• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
Mr.a

فارسی سازی افزونه Watermark My Image

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خدمت اساتید من یه واتر مارک نصب کردم ولی زبان فارسیو پشتیبانی نمیکنه و به صورت مربع میاره خواستم ببینم کسی هست که فارسیش بکنه

اسم: Watermark My Image

اینم کدش

<?php

/*

Plugin Name: Watermark My Image

Plugin URI: http://marianbucur.com/en/wordpress-projects/watermark-my-image.html'>http://marianbucur.com/en/wordpress-projects/watermark-my-image.html

Description: This plugin enables you to watermark your images, by placing a simple, yet very customizable, watermark beneath the original images.

Author: Marian Bucur

Version: 0.21

Author URI: http://marianbucur.com/

*/

/*

* Copyright 2011 Watermark My Image (email : thebigman@marianbucur.com)

*

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify

* it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as

* published by the Free Software Foundation.

*

* This program is distributed in the hope that it will be useful,

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

* GNU General Public License for more details.

*

* You should have received a copy of the GNU General Public License

* along with this program; if not, write to the Free Software

* Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

*/

global $watermark_my_image_configuration_default;

$watermark_my_image_configuration_default = array(

'watermark_my_image_enable_for' => array(

'medium' => true,

'large' => true,

'fullsize' => true,

'custom_sizes' => true

),

'watermark_my_image_place_inside' => false,

'watermark_my_image_background_color' => 'F4F4F4',

'watermark_my_image_height' => 30,

'watermark_my_image_text_align' => 'right',

'watermark_my_image_offset_x' => 9,

'watermark_my_image_offset_y' => 9,

'watermark_my_image_spacing' => 9,

'watermark_my_image_jpeg_quality' => 80,

'watermark_my_image_text1' => array(

'values' => 'Enjoy using',

'font' => 'Verdana.ttf',

'size' => 7,

'color' => 'A9A9A9'

),

'watermark_my_image_text2' => array(

'values' => 'Watermark My Image',

'font' => 'Verdana.ttf',

'size' => 12,

'color' => 'A9A9A9'

)

);

global $watermark_my_image_apply_default;

$watermark_my_image_apply_default = array(

'watermark_my_image_use_wp_cron' => 1,

'watermark_my_image_wp_cron_interval' => 'every_five_minutes',

'watermark_my_image_secret_key' => '',

'watermark_my_image_images_per_batch' => 20,

'watermark_my_image_id_gt' => '',

'watermark_my_image_id_lt' => ''

);

/**

* Generates a random hash.

*

* @param int $len What length should the hash string have? Default: 32.

* @return string

*/

function watermark_my_image_generate_random_hash($len = 32)

{

if (!function_exists('mt_rand')) {

function mt_rand($min, $max)

{

return rand($min, $max);

}

}

$str = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';

$str_len = strlen($str);

$secret_key = '';

for ($i = 0; $i < $len; $i++) {

$secret_key .= $str[ mt_rand( 0, $str_len - 1 ) ];

}

return $secret_key;

}

/**

* The function called when installing the plugin.

*/

function watermark_my_image_install()

{

global $watermark_my_image_configuration_default, $watermark_my_image_apply_default;

foreach ($watermark_my_image_configuration_default as $index => $value) {

if ($index == 'watermark_my_image_enable_for' && get_option('watermark_my_image_enable_for')) {

$value = get_option('watermark_my_image_enable_for');

if (isset($value['thumbnail']))

unset($value['thumbnail']);

if (!isset($value['custom_sizes']))

$value['custom_sizes'] = true;

delete_option('watermark_my_image_enable_for');

}

add_option($index, $value, null, 'no');

}

foreach ($watermark_my_image_apply_default as $index => $value) {

if ($index == 'watermark_my_image_secret_key') {

$value = watermark_my_image_generate_random_hash();

}

add_option($index, $value, null, 'no');

}

// Schedule the Wordpress cron job if it isn't already scheduled and if the user chose to

if ( !wp_next_scheduled('watermark_my_image_cron_hook') && get_option('watermark_my_image_use_wp_cron') == 1 ) {

wp_schedule_event( time(), $watermark_my_image_apply_default['every_five_minutes'], 'watermark_my_image_cron_hook' );

}

}

// Register the activation function

register_activation_hook( __FILE__, 'watermark_my_image_install' );

/**

* The function called when deactivating the plugin.

*/

function watermark_my_image_deactivate()

{

wp_clear_scheduled_hook('watermark_my_image_cron_hook');

}

// Register the deactivation function

register_deactivation_hook( __FILE__, 'watermark_my_image_deactivate' );

/**

* The function responsible with restricting the use of the plugin only to admins

*/

function watermark_my_image_restrict_admin()

{

if ( !current_user_can('manage_options') ) {

wp_die( __('You are not allowed to access this part of the site.') );

}

}

/**

* Add some more links to the plugin row meta.

*

* @param array $links Already defined links

* @param string $file File path

* @return array

*/

function watermark_my_image_more_plugin_links($links, $file)

{

$base = plugin_basename(__FILE__);

if ($file == $base) {

$links[] = '<a href="admin.php?page=watermark-my-image/main.php">' . __('Configuration') . '</a>';

$links[] = '<a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7VE22LCQPTQPU">' . __('Donate') . '</a>';

}

return $links;

}

//Additional links on the plugin page

add_filter('plugin_row_meta', 'watermark_my_image_more_plugin_links', 10, 2);

/**

* The function responsible with adding the options page.

*/

function watermark_my_image_admin_menu()

{

if (function_exists('add_menu_page')) {

add_menu_page('Watermark My Image', 'Watermark My Image', 'manage_options', 'watermark-my-image/main.php');

}

if (function_exists('add_submenu_page')) {

add_submenu_page('watermark-my-image/main.php', 'Configuration', 'Configuration', 'manage_options', 'watermark-my-image/main.php');

add_submenu_page('watermark-my-image/main.php', 'Apply watermark', 'Apply Watemark', 'manage_options', 'watermark-my-image/apply.php');

}

}

// Add admin menu

add_action( 'admin_menu', 'watermark_my_image_admin_menu' );

/**

* Custom intervals used for Wordpress' cron system.

*

* @param array $schedules Already defined intervals

* @return array

*/

function watermark_my_image_filter_cron_schedules($schedules)

{

$schedules['every_minute'] = array(

'interval' => 60,

'display' => __( 'Once per minute' )

);

$schedules['every_five_minutes'] = array(

'interval' => 300,

'display' => __( 'Once five minutes' )

);

$schedules['every_ten_minutes'] = array(

'interval' => 600,

'display' => __( 'Once ten minutes' )

);

$schedules['every_fifteen_minutes'] = array(

'interval' => 900,

'display' => __( 'Once fifteen minutes' )

);

$schedules['every_half_an_hour'] = array(

'interval' => 1800,

'display' => __( 'Once half an hour' )

);

return $schedules;

}

// Add custom intervals for Wordpress' cron system

add_filter( 'cron_schedules', 'watermark_my_image_filter_cron_schedules' );

/**

* Returns an array containing all of Watermark My Image's options from the database

*

* @return array

*/

function watermark_my_image_get_options($options)

{

$options_aux = array();

foreach ($options as $index => $value) {

$options_aux[$index] = get_option($index);

}

return $options_aux;

}

$fonts_directory = dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'fonts' . DIRECTORY_SEPARATOR;

/**

* Returns an array containing the names and file names of all found fonts from the $fonts_directory

*

* @return array

*/

function watermark_my_image_get_fonts()

{

global $fonts_directory;

$fonts = array();

try {

$dir = new DirectoryIterator($fonts_directory);

foreach($dir as $file) {

if($file->isFile()) {

$font = pathinfo($file->getFilename());

if(in_array(strtolower($font['extension']), array('ttf', 'otf'))) {

if(!$file->isReadable()) {

$fonts['error'] = sprintf('Some fonts might be unreadable, try chmoding contents of the folder <strong>%s</string> to writable and refresh this page.', $fonts_directory);

}

$fonts[$font['basename']] = str_replace('_', ' ', $font['filename']);

}

}

}

ksort($fonts);

} catch(Exception $e) {}

return $fonts;

}

/**

* Converts the color from hex to rgb

*

* @param string $hex

* @return array

*/

function watermark_my_image_hex_to_rgb($hex)

{

$dec = hexdec($hex);

return array(0xFF & ($dec >> 0x10), 0xFF & ($dec >> 0x8), 0xFF & $dec);

}

/**

* Returns a random string from an array of random strings

*

* @param array $values_array

* @return string

*/

function watermark_my_image_get_random_text($values_array)

{

return $values_array[mt_rand(0, count($values_array) - 1)];

}

/**

* Returns a new array of strings which have a lower lenght than $max_len

*

* @param array $values_array, int $max_len

* @return array

*/

function watermark_my_image_get_new_text_array($values_array, $max_len)

{

$values_array_aux = array();

foreach ($values_array as $value) {

if (strlen($value) < $max_len) {

$values_array_aux[] = $value;

}

}

return $values_array_aux;

}

/**

* Checks if a gif is animated or not

*

* @param string $filename

* @return boolean

*/

function watermark_my_image_is_animated_gif($filename)

{

$filecontents = file_get_contents($filename);

$str_loc = 0;

$count = 0;

while ($count < 2) { # There is no point in continuing after we find a 2nd frame

$where1 = strpos($filecontents, "\x00\x21\xF9\x04", $str_loc);

if ($where1 === false) {

break;

} else {

$str_loc = $where1 + 1;

$where2 = strpos($filecontents, "\x00\x2C", $str_loc);

if ($where2 === false) {

break;

} else {

if ($where1 + 8 == $where2) {

$count++;

}

$str_loc = $where2+1;

}

}

}

if ($count > 1) {

return true ;

} else {

return false;

}

}

/**

* Creates a php image resource from the file found at $filepath

*

* @param string $filepath

* @param string $mime_type

* @return resource|boolean

*/

function watermark_my_image_image($filepath, $mime_type)

{

switch ( $mime_type ) {

case 'image/jpeg':

return imagecreatefromjpeg($filepath);

case 'image/png':

return imagecreatefrompng($filepath);

case 'image/gif':

return imagecreatefromgif($filepath);

default:

return false;

}

}

/**

* Calculates the top, left, width, height and baseline of the text

*

* @param int $size

* @param int $angle

* @param string $fontfile

* @param string $text

* @return array

*/

function watermark_my_image_calculate_text_box($size , $angle , $fontfile , $text )

{

$bbox = imagettfbbox($size, $angle, $fontfile, $text);

$tmp_bbox['left'] = abs($bbox[0]);

$tmp_bbox['top'] = abs($bbox[5]);

$tmp_bbox['width'] = abs($tmp_bbox['left'] - $bbox[2]) + 2;

$tmp_bbox['height'] = abs($tmp_bbox['top'] - $bbox[1]);

if ($bbox[1] > 0) {

$letters = array_unique(str_split($text));

$max = 0;

foreach ($letters as $letter) {

$aux_bbox = imagettfbbox($size, $angle, $fontfile, $letter);

$max = abs($aux_bbox[5]) > $max ? abs($aux_bbox[5]) : $max;

}

$bbox2 = imagettfbbox($size, $angle, $fontfile, strtoupper($text));

$tmp_bbox['baseline'] = abs($max - $bbox2[1]);

} else {

$tmp_bbox['baseline'] = 0;

}

return $tmp_bbox;

}

/**

* Generates the watermark and combines the original image with it.

* It is also used for generating the preview image of the watermark.

*

* @param array $options

* @param resource $src_img

* @return resource

*/

function watermark_my_image_generate($options, $src_img = null)

{

global $fonts_directory;

if (isset($src_img)) {

$width = imagesx($src_img);

$height = imagesy($src_img);

$new_height = $height + ($options['watermark_my_image_place_inside'] ? 0 : $options['watermark_my_image_height']);

} else {

$width = 500;

$height = 0;

$new_height = $options['watermark_my_image_height'];

}

$new_image = imagecreatetruecolor($width, $new_height);

$rgb = watermark_my_image_hex_to_rgb($options['watermark_my_image_background_color']);

$background_color = imagecolorallocate ($new_image, $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);

imagefill($new_image, 0, 0, $background_color);

$text1_font = $fonts_directory . $options['watermark_my_image_text1']['font'];

$text2_font = $fonts_directory . $options['watermark_my_image_text2']['font'];

$text1_values_array = explode("\n", $options['watermark_my_image_text1']['values']);

$text2_values_array = explode("\n", $options['watermark_my_image_text2']['values']);

// Try to get texts which are not wider than the width of the image

do {

if (isset($text1)) {

$text1_values_array_aux = watermark_my_image_get_new_text_array($text1_values_array, strlen($text1));

$text2_values_array_aux = watermark_my_image_get_new_text_array($text2_values_array, strlen($text2));

if (empty($text1_values_array_aux) && empty($text2_values_array_aux)) {

break;

}

if (!empty($text1_values_array_aux)) {

$text1_values_array = $text1_values_array_aux;

}

if (!empty($text2_values_array_aux)) {

$text2_values_array = $text2_values_array_aux;

}

}

$text1 = watermark_my_image_get_random_text($text1_values_array);

$text2 = watermark_my_image_get_random_text($text2_values_array);

$bbox1 = watermark_my_image_calculate_text_box($options['watermark_my_image_text1']['size'], 0, $text1_font, $text1);

$bbox2 = watermark_my_image_calculate_text_box($options['watermark_my_image_text2']['size'], 0, $text2_font, $text2);

} while ($bbox1['width'] + $bbox2['width'] + $options['watermark_my_image_offset_x'] + $options['watermark_my_image_spacing'] > $width);

switch ($options['watermark_my_image_text_align']) {

case 'left':

$x1 = $bbox1['left'] + $options['watermark_my_image_offset_x'];

$x2 = $x1 + $bbox1['width'] + $options['watermark_my_image_spacing'];

break;

case 'right':

$x2 = $width - $bbox2['width'] - $options['watermark_my_image_offset_x'];

$x1 = $x2 - $bbox1['width'] - $options['watermark_my_image_spacing'];

break;

}

if ($bbox1['height'] > $bbox2['height']) {

$y1 = $height + $bbox1['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'];

if ($bbox2['baseline'] == 0 && $bbox1['baseline'] != 0) {

$y2 = $height + $bbox2['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox1['baseline'] - $bbox2['height'];

} else if ($bbox2['baseline'] == 0 && $bbox1['baseline'] == 0) {

$y2 = $height + $bbox2['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox1['height'] - $bbox2['height'];

} else if ($bbox2['baseline'] != 0 && $bbox1['baseline'] == 0) {

$y2 = $height + $bbox2['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] - $bbox2['baseline'] + $bbox1['height'];

} else {

$y2 = $height + $bbox2['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox1['baseline'] - $bbox2['baseline'];

}

} else {

if ($bbox1['baseline'] == 0 && $bbox2['baseline'] != 0) {

$y1 = $height + $bbox1['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox2['baseline'] - $bbox1['height'];

} else if ($bbox1['baseline'] == 0 && $bbox2['baseline'] == 0) {

$y1 = $height + $bbox1['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox2['height'] - $bbox1['height'];

} else if ($bbox1['baseline'] != 0 && $bbox2['baseline'] == 0) {

$y1 = $height + $bbox1['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] - $bbox1['baseline'] + $bbox2['height'];

} else {

$y1 = $height + $bbox1['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'] + $bbox2['baseline'] - $bbox1['baseline'];

}

$y2 = $height + $bbox2['top'] + $options['watermark_my_image_offset_y'];

}

// Do this if the watermark should be placed inside the image

if ($new_height > $options['watermark_my_image_height']) {

$y1 -= $options['watermark_my_image_place_inside'] ? $options['watermark_my_image_height'] : 0;

$y2 -= $options['watermark_my_image_place_inside'] ? $options['watermark_my_image_height'] : 0;

}

$text1_rgb = watermark_my_image_hex_to_rgb($options['watermark_my_image_text1']['color']);

$text2_rgb = watermark_my_image_hex_to_rgb($options['watermark_my_image_text2']['color']);

$text1_color = ImageColorAllocate($new_image, $text1_rgb[0], $text1_rgb[1], $text1_rgb[2]);

$text2_color = ImageColorAllocate($new_image, $text2_rgb[0], $text2_rgb[1], $text2_rgb[2]);

imagettftext($new_image, $options['watermark_my_image_text1']['size'], 0, $x1, $y1, $text1_color, $text1_font, watermark_my_image_unicode($text1));

imagettftext($new_image, $options['watermark_my_image_text2']['size'], 0, $x2, $y2, $text2_color, $text2_font, watermark_my_image_unicode($text2));

// Copy the original image over the watermarked image

if (isset($src_img)) {

imagecopy ( $new_image, $src_img, 0, 0, 0, 0, $width, $height - ($options['watermark_my_image_place_inside'] ? $options['watermark_my_image_height'] : 0));

}

return $new_image;

}

if(!(array_key_exists('post_id', $_REQUEST) && $_REQUEST['post_id'] == -1)) {

// add filter for watermarking images

add_filter('wp_generate_attachment_metadata', 'watermark_my_image_apply');

}

/**

* Apply watermark to selected image sizes

*

* @param array $data

* @return array

*/

function watermark_my_image_apply($data)

{

// Don't do anything if gd is not available or if FreeType isn't supported

if ( !extension_loaded( 'gd' ) ) {

return $data;

} else {

$gd_info = gd_info();

if ( !$gd_info['FreeType Support'] ) {

return $data;

}

}

// get settings for watermarking

$upload_dir = wp_upload_dir();

$watermark_my_image_enable_for = get_option('watermark_my_image_enable_for');

$fullsize_filepath = $upload_dir['basedir'] . DIRECTORY_SEPARATOR . $data['file'];

// just return the attachment metadata if the file is an animated gif

if (watermark_my_image_is_animated_gif($fullsize_filepath))

return $data;

$mime_type = wp_check_filetype($fullsize_filepath);

$mime_type = $mime_type['type'];

$src_image = watermark_my_image_image($fullsize_filepath, $mime_type);

// just return the attachment metadata if the file is not an image

if (!$src_image)

return $data;

global $watermark_my_image_configuration_default;

$options = watermark_my_image_get_options($watermark_my_image_configuration_default);

// Process the full size image

if ($watermark_my_image_enable_for['fullsize']) {

$data = watermark_my_image_apply_do('fullsize', $data, $options);

}

foreach ($data['sizes'] as $size => $values) {

// Skip any thumbnail

if (stripos($size, 'thumb') !== false)

continue;

// Process the medium and large images

if ( in_array($size, array('medium', 'large')) ) {

if ($watermark_my_image_enable_for[$size]) {

$data = watermark_my_image_apply_do($size, $data, $options);

}

// Process the custom sized images

} else if ($watermark_my_image_enable_for['custom_sizes']) {

$data = watermark_my_image_apply_do($size, $data, $options);

}

}

// pass forward attachment metadata

return $data;

}

/**

* Apply watermark to an image

*

* @param string $size

* @param array $data

* @param array $options

* @return array

*/

function watermark_my_image_apply_do($size, $data, $options)

{

$upload_dir = wp_upload_dir();

if ($size == 'fullsize') {

$filepath = $upload_dir['basedir'] . DIRECTORY_SEPARATOR . $data['file'];

} else {

if (!empty($data['sizes']) && array_key_exists($size, $data['sizes'])) {

$filepath = $upload_dir['basedir'] . DIRECTORY_SEPARATOR . dirname($data['file']) . DIRECTORY_SEPARATOR . $data['sizes'][$size]['file'];

} else {

// early getaway

continue;

}

}

$mime_type = wp_check_filetype($filepath);

$mime_type = $mime_type['type'];

$src_image = watermark_my_image_image($filepath, $mime_type);

// just return the attachment metadata if the file is not an image

if (!$src_image)

return $data;

$src_h = imagesy($src_image);

$src_w = imagesx($src_image);

// Resize and resample the image if the height of the image exceeds the maximum allowed height for that size

// medium & large images

if ( in_array($size, array('medium', 'large')) && get_option($size . '_size_h') != 0 && $src_h + $options['watermark_my_image_height'] > get_option($size . '_size_h') ) {

$dst_h = get_option($size . '_size_h') - $options['watermark_my_image_height'];

$dst_w = $dst_h * $src_w / $src_h;

$aux_img = imagecreatetruecolor($dst_w, $dst_h);

imagecopyresampled ( $aux_img, $src_image, 0, 0, 0, 0, $dst_w , $dst_h , $src_w, $src_h );

$src_image = $aux_img;

} else if ($size != 'fullsize') {

global $_wp_additional_image_sizes;

// custom sized images

if (isset($_wp_additional_image_sizes[$size]) && !$_wp_additional_image_sizes[$size]['crop'] && $_wp_additional_image_sizes[$size]['height'] != 0 && $src_h + $options['watermark_my_image_height'] > $_wp_additional_image_sizes[$size]['height']) {

$dst_h = $_wp_additional_image_sizes[$size]['height'] - $options['watermark_my_image_height'];

$dst_w = $dst_h * $src_w / $src_h;

$aux_img = imagecreatetruecolor($dst_w, $dst_h);

imagecopyresampled ( $aux_img, $src_image, 0, 0, 0, 0, $dst_w , $dst_h , $src_w, $src_h );

$src_image = $aux_img;

}

}

// apply the watermark

$new_image = watermark_my_image_generate($options, $src_image);

// save the image file

watermark_my_image_save_image_file($new_image, $mime_type, $filepath, $options['watermark_my_image_jpeg_quality']);

// get the new dimensions

$new_image_w = imagesx($new_image);

$new_image_h = imagesy($new_image);

// set the new dimensions

if ($size == 'fullsize') {

$data['width'] = $new_image_w;

$data['height'] = $new_image_h;

} else {

$data['sizes'][$size]['width'] = $new_image_w;

$data['sizes'][$size]['height'] = $new_image_h;

}

// rename the file to reflect the new dimensions

if ( $size != 'fullsize' ) {

$d1 = explode('-', $data['sizes'][$size]['file']);

$d2 = explode('.', $d1[count($d1) - 1]);

$d2[0] = $new_image_w . 'x' . $new_image_h;

$d1[count($d1) - 1] = implode('.', $d2);

$new_file = implode('-', $d1);

if ($file != $new_file) {

try {

rename($filepath, $upload_dir['basedir'] . DIRECTORY_SEPARATOR . dirname($data['file']) . DIRECTORY_SEPARATOR . $new_file);

$data['sizes'][$size]['file'] = $new_file;

} catch (Exception $e) {}

}

}

return $data;

}

/**

* Save image from image resource

*

* @param resource $image

* @param string $mime_type

* @param string $filepath

* @param int $jpeg_quality

* @return boolean

*/

function watermark_my_image_save_image_file($image, $mime_type, $filepath, $jpeg_quality)

{

switch ( $mime_type ) {

case 'image/jpeg':

return imagejpeg($image, $filepath, apply_filters( 'jpeg_quality', $jpeg_quality ));

case 'image/png':

return imagepng($image, $filepath);

case 'image/gif':

return imagegif($image, $filepath);

default:

return false;

}

}

/**

* Process post_content and replaces the old image file name to the new image file name and the dimensions (if any of them have been changed)

*

* @param string $post_content

* @param string $file_old

* @param string $file_new

* @param int $width

* @param int $height

* @return string

*/

function watermark_my_image_process_post_content($post_content, $file_old, $file_new, $width, $height)

{

if ($file_old != $file_new) {

$post_content = str_replace($file_old, $file_new);

}

$doc = new DOMDocument();

try {

$doc->loadHTML($post_content);

} catch (Exception $e) {

echo $e , ' <br /> ', $post_content;

}

// Get all the img tags

$images = $doc->getElementsByTagName('img');

// go through all the images

for ($i = 0; $i < $images->length; $i++) {

$image = $images->item($i);

// check if the image needs to be modified

if ( stripos($image->getAttribute('src'), $file_new) !== false ) {

$image->setAttribute('width', $width);

$image->setAttribute('height', $height);

}

}

// Get the new HTML string

$post_content_new = $doc->saveHTML();

// Remove the <html> tag if it was added by DOM

if (stripos($post_content, '<html>') === false) {

$post_content_new = str_replace(array('<html>', '</html>'), '', $post_content_new);

}

// Remove the <body> tag if it was added by DOM

if (stripos($post_content, '<body>') === false) {

$post_content_new = str_replace(array('<body>', '</body>'), '', $post_content_new);

}

// Remove the <DOCTYPE> tag if it was added by DOM

if ( preg_match('/^<!DOCTYPE.+?>/', $post_content) == 0 ) {

$post_content_new = preg_replace('/^<!DOCTYPE.+?>/', '', $post_content_new);

}

// Trim the content

$post_content_new = trim($post_content_new);

// Remove the <p> tag if it was added by DOM

if ( substr($post_content, 0, 3) != '<p>' && substr($post_content_new, 0, 3) == '<p>') {

$post_content_new = substr($post_content_new, 3, strlen($post_content_new) - 7);

}

return $post_content_new;

}

/**

* Handle unicode text.

*

* Thanks to: http://stackoverflow.com/questions/198007/php-function-imagettftext-and-unicode#answer-1956361

*

* @param string $item_text

* @return string

*/

function watermark_my_image_unicode($item_text)

{

if ( function_exists('mb_detect_encoding') && function_exists('mb_convert_encoding') && function_exists('mb_encode_numericentity') )

{

// Detect if the string was passed in as unicode.

$text_encoding = mb_detect_encoding($item_text, 'UTF-8, ISO-8859-1');

// Make sure it's in unicode.

if ($text_encoding != 'UTF-8')

$item_text = mb_convert_encoding($item_text, 'UTF-8', $text_encoding);

// HTML numerically-escape everything ([dec];).

$item_text = mb_encode_numericentity($item_text, array (0x0, 0xffff, 0, 0xffff), 'UTF-8');

}

return $item_text;

}

/**

* The function used by both Wordpress' cron system and the cron.php file

* for sending invites and reminders.

*/

function watermark_my_image_cron()

{

// Don't do anything if the DOM extension is not available

if ( !extension_loaded( 'DOM' ) )

return;

global $wpdb;

if (get_option('watermark_my_image_watermarking_status') == 'started') {

$id_gt = get_option('watermark_my_image_id_gt');

$id_lt = get_option('watermark_my_image_id_lt');

if (ctype_digit($id_gt) && ctype_digit($id_lt) && $id_gt <= $id_lt) {

$processed_images = get_option('watermark_my_image_processed_images');

$images_per_batch = get_option('watermark_my_image_images_per_batch');

$query = "SELECT `$wpdb->posts`.`ID`, `$wpdb->postmeta`.`meta_value` FROM `$wpdb->postmeta`

JOIN `$wpdb->posts` ON `$wpdb->postmeta`.`post_id` = `$wpdb->posts`.`ID`

WHERE `$wpdb->posts`.`post_type` = 'attachment'

AND `$wpdb->posts`.`post_mime_type` IN ('image/jpeg', 'image/png', 'image/gif')

AND `$wpdb->posts`.`ID` >= %d AND `$wpdb->posts`.`ID` <= %d

AND `$wpdb->postmeta`.`meta_key` = '_wp_attachment_metadata'

LIMIT %d, %d";

$results = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare($query, $id_gt, $id_lt, $processed_images, $images_per_batch) );

foreach ($results as $result) {

$data_old = unserialize($result->meta_value);

$data_new = watermark_my_image_apply($data_old);

// check if any modifications were made and continue the process if there were

if ($data_old != $data_new) {

// update the metadata

wp_update_attachment_metadata($result->ID, $data_new);

// get the upload subdir

$d1 = explode('/', $data_new['file']);

array_pop($d1);

$upload_dir = implode('/', $d1) . '/';

// init a few variables

$where_query = array();

$where_args = array();

// check if the full size file was modified and build the query accordingly

if ($data_old['width'] != $data_new['width'] || $data_old['height'] != $data_new['height']) {

$where_query[] = "`post_content` LIKE '%%%s%%'";

$where_args[] = $data_old['file'];

}

// check if the medium and/or the large files were modified and build the query accordingly

foreach ($data_old['sizes'] as $size) {

if ($data_old['sizes'][$size]['file'] != $data_new['sizes'][$size]['file']) {

$where_query[] = "`post_content` LIKE '%%%s%%'";

$where_args[] = $upload_dir . $data_old['sizes'][$size]['file'];

}

}

$query = "SELECT `ID`, `post_content` FROM `$wpdb->posts` WHERE " . implode(' OR ', $where_query);

$content_results = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare($query, $where_args));

foreach ($content_results as $content) {

// check if the full size file was modified and process the post content accordingly

if ($data_old['width'] != $data_new['width'] || $data_old['height'] != $data_new['height']) {

$content->post_content = watermark_my_image_process_post_content($content->post_content, $data_new['file'], $data_new['file'], $data_new['width'], $data_new['height']);

}

// check if the medium and/or the large files were modified and process the post content accordingly

foreach ($data_old['sizes'] as $size) {

if ($data_old['sizes'][$size]['file'] != $data_new['sizes'][$size]['file']) {

$content->post_content = watermark_my_image_process_post_content($content->post_content, $upload_dir . $data_old['sizes'][$size]['file'], $upload_dir . $data_new['sizes'][$size]['file'], $data_new['sizes'][$size]['width'], $data_new['sizes'][$size]['height']);

}

}

// update the post

$wpdb->update($wpdb->posts, array('post_content' => $content->post_content), array('ID' => $content->ID));

}

}

$processed_images++;

}

if (count($results) < $images_per_batch || $processed_images >= get_option('watermark_my_image_count')) {

// no more images to process

delete_option('watermark_my_image_processed_images');

delete_option('watermark_my_image_watermarking_status');

delete_option('watermark_my_image_count');

add_option('watermark_my_image_process_finished', 1);

wp_clear_scheduled_hook('watermark_my_image_cron_hook');

return;

} else {

// update the number of processed images

update_option('watermark_my_image_processed_images', $processed_images);

return;

}

}

}

}

add_action( 'watermark_my_image_cron_hook', 'watermark_my_image_cron' );

/*

* Enqueue the required js and css for the Watermark My Image admin page

*/

function watermark_my_image_admin_scripts($hook)

{

if( !in_array($hook, array('watermark-my-image/main.php', 'watermark-my-image/apply.php')) )

return;

// color picker js

wp_register_script( 'watermark-my-image-colorpicker-js', plugins_url('/colorpicker/js/colorpicker.js', __FILE__), array('jquery'), null);

wp_enqueue_script( 'watermark-my-image-colorpicker-js' );

// Watermark My Image admin js

wp_register_script( 'watermark-my-image-admin-js', plugins_url('script.js', __FILE__), array('jquery'), null);

wp_enqueue_script( 'watermark-my-image-admin-js' );

function watermark_my_image_admin_ajax_url()

{

echo '<script type="text/javascript">var watermark_my_image_admin_ajax_url = "' . get_bloginfo('url') . '/wp-admin/admin-ajax.php"</script>' , "\n";

}

add_action('wp_print_scripts', 'watermark_my_image_admin_ajax_url');

// colorpicker css

wp_register_style( 'watermark-my-image-colorpicker-css', plugins_url('/colorpicker/css/colorpicker.css', __FILE__), false, null );

wp_enqueue_style( 'watermark-my-image-colorpicker-css' );

// Watermark My Image admin css

wp_register_style( 'watermark-my-image-admin-css', plugins_url('style.css', __FILE__), false, null );

wp_enqueue_style( 'watermark-my-image-admin-css' );

}

add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'watermark_my_image_admin_scripts' );

/**

* Watermarking progress procent

*/

function watermark_my_image_progress_bar_ajax()

{

$processed_images = get_option('watermark_my_image_processed_images');

$count = get_option('watermark_my_image_count');

$procent = $count > 0 ? ($processed_images * 100) / $count : 0;

if (get_option('watermark_my_image_process_finished')) {

echo 'watermark_my_image_process_finished';

} else {

echo number_format($procent, 2) , '%';

}

die();

}

add_action( 'wp_ajax_watermark_my_image_progress_bar', 'watermark_my_image_progress_bar_ajax' );

ویرایش شده در توسط Parsa
برای کدهای طولانی از تگ longbox استفاده کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله در php با زبان فارسی مشکل هست

بهتره افزونه‌های دیگر را تست کنید

http://wordpress.org/plugins/tags/watermark

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری