super Star', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Super Star Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'star item'),

'add_new_item' => __('Add New Super Star Item'),

'edit_item' => __('Edit Super Star Item'),

'new_item' => __('New Super Star Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Super Star'),

'not_found' => __('Nothing found'),

'post_type' => 'star',

'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'star' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_init");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_init(){

add_meta_box("year_birth-meta", "Year Birth", "year_birth", "star", "side", "low");

add_meta_box("tedad_film-meta", "Films ", "tedad_film", "star", "side", "low");

add_meta_box("imdb_links-meta", "Imdb Links", "imdb_links", "star", "side", "low");

add_meta_box("credits_meta", "Design & Build Credits", "credits_meta", "star", "normal", "low");

}

function tedad_film(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_film"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_completed" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birth(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birth"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_links(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_links"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_details');

function save_details(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_film", $_POST["tedad_film"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_links", $_POST["imdb_links"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birth", $_POST["year_birth"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "star_custom_columns");

add_filter("manage_edit-portfolio_columns", "star_edit_columns");

function star_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Super Star Title",

"description" => "Description",

"tedad" => "Much Films",

"imdblinks" => "Imdb",

"year" => "Year Birth",

"designers" => "Designer"

);

return $columns;

}

function star_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "description":

the_excerpt();

break;

case "year":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completed"][0];

break;

case "tedad":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_film"][0];

break;

case "imdblinks":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_links"][0];

break;

}

} ?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر از دوستان مشکل حل شد (تصمیم گرفته شد از افزونه استفاده شود )

بایگانی شود!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری