16 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

یکی از بچه های انجمن لطف کرد کمک کرد تا کد هدر سایتم یه ذره سرو سامون بدم

ولی هنوز توش افزونه وردپرس سئو معرفی نشده و فکر می کنم هنوز چندتا ایراد داره

کسی می تونه کمک کنه درستش کنم ؟

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<META NAME="فاموزيک" CONTENT="http://famusic3.in/">
<title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » <?php _e('Blog Archive','kubrick'); ?> <?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<!-- Seo Meta -->
<meta name="Description" content="دانلود آهنگ جديد,دانلودآهنگ هاي جديد,دانلود آهنگ,دانلود آهنگ خارجي,دانلود آهنگ راک و متال,دانلود فيلم,دانلود فيلم جديد,دانلود سريال" />
<meta name="keywords" content="دانلود آهنگ جديد,دانلود آهنگ هاي جديد,دانلود آهنگ,دانلودآهنگ خارجي,دانلود آهنگ راک و متال,دانلود فيلم,دانلود فيلم جديد,دانلود سريال">
<!-- Styles -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/bootstrap/css/bootstrap.min.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" id="dark" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/rs-plugin/css/settings.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/styles/icons/icons.css" media="screen" />
<style>body{background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/bg/9.jpg);background-attachment: fixed;background-position: 50% 0%;background-repeat: repeat repeat;}</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/rtl_v1.css" media="screen" />
<!-- Favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/apple-touch-icon.png">
<!--[if IE]>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9; IE=8; IE=EmulateIE8; IE=EDGE" />
<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/styles/icons/font-awesome-ie7.min.css" />
<![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie9" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 10)|!(IE)]><!-->
<!--<![endif]-->
</head>
<body id="fluidGridSystem">
<div id="layout" class="full">
<!-- popup login -->
<div id="popupLogin">
<div class="def-block widget">
<h4> ورود به سايت </h4><span class="liner"></span>
<div class="widget-content row-fluid">
<?php if ( !dynamic_sidebar('ورود به سايت') ) : ?>
<?php endif;?>
</div><!-- content -->
</div><!-- widget -->
<div id="popupLoginClose">x</div>
</div><!-- popup login -->
<div id="LoginBackgroundPopup"></div>
<!-- popup login -->
<div style="display:none;"><h2><?php echo get_option('sample_id_title'); ?></h2></div>
<header id="header" class="glue">
<div class="row clearfix">
<div class="little-head">
<div id="Login_PopUp_Link" class="sign-btn tbutton small"><span>ورود</span>

</div>
<div id="Login_PopUp_Link" class="sign-btn tbutton small"><a href="ymsgr:sendIM?far30avamusic"><span>ارتباط با ما</span></a></div>
<div id="Login_PopUp_Link" class="sign-btn tbutton small"><a href="http://dl2.far30avamusic.in/saeed/adress%20yab/Address%20Yab%20(FaMusic).zip"><span>آدرس ياب</span></a></div>
<div class="social social-head">
<a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_site_social_facebook'); ?>" class="bottomtip" title="twiter" target="_blank"><i class="icon-twitter"></i></a>
<a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_site_social_tooyiter'); ?>" class="bottomtip" title="facebook" target="_blank"><i class="icon-facebook"></i></a>
<a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_site_social_google'); ?>" class="bottomtip" title="GooglePlus" target="_blank"><i class="icon-google-plus"></i></a>
<a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_site_social_inestgram'); ?>" class="bottomtip" title="instagram" target="_blank"><i class="icon-instagram"></i></a>
<a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_site_social_linkden'); ?>" class="bottomtip" title="Linkedin" target="_blank"><i class="icon-linkedin"></i></a>
</div><!-- end social -->
<div class="search">
<?php get_search_form(); ?>
</div><!-- search -->
</div><!-- little head -->
</div><!-- row -->
<div class="headdown">
<div class="row clearfix">
<div class="logo bottomtip" title="<?php bloginfo('name'); ?>">
<h1><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="index.php"><img title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" alt="<?php echo get_option('sample_id_picture_id'); ?>" src="<?php echo get_option('sample_image_upload_logosite'); ?>" alt="فاموزيک"></a></h1>
</div><!-- end logo -->
<nav>
<ul class="sf-menu">
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link1'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name1'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih1'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link2'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name2'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih2'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link3'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name3'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih3'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link4'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name4'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih4'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link5'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name5'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih5'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link6'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name6'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih6'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link7'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name7'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih7'); ?></span></a></li>
<li><a title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" title="<?php echo get_option('sample_id_title'); ?>" href="<?php echo get_option('sample_menu_link8'); ?>"><?php echo get_option('sample_menu_name8'); ?><span class="sub"><?php echo get_option('sample_menu_tozih8'); ?></span></a></li>
</ul><!-- end menu -->
</nav><!-- end nav -->
</div><!-- row -->
</div><!-- headdown -->
</header><!-- end header -->

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

قبل از

</head>

کد زیر رو بزارید:

<?php wp_head(); ?>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اول از همه این کدها را


<!--[if IE 7 ]><html class="ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie9" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 10)|!(IE)]><!-->
<!--<![endif]-->

بگذارید ابتدای صفحه قبل از شروع تگ head و قبل از بسته شدن تگ head بگذارید


<?php wp_head();?>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا اون کدا بالا بود یکی از دوستان انجمن گفت اونارو ببرم اونجا ، چی کار کنم واقعا گیج شدم

آقا این کدو اضافه کردم سایت بالا نیومد . مشکل چیه ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

هدر من که این چیزا نداره. 30 خط هم نیست... (اما ایندکس شدنش توی گوگل عالیه)

قبل از

</head>

کد زیر رو بزارید:

<?php wp_head(); ?>

این کد چه کاری رو انجام میده؟

اول از همه این کدها را


<!--[if IE 7 ]><html class="ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie9" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 10)|!(IE)]><!-->
<!--<![endif]-->

بگذارید ابتدای صفحه قبل از شروع تگ head و قبل از بسته شدن تگ head بگذارید


<?php wp_head();?>

میشه یه توضیح کوچیک هم در مورد این کد ها بدید؟

از این که مزاحم پست شدم، از استارتر پست عذر خواهی میکنم :wub:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اون کدای اینترنت اکسپلورره ، خوش به حالت اصلا هدر من ایندکس نمی شه :(

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تگ html باید در بر گیرنده تگ های head و body باشه و نمی تونه داخل تگ head اجرا بشه

در حالت فعلی سایتتون با اینترنت اکسپلورهای ورژن پایین مشکل جدی خواهد داشت

این شکل درسته کدهای بخش head قالب شماست


<!DOCTYPE html>
<!--[if IE 7 ]><html class="ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html class="ie9" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 10)|!(IE)]><html class="ie7" lang="en"><!-->
<!--<![endif]-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<META NAME="فاموزيک" CONTENT="http://famusic3.in/">
<title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » <?php _e('Blog Archive','kubrick'); ?> <?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<!-- Seo Meta -->
<meta name="Description" content="دانلود آهنگ جديد,دانلودآهنگ هاي جديد,دانلود آهنگ,دانلود آهنگ خارجي,دانلود آهنگ راک و متال,دانلود فيلم,دانلود فيلم جديد,دانلود سريال" />
<meta name="keywords" content="دانلود آهنگ جديد,دانلود آهنگ هاي جديد,دانلود آهنگ,دانلودآهنگ خارجي,دانلود آهنگ راک و متال,دانلود فيلم,دانلود فيلم جديد,دانلود سريال">
<!-- Styles -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/bootstrap/css/bootstrap.min.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" id="dark" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/rs-plugin/css/settings.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/styles/icons/icons.css" media="screen" />
<style>body{background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/bg/9.jpg);background-attachment: fixed;background-position: 50% 0%;background-repeat: repeat repeat;}</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/rtl_v1.css" media="screen" />
<!-- Favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/apple-touch-icon.png">
<!--[if IE]>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9; IE=8; IE=EmulateIE8; IE=EDGE" />
<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/styles/icons/font-awesome-ie7.min.css" />
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
</head>

دوستی که که به اون شکل راهنمایی کردند فکر کنم عجله کرده باشند یا شاید منظورشون اصلاح بخش دیگه ای بود

به عنوان مثال الان ایستاتیک شدن متا تگ هاتون هم درست نیست ولی چون به موضوع سئوال شما مرتبط نمی شد من دستکاریشون نکردم

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا این کدو که میذارم سایت بالا نمیاد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیلی عجیبه هر کاری بخوام می کنم تو هدر هر چی بخوام اضافه می کنم کم می کنم طوری نمی شه ولی این کده وردپرس سئو رو اضافه می کنم سایت بالا نمیاد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

قالب را به دیفالت تغییر بدید

اگر مشکلی نبود کدنویسی قالبتون مشکل داره

اگر باز هم سایت بالا نیومد قالب خودتان را اجرا کنید و افزونه ها را غیر فعال کنید

بعد یکی یکی افزونه ها را فعال کنید تا افزونه مورد دار پیدا بشه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا مرسی

کدو درست کردم افزونه جی زیپ بود که این مشکلو ایجاد می کرد ، الان دوتا مشکل دیگه پیش اومد

یکی اینکه جی زیپ غیر فعال شد سرعت لود سایت اومد پایینتر و اینکه سایت کش می کنه رو مرورگر ، یعنی هر کی سایتو باز می کنه همون چیزایی که قبلا تو مرورگرش بوده میاد پست جدیدا نمیاد ، چی کار کنم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا مرسی

کدو درست کردم افزونه جی زیپ بود که این مشکلو ایجاد می کرد ، الان دوتا مشکل دیگه پیش اومد

یکی اینکه جی زیپ غیر فعال شد سرعت لود سایت اومد پایینتر و اینکه سایت کش می کنه رو مرورگر ، یعنی هر کی سایتو باز می کنه همون چیزایی که قبلا تو مرورگرش بوده میاد پست جدیدا نمیاد ، چی کار کنم؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آره اونم خودم نوشتم هردوش بی پاسخ موند :)))))

چون من نه افزونه کش دارم نه کسی گفت چی کار کنم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سوال رو در چند تاپیک مطرح نکنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آخه هیچ کدومش جواب نمی گیره :|

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

طبق توضیح کد رو قرار دهید

دیباگ رو فعال و تست کنید

http://forum.wp-pars...دن-حالت-خطایاب/

(جواب هر دو تاپیک داده شده و باید شما طبق راهنمایی اعمال کنید)

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط احسان ویکی
   سلام
   دنبال یکی می گردم که تسلط کامل داشته باشه به ودرپرس و کد نویسی نه اینکه بیاد دوتا افزونه نصب کنه برام ، می خوام توی قالبم یه سری تغییرات بدم ، با خیلیا کار کردم می اومدن افزونه نصب می کردن یا بلد نبودن گند میزدن به سایت میرفتن ، بعد با یکی از دوستان که اسمش اینجا ایگل دیزاینه کار کردم خیلی ام راضی بودم ولی چون کار سایتم زیاده بنده خدا از کارو زندگیش افتاده بود و من چون عجله دارم دنبال یه آدم دیگه هستم ، اگه کسی در حد حرفه ای آشنایی با طراحی داره پیام بده . ممنون (ترجیحا خوش اخلاق ) :دی
   یه ادم واقعا حرفه ای می خوام که کد نویسی کنه (خلاق هم باشه) و از سئو و بهینه سازی ام یه چیزایی بدونه
  • توسط s4d3ghi
   سلام دوستان چند سوال اساسی
   فرق یک اسکریپتی که به زبان php هستش با همون اسکریپت به زبان asp چی هستش؟
   چه مزیتهایی نسبت به هم دارند؟
   درکل کدوم رو پیشنهاد میکنید؟
   میشه یک اسکریپت رو که به زبان php هستش رو به asp تبدیلش کرد؟
   سرعت لود سایت درکدومش بهتره؟