• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
solmaz

تغییر اندازه عکسهای اسلایدر

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من از یه قالبی استفاده میکنم که اسلایدهای مربوط به این قالب اندازه مشخصی دارند و من وقتی از عکسی استفاده میکنم که ارتفاعش از این اندازه بیشتر هست از اندازه پیش فرض استفاده میکنه

میخام ارتفاع اسلایدم بیشتر باشه

نمیدونم

شایدم مشکل برای این بوجود میاد که شاید اون مکانی که برای اسلاید در نظر گرفته شده ارتفاعش اصلا زیاد نمیشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای هر عکس طول و عرض مشخص کرده

آنلاین قرار بدید تا بشه کمک کرد. اسم افزونه هم قید کنید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از افزونه استفاده نشده

خود قالب به این صورت هست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آدرس آنلاین قرار بدید و فایل header.php ضمینه کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

zistfilter.com


<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo theme_locals("category_for")." ""; single_cat_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo theme_locals("tag_for")." ""; single_tag_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo " ".theme_locals("archive")." | "; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo theme_locals("fearch_for")." "".esc_html($s).'" | '; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo theme_locals("error_404")." | "; bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
wp_title( ' | ', true, 'right' ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<?php if(of_get_option('favicon') != ''){ ?>
<link rel="icon" href="<?php echo of_get_option('favicon', "" ); ?>" type="image/x-icon" />
<?php } else { ?>
<link rel="icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<?php } ?>
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/bootstrap/css/bootstrap.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/bootstrap/css/responsive.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/camera.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<style type="text/css">
<?php echo htmlspecialchars_decode(of_get_option('custom_css')); ?>
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>

<?php $header_styling = of_get_option('header_color');
if($header_styling != '') {
echo '.header {background-color:'.$header_styling.'}';
}
?>
</style>
<?php
/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<?php
/* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/jquery.mobile.customized.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: <?php echo '"'.of_get_option('mobile_menu_label').'"'; ?>});
});
</script>
<!--<![endif]-->
<script type="text/javascript">
// Init navigation menu
jQuery(function(){
// main navigation init
jQuery('ul.sf-menu').superfish({
delay: <?php echo (of_get_option('sf_delay')!='') ? of_get_option('sf_delay') : 600; ?>, // the delay in milliseconds that the mouse can remain outside a sub-menu without it closing
animation: {
opacity: "<?php echo (of_get_option('sf_f_animation')!='') ? of_get_option('sf_f_animation') : 'show'; ?>",
height: "<?php echo (of_get_option('sf_sl_animation')!='') ? of_get_option('sf_sl_animation') : 'show'; ?>"
}, // used to animate the sub-menu open
speed: "<?php echo (of_get_option('sf_speed')!='') ? of_get_option('sf_speed') : 'normal'; ?>", // animation speed
autoArrows: <?php echo (of_get_option('sf_arrows')==false) ? 'false' : of_get_option('sf_arrows'); ?>, // generation of arrow mark-up (for submenu)
disableHI: true // to disable hoverIntent detection
});
//Zoom fix
//IPad/IPhone
var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),
ua = navigator.userAgent,
gestureStart = function () {
viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";
},
scaleFix = function () {
if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {
viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";
document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);
}
};
scaleFix();
})
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="motopress-main" class="main-holder">
<!--Begin #motopress-main-->
<header class="motopress-wrapper header">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="span12" data-motopress-wrapper-file="wrapper/wrapper-header.php" data-motopress-wrapper-type="header" data-motopress-id="<?php echo uniqid() ?>">
<?php get_template_part('wrapper/wrapper-header'); ?>
</div>
</div>
</div>
</header>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته پرمیوم هست:

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/44938.html

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.