• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
sir1

قرار دادن ایکون وبگذر در فوتر

8 پست در این موضوع قرار دارد

من میخام که ایکیون امار گیری وبگذرمو در قسمت مشخص شده در فوتر بزارم. کداشو گذاشتم لطفا برام ادیت کنید.

post-4223-0-55368000-1403176827_thumb.pn

کد وبگذر


<!-- Begin WebGozar.com Counter code --><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2753993&t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=2753993" target="_blank">آمار</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->

کد فوتر:


<?php global $avia_config;
$blank = isset($avia_config['template']) ? $avia_config['template'] : "";[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //reset wordpress query in case we modified it
wp_reset_query();[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //get footer display settings
$the_id = avia_get_the_id(); //use avia get the id instead of default get id. prevents notice on 404 pages
$footer = get_post_meta($the_id, 'footer', true);
$footer_widget_setting = !empty($footer) ? $footer : avia_get_option('display_widgets_socket');[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //check if we should display a footer
if(!$blank && $footer_widget_setting != 'nofooterarea' )
{
if( $footer_widget_setting != 'nofooterwidgets' )
{
//get columns
$columns = avia_get_option('footer_columns');
?>
<div class='container_wrap footer_color' id='footer'>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <div class='container'>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <?php
do_action('avia_before_footer_columns');[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //create the footer columns by iterating[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] $firstCol = 'first';
switch($columns)
{
case 1: $class = ''; break;
case 2: $class = 'av_one_half'; break;
case 3: $class = 'av_one_third'; break;
case 4: $class = 'av_one_fourth'; break;
case 5: $class = 'av_one_fifth'; break;
}[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //display the footer widget that was defined at appearenace->widgets in the wordpress backend
//if no widget is defined display a dummy widget, located at the bottom of includes/register-widget-area.php
for ($i = 1; $i <= $columns; $i++)
{
echo "<div class='flex_column $class $firstCol'>";
if (function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Footer - column'.$i) ) : else : avia_dummy_widget($i); endif;
echo "</div>";
$firstCol = "";
}[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] do_action('avia_after_footer_columns');[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] ?>[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] </div>[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <!-- ####### END FOOTER CONTAINER ####### -->
</div>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]<?php } //endif nofooterwidgets ?>[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <!-- end main -->
</div>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <?php[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //copyright
$copyright = avia_get_option('copyright', "© ".__('Copyright','avia_framework')." - <a href='".home_url('/')."'>".get_bloginfo('name')."</a>");[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] // you can filter and remove the backlink with an add_filter function
// from your themes (or child themes) functions.php file if you dont want to edit this file
// you can also just keep that link. I really do appreciate it ;)
$kriesi_at_backlink = apply_filters("kriesi_backlink", " - <a href='http://www.8theme.ir'>طراحی قالب توسط 8 تم</a>");[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //you can also remove the kriesi.at backlink by adding [nolink] to your custom copyright field in the admin area
if($copyright && strpos($copyright, '[nolink]') !== false)
{
$kriesi_at_backlink = "";
$copyright = str_replace("[nolink]","",$copyright);
}[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] if( $footer_widget_setting != 'nosocket' )
{[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] ?>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <footer class='container_wrap socket_color' id='socket' <?php avia_markup_helper(array('context' => 'footer')); ?>>
<div class='container'>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <span class='copyright'><?php echo $copyright . $kriesi_at_backlink; ?></span>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <?php
echo "<nav class='sub_menu_socket' ".avia_markup_helper(array('context' => 'nav', 'echo' => false)).">";
$avia_theme_location = 'avia3';
$avia_menu_class = $avia_theme_location . '-menu';[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] $args = array(
'theme_location'=>$avia_theme_location,
'menu_id' =>$avia_menu_class,
'container_class' =>$avia_menu_class,
'fallback_cb' => '',
'depth'=>1
);[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] wp_nav_menu($args);
echo "</nav>";
?>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] </div>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <!-- ####### END SOCKET CONTAINER ####### -->
</footer>[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] <?php
} //end nosocket check[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] }
else
{
echo "<!-- end main --></div>";
} //end blank & nofooterarea check[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] //display link to previeous and next portfolio entry
echo avia_post_nav();[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] echo "<!-- end wrap_all --></div>";[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)] if(isset($avia_config['fullscreen_image']))
{ ?>
<!--[if lte IE 8]>
<style type="text/css">
.bg_container {
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='<?php echo $avia_config['fullscreen_image']; ?>', sizingMethod='scale')";
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='<?php echo $avia_config['fullscreen_image']; ?>', sizingMethod='scale');
}
</style>
<![endif]-->
<?php
echo "<div class='bg_container' style='background-image:url(".$avia_config['fullscreen_image'].");'></div>";
}
?>[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]<?php[/background][/right]

[/font][/color][color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]/* Always have wp_footer() just before the closing </body>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to reference Javascript files.
*/[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]wp_footer();[/background][/right]

[/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]?>
<a href='#top' id='scroll-top-link' <?php echo av_icon_string( 'scrolltop' ); ?>></a>
<div id="fb-root"></div>[/background][/right]

[/font][/color]

[color=#333333][font=Tahoma]

[right][background=rgb(247, 247, 247)]</body>
</html>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کسی نیست این کدو در جای خودش قرار بده؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست عزیز

یه نگاه به کد بالایی که دادین بندازین متوجه میشین چرا کسی پست هم نداده تو تاپیک تون.

اولاً کد های خودتون، با کد های ویرایشگر انجمن قاطی شدن.یعنی کسی بخواد پاسخ بده باید بشینه اینا رو درست کنه اول .

ثانیاً درخواست دادن و اینطور موارد سوال نیستند و بقیه هم کاری نمی تونن انجام بدن براتون. پست این موارد در انجمن مجاز نیست.

مثل اینه که من بیام یک فایل word اینجا پیوست کنم، بعد بگم یکی این رو تبدیل کنه به PDF و تقدیمم کنه !

شما حتی ادرس انلاین هم نزاشتین...

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

خب من چجوری سوال کنم که جواب بگیرم؟

یعنی چی با کدهای انجمن قاطی شدن؟ پس چطور قرار بدم که قاطی نشه؟ با یک فایل TXT بزارم خوبه؟

این کدایی که من قرار دادم یکی مال خود وبگذر هست داده و یکی هم مال فوترم هست که چون خودم کدنویسی بلد نیستم نتونستم جایگذاری کنم.

ادرس انلاین:

WWW.ACGIH.IR

ویرایش شده در توسط sir1
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

1-میتونید فایل zip کنید و در انجمن قرار بدید

2-

3-میتونید کد 2 خط قبل بسته شدن بین </div> قراربدید

که جز کدهای شما نیست پس فرزاد صحیح میگه کدهاتون نگاه کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

فایل مربوط به فوترو زیپ کردم و براتون پیوست کردم.

footer.zip

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تست کنید :»


<?php
global $avia_config;
$blank = isset($avia_config['template']) ? $avia_config['template'] : "";
//reset wordpress query in case we modified it
wp_reset_query();

//get footer display settings
$the_id = avia_get_the_id(); //use avia get the id instead of default get id. prevents notice on 404 pages
$footer = get_post_meta($the_id, 'footer', true);
$footer_widget_setting = !empty($footer) ? $footer : avia_get_option('display_widgets_socket');

//check if we should display a footer
if(!$blank && $footer_widget_setting != 'nofooterarea' )
{
if( $footer_widget_setting != 'nofooterwidgets' )
{
//get columns
$columns = avia_get_option('footer_columns');
?>
<div class='container_wrap footer_color' id='footer'>
<div class='container'>
<?php
do_action('avia_before_footer_columns');
//create the footer columns by iterating
$firstCol = 'first';
switch($columns)
{
case 1: $class = ''; break;
case 2: $class = 'av_one_half'; break;
case 3: $class = 'av_one_third'; break;
case 4: $class = 'av_one_fourth'; break;
case 5: $class = 'av_one_fifth'; break;
}
//display the footer widget that was defined at appearenace->widgets in the wordpress backend
//if no widget is defined display a dummy widget, located at the bottom of includes/register-widget-area.php
for ($i = 1; $i <= $columns; $i++)
{
echo "<div class='flex_column $class $firstCol'>";
if (function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Footer - column'.$i) ) : else : avia_dummy_widget($i); endif;
echo "</div>";
$firstCol = "";
}
do_action('avia_after_footer_columns');
?>

</div>

<!-- ####### END FOOTER CONTAINER ####### -->
</div>
<?php } //endif nofooterwidgets ?>
<!-- end main -->
</div>
<?php
//copyright
$copyright = avia_get_option('copyright', "© ".__('Copyright','avia_framework')." - <a href='".home_url('/')."'>".get_bloginfo('name')."</a>");
// you can filter and remove the backlink with an add_filter function
// from your themes (or child themes) functions.php file if you dont want to edit this file
// you can also just keep that link. I really do appreciate it
$kriesi_at_backlink = apply_filters("kriesi_backlink", " - <a href='http://www.8theme.ir'>طراحی قالب توسط 8 تم</a>");

//you can also remove the kriesi.at backlink by adding [nolink] to your custom copyright field in the admin area
if($copyright && strpos($copyright, '[nolink]') !== false)
{
$kriesi_at_backlink = "";
$copyright = str_replace("[nolink]","",$copyright);
}
if( $footer_widget_setting != 'nosocket' )
{
?>
<footer class='container_wrap socket_color' id='socket' <?php avia_markup_helper(array('context' => 'footer')); ?>>
<div class='container'>
<span class='copyright'><?php echo $copyright . $kriesi_at_backlink; ?></span>
<?php
echo "<nav class='sub_menu_socket' ".avia_markup_helper(array('context' => 'nav', 'echo' => false)).">";
$avia_theme_location = 'avia3';
$avia_menu_class = $avia_theme_location . '-menu';
$args = array(
'theme_location'=>$avia_theme_location,
'menu_id' =>$avia_menu_class,
'container_class' =>$avia_menu_class,
'fallback_cb' => '',
'depth'=>1
);
wp_nav_menu($args);
echo "</nav>";
?>
</div>
<div>
<!-- Begin WebGozar.com Counter code --><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2753993&t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=2753993" target="_blank">آمار</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->
</div>
<!-- ####### END SOCKET CONTAINER ####### -->
</footer>

<?php
} //end nosocket check

}
else
{
echo "<!-- end main --></div>";
} //end blank & nofooterarea check
//display link to previeous and next portfolio entry
echo avia_post_nav();
echo "<!-- end wrap_all --></div>";

if(isset($avia_config['fullscreen_image']))
{ ?>
<!--[if lte IE 8]>
<style type="text/css">
.bg_container {
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='<?php echo $avia_config['fullscreen_image']; ?>', sizingMethod='scale')";
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='<?php echo $avia_config['fullscreen_image']; ?>', sizingMethod='scale');
}
</style>
<![endif]-->
<?php
echo "<div class='bg_container' style='background-image:url(".$avia_config['fullscreen_image'].");'></div>";
}
?>

<?php

/* Always have wp_footer() just before the closing </body>
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to reference Javascript files.
*/

wp_footer();

?>
<a href='#top' id='scroll-top-link' <?php echo av_icon_string( 'scrolltop' ); ?>></a>
<div id="fb-root"></div>
</body>
</html>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

با تشکر.

ایکون وبگذر به درستی در فوتر قرار گرفت فقط یه عرض دیگه داشتم. نمیشه این ایکون در قسمت پایینتر از کپی رایت قرار نگیره و عرضو بیشتر نکنه در واقع هم سطح متن کپی رایت باشه درست مثل عکسی که نشون دارم.

post-4223-0-15864500-1403551738_thumb.pn

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری