• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
shima26

عیب یابی عدم ذخیره تنظیمات هنگام انتشار

3 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام!

نمی دونم در مکان مناسب و عنوان مناسبی تاپیک زدن یا نه

اینا کدهای فانشن من هستن هنگام ازسال نوشته یا post type اطلاعات زمینه های دلخواه در شون ذخیره نمی شن ممنون میشم کمک کنید

http://www.pasteall.org/48225

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوندن اینهمه کد که در پشتیبانی ممکن نیست این کدها را جایگزین کنید و دی باگ را فعال کنید و پست ارسال کنید و متن ارور را بگذارید

<?php

// Add Custom PostType

add_action('init', 'dit_register');

function dit_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Director', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Director Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'dit item'),

'add_new_item' => __('Add New Director Item'),

'edit_item' => __('Edit Directorr Item'),

'new_item' => __('New Director Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Director'),

'not_found' => __('Nothing Director'),

'post_type' => 'dit',

'not_found_in_trash' => __('Nong Director in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'dit' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_inits");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_inits(){

add_meta_box("year_birtha-meta", "Year arth", "year_birtha", "dit", "side", "low");

add_meta_box("tedad_filma-meta", "Films ", "tedad_filma", "dit", "side", "low");

add_meta_box("imdb_linksa-meta", "Imdb Links", "imdb_linksa", "dit", "side", "low");

}

function tedad_filma(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_filma"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birtha(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birtha"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_linksa(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_linksa"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_detailsa');

function save_detailsa(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_filma", $_POST["tedad_filma"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_linksa", $_POST["imdb_linksa"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birtha", $_POST["year_birtha"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "dit_custom_columns");

add_filter("manage_edit-dit_columns", "dit_edit_columns");

function dit_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Director Title",

"descriptiona" => "Description",

"tedada" => "Much Films",

"imdblinksa" => "Imdb",

"yeara" => "Year Birth",

);

return $columns;

}

function dit_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "yeara":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completedsa"][0];

break;

case "tedada":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_filma"][0];

break;

case "imdblinksa":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_linksa"][0];

break;

}

}

add_theme_support( 'post-thumbnails' ); if (function_exists('add_image_size')){

add_image_size( 'firsts', 180, 260, true);

add_image_size( 'serialup', 292, 120, true);

add_image_size( 'third-thumb', 215, 295, true);

add_image_size( 'four-thumb', 185, 185, true);

}

// Add Custom PostType

add_action('init', 'star_register');

function star_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Super Star', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Super Star Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'star item'),

'add_new_item' => __('Add New Super Star Item'),

'edit_item' => __('Edit Super Star Item'),

'new_item' => __('New Super Star Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Super Star'),

'not_found' => __('Nothing found'),

'post_type' => 'star',

'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'star' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_init");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_init(){

add_meta_box("year_birth-meta", "Year Birth", "year_birth", "star", "side", "low");

add_meta_box("tedad_film-meta", "Films ", "tedad_film", "star", "side", "low");

add_meta_box("imdb_links-meta", "Imdb Links", "imdb_links", "star", "side", "low");

add_meta_box("credits_meta", "Design & Build Credits", "credits_meta", "star", "normal", "low");

}

function tedad_film(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_film"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_completed" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birth(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birth"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_links(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_links"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_details');

function save_details(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_film", $_POST["tedad_film"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_links", $_POST["imdb_links"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birth", $_POST["year_birth"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "star_custom_columns");

add_filter("manage_edit-portfolio_columns", "star_edit_columns");

function star_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Super Star Title",

"description" => "Description",

"tedad" => "Much Films",

"imdblinks" => "Imdb",

"year" => "Year Birth",

"designers" => "Designer"

);

return $columns;

}

function star_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "description":

the_excerpt();

break;

case "year":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completed"][0];

break;

case "tedad":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_film"][0];

break;

case "imdblinks":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_links"][0];

break;

}

} ?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با تشکر از دوستان مشکل حل شد (تصمیم گرفته شد از افزونه استفاده شود )

بایگانی شود!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری