7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

کد تب منو زیر ا در سایتم استفاده کردم ولی موقع استایل دادنش به یه مشکل برخوردم .

مشکلم اینکه رنگ پسزمینه قسمتی از تب منو ها را نمی تونم تغییر بدم همه کد رنگ های داخلش را دست کاری کردن نشد کد تب منو را در اختیارتون میدم:

کد HTML :


<div id="tabco4">
<ul>
<li><a href="javascript:vd()">خاطرات دانشجویی</a></li>
<li><a href="javascript:vd()">گالری عکس های یادگاری</a></li>
<li><a href="javascript:vd()">باران:بوی مهربانی</a></li>
<li><a href="javascript:vd()">جملک :جملات زیبا</a></li>
<li><a href="javascript:vd()">ندای فناوری</a></li>
</ul>
<div><!--محتوای سربرگ اول-->
<table width="900" border="00">
<tr>
<td valign="top" width="190"><div id="img1"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/tooplate_image_07.jpg" width="190" height="200" /></div></td>
<td valign="top">جدید ترین خاطرات</td>
<td valign="top">نظرات</td>
</tr>
</table>
</div>
<div> <!--محتوای سربرگ دوم-->
<table width="900" border="00">
<tr>
<td valign="top" width="190"><div id="img1"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/khatere.jpg" width="190" height="200" /></div></td>
<td valign="top">جدید ترین عکس های یادگاری</td>
<td valign="top">نظرات</td>
</tr>
</table>
</div>
<div> <!--محتوای سربرگ سوم-->
<table width="900" border="00">
<tr>
<td valign="top" width="190"><div id="img1"><img src="images/khatere.jpg" width="190" height="200" /></div></td>
<td valign="top">جدید ترین شعرها</td>
<td valign="top">نظرات</td>
</tr>
</table>
</div>
<div> <!--محتوای سربرگ چهارم-->
<table width="900" border="00">
<tr>
<td valign="top" width="190"><div id="img1"><img src="images/khatere.jpg" width="190" height="200" /></div></td>
<td valign="top">جدید ترین جملک ها</td>
<td valign="top">نظرات</td>
</tr>
</table>
</div>
<div> <!--محتوای سربرگ پنجم-->
<table width="900" border="00">
<tr>
<td width="190" valign="top"><div id="img1"><img src="images/khatere.jpg" width="190" height="200" /></div></td>
<td valign="top">جدید ترین پدیدها</td>
<td valign="top">نظرات</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

کد CSS:


.img1{float:right;}
.content {
clear: both;
padding: 10px;
border:double 1px #fa6e03; // حاشیه ها
-moz-border-radius-topleft: 34px;
-moz-border-radius-topright:34px;
-moz-border-radius-bottomleft:9px;
-moz-border-radius-bottomright:9px;
-webkit-border-top-left-radius:34px;
-webkit-border-top-right-radius:34px;
-webkit-border-bottom-left-radius:9px;
-webkit-border-bottom-right-radius:9px;
border-top-left-radius:34px;
border-top-right-radius:34px;
border-bottom-left-radius:9px;
border-bottom-right-radius:9px;
<!-- background-color: #0b1326;--> // محتوای صفحه
width: 950px;
height: 200px;
direction: rtl;
text-align: justify;
line-height: 16px !important;
font: byekan;
}
.ulnofloat :hover{
-webkit-box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);
-moz-box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);
box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);
-moz-border-radius-topleft: 34px;
-moz-border-radius-topright:34px;
-moz-border-radius-bottomleft:9px;
-moz-border-radius-bottomright:9px;
-webkit-border-top-left-radius:34px;
-webkit-border-top-right-radius:34px;
-webkit-border-bottom-left-radius:9px;
-webkit-border-bottom-right-radius:9px;
border-top-left-radius:34px;
border-top-right-radius:34px;
border-bottom-left-radius:9px;
border-bottom-right-radius:9px; }
.ulnofloat {
list-style-type: none;
padding-right: 0px;
margin: 0px;
}
.ullifloat {
float:right;
background:#003;
padding-left: opx;
border:solid 3px #fa6e03;
-moz-border-radius-topleft: 34px;
-moz-border-radius-topright:34px;
-moz-border-radius-bottomleft:9px;
-moz-border-radius-bottomright:9px;
-webkit-border-top-left-radius:34px;
-webkit-border-top-right-radius:34px;
-webkit-border-bottom-left-radius:9px;
-webkit-border-bottom-right-radius:9px;
border-top-left-radius:34px;
border-top-right-radius:34px;
border-bottom-left-radius:9px;
border-bottom-right-radius:9px;

margin-right: 4px;
}
.ula {
position: relative;
text-decoration: none;
display: block;
padding: 5px 10px;
cursor: pointer;
font: normal 11px byekan;
direction: rtl;
color: #3CF;
}
#tabco4{
margin-top:20px;
position: relative;
left : 0px;
width: 960px;
background-color:#0b1326;// رنگ کلی
border-right:#0b1326 ; //
}
#tabco4 ul a:hover {
<!--color: #0062e6;--> // فونت سربرگ فعال
}

عکس این تب منو در تمی که طراحی کردم گذاشتم . مشکلم را با عدد 2 در تصویر نشون دادم و می خوام مثل عدد 1 بشه

12.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

زیاد پیچیده نیست ولی با این چند تا کدی که گذاشتید نمیشه نتیجه گرفت باید نسخه اصلی ببینم اگر امکان داره تیم ویور نصب کنید و آی دی بنده هم ادد کنید : wallfa_hm

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

زیاد پیچیده نیست ولی با این چند تا کدی که گذاشتید نمیشه نتیجه گرفت باید نسخه اصلی ببینم اگر امکان داره تیم ویور نصب کنید و آی دی بنده هم ادد کنید : wallfa_hm

دوست عزیز این هم دمو تمی که طراحی کردم.

البته نخندید میدونم خیلی کار داره و دست اولم است.

پسزمینه ر تب های غیر فعال خاکستری است که نمیشه اون رنگ خاکستری را پیدا کرد و برداشت .

http://nedaj.ir/news/

ویرایش شده در توسط runy
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای چی بخندم :) خوب فعلا شما دارید درستش می کنید . صبر تا ببینم چی به چیه

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اول از همه فایل css تون رو اینجوری ویرایش کنید:

.img1{float:right;}

.content {

clear: both;

padding: 10px;

border:double 1px #fa6e03; /* حاشیه ها*/

-moz-border-radius-topleft: 34px;

-moz-border-radius-topright:34px;

-moz-border-radius-bottomleft:9px;

-moz-border-radius-bottomright:9px;

-webkit-border-top-left-radius:34px;

-webkit-border-top-right-radius:34px;

-webkit-border-bottom-left-radius:9px;

-webkit-border-bottom-right-radius:9px;

border-top-left-radius:34px;

border-top-right-radius:34px;

border-bottom-left-radius:9px;

border-bottom-right-radius:9px;

/* background-color: #0b1326; محتوای صفحه */

width: 950px;

height: 200px;

direction: rtl;

text-align: justify;

line-height: 16px !important;

font: byekan;

}

.ulnofloat :hover{

-webkit-box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);

-moz-box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);

box-shadow: 0px 0px 75px 10px rgba(250,141,25,0.55);

-moz-border-radius-topleft: 34px;

-moz-border-radius-topright:34px;

-moz-border-radius-bottomleft:9px;

-moz-border-radius-bottomright:9px;

-webkit-border-top-left-radius:34px;

-webkit-border-top-right-radius:34px;

-webkit-border-bottom-left-radius:9px;

-webkit-border-bottom-right-radius:9px;

border-top-left-radius:34px;

border-top-right-radius:34px;

border-bottom-left-radius:9px;

border-bottom-right-radius:9px; }

.ulnofloat {

list-style-type: none;

padding-right: 0px;

margin: 0px;

}

.ullifloat {

float:right;

background:#003;

padding-left: opx;

border:solid 3px #fa6e03;

-moz-border-radius-topleft: 34px;

-moz-border-radius-topright:34px;

-moz-border-radius-bottomleft:9px;

-moz-border-radius-bottomright:9px;

-webkit-border-top-left-radius:34px;

-webkit-border-top-right-radius:34px;

-webkit-border-bottom-left-radius:9px;

-webkit-border-bottom-right-radius:9px;

border-top-left-radius:34px;

border-top-right-radius:34px;

border-bottom-left-radius:9px;

border-bottom-right-radius:9px;

margin-right: 4px;

}

.ula {

position: relative;

text-decoration: none;

display: block;

padding: 5px 10px;

cursor: pointer;

font: normal 11px byekan;

direction: rtl;

color: #3CF;

}

#tabco4{

margin-top:20px;

position: relative;

left : 0px;

width: 960px;

background-color:#0b1326;/* رنگ کلی*/

border-right:#0b1326 ;

}

#tabco4 ul a:hover {

color: #0062e6; /* فونت سربرگ فعال*/

}

بعدش هم به ul , li a به شکل زیر کلاس بدید


<ul class="ulnofloat">
<li class="ullifloat"><a class="ula" href="javascript:vd()">خاطرات دانشجویی</a></li>
<li class="ullifloat"><a class="ula" href="javascript:vd()">گالری عکس های یادگاری</a></li>
<li class="ullifloat"><a class="ula" href="javascript:vd()">باران:بوی مهربانی</a></li>
<li class="ullifloat"><a class="ula" href="javascript:vd()">جملک :جملات زیبا</a></li>
<li class="ullifloat"><a class="ula" href="javascript:vd()">ندای فناوری</a></li>
</ul>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

روی تگ های <a> یه مقدار قرار میگیره که باید اون پاک بشه ، احتمال زیاد این مقدار از طریق جاوا اسکریپت ست میشه !

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اول از همه فایل css تون رو اینجوری ویرایش کنید:

[/longbox]

بعدش هم به ul , li a به شکل زیر کلاس بدید


<

روی تگ های <a> یه مقدار قرار میگیره که باید اون پاک بشه ، احتمال زیاد این مقدار از طریق جاوا اسکریپت ست میشه !

ممنون از دوستان

مشکل در کد جاوا بود . اصلا به فکرم نریده بود که ممکن ات این رنگ در کد جاوا باشه.

با سرچ کد رنگ در کد جاوا و پاک کردن اون کد رنگ مشکلم رفع شد .

باز هم ازتون ممون دوستان

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط runy
   سلام
   من کد تب منو را دارم از لینک زیر گرفتم

   http://www.webkaran.com/tabmenu-generator.html

   ولی دوست دارم تب منو من مثل سایت دی جی کالا باشه . شیشه ای و کاملا مخفی و وقتی که موس روش میره باز میشه جایی را اشغال نمیکنه یعنی روی آیتم های دیگه میاد
   تب موی شیشه ای دی جی کالا جایی که محصولات تبلت و موبال و ... است باز میشه


   http://www.digikala.com/

   کسی کد این تب منوی شیشه ای داره؟
   ممنون