• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
solmaz

مشکل پیوند یکتا در کروم

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من وقتی پیوند یکتا رو روی نام و نوشته میزارم فقط در فایر فاکس درست نشون میده.در کروم و ie یک سری اعداد در آدرس بار میاره و در صفحه error میاره


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/front-page.php:1) in /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/header.php on line 15

این فایل header.php:


<?php
$webSiteUrl = get_bloginfo('url')."/";
$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
$pageURL .= "s";
};
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
};
if($webSiteUrl!=$pageURL){
$pageHash = substr($pageURL, strlen($webSiteUrl), strlen($pageURL));
header("location:".$webSiteUrl."#!/".$pageHash."");
exit;
};
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo __('Category Archive for "', 'theme18318'); single_cat_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo __('Tag Archive for "', 'theme18318'); single_tag_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo __(' Archive | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo __('Search for "', 'theme18318').wp_specialchars($s).__('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo __('Error 404 Not Found | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
echo wp_title( ' | ', false, right ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<?php
$useragent=strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if(strripos($useragent, "ipod")>1 || strripos($useragent, "ipad")>1 || strripos($useragent, "iphone")>1){
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">';
}else{
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,user-scalable=0">';
};
?>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0<?php echo $userScale; ?>">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<!--<link rel="icon" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />-->
<link rel="icon" href="http://www.sumwin.co/wp-content/uploads/2014/01/fav.png" type="image/x-icon" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/responsive_grid.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/default_style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/768.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/480.css" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<!--[if lt IE 9]>
<style type="text/css">
.border{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.button{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.wp-pagenavi a{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
#backToTop{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
</style>
<script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/IE8.css" />
<![endif]-->
<!-- Custom CSS -->
<?php if(of_get_option('custom_css') != ''){?>
<style type="text/css">
<?php echo of_get_option('custom_css' ) ?>
</style>
<?php }?>
<style type="text/css">
/* Body styling options */
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>
/* Links and buttons color */
<?php
$links_styling = of_get_option('links_color');
$links_styling_hover = of_get_option('links_color_hover');
if($links_styling) {
echo 'a{color:'.$links_styling.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
if($links_styling) {
echo 'a:hover, a:active{color:'.$links_styling_hover.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
?>

/* Body typography */
<?php $body_typography = of_get_option('body_typography');
if($body_typography) {
echo 'body {font-family:'.$body_typography['face'].'; color:'.$body_typography['color'].'; font-size:'.$body_typography['size'].'; font-style:'.$body_typography['style'].';}';
}
?>
<?php echo 'body {-webkit-text-size-adjust: none;}'; ?>
</style>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$("#galleryHolder").gallerySplash({
autoPlayState:'<?php echo of_get_option('auto_play'); ?>',
autoPlayTime:'<?php echo of_get_option('change_delay'); ?>',
alignIMG:'<?php echo of_get_option('align_img'); ?>',
controlDisplay:'<?php echo of_get_option('display_navigation'); ?>',
paginationDisplay:'<?php echo of_get_option('display_pagination'); ?>',
animationSpeed:'<?php echo of_get_option('animation_speed'); ?>'
});
});
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="web_site_spinner"></div>
<div id="wrapper">
<div id='pageSpinner'><div></div></div>
<div id="backToTop"><div></div></div>
<div id="gall">
<?php include_once(TEMPLATEPATH . '/slider.php'); ?>
</div>
<header>
<div id='imgSpinner'></div>
<div class="container">
<h1 id="logo">
<?php if(of_get_option('logo_type') == 'text_logo'){?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>" id="logoText" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>"><?php bloginfo( 'name', 'display' ); ?></a>
<p id="logoSlogan"><?php bloginfo('description'); ?></p>
<?php } else { ?>
<?php if(of_get_option('logo_url') != ''){ ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php echo of_get_option('logo_url', "" ); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } else { ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } ?>
<?php }?>
</h1>
<nav id="menuWrapper" class="menu-footer-menu-container">
<?php /*wp_nav_menu( array(
'menu_id' => 'headerMenu',
'menu_class' => 'menu',
'container' => 'nav',
'container_id' => 'menuWrapper',
'depth' => 0,
'theme_location' => 'footer_menu'
));*/
?>
</nav>
<?php
if ( ! is_404() ){
echo ('<div id="header-sidebar">');
dynamic_sidebar( 'Header' );
echo ('</div>');
}
?>
</div>
</header>

و این فایل front-page.php


<?php get_header(); ?>
<div id='pageList'>
<section class="container">
<article id='pageHolder_1'>
</article>
<article id='pageHolder_2'>
</article>
</section>
</div>
<?php get_footer(); ?>

میشه راهنمایی کنید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خطا را در انجمن جستجو کنید: Cannot modify header information

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.