• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
solmaz

مشکل پیوند یکتا در کروم

3 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من وقتی پیوند یکتا رو روی نام و نوشته میزارم فقط در فایر فاکس درست نشون میده.در کروم و ie یک سری اعداد در آدرس بار میاره و در صفحه error میاره


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/front-page.php:1) in /home/sumwin/public_html/wp-content/themes/theme18318/header.php on line 15

این فایل header.php:


<?php
$webSiteUrl = get_bloginfo('url')."/";
$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
$pageURL .= "s";
};
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
};
if($webSiteUrl!=$pageURL){
$pageHash = substr($pageURL, strlen($webSiteUrl), strlen($pageURL));
header("location:".$webSiteUrl."#!/".$pageHash."");
exit;
};
?>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
<head>
<title><?php if ( is_category() ) {
echo __('Category Archive for "', 'theme18318'); single_cat_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_tag() ) {
echo __('Tag Archive for "', 'theme18318'); single_tag_title(); echo __('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_archive() ) {
wp_title(''); echo __(' Archive | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_search() ) {
echo __('Search for "', 'theme18318').wp_specialchars($s).__('" | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
} elseif ( is_404() ) {
echo __('Error 404 Not Found | ', 'theme18318'); bloginfo( 'name' );
} elseif ( is_single() ) {
wp_title('');
} else {
echo wp_title( ' | ', false, right ); bloginfo( 'name' );
} ?></title>
<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<?php
$useragent=strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if(strripos($useragent, "ipod")>1 || strripos($useragent, "ipad")>1 || strripos($useragent, "iphone")>1){
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">';
}else{
echo '<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,user-scalable=0">';
};
?>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0<?php echo $userScale; ?>">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<!--<link rel="icon" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />-->
<link rel="icon" href="http://www.sumwin.co/wp-content/uploads/2014/01/fav.png" type="image/x-icon" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
<!--[if lt IE 8]>
<div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/responsive_grid.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/default_style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/768.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/480.css" />
<?php
/* We add some Javascript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

/* Always have wp_head() just before the closing </head>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to <head> such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
<!--[if lt IE 9]>
<style type="text/css">
.border{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.button{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
.wp-pagenavi a{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
#backToTop{
behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php);
position: relative;
}
</style>
<script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/html5.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/IE8.css" />
<![endif]-->
<!-- Custom CSS -->
<?php if(of_get_option('custom_css') != ''){?>
<style type="text/css">
<?php echo of_get_option('custom_css' ) ?>
</style>
<?php }?>
<style type="text/css">
/* Body styling options */
<?php $background = of_get_option('body_background');
if ($background != '') {
if ($background['image'] != '') {
echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
}
if($background['color'] != '') {
echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
}
};
?>
/* Links and buttons color */
<?php
$links_styling = of_get_option('links_color');
$links_styling_hover = of_get_option('links_color_hover');
if($links_styling) {
echo 'a{color:'.$links_styling.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
if($links_styling) {
echo 'a:hover, a:active{color:'.$links_styling_hover.'; -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}else{
echo 'a{-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; transition: all 0.5s ease;}';
}
?>

/* Body typography */
<?php $body_typography = of_get_option('body_typography');
if($body_typography) {
echo 'body {font-family:'.$body_typography['face'].'; color:'.$body_typography['color'].'; font-size:'.$body_typography['size'].'; font-style:'.$body_typography['style'].';}';
}
?>
<?php echo 'body {-webkit-text-size-adjust: none;}'; ?>
</style>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$("#galleryHolder").gallerySplash({
autoPlayState:'<?php echo of_get_option('auto_play'); ?>',
autoPlayTime:'<?php echo of_get_option('change_delay'); ?>',
alignIMG:'<?php echo of_get_option('align_img'); ?>',
controlDisplay:'<?php echo of_get_option('display_navigation'); ?>',
paginationDisplay:'<?php echo of_get_option('display_pagination'); ?>',
animationSpeed:'<?php echo of_get_option('animation_speed'); ?>'
});
});
</script>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="web_site_spinner"></div>
<div id="wrapper">
<div id='pageSpinner'><div></div></div>
<div id="backToTop"><div></div></div>
<div id="gall">
<?php include_once(TEMPLATEPATH . '/slider.php'); ?>
</div>
<header>
<div id='imgSpinner'></div>
<div class="container">
<h1 id="logo">
<?php if(of_get_option('logo_type') == 'text_logo'){?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>" id="logoText" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>"><?php bloginfo( 'name', 'display' ); ?></a>
<p id="logoSlogan"><?php bloginfo('description'); ?></p>
<?php } else { ?>
<?php if(of_get_option('logo_url') != ''){ ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php echo of_get_option('logo_url', "" ); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } else { ?>
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>/" class="<?php bloginfo( 'template_url' );?>" id="logoImg"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
<?php } ?>
<?php }?>
</h1>
<nav id="menuWrapper" class="menu-footer-menu-container">
<?php /*wp_nav_menu( array(
'menu_id' => 'headerMenu',
'menu_class' => 'menu',
'container' => 'nav',
'container_id' => 'menuWrapper',
'depth' => 0,
'theme_location' => 'footer_menu'
));*/
?>
</nav>
<?php
if ( ! is_404() ){
echo ('<div id="header-sidebar">');
dynamic_sidebar( 'Header' );
echo ('</div>');
}
?>
</div>
</header>

و این فایل front-page.php


<?php get_header(); ?>
<div id='pageList'>
<section class="container">
<article id='pageHolder_1'>
</article>
<article id='pageHolder_2'>
</article>
</section>
</div>
<?php get_footer(); ?>

میشه راهنمایی کنید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خطا را در انجمن جستجو کنید: Cannot modify header information

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.