• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
beh9am

کدهای php عجیب در قالب !

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من یک قالب استفاده میکنم که مدیر هاست گفتند مشکل داره و همش غیر فعال میشه

قالب را چک کردم این کدها اول فایل index.php بودند


$ips = array('2.144.0.0-2.147.255.255', '2.176.0.0-2.191.255.255', '5.22.0.0-5.22.127.255', '5.22.192.0-5.22.223.255', '5.23.112.0-5.23.119.255', '5.28.32.0-5.28.39.255', '5.34.192.0-5.34.223.255', '5.52.0.0-5.52.255.255', '5.53.32.0-5.53.63.255', '5.57.32.0-5.57.39.255', '5.61.24.0-5.61.31.255', '5.61.72.0-5.61.79.255', '5.63.8.0-5.63.15.255', '5.102.32.0-5.102.47.255', '5.112.0.0-5.127.255.255', '5.134.128.0-5.134.191.255', '5.144.128.0-5.144.135.255', '5.145.112.0-5.145.119.255', '5.159.48.0-5.159.55.255', '5.160.0.0-5.161.255.255', '5.190.0.0-5.190.255.255', '5.198.160.0-5.198.191.255', '5.200.64.0-5.200.95.255', '5.200.96.0-5.200.127.255', '5.200.128.0-5.200.255.255', '5.201.128.0-5.201.255.255', '5.202.0.0-5.202.255.255', '5.208.0.0-5.223.255.255', '5.226.48.0-5.226.55.255', '5.232.0.0-5.239.255.255', '5.250.0.0-5.250.127.255', '31.7.64.0-31.7.127.255', '31.7.128.0-31.7.143.255', '31.24.200.0-31.24.207.255', '31.24.232.0-31.24.239.255', '31.25.88.0-31.25.95.255', '31.25.104.0-31.25.111.255', '31.25.128.0-31.25.135.255', '31.25.232.0-31.25.239.255', '31.29.32.0-31.29.63.255', '31.40.0.0-31.40.7.255', '31.47.32.0-31.47.63.255', '31.56.0.0-31.59.255.255', '31.130.176.0-31.130.191.255', '31.170.48.0-31.170.63.255', '31.171.216.0-31.171.223.255', '31.184.128.0-31.184.191.255', '31.193.112.0-31.193.119.255', '31.193.144.0-31.193.159.255', '31.217.208.0-31.217.215.255', '37.9.248.0-37.9.255.255', '37.19.80.0-37.19.95.255', '37.32.0.0-37.32.31.255', '37.32.32.0-37.32.39.255', '37.32.40.0-37.32.47.255', '37.32.112.0-37.32.127.255', '37.44.56.0-37.44.63.255', '37.49.144.0-37.49.151.255', '37.63.128.0-37.63.255.255', '37.75.240.0-37.75.247.255', '37.98.0.0-37.98.127.255', '37.98.200.0-37.98.207.255', '37.114.192.0-37.114.255.255', '37.123.192.0-37.123.199.255', '37.128.240.0-37.128.255.255', '37.130.200.0-37.130.207.255', '37.137.0.0-37.137.255.255', '37.143.144.0-37.143.151.255', '37.152.160.0-37.152.191.255', '37.191.64.0-37.191.95.255', '37.221.0.0-37.221.63.255', '37.235.16.0-37.235.31.255', '37.252.216.0-37.252.223.255', '37.254.0.0-37.255.255.255', '46.18.248.0-46.18.255.255', '46.21.80.0-46.21.95.255', '46.28.72.0-46.28.79.255', '46.32.0.0-46.32.31.255', '46.34.96.0-46.34.127.255', '46.34.160.0-46.34.191.255', '46.36.96.0-46.36.127.255', '46.38.128.0-46.38.159.255', '46.41.192.0-46.41.255.255', '46.62.128.0-46.62.255.255', '46.100.0.0-46.100.255.255', '46.143.0.0-46.143.255.255', '46.148.32.0-46.148.47.255', '46.164.64.0-46.164.127.255', '46.209.0.0-46.209.255.255', '46.224.0.0-46.225.255.255', '46.245.0.0-46.245.127.255', '46.248.32.0-46.248.63.255', '46.249.96.0-46.249.127.255', '46.251.160.0-46.251.191.255', '46.255.216.0-46.255.223.255', '62.60.128.0-62.60.255.255', '62.102.128.0-62.102.143.255', '62.193.0.0-62.193.31.255', '62.220.96.0-62.220.127.255', '77.36.128.0-77.36.255.255', '77.77.64.0-77.77.127.255', '77.104.64.0-77.104.127.255', '77.237.64.0-77.237.95.255', '77.237.160.0-77.237.191.255', '77.245.224.0-77.245.239.255', '78.38.0.0-78.39.255.255', '78.109.192.0-78.109.207.255', '78.110.112.0-78.110.127.255', '78.111.0.0-78.111.15.255', '78.154.32.0-78.154.63.255', '78.157.32.0-78.157.63.255', '78.158.160.0-78.158.191.255', '79.127.0.0-79.127.127.255', '79.132.192.0-79.132.223.255', '79.174.160.0-79.174.167.255', '79.175.128.0-79.175.191.255', '80.66.176.0-80.66.191.255', '80.69.240.0-80.69.255.255', '80.71.112.0-80.71.127.255', '80.75.0.0-80.75.15.255', '80.191.0.0-80.191.255.255', '80.242.0.0-80.242.15.255', '80.250.192.0-80.250.207.255', '80.253.144.0-80.253.159.255', '81.12.0.0-81.12.127.255', '81.28.32.0-81.28.47.255', '81.28.48.0-81.28.63.255', '81.29.240.0-81.29.255.255', '81.31.160.0-81.31.175.255', '81.31.176.0-81.31.191.255', '81.31.224.0-81.31.255.255', '81.90.144.0-81.90.159.255', '81.91.128.0-81.91.143.255', '81.91.144.0-81.91.159.255', '81.163.0.0-81.163.7.255', '82.99.192.0-82.99.255.255', '82.115.0.0-82.115.31.255', '83.147.192.0-83.147.255.255', '84.39.176.0-84.39.183.255', '84.47.192.0-84.47.255.255', '84.241.0.0-84.241.63.255', '85.9.64.0-85.9.127.255', '85.15.0.0-85.15.63.255', '85.133.128.0-85.133.255.255', '85.185.0.0-85.185.255.255', '85.198.0.0-85.198.63.255', '86.57.0.0-86.57.127.255', '87.107.0.0-87.107.255.255', '87.247.160.0-87.247.191.255', '87.248.128.0-87.248.159.255', '88.135.32.0-88.135.47.255', '89.144.128.0-89.144.191.255', '89.165.0.0-89.165.127.255', '89.184.192.0-89.184.223.255', '89.221.80.0-89.221.95.255', '89.235.64.0-89.235.127.255', '91.98.0.0-91.99.255.255', '91.106.64.0-91.106.95.255', '91.108.128.0-91.108.159.255', '91.133.128.0-91.133.255.255', '91.184.64.0-91.184.95.255', '91.186.192.0-91.186.223.255', '91.206.122.0-91.206.123.255', '91.207.138.0-91.207.139.255', '91.208.165.0-91.208.165.255', '91.209.242.0-91.209.242.255', '91.212.16.0-91.212.16.255', '91.212.19.0-91.212.19.255', '91.212.252.0-91.212.252.255', '91.216.4.0-91.216.4.255', '91.217.64.0-91.217.65.255', '91.220.79.0-91.220.79.255', '91.222.196.0-91.222.199.255', '91.224.110.0-91.224.111.255', '91.224.176.0-91.224.177.255', '91.225.52.0-91.225.55.255', '91.226.224.0-91.226.225.255', '91.228.189.0-91.228.189.255', '91.229.214.0-91.229.215.255', '91.230.32.0-91.230.32.255', '91.232.64.0-91.232.67.255', '91.232.68.0-91.232.69.255', '91.232.72.0-91.232.75.255', '91.233.56.0-91.233.59.255', '91.236.168.0-91.236.169.255', '91.237.254.0-91.238.0.255', '91.237.254.0-91.238.0.255', '91.239.14.0-91.239.14.255', '91.239.54.0-91.239.55.255', '91.239.108.0-91.239.111.255', '91.239.214.0-91.239.214.255', '91.240.60.0-91.240.63.255', '91.240.180.0-91.240.183.255', '91.241.20.0-91.241.21.255', '91.241.92.0-91.241.92.255', '91.242.44.0-91.242.45.255', '91.243.126.0-91.243.127.255', '91.243.160.0-91.243.175.255', '91.247.66.0-91.247.67.255', '92.42.48.0-92.42.55.255', '92.50.0.0-92.50.63.255', '92.61.176.0-92.61.191.255', '92.62.176.0-92.62.191.255', '92.242.192.0-92.242.223.255', '93.126.0.0-93.126.63.255', '93.190.24.0-93.190.31.255', '94.74.128.0-94.74.191.255', '94.101.128.0-94.101.143.255', '94.101.176.0-94.101.191.255', '94.101.240.0-94.101.255.255', '94.139.160.0-94.139.191.255', '94.182.0.0-94.183.255.255', '94.184.0.0-94.184.127.255', '94.184.128.0-94.184.255.255', '94.232.168.0-94.232.175.255', '94.241.128.0-94.241.191.255', '95.38.0.0-95.38.255.255', '95.80.128.0-95.80.191.255', '95.81.64.0-95.81.127.255', '95.82.0.0-95.82.63.255', '95.82.64.0-95.82.127.255', '95.130.56.0-95.130.63.255', '95.130.240.0-95.130.247.255', '95.142.224.0-95.142.239.255', '95.215.160.0-95.215.163.255', '95.215.173.0-95.215.173.255', '109.72.192.0-109.72.207.255', '109.74.224.0-109.74.239.255', '109.95.56.0-109.95.63.255', '109.95.64.0-109.95.71.255', '109.109.32.0-109.109.63.255', '109.110.160.0-109.110.191.255', '109.111.32.0-109.111.63.255', '109.122.192.0-109.122.223.255', '109.122.224.0-109.122.255.255', '109.125.128.0-109.125.191.255', '109.162.128.0-109.162.255.255', '109.201.0.0-109.201.31.255', '109.203.160.0-109.203.191.255', '109.225.128.0-109.225.191.255', '109.230.64.0-109.230.127.255', '109.238.176.0-109.238.191.255', '109.239.0.0-109.239.15.255', '128.65.160.0-128.65.191.255', '128.140.0.0-128.140.127.255', '130.185.72.0-130.185.79.255', '130.255.192.0-130.255.255.255', '146.66.128.0-146.66.135.255', '151.232.0.0-151.235.255.255', '151.238.0.0-151.239.255.255', '151.240.0.0-151.247.255.255', '158.58.184.0-158.58.191.255', '159.20.96.0-159.20.111.255', '159.255.32.0-159.255.39.255', '164.138.16.0-164.138.23.255', '164.215.40.0-164.215.47.255', '164.215.56.0-164.215.63.255', '164.215.128.0-164.215.255.255', '176.12.64.0-176.12.79.255', '176.46.128.0-176.46.159.255', '176.56.144.0-176.56.159.255', '176.62.144.0-176.62.151.255', '176.67.64.0-176.67.79.255', '176.101.32.0-176.101.47.255', '176.101.48.0-176.101.55.255', '176.102.224.0-176.102.255.255', '176.110.108.0-176.110.111.255', '176.122.210.0-176.122.211.255', '176.123.64.0-176.123.127.255', '176.124.64.0-176.124.67.255', '176.221.16.0-176.221.31.255', '176.221.64.0-176.221.71.255', '178.21.40.0-178.21.47.255', '178.21.160.0-178.21.167.255', '178.22.72.0-178.22.79.255', '178.131.0.0-178.131.255.255', '178.157.0.0-178.157.63.255', '178.173.128.0-178.173.255.255', '178.215.0.0-178.215.63.255', '178.219.224.0-178.219.239.255', '178.236.32.0-178.236.47.255', '178.238.192.0-178.238.207.255', '178.239.144.0-178.239.159.255', '178.248.40.0-178.248.47.255', '178.251.208.0-178.251.215.255', '178.252.128.0-178.252.191.255', '178.253.0.0-178.253.63.255', '185.2.12.0-185.2.15.255', '185.3.124.0-185.3.127.255', '185.3.200.0-185.3.203.255', '185.3.212.0-185.3.215.255', '185.4.0.0-185.4.3.255', '185.4.16.0-185.4.19.255', '185.4.28.0-185.4.31.255', '185.4.104.0-185.4.107.255', '185.4.220.0-185.4.223.255', '185.5.156.0-185.5.159.255', '185.8.172.0-185.8.175.255', '185.10.72.0-185.10.75.255', '185.11.68.0-185.11.71.255', '185.11.88.0-185.11.91.255', '185.11.176.0-185.11.179.255', '185.12.60.0-185.12.63.255', '185.12.100.0-185.12.103.255', '185.13.228.0-185.13.231.255', '185.14.80.0-185.14.83.255', '185.14.160.0-185.14.163.255', '185.16.232.0-185.16.235.255', '185.18.212.0-185.18.215.255', '185.20.160.0-185.20.163.255', '185.21.68.0-185.21.71.255', '185.21.76.0-185.21.79.255', '185.22.28.0-185.22.31.255', '185.23.128.0-185.23.131.255', '185.24.136.0-185.24.139.255', '185.24.148.0-185.24.151.255', '185.24.228.0-185.24.231.255', '185.24.252.0-185.24.255.255', '185.26.32.0-185.26.35.255', '185.26.208.0-185.26.211.255', '185.26.232.0-185.26.235.255', '185.29.220.0-185.29.223.255', '185.30.4.0-185.30.7.255', '185.30.76.0-185.30.79.255', '185.31.124.0-185.31.127.255', '185.32.128.0-185.32.131.255', '185.34.160.0-185.34.163.255', '185.36.192.0-185.36.195.255', '185.37.52.0-185.37.55.255', '185.39.180.0-185.39.183.255', '185.40.224.0-185.40.227.255', '185.40.240.0-185.40.243.255', '185.41.0.0-185.41.3.255', '185.42.24.0-185.42.27.255', '185.42.212.0-185.42.215.255', '185.42.224.0-185.42.227.255', '188.34.0.0-188.34.255.255', '188.75.64.0-188.75.127.255', '188.93.64.0-188.93.71.255', '188.118.64.0-188.118.127.255', '188.121.96.0-188.121.127.255', '188.121.128.0-188.121.159.255', '188.126.128.0-188.126.159.255', '188.136.128.0-188.136.255.255', '188.158.0.0-188.159.255.255', '188.191.176.0-188.191.183.255', '188.245.0.0-188.245.255.255', '188.253.0.0-188.253.127.255', '193.0.156.0-193.0.156.255', '193.8.139.0-193.8.139.255', '193.19.128.0-193.19.131.255', '193.19.144.0-193.19.145.255', '193.32.80.0-193.32.81.255', '193.35.62.0-193.35.62.255', '193.104.22.0-193.104.22.255', '193.104.212.0-193.104.212.255', '193.105.2.0-193.105.2.255', '193.105.6.0-193.105.6.255', '193.151.128.0-193.151.159.255', '193.178.200.0-193.178.203.255', '193.189.122.0-193.189.123.255', '193.222.51.0-193.222.51.255', '193.242.194.0-193.242.195.255', '193.242.208.0-193.242.209.255', '194.33.104.0-194.33.107.255', '194.33.122.0-194.33.123.255', '194.33.124.0-194.33.127.255', '194.60.228.0-194.60.231.255', '194.106.198.0-194.106.198.255', '194.143.140.0-194.143.141.255', '194.146.148.0-194.146.151.255', '194.146.164.0-194.146.167.255', '194.225.0.0-194.225.255.255', '195.20.136.0-195.20.136.255', '195.88.188.0-195.88.189.255', '195.110.38.0-195.110.39.255', '195.146.32.0-195.146.63.255', '195.170.163.0-195.170.163.255', '195.191.74.0-195.191.75.255', '195.211.44.0-195.211.47.255', '195.245.70.0-195.245.71.255', '196.3.91.0-196.3.91.255', '212.1.192.0-212.1.199.255', '212.16.64.0-212.16.95.255', '212.33.192.0-212.33.223.255', '212.50.224.0-212.50.255.255', '212.80.0.0-212.80.31.255', '212.86.64.0-212.86.95.255', '212.95.128.0-212.95.159.255', '212.120.192.0-212.120.223.255', '213.109.240.0-213.109.255.255', '213.147.128.0-213.147.159.255', '213.176.0.0-213.176.31.255', '213.176.32.0-213.176.63.255', '213.176.64.0-213.176.127.255', '213.195.0.0-213.195.31.255', '213.195.32.0-213.195.47.255', '213.195.48.0-213.195.51.255', '213.195.52.0-213.195.55.255', '213.195.56.0-213.195.63.255', '213.207.192.0-213.207.255.255', '213.217.32.0-213.217.63.255', '213.233.160.0-213.233.191.255', '217.11.16.0-217.11.31.255', '217.25.48.0-217.25.63.255', '217.64.144.0-217.64.159.255', '217.66.192.0-217.66.207.255', '217.66.208.0-217.66.223.255', '217.146.208.0-217.146.223.255', '217.170.240.0-217.170.255.255', '217.172.96.0-217.172.127.255', '217.174.16.0-217.174.31.255', '217.218.0.0-217.219.255.255');
Function decbin32 ($dec) {
return str_pad(decbin($dec), 32, '0', STR_PAD_LEFT);
}
Function ip_in_range($ip, $range) {
list($lower, $upper) = explode('-', $range, 2);
$lower_dec = (float)sprintf("%u",ip2long($lower));
$upper_dec = (float)sprintf("%u",ip2long($upper));
$ip_dec = (float)sprintf("%u",ip2long($ip));
return ( ($ip_dec>=$lower_dec) && ($ip_dec<=$upper_dec) );
}
function ip_location($USER_IP,$ips) {
foreach ($ips as $ip) {
if ( ip_in_range($USER_IP, $ip) ) {
return true;
break;
}
}
return false;
}

آیا مشکل از این کدهاست ؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینها رنج آی پی مسدود شده است

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری