• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
Pouya

ارور در قالب

3 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام. یه پوسته رو فارسی سازی و بعد نصب و فعالش کردم.

حالا خود سایت رو با پوسته فارسی شده درست نشون میده، ولی به شاخه wp-admin که میرم ارور زیر رو میده:

Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/parsiban/domains/tafrih98.com/public_html/tem/wp-content/themes/evolve/library/functions/options.php on line 10

کدهای فایل مربوطه:

<?php

/**

* A unique identifier is defined to store the options in the database and reference them from the theme.

* By default it uses the theme name, in lowercase and without spaces, but this can be changed if needed.

* If the identifier changes, it'll appear as if the options have been reset.

*

*/

function evolve_option_name() {

$themename = wp_get_theme();

$themename = $themename['Name'];

$themename = preg_replace("/\W/", "", strtolower($themename) );

$evolve_settings = get_option('evolve');

$evolve_settings['id'] = $themename;

update_option('evolve', $evolve_settings);

}

/**

* Defines an array of options that will be used to generate the settings page and be saved in the database.

* When creating the "id" fields, make sure to use all lowercase and no spaces.

*

*/

function evolve_options() {

// Pull all the categories into an array

$options_categories = array();

$options_categories_obj = get_categories();

foreach ($options_categories_obj as $category) {

$options_categories[$category->cat_ID] = $category->cat_name;

}

// Pull all the pages into an array

$options_pages = array();

$options_pages_obj = get_pages('sort_column=post_parent,menu_order');

$options_pages[''] = 'Select a page:';

foreach ($options_pages_obj as $page) {

$options_pages[$page->ID] = $page->post_title;

}

// If using image radio buttons, define a directory path

$imagepath = get_template_directory_uri() . '/library/functions/images/';

$imagepathfolder = get_template_directory_uri() . '/library/media/images/';

$evlshortname = "evl";

$template_url = get_template_directory_uri();

$options = array();

// Layout

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-1", "id" => $evlshortname."-tab-1",

"type" => "open-tab");

$options[] = array(

"name" => __( 'Select a layout', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select main content and sidebar alignment.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_layout",

"std" => "2cl",

"type" => "images",

"options" => array(

'1c' => $imagepath . '1c.png',

'2cl' => $imagepath . '2cl.png',

'2cr' => $imagepath . '2cr.png',

'3cm' => $imagepath . '3cm.png',

'3cr' => $imagepath . '3cr.png',

'3cl' => $imagepath . '3cl.png'

)

);

$options[] = array(

"name" => __( 'Width', 'evolve' ),

"desc" => __( '<strong>Fixed</strong> = 960px / <strong>Fluid</strong> = 99% width of browser window', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_width_layout",

"std" => "fixed",

"type" => "select",

"options" => array(

'fixed' => __( 'Fixed    (default)', 'evolve' ),

'fluid' => __( 'Fluid', 'evolve' )

)

);

$options[] = array( "name" => __( 'Number of widget cols in header', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select how many header widget areas you want to display.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_widgets_header",

"type" => "images",

"std" => "disable",

"options" => array(

'disable' => $imagepath . '1c.png',

'one' => $imagepath . 'header-widgets-1.png',

'two' => $imagepath . 'header-widgets-2.png',

'three' => $imagepath . 'header-widgets-3.png',

'four' => $imagepath . 'header-widgets-4.png',

));

$options[] = array( "name" => __( 'Number of widget cols in footer', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select how many footer widget areas you want to display.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_widgets_num",

"type" => "images",

"std" => "disable",

"options" => array(

'disable' => $imagepath . '1c.png',

'one' => $imagepath . 'footer-widgets-1.png',

'two' => $imagepath . 'footer-widgets-2.png',

'three' => $imagepath . 'footer-widgets-3.png',

'four' => $imagepath . 'footer-widgets-4.png',

));

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-1", "id" => $evlshortname."-tab-1",

"type" => "close-tab" );

// Posts

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-2", "id" => $evlshortname."-tab-2",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Number of articles per row on home and archive pages - \'post boxes\'', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Option <strong>2</strong> or <strong>3</strong> is recommended to use with disabled <strong>Sidebar(s)</strong> or enabled <strong>Fluid</strong> width', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_post_layout",

"type" => "images",

"std" => "one",

"options" => array(

'one' => $imagepath . 'one-post.png',

'two' => $imagepath . 'two-posts.png',

'three' => $imagepath . 'three-posts.png',

));

$options[] = array( "name" => __( 'Enable post excerpts with thumbnails', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Check this box if you want to display post excerpts with post thumbnails on one column posts', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_excerpt_thumbnail",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => __( 'Enable post author avatar', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Check this box if you want to display post author avatar', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_author_avatar",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => __( 'Post meta header placement', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose placement of the post meta header - Date, Author, Comments', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_header_meta",

"type" => "select",

"std" => "disable",

"options" => array(

'single_archive' => __( 'Single posts + Archive pages', 'evolve' ),

'single' => __( 'Single posts', 'evolve' ),

'disable' => __( 'Disable    (default)', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( '\'Share This\' buttons placement', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose placement of the \'Share This\' buttons', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_share_this",

"type" => "select",

"std" => "single",

"options" => array(

'single' => __( 'Single posts    (default)', 'evolve' ),

'single_archive' => __( 'Single posts + Archive pages', 'evolve' ),

'all' => __( 'All pages', 'evolve' ),

'disable' => __( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Position of previous/next posts links', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose the position of the <strong>Previous/Next Post</strong> links', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_post_links",

"type" => "select",

"std" => "after",

"options" => array(

'after' => __( 'After posts    (default)', 'evolve' ),

'before' => __( 'Before posts', 'evolve' ),

'both' => __( 'Both', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Display Similar posts', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose if you want to display <strong>Similar posts</strong> in articles', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_similar_posts",

"type" => "select",

"std" => "disable",

"options" => array(

'disable' => __( 'Disable    (default)', 'evolve' ),

'category' => __( 'Match by categories', 'evolve' ),

'tag' => __( 'Match by tags', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-2", "id" => $evlshortname."-tab-2",

"type" => "close-tab" );

// Subscribe buttons

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-3", "id" => $evlshortname."-tab-3",

"type" => "open-tab");

// RSS Feed

$options[] = array( "name" => __( 'RSS Feed', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert custom RSS Feed URL, e.g. <strong>http://feeds.feedburner.com/Example</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_rss_feed",

"type" => "text",

"std" => "");

// Newsletter

$options[] = array( "name" => __( 'Newsletter', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert custom newsletter URL, e.g. <strong>http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Example&loc=en_US</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_newsletter",

"type" => "text",

"std" => "");

// Facebook

$options[] = array( "name" => __( 'Facebook', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Facebook ID. If your Facebook page is <strong>http://facebook.com/Example</strong>, insert only <strong>Example</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_facebook",

"type" => "text",

"std" => "");

// Twitter

$options[] = array( "name" => __( 'Twitter', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Twitter ID. If your Twitter page is <strong>http://twitter.com/username</strong>, insert only <strong>username</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_twitter_id",

"type" => "text",

"std" => "");

// MySpace

$options[] = array( "name" => __( 'MySpace', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your MySpace ID. If your MySpace page is <strong>http://myspace.com/username</strong>, insert only <strong>username</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_myspace",

"type" => "text",

"std" => "");

// Skype

$options[] = array( "name" => __( 'Skype', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Skype ID, e.g. <strong>username</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_skype",

"type" => "text",

"std" => "");

// YouTube

$options[] = array( "name" => __( 'YouTube', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your YouTube ID. If your YouTube page is <strong><strong>http://youtube.com/user/Username</strong></strong>, insert only <strong>Username</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_youtube",

"type" => "text",

"std" => "");

// Flickr

$options[] = array( "name" => __( 'Flickr', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Flickr ID. If your Flickr page is <strong>http://flickr.com/photos/example</strong>, insert only <strong>example</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_flickr",

"type" => "text",

"std" => "");

// LinkedIn

$options[] = array( "name" => __( 'LinkedIn', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your LinkedIn profile URI, e.g. <strong>http://ca.linkedin.com/pub/your-name/3/859/23b</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_linkedin",

"type" => "text",

"std" => "");

// Google Plus

$options[] = array( "name" => __( 'Google Plus', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Google Plus profile ID, e.g. <strong>114573636521805298702</strong>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_googleplus",

"type" => "text",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-3", "id" => $evlshortname."-tab-3",

"type" => "close-tab" );

// Header content

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-4", "id" => $evlshortname."-tab-4",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Custom logo', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Upload a logo for your theme, or specify an image URL directly.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_header_logo",

"type" => "upload",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Logo position', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose the position of your custom logo', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_pos_logo",

"type" => "select",

"std" => "left",

"options" => array(

'left' => __( 'Left    (default)', 'evolve' ),

'right' => __( 'Right', 'evolve' ),

'disable' => __( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Disable Blog Title', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Check this box if you don\'t want to display title of your blog', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_blog_title",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => __( 'Blog Tagline position', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose the position of blog tagline', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_tagline_pos",

"type" => "select",

"std" => "next",

"options" => array(

'next' => __( 'Next to blog title    (default)', 'evolve' ),

'above' => __( 'Above blog title', 'evolve' ),

'under' => __( 'Under blog title', 'evolve' ),

'disable' => __( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Home page header content', 'evolve' ),

"desc" => "",

"id" => $evlshortname."_home_header_content",

"type" => "select",

"std" => "search_social",

"options" => array(

'search_social' => __( 'Search Field + Subscribe Buttons    (default)', 'evolve' ),

'post_search_social' => __( 'Recent Posts + Search Field + Subscribe Buttons', 'evolve' ),

'disable' =>__( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Single post header content', 'evolve' ),

"desc" => "",

"id" => $evlshortname."_single_header_content",

"type" => "select",

"std" => "search_social",

"options" => array(

'search_social' => __( 'Search Field + Subscribe Buttons    (default)', 'evolve' ),

'post_search_social' => __( 'Recent Posts + Search Field + Subscribe Buttons', 'evolve' ),

'disable' =>__( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Archives and other pages header content', 'evolve' ),

"desc" => "",

"id" => $evlshortname."_archives_header_content",

"type" => "select",

"std" => "search_social",

"options" => array(

'search_social' => __( 'Search Field + Subscribe Buttons    (default)', 'evolve' ),

'post_search_social' => __( 'Recent Posts + Search Field + Subscribe Buttons', 'evolve' ),

'disable' =>__( 'Disable', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Slideshow', 'evolve' ),

"desc" => __( 'To enable a slideshow the <strong>Recent Posts + Search Field + Subscribe Buttons</strong> option must be enabled', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_header_slider",

"type" => "select",

"std" => "disable",

"options" => array(

'disable' => __( 'Disable    (default)', 'evolve' ),

'normal' => __( 'Normal', 'evolve' ),

'slow' => __( 'Slow', 'evolve' ),

'fast' => __( 'Fast', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-4", "id" => $evlshortname."-tab-4",

"type" => "close-tab" );

// Footer content

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-5", "id" => $evlshortname."-tab-5",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Custom footer', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Available <strong>HTML</strong> tags and attributes:<br /><br /> <code> <b> <i> <a href="" title=""> <blockquote> <del datetime=""> <br /> <ins datetime=""> <img src="" alt="" /> <ul> <ol> <li> <br /> <code> <em> <strong> <div> <span> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <br /> <table> <tbody> <tr> <td> <br /> <hr /></code>', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_footer_content",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-5", "id" => $evlshortname."-tab-5",

"type" => "close-tab" );

// Typography

$options[] = array( "id" => $evlshortname."-tab-6",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Blog Title font', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select the typography you want for your blog title. * non web-safe font.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_title_font",

"type" => "typography",

"std" => array('size' => '55px', 'face' => 'goudy bookletter 1911','style' => 'bold','color' => '')

);

$options[] = array( "name" => __( 'Blog tagline font', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select the typography you want for your blog tagline. * non web-safe font.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_tagline_font",

"type" => "typography",

"std" => array('size' => '14px', 'face' => 'georgia','style' => 'bold italic','color' => '')

);

$options[] = array( "name" => __( 'Post title font', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select the typography you want for your post titles. * non web-safe font.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_post_font",

"type" => "typography",

"std" => array('size' => '35px', 'face' => 'goudy bookletter 1911','style' => 'normal','color' => '')

);

$options[] = array( "name" => __( 'Content font', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Select the typography you want for your blog content. * non web-safe font.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_content_font",

"type" => "typography",

"std" => array('size' => '16px', 'face' => 'arial','style' => 'normal','color' => '')

);

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-6", "id" => $evlshortname."-tab-6",

"type" => "close-tab" );

// Navigation

$options[] = array( "id" => $evlshortname."-tab-7",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Disable main menu', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Check this box if you don\'t want to display main menu', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_main_menu",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => __( 'Position of navigation links', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Choose the position of the <strong>Older/Newer Posts</strong> links', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_nav_links",

"type" => "select",

"std" => "after",

"options" => array(

'after' => __( 'After posts    (default)', 'evolve' ),

'before' => __( 'Before posts', 'evolve' ),

'both' => __( 'Both', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => __( 'Position of \'Back to Top\' button', 'evolve' ),

"desc" => "",

"id" => $evlshortname."_pos_button",

"type" => "select",

"std" => "disable",

"options" => array(

'disable' => __( 'Disable    (default)', 'evolve' ),

'left' => __( 'Left', 'evolve' ),

'right' => __( 'Right', 'evolve' ),

'middle' => __( 'Middle', 'evolve' )

));

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-7", "id" => $evlshortname."-tab-7",

"type" => "close-tab" );

// Ads Spaces

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-8", "id" => $evlshortname."-tab-8",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Theme4Press Affiliate ID', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert your Theme4Press Affiliate ID. Get one <a href=\'http://theme4press.com/affiliates\' target=\'_blank\'><strong>here</strong></a>.', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_affiliate_id",

"type" => "text",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Please note', 'evolve' ), "id" => $evlshortname."info_ads",

"desc" => __( 'Ad spaces are not supposed to work for <strong><javascript></strong> ads units. Here you may insert only <strong><html></strong> based ads banners. In order to use <strong>Google AdSense</strong> units, please have a look at <strong>EvoLve Pro</strong> version available <a target="_blank" href="http://theme4press.com/evolve-pro/">here</a>.', 'evolve' ),

"type" => "info");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 1 - Header Top', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Header Top</strong>

recommended max. ads width 468px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_1",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 2 - Header Bottom', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Header Bottom</strong>

recommended max. ads width 960px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_2",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 3 - Sidebar 1 Top', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Sidebar 1 Top</strong>

recommended max. ads width 300px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_3",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 4 - Sidebar 1 Bottom', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Sidebar 1 Bottom</strong>

recommended max. ads width 300px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_4",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 5 - Sidebar 2 Top', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Sidebar 2 Top</strong>

recommended max. ads width 300px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_5",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 6 - Sidebar 2 Bottom', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Sidebar 2 Bottom</strong>

recommended max. ads width 300px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_6",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 7 - Post Top', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Post Top</strong>

recommended max. ads width 600px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_7",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 8 - Post Bottom', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Post Bottom</strong>

recommended max. ads width 600px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_8",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => __( 'Ad Space 9 - Footer', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Insert an ads code here to display in the <strong>Footer</strong>

recommended max. ads width 960px', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_space_9",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-8", "id" => $evlshortname."-tab-8",

"type" => "close-tab" );

// General Styling

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-10", "id" => $evlshortname."-tab-10",

"type" => "open-tab");

$options[] = array( "name" => __( 'Main colors', 'evolve' ),

"desc" => __( 'Color scheme of header, footer and links', 'evolve' ),

"id" => $evlshortname."_main_color",

"type" => "images",

"std" => "light_grey_blue",

"options" => array(

'grey_blue' => $imagepathfolder . 'header-footer.jpg',

'light_grey_blue' => $imagepathfolder . '/light-grey-blue/header-footer.jpg',

'green_yellow' => $imagepathfolder . '/green-yellow/header-footer.jpg',

'red_yellow' => $imagepathfolder . '/red-yellow/header-footer.jpg',

'pink_purple' => $imagepathfolder . '/pink-purple/header-footer.jpg',

'light_blue' => $imagepathfolder . '/light-blue/header-footer.jpg',

'brown_yellow' => $imagepathfolder . '/brown-yellow/header-footer.jpg'

));

$options[] = array( "name" => "Enable Boxed Layout & Custom Background",

"desc" => "Check this box if you want to enable boxed layout with a custom background",

"id" => $evlshortname."_custom_background",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => "Disable background images",

"desc" => "Check this box if you don't want to display background images - 'nacked mode'",

"id" => $evlshortname."_back_images",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => "Enable Widget Title Black Background",

"desc" => "Check this box if you want to enable black background for widget titles",

"id" => $evlshortname."_widget_background",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => "Disable Widget Background",

"desc" => "Check this box if you want to disable widget background",

"id" => $evlshortname."_widget_background_image",

"type" => "checkbox",

"std" => "0");

$options[] = array( "name" => "Menu color",

"desc" => "Background color of main menu",

"id" => $evlshortname."_menu_back",

"type" => "images",

"std" => "dark",

"options" => array(

'light' => $imagepathfolder . '/light-grey-blue/header-footer.jpg',

'dark' => $imagepathfolder . 'header-footer.jpg'

));

$options[] = array( "name" => "Or custom menu color",

"desc" => "Custom background color of main menu",

"id" => $evlshortname."_menu_back_color",

"type" => "color",

"std" => ""

);

$options[] = array( "name" => "Content color",

"desc" => "Background color of content",

"id" => $evlshortname."_content_back",

"type" => "images",

"std" => "light",

"options" => array(

'light' => $imagepathfolder . '/light-grey-blue/header-footer.jpg',

'dark' => $imagepathfolder . 'header-footer.jpg'

));

$options[] = array( "name" => "Custom CSS",

"desc" => '<strong>For advanced users only</strong>: insert custom CSS, default <a href="'.$template_url.'/style.css" target="_blank">style.css</a> file',

"id" => $evlshortname."_css_content",

"type" => "textarea",

"std" => "");

$options[] = array( "name" => $evlshortname."-tab-10", "id" => $evlshortname."-tab-10",

"type" => "close-tab" );

return $options;

}

ویرایش شده در توسط Morteza
کد با خطوط زیاد را در تگ longbox قرار بدید.
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در قالب خود صفحه style.css چک کنیید کدی شبیه به این وجود داره یا خیر


/*
Theme Name: NAM E GHALEB
Theme URI: ADDRESS.Com
Author: iman fakhar
Author URI: HTTP://FAKHARBLOG.COM
Tags: fixed width, RTL, three columns, valid XHTML, widgets
*/

البته مهم theme Name: اگر نیست نام قالب را به شکل


/*
theme Name: ....
*/

در فایل اضافه کنید و چک کنید به ترتیب ستاره اسنش ها دقت کنید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نگارش وردپرس رو به روز کردین؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط mrkhandan
   درود
   ما ی فروشگاه داریم که بر اساس وزن باید قیمت تغییر کند
   مثلا قیمت هر کیلو کیک x تومان هست مشتری انتخاب کنه گه چند کیلو کیک میخواد
   ی افزونه از سایت http://woocommerce.ir/ خریداری کردیم که مشکل کد نویسی داشت و نه جواب تلفن میدن نه جواب تیکت ی مشت دزد.
  • توسط behrang1368
   سلام خدمت اساتید من یه سوالی دارم اینکه من یه سایت ورد پرسی دارم یه نفری برام طراحی کرده ولی بیشتر قسمت ها از جمله قسمت پلاگین و خیلی چیزا نیست در داشبورد مدیریتی سایت میخوام بدونم ترفندی راه حلی وجود داره من بتونم قسمت پلاگینو رو در داشبروردم ببینم ؟؟؟؟؟

  • توسط hosien68
   سلام دوستان خسته نباشد . وقتتون بخیر
   من یه سایت با وردپرس دارم درست میکنم که این سایت یه سری خدمات داره که به 4 دسته کلی تقسیم میشه و هر کدوم از این 4 دسته خودش به زیرمجموعه های زیادی تقسیم میشه. در واقع میخوام این دسته بندی ها مدیریت بشه . یعنی با توجه به گزینه ای که کاربر انتخاب میکنه اون مسیری رو به کاربر نشون بده که مربوط به دسته بندی خودش هست. البته میخوام  گزینه ای که انتخاب میشه گزینه های زیرمجموعه اون به صورت ajax بیاد و صفحه لود نشه .  
   از دوستان کسی هست که منو راهنمایی کنه که به چه صورت میتونم اینو پیاده سازی کنم و یا اگه راهی یا پلاگینی هست که این کارو بشه باهاش انجام داد , ممنون میشم. مرسی
   در ضمن تو فایل pdf دسته بندی محصولاتش هست. میخوام این گزینه ها رو دسته بندی کنم
   پیوست خدمات2.pdf
  • توسط mrb1994
   سلام به همه دوستان بنده دارم یه قالب طراحی می کنم تو قسمت pagination به مشکلی بر خوردم من از قسمت خواندن وردپرس محدودیت اعمال کردم که تو صفحه بلاگ در هرصفحه 5 تا از پست ها رو نشون بده و ما بقی رو ببره یه صفحه دیگه حالاوردپرس محدودیت رو اعمال کرده ولی صفحه های دیگه رو لینکشو نمیده راه های مختلفی رو امتحان کردم از نصب افزونه های مختلف گرفته تا اضافه کردن کد دستی به function ولی کار نمیکنه
   یه مشکل دیگه هم هست اینکه تو دسته بندی ووکامرسم این محدودیت اصلا اعمال نمیشه
   لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون
  • توسط Vahid.T
   باسلام و وقت بخیر خدمت دوستان
   در تب هایی از ووکامرس و قسمت هایی از وردپرس زبان انگلیسی است. برای فارسی شدن کامل وردپرس و ووکامرس باید چکارکنم؟
   واسه فارسی سازی وردپرس از افزونه بسته وردپرس پارسی استفاده می کنم. منو تنظیمات در وردپرس نوشته Setting و این یعنی وردپرس هم کاملا فارسی سازی نشده است. افزونه وردپرس فارسی با افزونه های دیگر ( ویژوال کامپوزر) سایت تداخل دارد و سازگاری ندارد و به همین دلیل نصب نیست.
   افزونه ووکامرس فارسی هم نصب است.
   ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.