alimoslemian

خطای نداشتن نویسنده و آپدیت

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام

گوگل وبمسترزدر بخش structured data خطای زیر رو برای دو تا از دسته ها و بیش از 50 نوشته داده.

Missing: author

Missing: updated

دوستان لطفا راهنمایی کنند که چطور می شه این خطا رو رفع کرد.

آدرس سایتم:

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای کدام دسته‌ها؟

متن کامل پیام را قرار دهید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دسته تورهای داخلی و دسته تورهای خارجی

متن پیام:

/category/internal-tours/

10

10

12/15/13

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1/

1

1

12/13/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7/

1

1

12/13/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%86%D8%B1%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B3-%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در اینجا به صورت کامل توضیح داده شده:


Google Webmaster Tools Errors and Structured Data
http://www.acceleratormarketing.com/trench-report/google-analytics-errors-and-structured-data/

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط hamid.he
   سلام بر دوستان .
   يك سايت با استفاده از قالب هاي آماده روي لوكال هاست طراحي كرده ام تصميم گرفت بقيه كار سايت را بعد از انتقال بر روي هاست انجام دهم . خودم بلد نبودم سايت را به هاست منقل كنم از دوستي خواهش كردم انجام دهد . منتها بعد از انتقال به هاست اولا صفحه به هم ريخته و نادرست است . عكس ها نمي آيند و هم چنين روي هر لينك و يا منويي كليك مي كنيم صفحه به لوكال هاست مي خواهد برود و براي همين چيزي بالا نمي آيد . آدرس سايت : www.behinja.com  مي باشد كه مي توانيد مشاهده . چگونه مي شود اين مشكل را رفع كرد . پيشاپيش از پاسخ گويي دوستان تشكر مي كنم
  • توسط MahTV
   سلام دوستان و اساتید عزیز
   اگه بخوایم به صورت شرطی (کوچک بودن صفحه نمایش ) تو موبایل یک باکس رو (مثل باکس دانلود) به کاربر در حالت چرخش صفحه نشون بدیم 
   و به کاربر بگیم که برا دیدن لینک ها باید گوشی موبایلت رو بچرخونی باید چیکار کنیم ؟
    
   من این کد رو از سایتی برداشتم ولی نمیدونم چطور باید ازش استفاده کنم 
   <div class="alerta"><b class="icon-screen-rotation"></b><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشد </span></p></div>  
    
    
    
    
  • توسط amir_hossein
   سلام دوستان من قصد دارم چندتا اسلاید کناره هم به صورت خطی (مثلا 4 تا اسلاید) اواسط صفحه اصلی یا انتهای صفحه قرار بدم.افزونه ای میتونید بهم معرفی کنید برای اینکار؟
  • توسط amir_hossein
   سلام دوستان من قصد دارم چندتا اسلاید کناره هم به صورت خطی (مثلا 4 تا اسلاید) اواسط صفحه اصلی یا انتهای صفحه قرار بدم.افزونه ای میتونید بهم معرفی کنید برای اینکار؟
  • توسط armakcell
   سلام ، بنده یک مشکل خیلی بزرگ دارم اگر به بنده کمک کنید واقعا مدیون شما میشم
   بنده افزونه سئو را در وردپرس نصب کرده ام و اما هویت گوگل وقتی کد را میفرستد و بنده میزنم میگوید نمایه وجود ندارد
   فایلی را آپلود میکنم ببینید متوجه مشکل بنده میشید