4 پست در این موضوع قرار دارد

شما باید ایجا دنبال قالب بگردید:


http://opencart.ir/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بر پایه وردپرس مد نظرتون هست؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درود.

شما می توانید از قالب هایی که برای فروشگاه ساز woocommerce استفاده نمایید و بسته به نوع کاربری تغییرات ظاهری را ایجاد نمایید(اگر فروشگاه نیاز دارید)

در غیر قالبی به موضوع مستقیم در این باره به تعداد کمی پیدا خواهید کرد بهتر هست قالبی را از نظر کلی انتخاب کنید سپس با شخصی سازی به چیزی که مد نظر دارید تبدیل کنید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.