• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
sir1

nofollow کردن لینک از طریق functions.php

9 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان

با چه کدی میشه یک لینک را از طریق functions.php در تمام مطالب سایت نوفالو کرد؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام.

add_filter('the_content', 'auto_nofollow');

function auto_nofollow($content) {

//return stripslashes(wp_rel_nofollow($content));

return preg_replace_callback('/<a>]+/', 'auto_nofollow_callback', $content);

}

function auto_nofollow_callback($matches) {

$link = $matches[0];

$site_link = get_bloginfo('url');

if (strpos($link, 'rel') === false) {

$link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);

} elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link)) {

$link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link);

}

return $link;

}

منبع

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینو در فانکشن میزارم اصلا سایت بالا نمیاد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد سالمه در جای صحیح در functions.php نگذاشتیدش

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این کد فانکشن من هست لطفا اقای فخار اگه براتون ممکنه این کدو برام در جای مناسب بذارید


<?php
global $avia_config;
/*
* if you run a child theme and dont want to load the default functions.php file
* set the global var below in you childthemes function.php to true:
*
* example: global $avia_config; $avia_config['use_child_theme_functions_only'] = true;
* The default functions.php file will then no longer be loaded. You need to make sure then
* to include framework and functions that you want to use by yourself.
*
* This is only recommended for advanced users
*/
if(isset($avia_config['use_child_theme_functions_only'])) return;
/*
* create a global var which stores the ids of all posts which are displayed on the current page. It will help us to filter duplicate posts
*/
$avia_config['posts_on_current_page'] = array();

/*
* wpml multi site config file
* needs to be loaded before the framework
*/
require_once( 'config-wpml/config.php' );

/*
* These are the available color sets in your backend.
* If more sets are added users will be able to create additional color schemes for certain areas
*
* The array key has to be the class name, the value is only used as tab heading on the styling page
*/
$avia_config['color_sets'] = array(
'header_color' => 'Header',
'main_color' => 'Main Content',
'alternate_color' => 'Alternate Content',
'footer_color' => 'Footer',
'socket_color' => 'Socket'
);

/*
* add support for responsive mega menus
*/

add_theme_support('avia_mega_menu');
/*
* deactivates the default mega menu and allows us to pass individual menu walkers when calling a menu
*/

add_filter('avia_mega_menu_walker', '__return_false');

/*
* adds support for the new avia sidebar manager
*/

add_theme_support('avia_sidebar_manager');

##################################################################
# AVIA FRAMEWORK by Kriesi
# this include calls a file that automatically includes all
# the files within the folder framework and therefore makes
# all functions and classes available for later use
require_once( 'framework/avia_framework.php' );
##################################################################

/*
* Register additional image thumbnail sizes
* Those thumbnails are generated on image upload!
*
* If the size of an array was changed after an image was uploaded you either need to re-upload the image
* or use the thumbnail regeneration plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/regenerate-thumbnails/
*/
$avia_config['imgSize']['widget'] = array('width'=>36, 'height'=>36); // small preview pics eg sidebar news
$avia_config['imgSize']['square'] = array('width'=>180, 'height'=>180); // small image for blogs
$avia_config['imgSize']['featured'] = array('width'=>1500, 'height'=>430 ); // images for fullsize pages and fullsize slider
$avia_config['imgSize']['featured_large'] = array('width'=>1500, 'height'=>630 ); // images for fullsize pages and fullsize slider
$avia_config['imgSize']['extra_large'] = array('width'=>1500, 'height'=>1500 , 'crop' => false); // images for fullscrren slider
$avia_config['imgSize']['portfolio'] = array('width'=>495, 'height'=>400 ); // images for portfolio entries (2,3 column)
$avia_config['imgSize']['portfolio_small'] = array('width'=>260, 'height'=>185 ); // images for portfolio 4 columns
$avia_config['imgSize']['gallery'] = array('width'=>710, 'height'=>575 ); // images for portfolio entries (2,3 column)
$avia_config['imgSize']['magazine'] = array('width'=>710, 'height'=>375 ); // images for magazines
$avia_config['imgSize']['masonry'] = array('width'=>705, 'height'=>705 , 'crop' => false); // images for fullscreen masonry
$avia_config['imgSize']['entry_with_sidebar'] = array('width'=>710, 'height'=>270); // big images for blog and page entries
$avia_config['imgSize']['entry_without_sidebar']= array('width'=>1030, 'height'=>360 ); // images for fullsize pages and fullsize slider
//overwrite blog and fullwidth image on extra large layouts
if(avia_get_option('responsive_layout') == "responsive responsive_large")
{
$avia_config['imgSize']['gallery'] = array('width'=>845, 'height'=>684 ); // images for portfolio entries (2,3 column)
$avia_config['imgSize']['entry_with_sidebar'] = array('width'=>845, 'height'=>321); // big images for blog and page entries
$avia_config['imgSize']['entry_without_sidebar']= array('width'=>1210, 'height'=>423 ); // images for fullsize pages and fullsize slider
}
$avia_config['selectableImgSize'] = array(
'square' => __('Square','avia_framework'),
'featured' => __('Featured Thin','avia_framework'),
'featured_large' => __('Featured Large','avia_framework'),
'portfolio' => __('Portfolio','avia_framework'),
'gallery' => __('Gallery','avia_framework'),
'entry_with_sidebar' => __('Entry with Sidebar','avia_framework'),
'entry_without_sidebar' => __('Entry without Sidebar','avia_framework'),
'extra_large' => __('Fullscreen Sections/Sliders','avia_framework'),

);
avia_backend_add_thumbnail_size($avia_config);
if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = $avia_config['imgSize']['featured']['width'];

/*
* register the layout sizes: the written number represents the grid size, if the elemnt should not have a left margin add "alpha"
*
* Calculation of the with: the layout is based on a twelve column grid system, so content + sidebar must equal twelve.
* example: 'content' => 'nine alpha', 'sidebar' => 'three'
*
* if the theme uses fancy blog layouts ( meta data beside the content for example) use the meta and entry values.
* calculation of those: meta + entry = content
*
*/
$avia_config['layout']['fullsize'] = array('content' => 'twelve alpha', 'sidebar' => 'hidden', 'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'eleven');
$avia_config['layout']['sidebar_left'] = array('content' => 'nine', 'sidebar' => 'three alpha' ,'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'nine');
$avia_config['layout']['sidebar_right'] = array('content' => 'nine alpha', 'sidebar' => 'three alpha', 'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'nine alpha');

/*
* These are some of the font icons used in the theme, defined by the entypo icon font. the font files are included by the new aviaBuilder
* common icons are stored here for easy retrieval
*/

$avia_config['font_icons'] = apply_filters('avf_default_icons', array(

//post formats + types
'standard' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue836'),
'link' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue822'),
'image' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80f'),
'audio' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue801'),
'quote' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue833'),
'gallery' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80e'),
'video' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80d'),
'portfolio' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue849'),
'product' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue859'),

//social
'behance' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue915'),
'dribbble' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fe'),
'facebook' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f3'),
'flickr' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8ed'),
'gplus' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f6'),
'linkedin' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fc'),
'instagram' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue909'),
'pinterest' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f8'),
'skype' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue90d'),
'tumblr' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fa'),
'twitter' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f1'),
'vimeo' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8ef'),
'rss' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue853'),
'youtube' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue921'),
'xing' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue923'),
'soundcloud' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue913'),
'five_100_px' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue91d'),
'vk' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue926'),
'reddit' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue927'),
'digg' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue928'),
'delicious' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue929'),
'mail' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue805'),

//woocomemrce
'cart' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue859'),
'details' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue84b'),
//bbpress
'supersticky' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue808'),
'sticky' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue809'),
'one_voice' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue83b'),
'multi_voice' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue83c'),
'closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue824'),
'sticky_closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue808\ue824'),
'supersticky_closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue809\ue824'),

//navigation, slider & controls
'play' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue897'),
'pause' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue899'),
'next' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue879'),
'prev' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue878'),
'next_big' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue87d'),
'prev_big' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue87c'),
'close' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue814'),
'reload' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue891'),
'mobile_menu' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8a5'),

//image hover overlays
'ov_external' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue832'),
'ov_image' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue869'),
'ov_video' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue897'),


//misc
'search' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue803'),
'info' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue81e'),
'clipboard' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8d1'),
'scrolltop' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue876'),
'scrolldown' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue877'),
'bitcoin' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue92a'),
));


add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
##################################################################
# Frontend Stuff necessary for the theme:
##################################################################
/*
* Register theme text domain
*/
if(!function_exists('avia_lang_setup'))
{
add_action('after_setup_theme', 'avia_lang_setup');
function avia_lang_setup()
{
$lang = get_template_directory() . '/lang';
load_theme_textdomain('avia_framework', $lang);
}
}

/*
* Register frontend javascripts:
*/
if(!function_exists('avia_register_frontend_scripts'))
{
if(!is_admin()){
add_action('wp_enqueue_scripts', 'avia_register_frontend_scripts');
}
function avia_register_frontend_scripts()
{
$template_url = get_template_directory_uri();
$child_theme_url = get_stylesheet_directory_uri();
//register js
wp_enqueue_script( 'avia-compat', $template_url.'/js/avia-compat.js', array('jquery'), 2, false ); //needs to be loaded at the top to prevent bugs
wp_enqueue_script( 'avia-default', $template_url.'/js/avia.js', array('jquery'), 2, true );
wp_enqueue_script( 'avia-shortcodes', $template_url.'/js/shortcodes.js', array('jquery'), 2, true );
wp_enqueue_script( 'avia-popup', $template_url.'/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js', array('jquery'), 2, true);
wp_enqueue_script( 'jquery' );
wp_enqueue_script( 'wp-mediaelement' );

if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); }

//register styles
wp_register_style( 'avia-style' , $child_theme_url."/style.css", array(), '2', 'all' ); //register default style.css file. only include in childthemes. has no purpose in main theme
wp_register_style( 'avia-custom', $template_url."/css/custom.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-grid' , $template_url."/css/grid.css", array(), '2', 'all' );
wp_enqueue_style( 'avia-base' , $template_url."/css/base.css", array(), '2', 'all' );
wp_enqueue_style( 'avia-layout', $template_url."/css/layout.css", array(), '2', 'all' );
wp_enqueue_style( 'avia-scs', $template_url."/css/shortcodes.css", array(), '2', 'all' );
wp_enqueue_style( 'avia-popup-css', $template_url."/js/aviapopup/magnific-popup.css", array(), '1', 'screen' );
wp_enqueue_style( 'avia-media' , $template_url."/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css", array(), '1', 'screen' );
wp_enqueue_style( 'avia-print' , $template_url."/css/print.css", array(), '1', 'print' );


if ( is_rtl() ) {
wp_enqueue_style( 'avia-rtl', $template_url."/css/rtl.css", array(), '1', 'all' );
}

global $avia;
$safe_name = avia_backend_safe_string($avia->base_data['prefix']);
if( get_option('avia_stylesheet_exists'.$safe_name) == 'true' )
{
$avia_upload_dir = wp_upload_dir();
if(is_ssl()) $avia_upload_dir['baseurl'] = str_replace("http://", "https://", $avia_upload_dir['baseurl']);
$avia_dyn_stylesheet_url = $avia_upload_dir['baseurl'] . '/dynamic_avia/'.$safe_name.'.css';
$version_number = get_option('avia_stylesheet_dynamic_version'.$safe_name);
if(empty($version_number)) $version_number = '1';

wp_enqueue_style( 'avia-dynamic', $avia_dyn_stylesheet_url, array(), $version_number, 'all' );
}
wp_enqueue_style( 'avia-custom');

if($child_theme_url != $template_url)
{
wp_enqueue_style( 'avia-style');
}
}
}

if(!function_exists('avia_remove_default_video_styling'))
{
if(!is_admin()){
add_action('wp_footer', 'avia_remove_default_video_styling', 1);
}
function avia_remove_default_video_styling()
{
//remove default style for videos
wp_dequeue_style( 'mediaelement' );
// wp_dequeue_script( 'wp-mediaelement' );
// wp_dequeue_style( 'wp-mediaelement' );
}
}


/*
* Activate native wordpress navigation menu and register a menu location
*/
if(!function_exists('avia_nav_menus'))
{
function avia_nav_menus()
{
global $avia_config, $wp_customize;
add_theme_support('nav_menus');

foreach($avia_config['nav_menus'] as $key => $value)
{
//wp-admin\customize.php does not support html code in the menu description - thus we need to strip it
$name = (!empty($value['plain']) && !empty($wp_customize)) ? $value['plain'] : $value['html'];
register_nav_menu($key, THEMENAME.' '.$name);
}
}
$avia_config['nav_menus'] = array( 'avia' => array('html' => __('Main Menu', 'avia_framework')),
'avia2' => array(
'html' => __('Secondary Menu <br/><small>(Will be displayed if you selected a header layout that supports a submenu <a target="_blank" href="'.admin_url('?page=avia#goto_header_layout').'">here</a>)</small>', 'avia_framework'),
'plain'=> __('Secondary Menu - will be displayed if you selected a header layout that supports a submenu', 'avia_framework')),
'avia3' => array(
'html' => __('Footer Menu <br/><small>(no dropdowns)</small>', 'avia_framework'),
'plain'=> __('Footer Menu (no dropdowns)', 'avia_framework'))
);
avia_nav_menus(); //call the function immediatly to activate
}/*
* load some frontend functions in folder include:
*/
require_once( 'includes/admin/register-portfolio.php' ); // register custom post types for portfolio entries
require_once( 'includes/admin/register-widget-area.php' ); // register sidebar widgets for the sidebar and footer
require_once( 'includes/loop-comments.php' ); // necessary to display the comments properly
require_once( 'includes/helper-template-logic.php' ); // holds the template logic so the theme knows which tempaltes to use
require_once( 'includes/helper-social-media.php' ); // holds some helper functions necessary for twitter and facebook buttons
require_once( 'includes/helper-post-format.php' ); // holds actions and filter necessary for post formats
require_once( 'includes/helper-markup.php' ); // holds the markup logic (schema.org and html5)
require_once( 'includes/admin/register-plugins.php'); // register the plugins we need
if(current_theme_supports('avia_conditionals_for_mega_menu'))
{
require_once( 'includes/helper-conditional-megamenu.php' ); // holds the walker for the responsive mega menu
}
require_once( 'includes/helper-responsive-megamenu.php' ); // holds the walker for the responsive mega menu

//adds the plugin initalization scripts that add styles and functions
if(!current_theme_supports('deactivate_layerslider')) require_once( 'config-layerslider/config.php' );//layerslider plugin
require_once( 'config-bbpress/config.php' ); //compatibility with bbpress forum plugin
require_once( 'config-templatebuilder/config.php' ); //templatebuilder plugin
require_once( 'config-gravityforms/config.php' ); //compatibility with gravityforms plugin
require_once( 'config-woocommerce/config.php' ); //compatibility with woocommerce plugin
require_once( 'config-wordpress-seo/config.php' ); //compatibility with Yoast WordPress SEO plugin

if(is_admin())
{
require_once( 'includes/admin/helper-compat-update.php'); // include helper functions for new versions
}


/*
* dynamic styles for front and backend
*/
if(!function_exists('avia_custom_styles'))
{
function avia_custom_styles()
{
require_once( 'includes/admin/register-dynamic-styles.php' ); // register the styles for dynamic frontend styling
avia_prepare_dynamic_styles();
}
add_action('init', 'avia_custom_styles', 20);
add_action('admin_init', 'avia_custom_styles', 20);
}

/*
* activate framework widgets
*/
if(!function_exists('avia_register_avia_widgets'))
{
function avia_register_avia_widgets()
{
register_widget( 'avia_newsbox' );
register_widget( 'avia_portfoliobox' );
register_widget( 'avia_socialcount' );
register_widget( 'avia_combo_widget' );
register_widget( 'avia_partner_widget' );
register_widget( 'avia_google_maps' );
register_widget( 'avia_fb_likebox' );


}
avia_register_avia_widgets(); //call the function immediatly to activate
}

/*
* add post format options
*/
add_theme_support( 'post-formats', array('link', 'quote', 'gallery','video','image','audio' ) );

/*
* Remove the default shortcode function, we got new ones that are better
*/
add_theme_support( 'avia-disable-default-shortcodes', true);

/*
* compat mode for easier theme switching from one avia framework theme to another
*/
add_theme_support( 'avia_post_meta_compat');

/*
* make sure that enfold widgets dont use the old slideshow parameter in widgets, but default post thumbnails
*/
add_theme_support('force-post-thumbnails-in-widget');

/*
* register custom functions that are not related to the framework but necessary for the theme to run
*/
require_once( 'functions-enfold.php');

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

این قالب فریم ورکیه و ممکنه با اعمال تغییرات توی functions.php کار نکنه

با این وجود این کد را تست کنید اگر جواب نداد کد را از خطوط 49 و 327 تا 337 حذف کنید و در header.php و داخل تگ php قرارش بدید

<?php

global $avia_config;

/*

* if you run a child theme and dont want to load the default functions.php file

* set the global var below in you childthemes function.php to true:

*

* example: global $avia_config; $avia_config['use_child_theme_functions_only'] = true;

* The default functions.php file will then no longer be loaded. You need to make sure then

* to include framework and functions that you want to use by yourself.

*

* This is only recommended for advanced users

*/

if(isset($avia_config['use_child_theme_functions_only'])) return;

/*

* create a global var which stores the ids of all posts which are displayed on the current page. It will help us to filter duplicate posts

*/

$avia_config['posts_on_current_page'] = array();

/*

* wpml multi site config file

* needs to be loaded before the framework

*/

require_once( 'config-wpml/config.php' );

/*

* These are the available color sets in your backend.

* If more sets are added users will be able to create additional color schemes for certain areas

*

* The array key has to be the class name, the value is only used as tab heading on the styling page

*/

$avia_config['color_sets'] = array(

'header_color' => 'Header',

'main_color' => 'Main Content',

'alternate_color' => 'Alternate Content',

'footer_color' => 'Footer',

'socket_color' => 'Socket'

);

/*

* add support for responsive mega menus

*/

add_theme_support('avia_mega_menu');

/*

* deactivates the default mega menu and allows us to pass individual menu walkers when calling a menu

*/

add_filter('avia_mega_menu_walker', '__return_false');

add_filter('the_content', 'auto_nofollow');

/*

* adds support for the new avia sidebar manager

*/

add_theme_support('avia_sidebar_manager');

##################################################################

# AVIA FRAMEWORK by Kriesi

# this include calls a file that automatically includes all

# the files within the folder framework and therefore makes

# all functions and classes available for later use

require_once( 'framework/avia_framework.php' );

##################################################################

/*

* Register additional image thumbnail sizes

* Those thumbnails are generated on image upload!

*

* If the size of an array was changed after an image was uploaded you either need to re-upload the image

* or use the thumbnail regeneration plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/regenerate-thumbnails/

*/

$avia_config['imgSize']['widget'] = array('width'=>36, 'height'=>36); // small preview pics eg sidebar news

$avia_config['imgSize']['square'] = array('width'=>180, 'height'=>180); // small image for blogs

$avia_config['imgSize']['featured'] = array('width'=>1500, 'height'=>430 ); // images for fullsize pages and fullsize slider

$avia_config['imgSize']['featured_large'] = array('width'=>1500, 'height'=>630 ); // images for fullsize pages and fullsize slider

$avia_config['imgSize']['extra_large'] = array('width'=>1500, 'height'=>1500 , 'crop' => false); // images for fullscrren slider

$avia_config['imgSize']['portfolio'] = array('width'=>495, 'height'=>400 ); // images for portfolio entries (2,3 column)

$avia_config['imgSize']['portfolio_small'] = array('width'=>260, 'height'=>185 ); // images for portfolio 4 columns

$avia_config['imgSize']['gallery'] = array('width'=>710, 'height'=>575 ); // images for portfolio entries (2,3 column)

$avia_config['imgSize']['magazine'] = array('width'=>710, 'height'=>375 ); // images for magazines

$avia_config['imgSize']['masonry'] = array('width'=>705, 'height'=>705 , 'crop' => false); // images for fullscreen masonry

$avia_config['imgSize']['entry_with_sidebar'] = array('width'=>710, 'height'=>270); // big images for blog and page entries

$avia_config['imgSize']['entry_without_sidebar']= array('width'=>1030, 'height'=>360 ); // images for fullsize pages and fullsize slider

//overwrite blog and fullwidth image on extra large layouts

if(avia_get_option('responsive_layout') == "responsive responsive_large")

{

$avia_config['imgSize']['gallery'] = array('width'=>845, 'height'=>684 ); // images for portfolio entries (2,3 column)

$avia_config['imgSize']['entry_with_sidebar'] = array('width'=>845, 'height'=>321); // big images for blog and page entries

$avia_config['imgSize']['entry_without_sidebar']= array('width'=>1210, 'height'=>423 ); // images for fullsize pages and fullsize slider

}

$avia_config['selectableImgSize'] = array(

'square' => __('Square','avia_framework'),

'featured' => __('Featured Thin','avia_framework'),

'featured_large' => __('Featured Large','avia_framework'),

'portfolio' => __('Portfolio','avia_framework'),

'gallery' => __('Gallery','avia_framework'),

'entry_with_sidebar' => __('Entry with Sidebar','avia_framework'),

'entry_without_sidebar' => __('Entry without Sidebar','avia_framework'),

'extra_large' => __('Fullscreen Sections/Sliders','avia_framework'),

);

avia_backend_add_thumbnail_size($avia_config);

if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = $avia_config['imgSize']['featured']['width'];

/*

* register the layout sizes: the written number represents the grid size, if the elemnt should not have a left margin add "alpha"

*

* Calculation of the with: the layout is based on a twelve column grid system, so content + sidebar must equal twelve.

* example: 'content' => 'nine alpha', 'sidebar' => 'three'

*

* if the theme uses fancy blog layouts ( meta data beside the content for example) use the meta and entry values.

* calculation of those: meta + entry = content

*

*/

$avia_config['layout']['fullsize'] = array('content' => 'twelve alpha', 'sidebar' => 'hidden', 'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'eleven');

$avia_config['layout']['sidebar_left'] = array('content' => 'nine', 'sidebar' => 'three alpha' ,'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'nine');

$avia_config['layout']['sidebar_right'] = array('content' => 'nine alpha', 'sidebar' => 'three alpha', 'meta' => 'two alpha', 'entry' => 'nine alpha');

/*

* These are some of the font icons used in the theme, defined by the entypo icon font. the font files are included by the new aviaBuilder

* common icons are stored here for easy retrieval

*/

$avia_config['font_icons'] = apply_filters('avf_default_icons', array(

//post formats + types

'standard' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue836'),

'link' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue822'),

'image' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80f'),

'audio' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue801'),

'quote' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue833'),

'gallery' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80e'),

'video' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue80d'),

'portfolio' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue849'),

'product' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue859'),

//social

'behance' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue915'),

'dribbble' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fe'),

'facebook' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f3'),

'flickr' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8ed'),

'gplus' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f6'),

'linkedin' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fc'),

'instagram' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue909'),

'pinterest' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f8'),

'skype' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue90d'),

'tumblr' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8fa'),

'twitter' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8f1'),

'vimeo' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8ef'),

'rss' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue853'),

'youtube' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue921'),

'xing' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue923'),

'soundcloud' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue913'),

'five_100_px' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue91d'),

'vk' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue926'),

'reddit' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue927'),

'digg' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue928'),

'delicious' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue929'),

'mail' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue805'),

//woocomemrce

'cart' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue859'),

'details' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue84b'),

//bbpress

'supersticky' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue808'),

'sticky' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue809'),

'one_voice' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue83b'),

'multi_voice' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue83c'),

'closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue824'),

'sticky_closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue808\ue824'),

'supersticky_closed' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue809\ue824'),

//navigation, slider & controls

'play' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue897'),

'pause' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue899'),

'next' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue879'),

'prev' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue878'),

'next_big' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue87d'),

'prev_big' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue87c'),

'close' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue814'),

'reload' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue891'),

'mobile_menu' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8a5'),

//image hover overlays

'ov_external' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue832'),

'ov_image' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue869'),

'ov_video' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue897'),

//misc

'search' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue803'),

'info' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue81e'),

'clipboard' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue8d1'),

'scrolltop' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue876'),

'scrolldown' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue877'),

'bitcoin' => array( 'font' =>'entypo-fontello', 'icon' => 'ue92a'),

));

add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

##################################################################

# Frontend Stuff necessary for the theme:

##################################################################

/*

* Register theme text domain

*/

if(!function_exists('avia_lang_setup'))

{

add_action('after_setup_theme', 'avia_lang_setup');

function avia_lang_setup()

{

$lang = get_template_directory() . '/lang';

load_theme_textdomain('avia_framework', $lang);

}

}

/*

* Register frontend javascripts:

*/

if(!function_exists('avia_register_frontend_scripts'))

{

if(!is_admin()){

add_action('wp_enqueue_scripts', 'avia_register_frontend_scripts');

}

function avia_register_frontend_scripts()

{

$template_url = get_template_directory_uri();

$child_theme_url = get_stylesheet_directory_uri();

//register js

wp_enqueue_script( 'avia-compat', $template_url.'/js/avia-compat.js', array('jquery'), 2, false ); //needs to be loaded at the top to prevent bugs

wp_enqueue_script( 'avia-default', $template_url.'/js/avia.js', array('jquery'), 2, true );

wp_enqueue_script( 'avia-shortcodes', $template_url.'/js/shortcodes.js', array('jquery'), 2, true );

wp_enqueue_script( 'avia-popup', $template_url.'/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js', array('jquery'), 2, true);

wp_enqueue_script( 'jquery' );

wp_enqueue_script( 'wp-mediaelement' );

if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); }

//register styles

wp_register_style( 'avia-style' , $child_theme_url."/style.css", array(), '2', 'all' ); //register default style.css file. only include in childthemes. has no purpose in main theme

wp_register_style( 'avia-custom', $template_url."/css/custom.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-grid' , $template_url."/css/grid.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-base' , $template_url."/css/base.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-layout', $template_url."/css/layout.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-scs', $template_url."/css/shortcodes.css", array(), '2', 'all' );

wp_enqueue_style( 'avia-popup-css', $template_url."/js/aviapopup/magnific-popup.css", array(), '1', 'screen' );

wp_enqueue_style( 'avia-media' , $template_url."/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css", array(), '1', 'screen' );

wp_enqueue_style( 'avia-print' , $template_url."/css/print.css", array(), '1', 'print' );

if ( is_rtl() ) {

wp_enqueue_style( 'avia-rtl', $template_url."/css/rtl.css", array(), '1', 'all' );

}

global $avia;

$safe_name = avia_backend_safe_string($avia->base_data['prefix']);

if( get_option('avia_stylesheet_exists'.$safe_name) == 'true' )

{

$avia_upload_dir = wp_upload_dir();

if(is_ssl()) $avia_upload_dir['baseurl'] = str_replace("http://", "https://", $avia_upload_dir['baseurl']);

$avia_dyn_stylesheet_url = $avia_upload_dir['baseurl'] . '/dynamic_avia/'.$safe_name.'.css';

$version_number = get_option('avia_stylesheet_dynamic_version'.$safe_name);

if(empty($version_number)) $version_number = '1';

wp_enqueue_style( 'avia-dynamic', $avia_dyn_stylesheet_url, array(), $version_number, 'all' );

}

wp_enqueue_style( 'avia-custom');

if($child_theme_url != $template_url)

{

wp_enqueue_style( 'avia-style');

}

}

}

if(!function_exists('avia_remove_default_video_styling'))

{

if(!is_admin()){

add_action('wp_footer', 'avia_remove_default_video_styling', 1);

}

function avia_remove_default_video_styling()

{

//remove default style for videos

wp_dequeue_style( 'mediaelement' );

// wp_dequeue_script( 'wp-mediaelement' );

// wp_dequeue_style( 'wp-mediaelement' );

}

}

/*

* Activate native wordpress navigation menu and register a menu location

*/

if(!function_exists('avia_nav_menus'))

{

function avia_nav_menus()

{

global $avia_config, $wp_customize;

add_theme_support('nav_menus');

foreach($avia_config['nav_menus'] as $key => $value)

{

//wp-admin\customize.php does not support html code in the menu description - thus we need to strip it

$name = (!empty($value['plain']) && !empty($wp_customize)) ? $value['plain'] : $value['html'];

register_nav_menu($key, THEMENAME.' '.$name);

}

}

$avia_config['nav_menus'] = array( 'avia' => array('html' => __('Main Menu', 'avia_framework')),

'avia2' => array(

'html' => __('Secondary Menu <br/><small>(Will be displayed if you selected a header layout that supports a submenu <a target="_blank" href="'.admin_url('?page=avia#goto_header_layout').'">here</a>)</small>', 'avia_framework'),

'plain'=> __('Secondary Menu - will be displayed if you selected a header layout that supports a submenu', 'avia_framework')),

'avia3' => array(

'html' => __('Footer Menu <br/><small>(no dropdowns)</small>', 'avia_framework'),

'plain'=> __('Footer Menu (no dropdowns)', 'avia_framework'))

);

avia_nav_menus(); //call the function immediatly to activate

}

function auto_nofollow($content) {

//return stripslashes(wp_rel_nofollow($content));

return preg_replace_callback('/<a>]+/', 'auto_nofollow_callback', $content);

}

function auto_nofollow_callback($matches) {

$link = $matches[0];

$site_link = get_bloginfo('url');

if (strpos($link, 'rel') === false) {

$link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);

} elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link)) {

$link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link);

}

return $link;

}

/*

* load some frontend functions in folder include:

*/

require_once( 'includes/admin/register-portfolio.php' ); // register custom post types for portfolio entries

require_once( 'includes/admin/register-widget-area.php' ); // register sidebar widgets for the sidebar and footer

require_once( 'includes/loop-comments.php' ); // necessary to display the comments properly

require_once( 'includes/helper-template-logic.php' ); // holds the template logic so the theme knows which tempaltes to use

require_once( 'includes/helper-social-media.php' ); // holds some helper functions necessary for twitter and facebook buttons

require_once( 'includes/helper-post-format.php' ); // holds actions and filter necessary for post formats

require_once( 'includes/helper-markup.php' ); // holds the markup logic (schema.org and html5)

require_once( 'includes/admin/register-plugins.php'); // register the plugins we need

if(current_theme_supports('avia_conditionals_for_mega_menu'))

{

require_once( 'includes/helper-conditional-megamenu.php' ); // holds the walker for the responsive mega menu

}

require_once( 'includes/helper-responsive-megamenu.php' ); // holds the walker for the responsive mega menu

//adds the plugin initalization scripts that add styles and functions

if(!current_theme_supports('deactivate_layerslider')) require_once( 'config-layerslider/config.php' );//layerslider plugin

require_once( 'config-bbpress/config.php' ); //compatibility with bbpress forum plugin

require_once( 'config-templatebuilder/config.php' ); //templatebuilder plugin

require_once( 'config-gravityforms/config.php' ); //compatibility with gravityforms plugin

require_once( 'config-woocommerce/config.php' ); //compatibility with woocommerce plugin

require_once( 'config-wordpress-seo/config.php' ); //compatibility with Yoast WordPress SEO plugin

if(is_admin())

{

require_once( 'includes/admin/helper-compat-update.php'); // include helper functions for new versions

}

/*

* dynamic styles for front and backend

*/

if(!function_exists('avia_custom_styles'))

{

function avia_custom_styles()

{

require_once( 'includes/admin/register-dynamic-styles.php' ); // register the styles for dynamic frontend styling

avia_prepare_dynamic_styles();

}

add_action('init', 'avia_custom_styles', 20);

add_action('admin_init', 'avia_custom_styles', 20);

}

/*

* activate framework widgets

*/

if(!function_exists('avia_register_avia_widgets'))

{

function avia_register_avia_widgets()

{

register_widget( 'avia_newsbox' );

register_widget( 'avia_portfoliobox' );

register_widget( 'avia_socialcount' );

register_widget( 'avia_combo_widget' );

register_widget( 'avia_partner_widget' );

register_widget( 'avia_google_maps' );

register_widget( 'avia_fb_likebox' );

}

avia_register_avia_widgets(); //call the function immediatly to activate

}

/*

* add post format options

*/

add_theme_support( 'post-formats', array('link', 'quote', 'gallery','video','image','audio' ) );

/*

* Remove the default shortcode function, we got new ones that are better ;)

*/

add_theme_support( 'avia-disable-default-shortcodes', true);

/*

* compat mode for easier theme switching from one avia framework theme to another

*/

add_theme_support( 'avia_post_meta_compat');

/*

* make sure that enfold widgets dont use the old slideshow parameter in widgets, but default post thumbnails

*/

add_theme_support('force-post-thumbnails-in-widget');

/*

* register custom functions that are not related to the framework but necessary for the theme to run

*/

require_once( 'functions-enfold.php');

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از افزونه چرا استفاده نمی‌کنید؟ SEO Nofollow External

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام بهترین افزونه = Auto NoFollow Links

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدا تاثیر نداشت مجور شدم از افزونه استفاده کنم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری