• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
solmaz

مشکل پیوند یکتا در کروم

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من وقتی پیوند یکتا رو روی نام و نوشته میزارم فقط در فایر فاکس درست نشون میده.در کروم و ie یک سری اعداد در آدرس بار میاره و در صفحه error میاره


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/front-page.php:1) in /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/header.php on line 15

این فایل header.php:


<?php
$webSiteUrl = get_bloginfo('url')."/";
$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
$pageURL .= "s";
};
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
};
if($webSiteUrl!=$pageURL){
$pageHash = substr($pageURL, strlen($webSiteUrl), strlen($pageURL));
header("location:".$webSiteUrl."#!/".$pageHash."");
exit;
};
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo __('Category Archive for "', 'theme18318'); single_cat_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo __('Tag Archive for "', 'theme18318'); single_tag_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo __(' Archive | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo __('Search for "', 'theme18318').wp_specialchars($s).__('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo __('Error 404 Not Found | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
echo wp_title( ' | ', false, right ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<?php
$useragent=strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if(strripos($useragent, "ipod")>1 || strripos($useragent, "ipad")>1 || strripos($useragent, "iphone")>1){
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">';
}else{
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,user-scalable=0">';
};
?>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0<?php echo $userScale; ?>">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<!--<link rel="icon" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />-->
<link rel="icon" href="http://www.sumwin.co/wp-content/uploads/2014/01/fav.png" type="image/x-icon" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/responsive_grid.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/default_style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/768.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/480.css" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<!--[if lt IE 9]>
<style type="text/css">
.border{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.button{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.wp-pagenavi a{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
#backToTop{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
</style>
<script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/IE8.css" />
<![endif]-->
<!-- Custom CSS -->
<?php if(of_get_option('custom_css') != ''){?>
<style type="text/css">
<?php echo of_get_option('custom_css' ) ?>
</style>
<?php }?>
<style type="text/css">
/* Body styling options */
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>
/* Links and buttons color */
<?php
$links_styling = of_get_option('links_color');
$links_styling_hover = of_get_option('links_color_hover');
if($links_styling) {
echo 'a{color:'.$links_styling.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
if($links_styling) {
echo 'a:hover, a:active{color:'.$links_styling_hover.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
?>

/* Body typography */
<?php $body_typography = of_get_option('body_typography');
if($body_typography) {
echo 'body {font-family:'.$body_typography['face'].'; color:'.$body_typography['color'].'; font-size:'.$body_typography['size'].'; font-style:'.$body_typography['style'].';}';
}
?>
<?php echo 'body {-webkit-text-size-adjust: none;}'; ?>
</style>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$("#galleryHolder").gallerySplash({
autoPlayState:'<?php echo of_get_option('auto_play'); ?>',
autoPlayTime:'<?php echo of_get_option('change_delay'); ?>',
alignIMG:'<?php echo of_get_option('align_img'); ?>',
controlDisplay:'<?php echo of_get_option('display_navigation'); ?>',
paginationDisplay:'<?php echo of_get_option('display_pagination'); ?>',
animationSpeed:'<?php echo of_get_option('animation_speed'); ?>'
});
});
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="web_site_spinner"></div>
<div id="wrapper">
<div id='pageSpinner'><div></div></div>
<div id="backToTop"><div></div></div>
<div id="gall">
<?php include_once(TEMPLATEPATH . '/slider.php'); ?>
</div>
<header>
<div id='imgSpinner'></div>
<div class="container">
<h1 id="logo">
<?php if(of_get_option('logo_type') == 'text_logo'){?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>" id="logoText" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>"><?php bloginfo( 'name', 'display' ); ?></a>
<p id="logoSlogan"><?php bloginfo('description'); ?></p>
<?php } else { ?>
<?php if(of_get_option('logo_url') != ''){ ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php echo of_get_option('logo_url', "" ); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } else { ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } ?>
<?php }?>
</h1>
<nav id="menuWrapper" class="menu-footer-menu-container">
<?php /*wp_nav_menu( array(
'menu_id' => 'headerMenu',
'menu_class' => 'menu',
'container' => 'nav',
'container_id' => 'menuWrapper',
'depth' => 0,
'theme_location' => 'footer_menu'
));*/
?>
</nav>
<?php
if ( ! is_404() ){
echo ('<div id="header-sidebar">');
dynamic_sidebar( 'Header' );
echo ('</div>');
}
?>
</div>
</header>

و این فایل front-page.php


<?php get_header(); ?>
<div id='pageList'>
<section class="container">
<article id='pageHolder_1'>
</article>
<article id='pageHolder_2'>
</article>
</section>
</div>
<?php get_footer(); ?>

میشه راهنمایی کنید؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خطا را در انجمن جستجو کنید: Cannot modify header information

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بایگانی شد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.