سیدرضا بازیار

مشکل عجیب در زمینه دلخواه

11 پست در این موضوع قرار دارد

من توی سایتم 10 زمینه دلخواه سفارشی داشتم

امروز 10 زمینه دلخواه جدید اضافه کردم

10 زمینه دلخواه که روز اول قرار داده بودم به خوبی کار میکنه. اما زمینه های دلخواه جدید که ساختم کار نمیکنه و وردپرس اونا رو نمیشناسه

مشکل چیه؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این مشکل به سرور مربوط میشه یا وردپرس؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورتون بخش پیشفرض زمینه دلخواه است؟

در لیست زمینه‌های دلخواه مقدارهای جدید وجود ندارد؟

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورتون بخش پیشفرض زمینه دلخواه است؟

در لیست زمینه‌های دلخواه مقدارهای جدید وجود ندارد؟

مقدار ها رو خودم باید اضافه کنم


<?php
$demo = get_post_meta($post->ID, 'domo', true);
$wordoress = get_post_meta($post->ID, 'wordoress', true);
$joomla = get_post_meta($post->ID, 'joomla', true);
$datalife = get_post_meta($post->ID, 'datalife', true);
$psd = get_post_meta($post->ID, 'psd', true);
$blogfa = get_post_meta($post->ID, 'blogfa', true);
$mihanblog = get_post_meta($post->ID, 'mihanblog', true);
$persianblog = get_post_meta($post->ID, 'persianblog', true);
$rozblog = get_post_meta($post->ID, 'rozblog', true);
$blogsky = get_post_meta($post->ID, 'blogsky', true);
$parsiblog = get_post_meta($post->ID, 'parsiblog', true);
$loxblog = get_post_meta($post->ID, 'loxblog', true);
$niniweblog = get_post_meta($post->ID, 'niniweblog', true);
$teblog = get_post_meta($post->ID, 'teblog', true);
?>

در کد بالا، کد های قبل از blogfa رو امروز اضافه کردم که وردپرس اونا رو تشخیص نمیده و وقتی مقدار رو وارد میکنم، کار نمیکنه

از blogfa به بعد رو درروز اضافه کرده بودم که خیلی خوب کار میکنه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مقدارها در ویرایش پست نمایش داده میشن؟

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مقدارها در ویرایش پست نمایش داده میشن؟

خیر

مقدار های قبلی هم نمایش داده نمیشد. اما به صورت دستی اضافه کردم

در حال حاضر کلیه مقدار ها رو به صورت ذستی اضافه کردم

اما مقدار های قبل از blogfa کار نمیکنه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

احتمالا کد متاباکس مشکل داره

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

احتمالا کد متاباکس مشکل داره

کد مشکل نداره

کل کد اینه:


<?php
$demo = get_post_meta($post->ID, 'domo', true);
$wordoress = get_post_meta($post->ID, 'wordoress', true);
$joomla = get_post_meta($post->ID, 'joomla', true);
$datalife = get_post_meta($post->ID, 'datalife', true);
$psd = get_post_meta($post->ID, 'psd', true);
$blogfa = get_post_meta($post->ID, 'blogfa', true);
$mihanblog = get_post_meta($post->ID, 'mihanblog', true);
$persianblog = get_post_meta($post->ID, 'persianblog', true);
$rozblog = get_post_meta($post->ID, 'rozblog', true);
$blogsky = get_post_meta($post->ID, 'blogsky', true);
$parsiblog = get_post_meta($post->ID, 'parsiblog', true);
$loxblog = get_post_meta($post->ID, 'loxblog', true);
$niniweblog = get_post_meta($post->ID, 'niniweblog', true);
$teblog = get_post_meta($post->ID, 'teblog', true);
?>
<?php if (!empty($demo)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $demo; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-demo"></div>
<div id="text-1">مشاهده دمو قالب</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($wordpress)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $wordpress; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-wordpress"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای وردپرس</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($joomla)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $joomla; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-joomla"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای جوملا</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($datalife)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $datalife; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-datalife"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای دیتالایف انجین</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($psd)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $psd; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-psd"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب با فرمت فلش psd</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($blogfa)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $blogfa; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-blogfa"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی بلاگفا</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($mihanblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $mihanblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-mihanblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی میهن بلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($persianblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $persianblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-persianblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی پرشین بلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($rozblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $rozblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-rozblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی رزبلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($blogsky)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $blogsky; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-blogsky"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی بلاگ اسکای</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($parsiblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $parsiblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-parsiblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی پرشین بلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($loxblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $loxblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-loxblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی لوکس بلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($niniweblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $niniweblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-niniweblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی نی نی وبلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>
<?php if (!empty($teblog)) {?> <p><a id="download-link" title="download" href="<?php echo $teblog; ?>" target="_blank"><div id="download">
<img alt="balyan" src="http://up.vbiran.ir/uploads/29177141135663524629_6465a8939a52f2633f4b69b376260a98.png" id="logo-balyan"></img>
<div id="logo-teblog"></div>
<div id="text-1">دانلود قالب برای سرویس وبلاگدهی تبلاگ</div>
<div id="text-2">دانلود با لینک مستقیم از سرور های قدرتمند سایت بلیان</div>
</div></a></p> <?php } ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورم بخش ویرایش پست هست

از متاباکس استفاده کردید؟

کد ذخیره احتمالا مشکل داره

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منظورم بخش ویرایش پست هست

از متاباکس استفاده کردید؟

کد ذخیره احتمالا مشکل داره

متاباکس چیه؟

من دقیقا همین کد رو توی single.php گذاشتم

http://theme.balyan.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/

البته خود قالب هم به طور پیش فرض زمینه های دلخواه داره که با هم اختلال ایجاد نمیکنن...

ویرایش شده در توسط سیدرضا بازیار
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مشکل حل شد

بخاطر این بود که بعضی از کلمات مانند wordpress و demo و... رو نمیشه توی زمینه دلخواه استفاده کرد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری