• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      سیاره وردپرس ایران   15/10/95

      سایت‌های زیادی در ایران و سرتاسر وب در زمینه گسترش وردپرس تلاش دارند و نوشته‌های آموزشی منتشر می‌کنند. اما ضرورت یک منبع خوب و ارزشمند برای جمع‌آوری بهترین‌های وب ایران و دنیا باعث ایجاد سیاره وردپرس شد تا دنبال کنندگان این موضوع به صورت یکجا و آسان بتوانند به این نوشته‌ها دسترسی داشته باشند.     در سیاره وردپرس این بستر فراهم شده است که آدرس وب‌سایت‌های مربوطه ثبت و برای این سرویس ارسال شود، آخرین نوشته‌های مفید وب‌سایت‌ها در سیاره وردپرس و نیز در بخش اخبار وردپرس پیشخوان سایت‌های وردپرسی از طریق افزونه‌ی Parsi Date نمایش داده می‌شود. همینطور کاربران از طریق عضویت در خبرنامه ایمیلی سیاره وردپرس می‌توانند به صورت دوره‌ای بهترین و جدیدترین نوشته‌های وردپرسی را که توسط اعضای تحریریه و همکاران سیاره وردپرس بررسی و تایید می‌شود را در ایمیل خود دریافت کنند.   امکانات سیاره وردپرس امکان ثبت آدرس سایت‌هایی که نوشته‌های مفید در زمینه وردپرس دارند. نمایش نوشته‌های وردپرس سایت‌ها در سیاره وردپرس نمایش نوشته‌های وردپرس در پیشخوان سایت‌های وردپرس فارسی توسط ویجت اخبار پلاگین Parsi Date و ... امکان ثبت ایمیل کاربران علاقه‌مند جهت دریافت مطالب محبوب و ویژه در خبرنامه دوره‌ای سیاره توسط اعضای تحریریه و ... جهت ثبت سایت وردپرسی یا ایمیل خود به سایت سیاره وردپرس مراجعه کنید   تاپیک پیشنهادات و همکاری در سیاره وردپرس : http://wpu.ir/qlhy5  
shima26

عیب یابی عدم ذخیره تنظیمات هنگام انتشار

3 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام!

نمی دونم در مکان مناسب و عنوان مناسبی تاپیک زدن یا نه

اینا کدهای فانشن من هستن هنگام ازسال نوشته یا post type اطلاعات زمینه های دلخواه در شون ذخیره نمی شن ممنون میشم کمک کنید

http://www.pasteall.org/48225

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خوندن اینهمه کد که در پشتیبانی ممکن نیست این کدها را جایگزین کنید و دی باگ را فعال کنید و پست ارسال کنید و متن ارور را بگذارید

<?php

// Add Custom PostType

add_action('init', 'dit_register');

function dit_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Director', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Director Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'dit item'),

'add_new_item' => __('Add New Director Item'),

'edit_item' => __('Edit Directorr Item'),

'new_item' => __('New Director Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Director'),

'not_found' => __('Nothing Director'),

'post_type' => 'dit',

'not_found_in_trash' => __('Nong Director in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'dit' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_inits");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_inits(){

add_meta_box("year_birtha-meta", "Year arth", "year_birtha", "dit", "side", "low");

add_meta_box("tedad_filma-meta", "Films ", "tedad_filma", "dit", "side", "low");

add_meta_box("imdb_linksa-meta", "Imdb Links", "imdb_linksa", "dit", "side", "low");

}

function tedad_filma(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_filma"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birtha(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birtha"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_linksa(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_linksa"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birtha" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_detailsa');

function save_detailsa(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_filma", $_POST["tedad_filma"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_linksa", $_POST["imdb_linksa"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birtha", $_POST["year_birtha"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "dit_custom_columns");

add_filter("manage_edit-dit_columns", "dit_edit_columns");

function dit_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Director Title",

"descriptiona" => "Description",

"tedada" => "Much Films",

"imdblinksa" => "Imdb",

"yeara" => "Year Birth",

);

return $columns;

}

function dit_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "yeara":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completedsa"][0];

break;

case "tedada":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_filma"][0];

break;

case "imdblinksa":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_linksa"][0];

break;

}

}

add_theme_support( 'post-thumbnails' ); if (function_exists('add_image_size')){

add_image_size( 'firsts', 180, 260, true);

add_image_size( 'serialup', 292, 120, true);

add_image_size( 'third-thumb', 215, 295, true);

add_image_size( 'four-thumb', 185, 185, true);

}

// Add Custom PostType

add_action('init', 'star_register');

function star_register() {

$labels = array(

'name' => _x('Super Star', 'post type general name'),

'singular_name' => _x('Super Star Item', 'post type singular name'),

'add_new' => _x('Add New', 'star item'),

'add_new_item' => __('Add New Super Star Item'),

'edit_item' => __('Edit Super Star Item'),

'new_item' => __('New Super Star Item'),

'view_item' => __(),

'search_items' => __('Search Super Star'),

'not_found' => __('Nothing found'),

'post_type' => 'star',

'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'),

'parent_item_colon' => ''

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'public' => true,

'publicly_queryable' => true,

'show_ui' => true,

'query_var' => true,

'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png',

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post',

'hierarchical' => false,

'menu_position' => null,

'supports' => array('title','editor','thumbnail')

);

register_post_type( 'star' , $args );

flush_rewrite_rules();

}

// Add Custom Data Fields

add_action("admin_init", "admin_init");

// add_meta_box( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority );

function admin_init(){

add_meta_box("year_birth-meta", "Year Birth", "year_birth", "star", "side", "low");

add_meta_box("tedad_film-meta", "Films ", "tedad_film", "star", "side", "low");

add_meta_box("imdb_links-meta", "Imdb Links", "imdb_links", "star", "side", "low");

add_meta_box("credits_meta", "Design & Build Credits", "credits_meta", "star", "normal", "low");

}

function tedad_film(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_completed = $custom["tedad_film"][0];

?>

<label>Many Films</label>

<input name="year_completed" value="<?php echo $year_completed; ?>" />

<?php

}

function year_birth(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["year_birth"][0];

?>

<label>Year:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

function imdb_links(){

global $post;

$custom = get_post_custom($post->ID);

$year_birth = $custom["imdb_links"][0];

?>

<label>Imdb Link:</label>

<input name="year_birth" value="<?php echo $year_birth; ?>" />

<?php

}

// Save Details

add_action('save_post', 'save_details');

function save_details(){

global $post;

update_post_meta($post->ID, "tedad_film", $_POST["tedad_film"]);

update_post_meta($post->ID, "imdb_links", $_POST["imdb_links"]);

update_post_meta($post->ID, "year_birth", $_POST["year_birth"]);

}

add_action("manage_posts_custom_column", "star_custom_columns");

add_filter("manage_edit-portfolio_columns", "star_edit_columns");

function star_edit_columns($columns){

$columns = array(

"title" => "Super Star Title",

"description" => "Description",

"tedad" => "Much Films",

"imdblinks" => "Imdb",

"year" => "Year Birth",

"designers" => "Designer"

);

return $columns;

}

function star_custom_columns($column){

global $post;

switch ($column) {

case "description":

the_excerpt();

break;

case "year":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["year_completed"][0];

break;

case "tedad":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["tedad_film"][0];

break;

case "imdblinks":

$custom = get_post_custom();

echo $custom["imdb_links"][0];

break;

}

} ?>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری