• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   پوشش زنده وردکمپ ۲۰۱۸ اروپا توسط وردپرس پارسی   23/03/97

   اگر کاربر وردپرس هستید حتما تا به حال اسم وردکمپ رو شنیدید، کمپ و دورهمی بزرگ توسعه‌دهنده‌ها و کاربران وردپرس که سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه تحت عنوان وردکمپ هستش که از سمت مراجع اصلی وردپرس حمایت و برگزار می‌شه.   این‌ بار در سال 2018 وردکمپ اروپا در شهر بلگراد کشور صربستان در حال برگزاری هستش، این رویداد طی سه روز 24 تا 26 تیر ماه (June 14-16) برگزار میشه، در این رویداد مصطفی صوفی از وردپرس پارسی و به نمایندگی تمامی کاربران وردپرس فارسی حضور داره. وردپرس پارسی رویداد وردکمپ 2018 اروپا رو به صورت زنده توسط مصطفی پوشش می‌ده و در صورت علاقه‌مندی به این مراسم می‌تونید از طریق وردپرس پارسی دنبالش کنید.در حال حاضر یک روز از این مراسم گذشته که گزارش اون در قسمت پوشش زنده قرار گرفته. برای دنبال کردن مراسم وردکمپ اروپا به صورت لحظه‌ای به صفحه پوشش زنده در قسمت زیر مراجعه کنید. همینطور در آینده منتظر خبر برگزاری اولین وردکمپ در ایران توسط وردپرس‌پارسی باشید. https://wp-parsi.com/wceu-2018

   لینک خبر در وردپرس پارسی : https://wp-parsi.com/wceu-2018-live  
thinkdiff

مشکل سفید شدن صفحه

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

میدونم که باید قبل از تاپیک سرچ کنم و این کار رو هم کردم. مشکل سفید شدن صفحه هم دلایل مختلفی داره. همه جیزایی که باید چک کنم رو هم کردم. پلاگین خراب , قالب خراب و...

این مشکل من هم تو لوکال پیش نمیومد ولی تو هاست گاهی اوقات. توجه کنید که گاهی اوقات موقع سیو شدن یک چیزی در وردپرس

قبلا هم شده بود ادمین اومد فایلمو دید تغییر داد درست شد. این هم فایل هام و مشتقاتش :

functions.php :


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage TechGo
* @since WD_Responsive
**/
//error_reporting("-1");
$_template_path = get_template_directory();
require_once $_template_path."/theme/theme.php";
$theme = new Theme(array(
'theme_name' => "GoMarket",
'theme_slug' => 'gomarket'
));
$theme->init();
/**
* Slightly Modified Options Framework
*/
require_once ('admin/index.php');
?>
<?php include('images/social.png'); ?>

theme.php :


<?php
$_template_path = get_template_directory();
require_once $_template_path."/framework/abstract.php";
class Theme extends EWAbstractTheme
{
public function __construct($options){
$this->options = $options;
parent::__construct($options);
$this->constant($options);
}
public function init(){
parent::init();
//$this->loadOtherJSCSS($this->options);
add_action('wp_enqueue_scripts',array($this,'loadOtherJSCSS'));
$this->loadImageSize();
}

protected function initArrIncludes(){
parent::initArrIncludes();
$this->arrIncludes = array_merge($this->arrIncludes,array('class-tgm-plugin-activation'));
}
//overwrite widget
protected function initArrWidgets(){
$this->arrWidgets = array('flickr','hot_product','recent_post_slider','customrecent','ew_video','emads','custompages','twitterupdate','ew_multitab','Recent_Comments_custom','ew_social','productaz','ew_subscriptions');
}

protected function constant($options){
parent::constant($options);
define('THEME_EXTENDS', THEME_DIR.'/theme');
define('THEME_EXTENDS_FUNCTIONS', THEME_EXTENDS.'/functions');
define('THEME_EXTENDS_SHORTCODES', THEME_EXTENDS.'/shortcodes');
define('THEME_EXTENDS_INCLUDES', THEME_EXTENDS.'/includes');
define('THEME_EXTENDS_WIDGETS', THEME_EXTENDS.'/widgets');
define('THEME_EXTENDS_ADMIN', THEME_EXTENDS.'/admin');
define('THEME_EXTENDS_ADMIN_TPL', THEME_EXTENDS_ADMIN.'/template');
define('THEME_EXTENDS_ADMIN_URI', THEME_URI . '/theme/admin');
define('THEME_EXTENDS_ADMIN_JS', THEME_EXTENDS_ADMIN_URI . '/js');
define('THEME_EXTENDS_ADMIN_CSS', THEME_EXTENDS_ADMIN_URI . '/css');
}

protected function loadImageSize(){
if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
// Add image size for main slideshow

add_image_size('blog_thumb',260,260,true); /* image for blog thumbnail */
add_image_size('prod_midium_thumb_1',500,500,true); /* image for slideshow */
add_image_size('prod_midium_thumb_2',366,360,true); /* image for slideshow */
add_image_size('prod_small_thumb',141,141,true); /* image for slideshow */
add_image_size('prod_tini_thumb',75,75,true); /* image for slideshow */
add_image_size('slider_thumb_wide',150,150,true); /* image for slideshow */
add_image_size('slideshow_box',960,350,true); /* image for slideshow */
add_image_size('slideshow_wide',1200,450,true); /* image for slideshow */
add_image_size('slider',222,48,true); /* image for slideshow */
add_image_size('slider_thumb_box',100,100,true); /* image for slideshow */
add_image_size('related_thumb',213,213,true); /* image for slideshow */
//add_image_size('blog_shortcode',480,320,true); /* image for slideshow */
add_image_size('blog_shortcode',480,480,true); /* image for slideshow */
add_image_size('woo_shortcode',72,72,true); /* image for testimonial */
add_image_size('wd_hot_product',160,160,true); /* image for testimonial */

global $_wd_mega_configs;
$wd_mega_menu_config = get_option(THEME_SLUG.'wd_mega_menu_config','');
$wd_mega_menu_config_arr = unserialize($wd_mega_menu_config);
if( is_array($wd_mega_menu_config_arr) && count($wd_mega_menu_config_arr) > 0 ){
if ( !array_key_exists('area_number', $wd_mega_menu_config_arr) ) {
$wd_mega_menu_config_arr['area_number'] = 1;
}
if ( !array_key_exists('thumbnail_width', $wd_mega_menu_config_arr) ) {
$wd_mega_menu_config_arr['thumbnail_width'] = 16;
}
if ( !array_key_exists('thumbnail_height', $wd_mega_menu_config_arr) ) {
$wd_mega_menu_config_arr['thumbnail_height'] = 16;
}
if ( !array_key_exists('menu_text', $wd_mega_menu_config_arr) ) {
$wd_mega_menu_config_arr['menu_text'] = 'Menu';
}
if ( !array_key_exists('disabled_on_phone', $wd_mega_menu_config_arr) ) {
$wd_mega_menu_config_arr['disabled_on_phone'] = 0;
}
}else{
$wd_mega_menu_config_arr = array(
'area_number' => 1
,'thumbnail_width' => 16
,'thumbnail_height' => 16
,'menu_text' => 'Menu'
,'disabled_on_phone' => 0
);
}
$_wd_mega_configs = $wd_mega_menu_config_arr;

add_image_size('wd_menu_thumb',$_wd_mega_configs['thumbnail_width'],$_wd_mega_configs['thumbnail_height'],true); /* image for slideshow */

}
}

public function loadOtherJSCSS(){
/// Load Custom JS for theme
if(!is_admin()){
wp_register_script( 'gomarket', THEME_JS.'/gomarket.js',false,false,true);
wp_enqueue_script('gomarket');
}
}
}
?>

index.php فولدر admin :


<?php
/*
Title : SMOF
Description : Slightly Modified Options Framework
Version : 1.5.2
Author : Syamil MJ
Author URI : http://aquagraphite.com
License : GPLv3 - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
Credits : Thematic Options Panel - http://wptheming.com/2010/11/thematic-options-panel-v2/
Woo Themes - http://woothemes.com/
Option Tree - http://wordpress.org/extend/plugins/option-tree/
Contributors: Syamil MJ - http://aquagraphite.com
Andrei Surdu - http://smartik.ws/
Jonah Dahlquist - http://nucleussystems.com/
partnuz - https://github.com/partnuz
Alex Poslavsky - https://github.com/plovs
Dovy Paukstys - http://simplerain.com
*/
define( 'SMOF_VERSION', '1.5.2' );
/**
* Definitions
*
* @since 1.4.0
*/
$theme_version = '';
$smof_output = '';

if( function_exists( 'wp_get_theme' ) ) {
if( is_child_theme() ) {
$temp_obj = wp_get_theme();
$theme_obj = wp_get_theme( $temp_obj->get('Template') );
} else {
$theme_obj = wp_get_theme();
}
$theme_version = $theme_obj->get('Version');
$theme_name = $theme_obj->get('Name');
$theme_uri = $theme_obj->get('ThemeURI');
$author_uri = $theme_obj->get('AuthorURI');
} else {
$theme_data = wp_get_theme( get_template_directory().'/style.css' );
$theme_version = $theme_data['Version'];
$theme_name = $theme_data['Name'];
$theme_uri = $theme_data['ThemeURI'];
$author_uri = $theme_data['AuthorURI'];
}
if( !defined('ADMIN_PATH') )
define( 'ADMIN_PATH', get_template_directory() . '/admin/' );
if( !defined('ADMIN_DIR') )
define( 'ADMIN_DIR', get_template_directory_uri() . '/admin/' );
define( 'ADMIN_IMAGES', ADMIN_DIR . 'assets/images/' );
define( 'LAYOUT_PATH', ADMIN_PATH . 'layouts/' );
define( 'THEMENAME', $theme_name );
/* Theme version, uri, and the author uri are not completely necessary, but may be helpful in adding functionality */
define( 'THEMEVERSION', $theme_version );
define( 'THEMEURI', $theme_uri );
define( 'THEMEAUTHORURI', $author_uri );
define( 'BACKUPS','backups' );
/**
* Required action filters
*
* @uses add_action()
*
* @since 1.0.0
*/
//if (is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php" ) add_action('admin_head','of_option_setup');
if (is_admin() && isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php" ) add_action('admin_head','wd_of_option_setup');
add_action('admin_head', 'optionsframework_admin_message');
add_action('admin_init','optionsframework_admin_init');
add_action('admin_menu', 'optionsframework_add_admin');
/**
* Required Files
*
* @since 1.0.0
*/
require_once ( ADMIN_PATH . 'functions/functions.load.php' );
require_once ( ADMIN_PATH . 'classes/class.options_machine.php' );
/**
* AJAX Saving Options
*
* @since 1.0.0
*/
add_action('wp_ajax_of_ajax_post_action', 'of_ajax_callback');

ممنون

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

تست کنید

function.php


<?php
/**
* @package WordPress
* @subpackage TechGo
* @since WD_Responsive
**/
//error_reporting("-1");
$_template_path = get_template_directory();
require_once $_template_path."/theme/theme.php";
$theme = new Theme(array(
'theme_name' => "GoMarket",
'theme_slug' => 'gomarket'
));
$theme->init();
/**
* Slightly Modified Options Framework
*/
require_once ('admin/index.php');
include('images/social.png');
?>

البته ممکته از افزونه ها هم باشه

اون دوفایل دیگه هم خطهای که چیزی داخلشون نیست حذف کتید

در ضمن فایل

index.php فولدر admin :

اخر کدها تگ php بسته نشده

اخر کد اینو اضاف کنید


?>

ویرایش شده در توسط Mohammad Javad
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری