alireza1375

پاک کردن کش

6 پست در این موضوع قرار دارد

یک سایت دارم که معمولا دو هفته یکبار هدر را عوض می کنم.ولی وقتی تغییر می دهم باید حتما ctrl+f5 را بزنم تا تغییرات اعمال شود.راهی داره که این کار را انجام ندهم.یعنی می خواهم خواننده با آمدن به سایت بدون زدن ctrl+f5 تغییرات اعمال شده را ببیند.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگه از افزونه کش استفاده می کنید معمولا در تنظیمات افزونه قسمتی هست که میشه تعیین کرد بعد از یک بازه زمانی (1 یا چند روزه) کش خالی بشه.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگه از افزونه کش استفاده می کنید معمولا در تنظیمات افزونه قسمتی هست که میشه تعیین کرد بعد از یک بازه زمانی (1 یا چند روزه) کش خالی بشه.

افزونه کش ندارم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

افزونه کش ندارم

فایل htaccess را چک کنید اگر کدی برای کش کردن هست را حذف کنید یا زمانش را کمتر کنید.

موفق باشید/.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من که سر در نمی آورم.کجا را باید پاک کنم؟فکر می کنم قسمت آخر را باید پاک کنم.درسته؟


# BEGIN iThemes Security
# BEGIN Ban Users
# Begin HackRepair.com Blacklist
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[Ww]eb[Bb]andit [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Acunetix [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^binlar [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bolt\ 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:craftbot\@yahoo\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BOT\ for\ JCE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^casper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^checkprivacy [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^clshttp [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^cmsworldmap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^comodo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Default\ Browser\ 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^diavol [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DIIbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^dotbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailCollector [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^extract [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^feedfinder [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FHscan [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^flicky [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^g00g1e [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^grab [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^harvest [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ia_archiver [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetSeer\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^jakarta [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Java [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^kanagawa [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^kmccrew [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^libwww [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Maxthon$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^microsoft\.url [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^miner [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla\.*Indy [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla\.*NEWT [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSFrontPage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^nutch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PeoplePal [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^planetwork [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^psbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^purebot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pycurl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Rippers\ 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SeaMonkey$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sitecheck\.internetseer\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^skygrid [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Toata\ dragostea\ mea\ pentru\ diavola [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^turnit [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^vikspider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WPScan [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWW-Mechanize [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Yandex [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^zmeu [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} AhrefsBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CazoodleBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} discobot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ecxi [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} GT::WWW [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} heritrix [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTP::Lite [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ia_archiver [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} id-search [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} id-search\.org [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} IDBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} IRLbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ISC\ Systems\ iRc\ Search\ 2\.1 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} LinksManager.com_bot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} linkwalker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} lwp-trivial [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} MFC_Tear_Sample [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Microsoft\ URL\ Control [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Missigua\ Locator [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} MJ12bot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} panscient.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PECL::HTTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PHPCrawl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PleaseCrawl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SBIder [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Snoopy [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Steeler [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} URI::Fetch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} urllib [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Web\ Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webalta [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WebCollage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Wells\ Search\ II [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WEP\ Search [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} zermelo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ZyBorg [NC]
RewriteRule ^.* - [F,L]
# End HackRepair.com Blacklist, http://pastebin.com/u/hackrepair
# END Ban Users
# BEGIN Hide Backend
# Rules to hide the dashboard
RewriteRule ^/vorod/?$ /wp-login.php [QSA,L]
# END Hide Backend
# BEGIN Tweaks
# Rules to block access to WordPress specific files
<files .htaccess>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
<files readme.html>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
<files readme.txt>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
<files install.php>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
<files wp-config.php>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
# Rules to disable directory browsing
Options -Indexes
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# Rules to protect wp-includes
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !^(.*)wp-includes/ms-files.php
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F]
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F]
# Rules to prevent php execution in uploads
RewriteRule ^(.*)/uploads/(.*).php(.?) - [F]
# Rules to block suspicious URIs
RewriteCond %{QUERY_STRING} \.\.\/ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*\.(bash|git|hg|log|svn|swp|cvs) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} etc/passwd [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} boot\.ini [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\[|\]|\(|\)|<|>|ê|"|;|\?|\*|=$).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*("|'|<|>|\|{||).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%24&x).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(127\.0).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(globals|encode|localhost|loopback).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(request|concat|insert|union|declare).* [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^loggedout=true
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^action=jetpack-sso
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^action=rp
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*wordpress_logged_in_.*$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://maps\.googleapis\.com(.*)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F]
# Rules to help reduce spam
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)wp-comments-post\.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^(.*)ADDRESS SITE.*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://jetpack\.wordpress\.com/jetpack-comment/ [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule ^(.*)$ - [F]
</IfModule>
# END Tweaks
# END iThemes Security
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|woff|ttf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کاری به کش سایت نداره، برمیگرده به کش مرورگر. برای غیرفعال کردن کش مرورگر:


http://stackoverflow.com/a/1341133/3471615

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری