Blood

فرم ورود با کپچا

3 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام یک فرم ورود دارم میخوام مجهز کنم به کپچا به چه صورت هستش ؟

راهنمایی بفرمایید

این فرم ورودم هستش لطفا راهنماییی کامل بفرمایید. نه افزونه میخوام استفاده کنم و نه از recaptcha آموزشهایی هم دیدم داخل نت. اما میخوام که با کد من ادغام باشه این هم کد من


<?php
include_once('main.php');
if(!(isset($_SESSION[$user_session_name])))
{
$message="";
$redirect = $_REQUEST["redirect"];
if (isset($_POST["student_login"]))
{
//Check username and password
$username = $_POST["username"];
$password = md5($_POST["password"]);
$student = new ManageStudents();
$counts = $student->LoginStudent($username,$password);

if($counts!=1)
{
$message = _STUDENT_BAD_USERNAME_OR_PASSWORD;
}
else
{
/////////Login
$_SESSION[$user_session_name] = $username;
$_SESSION[$user_password_session_name] = $password;
if($redirect == "")
$redirect = "index.php";
header('Location: '.urldecode($redirect).'');
}
}
include_once('header.php');
//Show Login Form
echo '
<div id="st_login" style="margin-'.$align1.':-105px; '.$align1.':50%;">
<img src="img/logo.png" />
<form action="" method="post">
<div style="width:100%; height:25px;">
<label style="float:'.$align1,';">'._STUDENT_USERNAME.':</label>
<input style="float:'.$align2.';" class="input" type="text" name="username" dir="ltr" />
</div>
<br style="clear:both" />
<div style="width:100%; height:45px;">
<label style="float:'.$align1,';">'._STUDENT_PASSWORD.':</label>
<input style="float:'.$align2.';" class="input" type="password" name="password" dir="ltr" /><br /><br /></div>
<br style="clear:both" />

<input type="hidden" name="redirect" value="'.$redirect.'" />
<span class="error">'.$message.'</span><br />

<div style=" text-align:left"><input type="submit" name="student_login" class="btn btn-primary" value="'._STUDENT_LOG_IN.'" /></div>';
if(!empty($user_homepage_message))
echo '<br /><div class="label" style="text-align:center;">'._SYSTEM_ADMIN_MESSAGES.'</div><br />'.$user_homepage_message.'<br /><hr />';

echo '
</div>';
include_once('footer.php');
}
else
{
header ("Refresh: 5; url=index.php");
echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />'._ADMIN_LOGIN_YOU_HAVE_ALREADY_LOGGED_IN;
}
?>

و این هم کد کپچایی که تو نت پیدا کردم

http://themer.ir/tutorials/create-image-captcha-code-with-php

ویرایش شده در توسط M.At
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درود.

طبق آموزش کپچا ابتدا در فایلcaptcha.php کد ها را قرار بدید و ذخیره نمایید.

و در فرم ورودتون این کد را قبل از input که قرار هست مقدار کد امنیتی را دریافت کند قرار بدید


<img id="captcha" src="captcha.php">

(حال می توانید جای دیگر هم باشد)

موارد دیگر هم در آموزش گفته شده است سپس بعد اگر فرم را در یک صفحه دیگه اطلاعات را بررسی می کنید که مانند آموزش کد امنیتی را بررسی کنید یا اگر در همان صفحه هست باز هم به همان روش مقدار input را بگیرید و اعتبار سنجی نمایید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای یک سوال دو تاپیک مشابه ایجاد نکنید

ساخت کپچا CAPTCHA با php

بسته شد !

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.