• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      سیاره وردپرس ایران   15/10/95

      سایت‌های زیادی در ایران و سرتاسر وب در زمینه گسترش وردپرس تلاش دارند و نوشته‌های آموزشی منتشر می‌کنند. اما ضرورت یک منبع خوب و ارزشمند برای جمع‌آوری بهترین‌های وب ایران و دنیا باعث ایجاد سیاره وردپرس شد تا دنبال کنندگان این موضوع به صورت یکجا و آسان بتوانند به این نوشته‌ها دسترسی داشته باشند.     در سیاره وردپرس این بستر فراهم شده است که آدرس وب‌سایت‌های مربوطه ثبت و برای این سرویس ارسال شود، آخرین نوشته‌های مفید وب‌سایت‌ها در سیاره وردپرس و نیز در بخش اخبار وردپرس پیشخوان سایت‌های وردپرسی از طریق افزونه‌ی Parsi Date نمایش داده می‌شود. همینطور کاربران از طریق عضویت در خبرنامه ایمیلی سیاره وردپرس می‌توانند به صورت دوره‌ای بهترین و جدیدترین نوشته‌های وردپرسی را که توسط اعضای تحریریه و همکاران سیاره وردپرس بررسی و تایید می‌شود را در ایمیل خود دریافت کنند.   امکانات سیاره وردپرس امکان ثبت آدرس سایت‌هایی که نوشته‌های مفید در زمینه وردپرس دارند. نمایش نوشته‌های وردپرس سایت‌ها در سیاره وردپرس نمایش نوشته‌های وردپرس در پیشخوان سایت‌های وردپرس فارسی توسط ویجت اخبار پلاگین Parsi Date و ... امکان ثبت ایمیل کاربران علاقه‌مند جهت دریافت مطالب محبوب و ویژه در خبرنامه دوره‌ای سیاره توسط اعضای تحریریه و ... جهت ثبت سایت وردپرسی یا ایمیل خود به سایت سیاره وردپرس مراجعه کنید   تاپیک پیشنهادات و همکاری در سیاره وردپرس : http://wpu.ir/qlhy5  
solmaz

تغییر اندازه عکسهای اسلایدر

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من از یه قالبی استفاده میکنم که اسلایدهای مربوط به این قالب اندازه مشخصی دارند و من وقتی از عکسی استفاده میکنم که ارتفاعش از این اندازه بیشتر هست از اندازه پیش فرض استفاده میکنه

میخام ارتفاع اسلایدم بیشتر باشه

نمیدونم

شایدم مشکل برای این بوجود میاد که شاید اون مکانی که برای اسلاید در نظر گرفته شده ارتفاعش اصلا زیاد نمیشه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای هر عکس طول و عرض مشخص کرده

آنلاین قرار بدید تا بشه کمک کرد. اسم افزونه هم قید کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آدرس آنلاین قرار بدید و فایل header.php ضمینه کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

zistfilter.com


<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo theme_locals("category_for")." ""; single_cat_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo theme_locals("tag_for")." ""; single_tag_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo " ".theme_locals("archive")." | "; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo theme_locals("fearch_for")." "".esc_html($s).'" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo theme_locals("error_404")." | "; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
wp_title( ' | ', true, 'right' ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<?php if(of_get_option('favicon') != ''){ ?>
<link rel="icon" href="<?php echo of_get_option('favicon', "" ); ?>" type="image/x-icon" />
<?php } else { ?>
<link rel="icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<?php } ?>
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/bootstrap/css/bootstrap.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/bootstrap/css/responsive.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/camera.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<style type="text/css">
<?php echo htmlspecialchars_decode(of_get_option('custom_css')); ?>
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>

<?php $header_styling = of_get_option('header_color');
if($header_styling != '') {
echo '.header {background-color:'.$header_styling.'}';
}
?>
</style>
<?php
/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<?php
/* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/jquery.mobile.customized.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: <?php echo '"'.of_get_option('mobile_menu_label').'"'; ?>});
});
</script>
<!--<![endif]-->
<script type="text/javascript">
// Init navigation menu
jQuery(function(){
// main navigation init
jQuery('ul.sf-menu').superfish({
delay: <?php echo (of_get_option('sf_delay')!='') ? of_get_option('sf_delay') : 600; ?>, // the delay in milliseconds that the mouse can remain outside a sub-menu without it closing
animation: {
opacity: "<?php echo (of_get_option('sf_f_animation')!='') ? of_get_option('sf_f_animation') : 'show'; ?>",
height: "<?php echo (of_get_option('sf_sl_animation')!='') ? of_get_option('sf_sl_animation') : 'show'; ?>"
}, // used to animate the sub-menu open
speed: "<?php echo (of_get_option('sf_speed')!='') ? of_get_option('sf_speed') : 'normal'; ?>", // animation speed
autoArrows: <?php echo (of_get_option('sf_arrows')==false) ? 'false' : of_get_option('sf_arrows'); ?>, // generation of arrow mark-up (for submenu)
disableHI: true // to disable hoverIntent detection
});
//Zoom fix
//IPad/IPhone
var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),
ua = navigator.userAgent,
gestureStart = function () {
viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";
},
scaleFix = function () {
if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {
viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";
document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);
}
};
scaleFix();
})
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="motopress-main" class="main-holder">
<!--Begin #motopress-main-->
<header class="motopress-wrapper header">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="span12" data-motopress-wrapper-file="wrapper/wrapper-header.php" data-motopress-wrapper-type="header" data-motopress-id="<?php echo uniqid() ?>">
<?php get_template_part('wrapper/wrapper-header'); ?>
</div>
</div>
</div>
</header>

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته پرمیوم هست:

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/44938.html

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.