نمایش پست های یک دسته همراه با تصویر شاخص

سعید شعبانی
توسط سعید شعبانی در هک و برنامه نویسی,
چگونه می توان چند پست آخر یک دسته خاص را همراه با خلاصه مطلب و تصویر شاخص در قالب جای داد؟ البته بدون استفده از افزونه!
  • 60 پاسخ