• اطلاعیه ها

    • Morteza

      باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس   14/07/96

      تاپیک ایجاد شده برای بحث در جهت ایجاد یک منبع، ویکی، صفحات توضیحی و یا بخش آموزشی جامع برای وردپرس و متعلقات مختلف آن است. لطفا جهت مشارکت در این بحث، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد به تاپیک فوق مراجعه کنید. باهم بسازیم: اطلس ووکامرس و وردپرس
Amir-s

تغییر ترتیب قرار گیری

2 پست در این موضوع قرار دارد

باسلام

این فایل index.php اسکریپ PHP Link Manager هست و لینک های ارسالی به گونه ای ثبت میشه که اولین لینک های که ثبت میشه همون اول میمونه حالا من میخوام برعکس این باشه و لینک های جدید بیان اول حالا اگه فایل دیگه ای لازمه تا قرار بدم

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<head>

<title>تبادل لینک رايگان</title>

<center>

<style type="text/css">

body{

direction : rtl;

background :url(img/bg.png);

color : #000000;

font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 11px;

margin-top:-10px;

}

a{text-decoration:none;}

.logo{background: url(img/logo.png); margin-top:7px; text-align:center; -moz-border-radius:7px; padding-top:80px; padding-bottom:80px}

td, p {

direction : rtl;

background : none ;

color : #000000;

font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 11px;

margin-top:0px;

}

.nav{margin-bottom:3px; margin-top:3px; background:url(img/nav.png); -moz-border-radius:15px; padding-top:18px; padding-bottom:18px; color:#eee; text-align:right; direction:rtl;}

.nav li{display:inline; margin:0px;}

.nav li a{color:#eee; text-decoration:none; margin:0px; padding-right:30px; padding-left:30px; padding-top:27px; padding-bottom:27px;}

.nav li a:hover{color:#FFF; text-decoration:none; background:url(img/nav_hover.png); padding-top:18px; padding-bottom:18px; -moz-border-radius:10px;}

#all{width:734px; padding:10px; }

.body{text-align:right; float:left; background:#fff; width:500px; margin:0px auto; -moz-border-radius:5px; border:1px solid#000; padding:5px;}

.right{float:right; background:none; width:205px;}

.right h3{margin:0px; color:#000;background:#16BDF4 url(img/block_title.png); -moz-border-radius:5px; padding-right:5px; padding-bottom:8px; padding-top:5px;}

.block{color:#fff;line-height:200%; text-align:justify; float:right; background:#333; width:205px; margin-top:5px; -moz-border-radius:5px; border:1px solid#000; padding:5px;}

.block1{color:#fff; line-height:200%; text-align:justify; float:right; background:#333; width:205px; -moz-border-radius:5px; border:1px solid#000; padding:5px; margin-top:0px;}

.block a{color:#eee; text-decoration:none;}

.block a:hover{color:#ccc; text-decoration:none;}

.block ul li{list-style-type:none; margin-right:-35px;}

.block img{border:none; padding:3px;}

textarea {

color : #000000;

font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 11px;

text-align:right;

direction:rtl;

}

input {

color : #000000;

font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 11px;

}

td.linkman, p.linkman {

background:#fff;

color : #000000;

font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 11px;

}

a.linkman {

color : blue;

font-size : 11px;

text-decoration : none;

}

a.linkman:hover {

color : red;

text-decoration : none;

}

span.linkmanURL {

color : #6f6f6f;

}

</style>

<body>

<div id="all">

<div class="logo">

</div>

<div class="nav">

<li><a href="">صفحه اصلی</a></li>

<li><a href="http://www.yekweb.com/">يك'>http://www.yekweb.com/">يك وب</a></li>

<li><a href="/contact/">تماس با ما</a></li>

</div>

<div class="right">

<div class="block1">

<h3>توضیحات</h3>به پرتال تبادل لينك با ما خوش آمديد ..

همان طور كه بايد بدانيد داشتن لينك در صفحاتي با پيج رنك بالا تاثير بسيار زيادي در رتبه و سئوي شما در گوگل خواهد شد ،

اين وب سايت با تمامي وب سايت ها و وبلاگ ها با هر پيج رنك و   رتبه اي ، تبادل لينك ميكند ،، اين سيستم كاملا اتوماتيك بوده و شما به راحتي و در كمترين زمان ميتوانيد با ما تبادل لينك داشته باشيد و لينك تون رو ثبت و مشاهده كنيد ..

..

براي تبادل لينك با ما همين الان ميتوانيد اقدام كنيد و لينك خود را ثبت كنيد ..

</div>

<br>

<div class="block">

<h3>اطلاعیه</h3>

<span style="color:#ff4f00;">ثبت هرگونه سايت هايي كه برخلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشند و لينك هاي تبليغاتي در اين سامانه ممنوع مي باشد و در صورت ثبت اين گونه لينك ها در اسرع وقت پاك خواهند شد .. با تشكر ..</span>

</div>

<br>

<div class="block">

<h3>پیوندها</h3>

<ul>

<li>» <a href="http://www.yekweb.com/" target="_blank">پايگاه اينترنتي يك وب</a></li>

</ul>

</div>

<br>

<div class="block">

<h3>آمار و اطلاعات</h3>

<center>

<br />

</center>

</div>

<div class="block">

<h3>تبليغات</h3>

<center>

<br />

</center>

</div>

</div>

<div class="body">

<?php

/*******************************************************************************

* Title: LinkMan reciprocal link manager

* Version: 1.7 @ April 18, 2009

* Author: Klemen Stirn

* Website: http://www.phpjunkyard.com

* Persian translator: Saeed Fard

* Persian support website: http://www.YekWeb.com

* This Script Downloaded in www.YekWeb.com

********************************************************************************

* COPYRIGHT NOTICE

* Copyright 2004-2009 Klemen Stirn. All Rights Reserved.

*

* This script may be used and modified free of charge by anyone

* AS LONG AS COPYRIGHT NOTICES AND ALL THE COMMENTS REMAIN INTACT.

* By using this code you agree to indemnify Klemen Stirn from any

* liability that might arise from it's use.

*

* Selling the code for this program, in part or full, without prior

* written consent is expressly forbidden. Using this code, in part or full,

* to create competing scripts or products is expressly forbidden.

*

* Obtain permission before redistributing this software over the Internet

* or in any other medium. In all cases copyright and header must remain

* intact. This Copyright is in full effect in any country that has

* International Trade Agreements with the United States of America or

* with the European Union.

*

* Removing any of the copyright notices without purchasing a license

* is illegal! To remove PHPJunkyard copyright notice you must purchase a

* license for this script. For more information on how to obtain a license

* please visit the site below:

* http://www.phpjunkyard.com/copyright-removal.php

*******************************************************************************/

define('IN_SCRIPT',1);

require('settings.php');

include_once('gettext.php');

require_once('header.php');

if ($settings['show_form'])

{

?>

<p><a href="#addlink"><?php echo t("Submit your website"); ?></a></p>

<?php

}

$lines = file($settings['linkfile']);

/* Handle pages */

if ($settings['allow_pages'])

{

/* Page number, default 1st page */

$page=intval($_REQUEST['page']);

if ($page > 0)

{

$start=($page*$settings['max_per_page'])-$settings['max_per_page'];$end=$start+$settings['max_per_page']-1;

}

else

{

$page=1;$start=0;$end=$settings['max_per_page']-1;

}

/* Total number of links */

$total = count($lines);

if ($total > 0)

{

if ($end > $total) {$end=$total;}

$pages = ceil($total/$settings['max_per_page']);

$page_nav = '';

if ($pages > 1)

{

$page_nav = '<p>';

$prev_page = ($page-1 <= 0) ? 0 : $page-1;

$next_page = ($page+1 > $pages) ? 0 : $page+1;

if ($prev_page)

{

$page_nav .= '<a href="links.php?page=1"><< '.t("First").'</a>  |  ';

if ($prev_page > 1)

{

$page_nav .= '<a href="links.php?page='.$prev_page.'">< '.t("Prev").'</a>  | ';

}

}

for ($i=1; $i<=$pages; $i++)

{

if ($i <= ($page+5) && $i >= ($page-5))

{

if($i == $page) {$page_nav .= ' <b>'.$i.'</b> ';}

else {$page_nav .= ' <a href="links.php?page='.$i.'">'.$i.'</a> ';}

}

}

if ($next_page)

{

if ($next_page < $pages)

{

$page_nav .= '  |  <a href="links.php?page='.$next_page.'">'.t("Next").' ></a>';

}

$page_nav .= '  |  <a href="links.php?page='.$pages.'">'.t("Last").' >></a>';

}

$page_nav .= '</p>';

echo $page_nav;

}

}

$lines = array_slice($lines,$start,$settings['max_per_page']);

}

$print_featured = 0;

$first = 1;

$i = 0;

foreach ($lines as $thisline)

{

$thisline=trim($thisline);

if (!empty($thisline))

{

$i++;

list($name,$email,$title,$url,$recurl,$description,$featured,$pr)=explode($settings['delimiter'],$thisline);

$show_url = $settings['show_url'] ? ' <span class="linkmanURL">- '.$url.'</span>' : '';

if ($settings['show_pr'] == 1)

{

if (empty($pr)) {$pr=0;}

$pr_code = '<td valign="top" class="linkman" title="Google PageRank: '.$pr.'/10"><img src="img/pr'.$pr.'.gif" width="40" height="5" alt="Google PageRank: '.$pr.'/10" border="0" style="vertical-align: middle;"> </td>';

}

else

{

$pr_code = '';

}

if ($settings['show_thumbshots'])

{

$thumb_code = '<td valign="top" class="linkman"><img src="'.$settings['thumb_url'].rawurlencode($url).'" style="vertical-align: middle;" border="1" width="120" height="90" alt="Thumbnail"> </td>';

}

else

{

$thumb_code = '';

}

if ($featured == 1)

{

if ($print_featured == 0)

{

$print_featured = 1;

$first = 0;

echo '<p class="linkman"><b>'.t("Featured links").'</b></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">';

}

$url = ($settings['clean'] != 1) ? $url : 'go.php?url='.rawurlencode($url);

$nofollow = ($settings['use_nofollow']==1) ? 'rel="nofollow"' : '';

echo '

<tr>

'.$thumb_code.'

'.$pr_code.'

<td valign="top" class="linkman"><p class="linkman"><a href="'.$url.'" target="_blank" class="linkman" '.$nofollow.'><b>'.$title.'</b></a>'.$show_url.'<br>'.$description.'<br> </p></td>

</tr>

';

}

else

{

if ($settings['show_thumbshots']!=1)

{

$thumb_code = '';

}

if ($print_featured == 1)

{

$print_featured = 0;

$first = 1;

echo '</table>';

}

if ($first == 1)

{

$first = 0;

echo '<p class="linkman"><b>'.t('Reciprocal links').'</b></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">';

}

$url = ($settings['clean'] == 0) ? $url : 'go.php?url='.rawurlencode($url);

$nofollow = $settings['use_nofollow'] ? 'rel="nofollow"' : '';

echo '

<tr>

'.$thumb_code.'

'.$pr_code.'

<td valign="top" class="linkman"><p class="linkman"><a href="'.$url.'" target="_blank" class="linkman" '.$nofollow.'>'.$title.'</a>'.$show_url.'<br>'.$description.'</p></td>

</tr>

';

}

}

}

/* Close the table if at least one link is printed out */

if ($i)

{

echo '</table>';

/* Print bottom page navigation if at least 20 listings on the page */

if ($settings['allow_pages'] && $i > 19)

{

echo $page_nav;

}

}

else

{

echo '<p class="linkman">'.t("No links yet!").'</p>';

}

if ($settings['show_form'])

{

if ($i < $settings['max_links'])

{

?>

<p class="linkman"><a name="addlink"></a> <br /><b><?php echo t("Submit your website"); ?></b></p>

<p><b>» <?php echo t("Step 1: Add our link to your website"); ?></b></p>

<table border="0">

<tr>

<td><?php echo t("Website URL"); ?>:</td>

<td><a href="<?php echo $settings['site_url']; ?>" target="_blank"><?php echo $settings['site_url']; ?></a></td>

</tr>

<tr>

<td><?php echo t("Website Title"); ?>:</td>

<td><?php echo htmlspecialchars($settings['site_title']); ?></td>

</tr>

<tr>

<td><?php echo t("Description"); ?>:</td>

<td><?php echo htmlspecialchars($settings['site_desc']); ?></td>

</tr>

</table>

<p><textarea rows="4" cols="60" onfocus="this.select()" dir="ltr" ><a href="<?php echo $settings['site_url']; ?>"><?php echo htmlspecialchars($settings['site_title']); ?></a> - <?php echo htmlspecialchars($settings['site_desc']); ?></textarea></p>

<p><b>» <?php echo t("Step 2: Submit your link"); ?></b></p>

<p><?php echo t("All fields are required. Please finish <b>Step 1</b> before submitting this form."); ?>

<?php

if ($settings['man_approval'])

{

echo ' '.t('New links will be approved manually.');

}

?></p>

<form method="post" action="addlink.php">

<table border="0">

<tr>

<td><b><?php echo t("Your name"); ?>:</b></td>

<td><input type="text" name="name" size="40" maxlength="50" /></td>

</tr>

<tr>

<td><b><?php echo t("E-mail"); ?>:</b></td>

<td><input type="text" name="email" size="40" maxlength="50" dir="ltr" /></td>

</tr>

<tr>

<td><b><?php echo t("Website title"); ?>:</b></td>

<td><input type="text" name="title" size="40" maxlength="50" /></td>

</tr>

<tr>

<td><b><?php echo t("Website URL"); ?>:</b></td>

<td><input type="text" name="url" maxlength="255" value="http://" size="40" dir="ltr" /></td>

</tr>

<tr>

<td><b><?php echo t("URL with reciprocal link"); ?>:</b></td>

<td><input type="text" name="recurl" maxlength="255" value="http://" size="40" dir="ltr" /></td>

</tr>

</table>

<p><b><?php echo t("Website description") ?>:</b><br />

<input type="text" name="description" maxlength="200" size="63" /></p>

<p><input type="submit" value="<?php echo t('Add link'); ?>" /></p>

</form>

<?php

} // End if $settings['max_links'] < $i

else

{

?>

<p class="linkman"> <br /><b><?php echo t("Submit your website"); ?></b></p>

<p><i><?php echo t("Unfortunately we are not accepting any new links at the moment."); ?></i></p>

<?php

}

} // End if $settings['show_form']

$link=true;

if (file_exists('linkman_license.php'))

{

include_once('linkman_license.php');

if (@is_array($settings['linkman_license']))

{

$link=false;

}

}

if ($link)

{

}

include_once('footer.txt');

?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بعد از خط

$lines = file($settings['linkfile']);

میتونین کد زیر رو قرار بدید

$lines = array_reverse($lines);

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری