• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      برگزاری میتاپ وردپرسی   14/08/96

      بعد از اولین دوره همایش وردپرس در ایران اگر پیگیر اخبار وردپرس بوده باشید، حتما خبر برگزاری چندین میتاپ و جلسه متعدد وردپرسی را شنیده‌اید، یکی از بحث‌های اصلی که محور اصلی این میتاپ‌ها بوده است برگزاری وردکمپ بود که به طور جدی دنبال می‌شود. این میتاپ‌ها و جلسات توسط جمعی از فعلان حوزه وردپرس در کنار وردپرس‌پارسی برگزار می‌شد و مسائل مربوط به این حیطه و از جمله وردکمپ مورد بحث قرار می‌گرفت. این بار با رایزنی‌هایی که با تیم اصلی وردپرس داشتیم در بخش دوم این رویدادها قصد داریم که میتاپ‌ها و جلسات وردپرسی را به صورت آزاد برگزار کنیم تا تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران وردپرس فرصت حضور داشته باشند و با گردهمایی، جامعه کاملتری از دوست داران وردپرس بسازیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.   بدیهی است که این رویدادها با رویکرد مثبت در جهت سود رسانی به جامعه وردپرس و افراد حاضر در آن برگزار می‌شود و برای تمامی علاقه‌مندان به وردپرس است. پس اگر یک کاربر معمولی وردپرس یا یک توسعه دهنده هستید می‌توانید در این رویدادها شرکت کنید. ما در ملاقات‌هایمان از موارد مختلف و کاربردی وردپرس صحبت می‌کنیم و علاقمند به توسعه هر چه بیشتر وردپرس در ایران هستیم. ما وردپرس را دوست داریم. عضویت در این گروه برای همه افرادی که مایل به پیوستن هستند بدون در نظرگرفتن توانایی‌ها، مهارت‌ها، وضعیت مالی و یا معیارهای دیگر باز و رایگان است. فضای میتاپ‌ها و جلسات ما دوستانه و آزادنه و دور از هرگونه تبعیض و رفتارهای زننده است. بر این اساس از تمامی دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در میتاپ‌های وردپرس هستند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در سایت میتاپ اقدام به ثبت‌نام کنند و منتظر خبرهای برگزاری جلسات در آینده باشند . لینک ثبت نام و عضویت : https://www.meetup.com/Iran-WordPress-Meetup    
sos

نمایش دیدگاه ها در صفحه ای جداگانه

6 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

در قالب من در فایل سینگل با کد:


<?php comments_template('',true);?>

دیدگاه ها در انتهای پست ها نمایش داده میشه . و میدونید که با افزودن #comments به آدرس پست دیدگاه های اون پست لود میشه .

حالا من میخوام به جای اینکه دیدگاه ها نمایش داده بشه لینک #comments رو به همراه تعداد دیدگاه های ثبت شده رو نشون بدم و بعد اگر کاربر خواست دیدگاه ها رو ببینه روی لینک کلیک کنه و یه صفحه باز بشه و دیدگاه ها نمایش داده بشه .

حالا به نظرتون چطور میتونم این کار وانجام بدم .

چون اگر کد


<?php comments_template('',true);?>

رو حذف کنم دیگه دیدگاه ها در انتهای پستا نشون داده نمیشن و حتی با لود لینک #comments هم دیگه نمایش داده نمیشن

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

حالا من میخوام به جای اینکه دیدگاه ها نمایش داده بشه لینک #comments رو به همراه تعداد دیدگاه های ثبت شده رو نشون بدم و بعد اگر کاربر خواست دیدگاه ها رو ببینه روی لینک کلیک کنه و یه صفحه باز بشه و دیدگاه ها نمایش داده بشه .

منظورتون از لینک کامنت متوجه نشدم ...!

# برای نمایش تعداد دیدگاها:


<?php echo get_comments_number(); ?>

# و برای باز شدن در صفحه جداگانه میتونید از لایت باکس استفاده کنید !

جستجو لازم رو انجام بدید مشکلی بود در خدمتم

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

لینک کامنت های هر پست به این صورته :

www.domain.com/post_name/#comments

من این لینک رو میتونم به صوره کد a به انتهای پستام اضاف کنم اما مشکل اینه که نمی دونم چطور کار کنم که با حذف کد


<?php comments_template('',true);?>

بعد لینک فوق کار کنه چون اگر خط بالا توی فایل سینگل نباشه دیدگاه ها نه در در پست و نه در لینک فوق نمایش داده نمیشه .

یه شرط میخواد که نمیدونم چیه ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بیا بالا

یعنی واقعا امکانش نیست ؟

توی یه سایت خارجی اینو دیده بودم منتاها نمیدونم چطور اینکارو کرده بود . از این نظر مطمئنم شدنیه اما چطوریش رو نمیدوم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سئوالتون رو خیلی بد پرسیدید اگر منظورتون comment_popup است باید یک فایل با نام comments-popup.php و کدهای


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage Theme_Compat
* @deprecated 3.0
*
* This file is here for Backwards compatibility with old themes and will be removed in a future version
*
*/
_deprecated_file( sprintf( __( 'Theme without %1$s' ), basename(__FILE__) ), '3.0', null, sprintf( __('Please include a %1$s template in your theme.'), basename(__FILE__) ) );
?><!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><?php printf(__('%1$s - Comments on %2$s'), get_option('blogname'), the_title('','',false)); ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php echo get_option('blog_charset'); ?>" />
<style type="text/css" media="screen">
@import url( <?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> );
body { margin: 3px; }
</style>
</head>
<body id="commentspopup">
<h1 id="header"><a href="" title="<?php echo get_option('blogname'); ?>"><?php echo get_option('blogname'); ?></a></h1>
<?php
/* Don't remove these lines. */
add_filter('comment_text', 'popuplinks');
if ( have_posts() ) :
while( have_posts()) : the_post();
?>
<h2 id="comments"><?php _e('Comments'); ?></h2>
<p><a href="<?php echo esc_url( get_post_comments_feed_link($post->ID) ); ?>"><?php _e('<abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> feed for comments on this post.'); ?></a></p>
<?php if ( pings_open() ) { ?>
<p><?php printf(__('The <abbr title="Universal Resource Locator">URL</abbr> to TrackBack this entry is: <em>%s</em>'), get_trackback_url()); ?></p>
<?php } ?>
<?php
// this line is WordPress' motor, do not delete it.
$commenter = wp_get_current_commenter();
extract($commenter);
$comments = get_approved_comments($id);
$post = get_post($id);
if ( post_password_required($post) ) { // and it doesn't match the cookie
echo(get_the_password_form());
} else { ?>
<?php if ($comments) { ?>
<ol id="commentlist">
<?php foreach ($comments as $comment) { ?>
<li id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php comment_text() ?>
<p><cite><?php comment_type(); ?> <?php printf(__('by %1$s — %2$s @ <a href="#comment-%3$s">%4$s</a>'), get_comment_author_link(), get_comment_date(), get_comment_ID(), get_comment_time()); ?></cite></p>
</li>
<?php } // end for each comment ?>
</ol>
<?php } else { // this is displayed if there are no comments so far ?>
<p><?php _e('No comments yet.'); ?></p>
<?php } ?>
<?php if ( comments_open() ) { ?>
<h2><?php _e('Leave a comment'); ?></h2>
<p><?php printf(__('Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, <acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym> allowed: <code>%s</code>'), allowed_tags()); ?></p>
<form action="<?php echo site_url(); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p><?php printf(__('Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out »</a>'), get_edit_user_link(), $user_identity, wp_logout_url(get_permalink())); ?></p>
<?php else : ?>
<p>
<input type="text" name="author" id="author" class="textarea" value="<?php echo esc_attr($comment_author); ?>" size="28" tabindex="1" />
<label for="author"><?php _e('Name'); ?></label>
</p>
<p>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo esc_attr($comment_author_email); ?>" size="28" tabindex="2" />
<label for="email"><?php _e('E-mail'); ?></label>
</p>
<p>
<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo esc_attr($comment_author_url); ?>" size="28" tabindex="3" />
<label for="url"><?php _e('<abbr title="Universal Resource Locator">URL</abbr>'); ?></label>
</p>
<?php endif; ?>
<p>
<label for="comment"><?php _e('Your Comment'); ?></label>
<br />
<textarea name="comment" id="comment" cols="70" rows="4" tabindex="4"></textarea>
</p>
<p>
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr($_SERVER["REQUEST_URI"]); ?>" />
<input name="submit" type="submit" tabindex="5" value="<?php esc_attr_e('Say It!' ); ?>" />
</p>
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php } else { // comments are closed ?>
<p><?php _e('Sorry, the comment form is closed at this time.'); ?></p>
<?php }
} // end password check
?>
<div><strong><a href="javascript:window.close()"><?php _e('Close this window.'); ?></a></strong></div>
<?php // if you delete this the sky will fall on your head
endwhile; // have_posts()
else: // have_posts()
?>
<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.'); ?></p>
<?php endif; ?>
<!-- // this is just the end of the motor - don't touch that line either -->
<?php //} ?>
<p class="credit"><?php timer_stop(1); ?> <cite><?php printf(__('Powered by <a href="%s" title="Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform"><strong>WordPress</strong></a>'), 'https://wordpress.org/'); ?></cite></p>
<?php // Seen at http://www.mijnkopthee.nl/log2/archive/2003/05/28/esc(18) ?>
<script type="text/javascript">
<!--
document.onkeypress = function esc(e) {
if(typeof(e) == "undefined") { e=event; }
if (e.keyCode == 27) { self.close(); }
}
// -->
</script>
</body>
</html>

در قالب ایجاد کنید و کد


<?php comments_popup_link(__('No Comments »', 'kubrick'), __('1 Comment »', 'kubrick'), __('% Comments »', 'kubrick'), '', __('Comments Closed', 'kubrick') ); ?>

را بگذارید در single.php

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اما جواب نداد و هیچ پاپی باز نشد چندین قالب رو هم تست کردم نمیدونم مشکل از کجاست

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری