دکتر مهندس

ناسازگاری ورژن جدید وردپرس با برخی کدهای php

9 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان

سایت http://hemmatnews.com/ رو ببینید لطفا!

از وقتی که وردپرس رو به ورژن جدیدش آپدیت کردم قالب صفحه ایندکس به هم ریخته.

فکر میکنم یکی از کدهای زمینه های دلخواه هست که قابل خوندن نیست.

چون صفحات داخلی مثل این http://hemmatnews.co...رالیا-می-درخشد/ بدون مشکل باز میشن.

کد php صفحه ایندکس هم اینه:

<?php get_header(); ?>

<div class="main">

<div class="featured">

<div class="feat-top"></div>

<div class="feat-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=feat&posts_per_page=1'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<?php $thumb = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $thumb[0]; ?>

<div class="feat-img"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=270& h=167& amp;&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" /></a></div>

<div class="text">

<div class="rutitr1">

<?php if ( get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true) ) : ?>

<?php $titr2 = get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true); ?>

<h4><?php echo $titr2; ?></h4>

<?php endif; ?>

</div>

<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?>: <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>

<div class="lead1">

<?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,80);

?>

</div>

<div class="relat">

<?php $title1 = get_post_meta($post->ID, "title1", true);?>

<?php $link1 = get_post_meta($post->ID, "link1", true);?>

<?php $title2 = get_post_meta($post->ID, "title2", true);?>

<?php $link2 = get_post_meta($post->ID, "link2", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('title1')) : ?>

<b> »</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link1; ?>" style="color: rgb(219,67,0)"><?php echo $title1; ?></a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_custom_values('title2')) : ?> </br>

<b> » </b><a target="_blank" href="<?php echo $link2; ?>" style="color: rgb(20,62,2)"><?php echo $title2; ?></a>

<?php endif; ?>

</div> </div>

<div class="clr"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="feat-bot"></div>

</div>

<div class="special">

<div class="spc-top">

<div class="spc-right"><div class="boxtitle">ویژه ها </div></div>

<div class="spc-left">

<a id="mycarousel-prev" class="next browse right"></a>

<a id="mycarousel-next" class="prev browse left"></a>

</div></div>

<!--<div class="clr"></div>-->

<div class="spc-mid">

<?php include('special.php'); ?>

</div>

<div class="spc-bot"></div>

</div>

<div class='banner'>

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')

|| !dynamic_sidebar('banner') ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="bottom">

<div id="bottom-right">

<div class="r-sidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')

|| !dynamic_sidebar('upnote') ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="note">

<div class="note-top"><div class="miniboxtitle">یادداشت</div></div>

<div class="note-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=note&posts_per_page=5'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<div class="note1">

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="note-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=50&h=59&zc=1" /></a>

</div>

<div class="lead1"><h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,10);

?></div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="note-bot"></div>

</div>

<div class="note">

<div class="note-top"><div class="miniboxtitle">گفتگو</div></div>

<div class="note-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=talk&posts_per_page=5'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<div class="note1">

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="note-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=50&h=59&zc=1" /></a>

</div>

<div class="lead1"><h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,10);

?></div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="note-bot"></div>

</div>

</div>

<div id="bottom-left">

<div class="news">

<?php $news = new WP_Query('category_name=news&posts_per_page=10'); ?>

<?php while ($news->have_posts()) : $news->the_post(); ?>

<h2>

<div class="rutitr1">

<?php if ( get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true) ) : ?>

<?php $titr2 = get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true); ?>

<h4><?php echo $titr2; ?></h4>

<?php endif; ?>

</div>

<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="news-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=150&h=97&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" /></a>

</div>

<div class="relat">

<?php $title1 = get_post_meta($post->ID, "title1", true);?>

<?php $link1 = get_post_meta($post->ID, "link1", true);?>

<?php $title2 = get_post_meta($post->ID, "title2", true);?>

<?php $link2 = get_post_meta($post->ID, "link2", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('title1')) : ?>

<b> »</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link1; ?>" style="color: rgb(219,67,0)"><?php echo $title1; ?></a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_custom_values('title2')) : ?>

</br> <b>»</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link2; ?>" style="color: rgb(200,62,2)"><?php echo $title2; ?></a>

<?php endif; ?> </div>

<div class="lead1"><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,80);

?></div>

<div class="clr"><hr></div>

<?php endwhile; ?>

</div>

<center> <a href="/?cat=1">آرشیو اخبار مهم</a></p></center>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

<div class="sidebar">

<?php if ( is_active_sidebar( 'main-widget-area' ) ) : ?>

<?php dynamic_sidebar( 'main-widget-area' ); ?>

<?php endif; ?>

<div class="single-tabber">

<?php include('tabber-home.php'); ?></div></br>

<?php if ( is_active_sidebar( 'main-widget-area' ) ) : ?>

<?php dynamic_sidebar( 'zire-latest' ); ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="adv">

<div class="adv-top"></div>

<div class="adv-mid">

<?php if ( ! dynamic_sidebar( 'primary-widget-area' ) ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="adv-bot"></div>

</div>

<div class="clr"></div>

<base target="_blank" />

<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در زمینه دلخواه rutitr در مطلب ماررا ببخشید که پست نمی گذاریم؛فیلتریم مشکلی وجود داره این زمینه را از مطلب فوق حذف و چک کنید

5

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در زمینه دلخواه rutitr در مطلب ماررا ببخشید که پست نمی گذاریم؛فیلتریم مشکلی وجود داره این زمینه را از مطلب فوق حذف و چک کنید

کلا زمینه های دلخواه سایت فکر کنم همگی از تمام مطالب حذف شده ان و این فک کنم یک باگ بزرگ برای ورژن جدید باشه.

اون مطلب رو ادیت کردم و زمینه های دلخواهش رو هم اضافه کردم ولی بازم درست نشد! :blink:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

زمینه دلخواه رو هم از کد صفحه حذف کردم نشد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با سلام

در فایل wp-config.php وردپرس خط زیر را پیدا کنید :


define('WP_DEBUG', false);

و با مقدار زیر جایگزین کنید :


define('WP_DEBUG', true);

ببینید چه اروری میده و از کدوم تابع و فایل ایراد میگیره ...

موفق باشید

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

زمینه دلخواهتون ظاهرا دارای علائمی نمانند " است که مشکل ایجاد کرده

اون تایپیک آخر را کلا حذف کنید و تست بگیرید

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نمیشه اقا نمیشه! :(

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان پستی که عرض شد را حذف کردید

ممکنه یکی از افزونه هاتون با ورژن جدید سازگار نباشه اگر افزونه ها نیاز به بروز رسانی دارند انجام دهید اگر ندارند همه را غیر فعال و چک کنید اگر مشکل برطرف شد یکی یکی فعال کنید تا افزونه مشکل دار را پیدا کنید

نکته: راه ساده تر نسخه قبلی را از

http://wordpress.org/wordpress-3.8.1-RC1.zip

بگیرید و جایگزین نسخه فعلی کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آقا مشکل از همین افزونه wp-persian بود. من در این تاپیک مشکل این افزونه رو ذکر کرده بودم ولی هیچکدوم از دوستان باور نکردند!

اون رو حذف کردم و جلالی رو نصب کردم درست شد!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری