تکرار زمینه دلخواه به دفعات بیشتر

amir khalaji mehr
توسط amir khalaji mehr در هک و برنامه نویسی,
سلام این زمینه دلخواه منه البته جستجو هم کردم اما نتیجهء مطلوبی نگرفتم
<?php
$features = get_post_meta($post->ID, 'features', true);
$preview = get_post_meta($post->ID, 'preview', true);
$size = get_post_meta($post->ID, 'size', true);
$download = get_post_meta($post->ID, 'download', true);
?>
من ممکنه تو یه پست چند تا پوسته رو با هم برای دریافت بذارم مثلا" پنج تا حالا این پنج تا لینک پیش نمایش هم دارند یه زمینه دلخواه هم دارم که امکانات پوسته رو درج میکنم اما فقط امکانش هست که یک بار به نمایش در بیاد یعنی اگه بخوام تو زمینه امکانات پوسته ده تا امکان رو بصورت جداگانه داشته باشم تو قالب یکیش به نمایش در میاد این هم کد پوسته :
<?php if ($features!="") : ?>
<div class="tab">
<img class="zamineh-pic" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/Modify.png" alt="-" />
<h4>امکانات پوسته</h4>
<ul>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<ul>
</div>
<?php endif; ?>
در صورتی که باید با یه دستور اینجوری بشه :
<?php if ($features!="") : ?>
<div class="tab">
<img class="zamineh-pic" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/Modify.png" alt="-" />
<h4>امکانات پوسته</h4>
<ul>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<li><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/img/bullet.gif" alt="-" /> <?php echo $features; ?></li>
<ul>
</div>
<?php endif; ?>
راهی هست برای تکرار یا اینکه مجبورم کار رو سخت کنم و برای هر خط زمینه بنویسم ممنون
  • 23 پاسخ