• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
reza-m

گوگل وبمسترsearch apearance

12 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خدمت دوستان

جلوی این گزینه در گوگل وبمستر برای من علامت تجب اومده

http://img.axgah.ir/di-9IF4.gif

http://img.axgah.ir/di-IQXV.gif

http://img.axgah.ir/di-KMPJ.gif

چیکارکنم؟

مطالبم هم اصلا ایندکس نمیشه در بیستر سایت ها هم اون ها رو به اشتراک میزارم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از افزونه Yoast استفاده میکنید؟

در سورس صفحه متا author , ... مقدار دارد؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خیر از all in one seo استفاده میکنم.

در مورد دوم متوجه نشدم منظور شمارو.

اگه می خواهید دسترسی بدم بررسی کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

نمیدونم باید چیکار کنم؟

این کدهای functions.php قالب سایتم هست:

<?php
// Adds RSS feeds link
if(!get_option('pyre_feedburner')) {
add_theme_support('automatic-feed-links');
}[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Register Navigations
register_nav_menu('top_navigation', 'Top Navigation');
register_nav_menu('main_navigation', 'Main Navigation');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Add post thumbnail functionality
add_theme_support('post-thumbnails', array('post'));
add_image_size('archive-image', 293, 150, true);
add_image_size('recent-posts-image', 50, 50, true);
add_image_size('featured-image', 600, 0, true);
add_image_size('related-posts-image', 180, 110, true);
add_image_size('slider-image', 650, 400, true);[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Register Widgetized Areas
if(function_exists('register_sidebar')) {
register_sidebar(array(
'name' => 'Sidebar',
'before_widget' => '<div class="widget">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget 1',
'before_widget' => '<div class="widget">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget 2',
'before_widget' => '<div class="widget">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget 3',
'before_widget' => '<div class="widget">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget 4',
'before_widget' => '<div class="widget last">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
}[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Include boostrap file for the pyre theme framework
include_once('framework/bootstrap.php');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Shortcodes
include_once('shortcodes.php');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Custom Functions
include_once('framework/functions.php');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Profile Metaboxes
include_once('framework/profile.php');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Translation
load_theme_textdomain('pyre', get_template_directory() . '/languages');
$locale = get_locale();
$locale_file = TEMPLATEPATH . '/languages/' . $locale . '.php';
if(is_readable($locale_file)) {
require_once($locale_file);
}

// How comments are displayed
function boulevard_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
<li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="the-comment">

<?php echo get_avatar($comment,$size='60'); ?>

<div class="comment-arrow"></div>

<div class="comment-box">

<div class="comment-author">
<strong><?php echo get_comment_author_link() ?></strong>
<small><?php printf(__('%1$s در %2$s', 'pyre'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?></a><?php edit_comment_link(__('ویرایش', 'pyre'),' ','') ?> - <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('reply_text' => __('پاسخ', 'pyre'), 'add_below' => $add_below, 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?></small>
</div>

<div class="comment-text">
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em><?php _e('دیدگاه شما در دست بررسی است.', 'pyre') ?></em>
<br />
<?php endif; ?>
<?php comment_text() ?>
</div>

</div>

</div>[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]<?php }[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]function skyali_pagination($pages = '', $range = 2)
{
$showitems = ($range * 2)+1; [/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif] global $paged;
if(empty($paged)) $paged = 1;[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif] if($pages == '')
{
global $wp_query;
$pages = $wp_query->max_num_pages;
if(!$pages)
{
$pages = 1;
}
} [/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif] if(1 != $pages)

//<div class="pagination"><a href="#" class="active">1</a><a href="#" class="link imgf">2</a><a href="#" class="link imgf">3</a></div><!-- #pagination -->
{
echo "<div class=\"pagging\">";
echo "<div class=\"pagging_inside\">";
//if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages)echo "<a href='".get_pagenum_link(1)."'>&laquo;</a>";
//if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'>&lsaquo;</a>";[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif] for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
{
if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems ))
{
echo ($paged == $i)? "<a href=\"#\" class=\"active imgf\">".$i."</a>":"<a href='".get_pagenum_link($i)."' class=\"imgf\" >".$i."</a>";
}
}[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif] // if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged + 1)."'>&rsaquo;</a>";
// if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($pages)."'>&raquo;</a>";
echo "</div><!-- pagging_inside -->";
echo "</div><!-- #pagging -->\n";
}
}[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]// Trim end of excerpt
function pyre_trim_excerpt($text) {
return rtrim($text, '[...]');
}
add_filter('get_the_excerpt', 'pyre_trim_excerpt');[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]function insert_image_src_rel_in_head() {
global $post;
if ( !is_singular()) //if it is not a post or a page
return;
if(has_post_thumbnail( $post->ID )) { //the post does not have featured image, use a default image
$thumbnail_src = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'medium' );
echo '<meta property="og:image" content="' . esc_attr( $thumbnail_src[0] ) . '"/>';
}
echo "\n";
}
add_action( 'wp_head', 'insert_image_src_rel_in_head', 5 );[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma, Arial, sans-serif]

زحمتشو بکشید ممنون میشم

ویرایش شده در توسط reza-m
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

روش گفته شده مربوط به functions نیست

در فایلهای single, index , ... بخش پست را تغییر دهید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدهای single.php:

<?php get_header(); ?>

<div id="main">

<?php while(have_posts()): the_post(); ?>

<?php if(get_option('pyre_posts_navigation') == 'On'): ?>

<div class="post-navigation">

<div class="alignright"><?php previous_post_link('%link', __('نوشته قبلی', 'pyre') . ' →', 'no'); ?></div>

<div class="alignleft"><?php next_post_link('%link', '← ' . __('نوشته بعدی', 'pyre'), 'no'); ?></div>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php endif; ?>

<div id="post-wrapper" <?php post_class(); ?>>

<div id="post-header">

<h1><?php the_title(); ?></h1>

<span class="post-comment-box"><?php comments_popup_link('0', '1', '%'); ?></span>

<div class="post-meta">

<span class="author"><?php the_author_posts_link() ?></span>

<span class="date"><?php the_date('F d, Y'); ?></span>

<?php if(get_option('pyre_categories') == 'On'): ?>

<span class="category"><?php the_category(', '); ?></span>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

<div id="post">

<?php if(has_post_thumbnail() && get_option('pyre_posts_featured') == 'On'): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'featured-image'); ?>

<img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" class="featured-image" width="600" />

<?php endif; ?>

<div class="post-content">

<?php if(

(

get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true)) ||

(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true) && get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true))

)

): ?>

<div class="post-review">

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true)): ?>

<div class="overall-score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/big_<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true); ?>.png" alt="" /></div>

<?php endif; ?>

<ul>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_1_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_2_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_3_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_4_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true)): ?>

<li><?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5', true); ?> <span class="score"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_critera_5_score', true); ?>.png" alt="" /></span></li>

<?php endif; ?>

</ul>

</div>

<?php endif; ?>

<?php the_content(); ?>

<div class="clear"></div>

<?php wp_link_pages(); ?>

</div>

<?php if(get_option('pyre_tags') == 'On'): ?>

<div class="post-tags">

<?php the_tags('', ''); ?>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="rokesh-social-buttons">

<ul>

<li class="fb"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?php the_permalink(); ?>" target="_blank" rel="nofollow">اشتراک گذاری در فیسبوک</a></li>

<li class="tw"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?text=<?php the_title(); ?>&url=<?php the_permalink(); ?>" target="_blank" rel="nofollow">اشتراک گذاری در توییتر</a></li>

<li class="pl"><a href="https://plus.google.com/share?url=<?php the_permalink(); ?>" target="_blank" rel="nofollow">اشتراک گذاری در گوگل پلاس</a></li>

<li class="li"><a href="http://www.linkedin.com/sharearticle?mini=true&url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php the_title(); ?>" target="_blank" rel="nofollow">اشتراک گذاری در لینکداین</a></li>

<h4>به اشتراک بگذارید </h4>

</ul>

</div>

<?php if(get_option('pyre_author') == 'On'): ?>

<div class="post-box-wrapper first">

<div class="post-box">

<h5>درباره نویسنده</h5>

<?php echo get_avatar(get_the_author_meta('email'), '75'); ?>

<p><?php the_author_meta("description"); ?></p>

<?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?>

<p>

<?php if(get_the_author_meta('twitter')): ?>

<a href='http://twitter.com/<?php echo get_the_author_meta('twitter'); ?>'>توئیتر</a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('twitter') || get_the_author_meta('facebook')): ?>

-

<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('facebook')): ?>

<a href='http://facebook.com/<?php echo get_the_author_meta('facebook'); ?>'>فیسبوک</a>

<?php endif; ?>

</p>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

<?php $tags = get_the_tags(); ?>

<?php if($tags): ?>

<?php $related = get_related_posts($post->ID, $tags); ?>

<?php if($related->have_posts() && get_option('pyre_related') == 'On'): ?>

<?php $count = 1; ?>

<div class="post-box-wrapper">

<div class="post-box">

<h5>نوشته‌های مرتبط</h5>

<?php while($related->have_posts()): $related->the_post(); ?>

<?php if($count == 4): $count = 1; endif; if($count == 3): $class = 'last'; else: $class = ''; endif; ?>

<?php if(has_post_thumbnail()): ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'related-posts-image'); ?>

<div class="related-item <?php echo $class; ?>">

<h1> <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" /></a><h1>

</div>

<?php endif; ?>

<?php $count++; endwhile; ?>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

<?php if(

get_option('pyre_twitter') == 'On' ||

get_option('pyre_facebook') == 'On' ||

get_option('pyre_digg') == 'On' ||

get_option('pyre_stumbleupon') == 'On' ||

get_option('pyre_reddit') == 'On' ||

get_option('pyre_tumblr') == 'On' ||

get_option('pyre_email') == 'On' ||

get_option('pyre_google') == 'On'

): ?>

<div class='post-share'>

<?php if(get_option('pyre_twitter') == 'On'): ?>

<div class='twitter-share share-widget'>

<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text='<?php the_title(); ?>' data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_facebook') == 'On'): ?>

<div class='facebook-share share-widget'>

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&send=false&layout=box_count&width=46&show_faces=true&action=like&colorscheme=light&font=arial&height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:46px; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_digg') == 'On'): ?>

<div class='digg-share share-widget'>

<script type="text/javascript">

(function() {

var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];

s.type = 'text/javascript';

s.async = true;

s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js';

s1.parentNode.insertBefore(s, s1);

})();

</script>

<a class="DiggThisButton DiggMedium" href="http://digg.com/submit?url=<?php echo urlencode(get_permalink($post->ID)); ?>&title=<?php echo urlencode(get_the_title()); ?>"></a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_stumbleupon') == 'On'): ?>

<div class='stumbleupon-share share-widget'>

<script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_reddit') == 'On'): ?>

<div class='reddit-share share-widget'>

<script type="text/javascript" src="http://www.reddit.com/static/button/button2.js"></script>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_tumblr') == 'On'): ?>

<div class='tumblr-share share-widget'>

<a href="http://www.tumblr.com/share" title="Share on Tumblr" style="display:inline-block; text-indent:-9999px; overflow:hidden; width:62px; height:20px; background:url('http://platform.tumblr.com/v1/share_2.png') top left no-repeat transparent;">Share on Tumblr</a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_email') == 'On'): ?>

<div class='email-share share-widget'>

<a href="mailto:?subject=<?php the_title(); ?>&body=<?php the_permalink(); ?>"><img src='<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/email-share.png' alt='Email Share' /></a>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if(get_option('pyre_google') == 'On'): ?>

<div class='google-share share-widget'>

<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

<g:plusone size="tall"></g:plusone>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<div id="comments" class="post-box-wrapper">

<div class="post-box">

<?php comments_template(); ?>

</div>

</div>

</div>

<?php endwhile; ?>

</div>

<?php get_sidebar('post'); ?>

<?php get_footer(); ?>

کدهای index:

<?php get_header(); ?>

<div id="main">

<?php if(get_option('pyre_featured_slider') == 'On' && get_option('pyre_featured_tag')): ?>

<?php

$featured_posts = new WP_Query(array(

'showposts' => get_option('pyre_featured_posts'),

'tag' => get_option('pyre_featured_tag')

));

?>

<div id="featured-wrapper">

<div class="slider-item">

<?php while($featured_posts->have_posts()): $featured_posts->the_post(); ?>

<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'slider-image'); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" title="#htmlcaption_<?php echo $post->ID; ?>" /></a>

<?php endwhile; ?>

</div>

<?php while($featured_posts->have_posts()): $featured_posts->the_post(); ?>

<div id="htmlcaption_<?php echo $post->ID; ?>" class="slider-text nivo-html-caption">

<span class="category"><?php the_category(', '); ?></span>

<span class="date"><?php the_time('d F، Y'); ?></span>

<div class="slider-heading">

<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<p><?php echo string_limit_words(get_the_excerpt(), 40); ?></p>

</div>

</div>

<?php endwhile; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<div id="items-wrapper">

<?php $count = 1; ?>

<?php while(have_posts()): the_post(); ?>

<?php if($count == 3): $count = 1; endif; if($count == 2): $class = 'last'; else: $class = ''; endif; ?>

<div class="item <?php echo $class; ?>">

<?php if(has_post_thumbnail()): ?>

<div class="item-thumb">

<?php

if(has_post_format('video') || has_post_format('audio') || has_post_format('gallery')) {

$icon = '<span class="thumb-icon ' . get_post_format($post->ID) . '"></span>';

} else {

$icon = '';

}

echo $icon;

?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail('archive-image'); ?></a>

<span class="comments"><?php comments_popup_link('0', '1', '%'); ?></span>

<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true)): ?>

<span class="item-review"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true); ?>.png" alt="<?php the_title(); ?> Overall Score" /></span>

<?php endif; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

<p><?php echo string_limit_words(get_the_excerpt(), 25); ?></p>

<div class="item-meta">

<span class="date"><?php the_time('d F، Y'); ?></span>

<span class="category"><?php the_category(', '); ?></span>

</div>

</div>

<?php $count++; endwhile; ?>

</div>

<?php skyali_pagination(); ?>

</div>

<?php get_sidebar(); ?>

<?php get_footer(); ?>

اگه لطف کنید ممنون میشم.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد را در بین حلقه قرار دهید

منظور از حلقه while هست

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدوم کد رو؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدهای لینک های پست "4" همین تاپیک

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب نمیدونم من تازه واردم.

اگه زخمتشو بکشید ممنون میشم آقا مرتضی

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فقط باید اون تیکه کد رو بزارید اونجایی که پارسا گفته

یک طخ کدهست کار خاصی نیتس من براتون انجام بدم!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری