5 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان

نمی دونم چرا سایدبارم نا پدید شده کسی میتونه کمک کنه چرا سایدبارم را نشون نمیده.؟؟؟

سالم بود نمی دونم چش شده یهویی .

در این لینک :


http://nedaj.ir/demo/category/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87/

سایت بار سمت چپ صفحه است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینجوری که نمیشه گفت!

چه چیزی اضافه یا کم کردین از سایت؟

اگه کار خاصی نکردین

محتوای فایل سایدبار و single.php رو اینجا بذارین تا بررسی بیشتر بشه.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینجوری که نمیشه گفت!

چه چیزی اضافه یا کم کردین از سایت؟

اگه کار خاصی نکردین

محتوای فایل سایدبار و single.php رو اینجا بذارین تا بررسی بیشتر بشه.

ممنون علی جان . ولی ترجیح دادم برگردم به بک آپ های قبلیم و همه چیز را دوباره تغییر بدم .من در اسلایدشو تغییر ایجاد کرده بودم که ربطی به سایدبار نداشت ولی هم ساید بار و هم باکس سرج بهم ریخته بودند فکر میکنم در فایل رسپانسیو مشکلی پیش آمده بود که اینها را غیب کرده بود حالا چطور نمیدونم چون من دستکاریشون نکرده بود.

خلاصه یه روز کارم را دوباره از نو دارم میرم.

محتوای فایل single.php


<?php get_header(); ?>
<body>
<!--[if lt IE 7]>
<p class="chromeframe">You are using an outdated browser. <a href="http://browsehappy.com/">Upgrade your browser today</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">install Google Chrome Frame</a> to better experience this site.</p>
<![endif]-->
<header>


<div id='cssmenu'>
<ul>
<li ><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=64'>درباره ما</a></li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=63'>تماس با ما </a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=57">همکاری با ما</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=56">استخدام</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=75">دانلود فرم ها</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?cat=7'>وبلاگ</a></li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=50'>رسیدگی به شکایات</a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=90"> سرویس پهنای باند</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=89">ADSL</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=88"> هاستینگ و دامنه</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=87"> اینترنت کارتی</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">انتقادات و پیشنهادات</a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=41">پهنای باند</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=40">ADSL</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=38">هاستینگ</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-2 col-sm-6">
<div id="search">
<?php include(TEMPLATEPATH . ' /searchform.php') ; ?>
</div>
</div>
<div class="col-md-offset-1 col-md-7 col-sm-6">
<div class="cssmenu2-box">
<div id='cssmenu2'>
<ul>
<li class="menuba6">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=42'><div class="mi"><span class="flaticon-home153"></span></div><div class="mt">خانه</div></a>
</li>
<li class="menuba1">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=42'><div class="mi"><span class="flaticon-hosting"></span></div><div class="mt">پهنای باند</div></a>

</li>
<li class="menuba2">
<a href='http://crm.shabakieh.com/MainPage.aspx'><div class="mi"><span class="flaticon-rising2"></span></div><div class="txtmenu">ADSL</div></a>
<ul>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/MainPage.aspx'>ورود به سایت</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/OrderList_copy1.aspx'>تعرفه قیمت</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/'>ثبت نام</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/OnlineCharge.aspx'>شارژ آنلاین</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>مشاهده ریز مصرف</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>دانلود نرم افزار</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=67'>تست سرعت</a>

</li>

</ul>
</li>
<li class="menuba3">
<a href='http://46.143.233.11/login.php'><div class="mi"><span class="flaticon-wifi20"></span></div><div class="mt">بی سیم</div></a>
<ul>
<li><a href='http://46.143.233.11/login.php'>ورود به سایت</a>

</li>
<li><a href='http://www.shabakieh.com/index.php/en/amirkabir/birography'>تعرفه</a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/'> مشاهده ریز مصرف</a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/'>شارژ آنلاین </a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/admin'>پنل نمایندگی</a>

</li>
<li><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>دانلود نرم افزار</a>

</li>
</ul>
</li>
<li class="menuba4">
<a href='#'><div class="mi"><span class="flaticon-wifi20"></span></div><div class="mt">کارت اینترنت</div></a>
<ul>
<li><a href='http://46.143.233.3/'>شارژ کارت و مشاهد ریز مصرف</a>

</li>
<li><a href='http://www.shabakieh.com/index.php/en/2013-12-17-21-23-52/2013-12-19-09-34-56'>اینترنت هوشمند شبکیه</a>

</li>


</ul>
</li>
<li class="menuba5">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=77'><div class="mi"><span class="flaticon-hosting"></span></div><div class="mt"> هاست و دامنه</div></a>

</li>

</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class=" col-md-2 col-sm-6">
<h1><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo2.png" width="150" height="40" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /></a></h1>
</div>
</div>
</div>


</header>

<div id="product-post">
<div class="container">
<div class="row">

</div>
<div id="single-blog" class="page-section first-section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="product-item col-md-12">
<div class="row">


<div class="col-md-3 ">
<div class="side-bar">


<div class="advertisement">
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('خدمات') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
<div class="advertisement">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('Sidebar2') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
<div class="advertisement">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('Sidebar3') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-9">
<div class="image">
<div class="image-post">
<?php if ( has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail('app2'); ?>
</div>
</div>
<div class="product-content">
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : ?>
<?php the_post(); ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<div class="product-title">
<h3><a class="posttitlelink" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="رفتن به: <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></div></h3>
<h6>|<span class="subtitle"><span class="flaticon-folder181"></span>دسته:<?php the_category(', ') ?>| <span class="flaticon-time5"></span> تاریخ:<?php the_time('d-m-y') ?> |</span></h6>
</div>
<p> <?php the_content('ادامه نوشته »'); ?></p>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>


<div class="tags">
<?php the_tags('برچسب ها : ', ' ، ', ''); ?>
</div>
</div>
<div class="divide-line">
<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/under-heading.png" alt="" />
</div><div class="all-comments">
<?php comments_template(); ?>
</div>

</div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوباره هم سایدبار نا پدید شد

آقا درست نشد نمیدونم چرا غیب میشه من اصلا دست به استایل سایدبار و محتواش نمیزنم نمیدوم چرا غیب میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درست شد

مشکلش این بود که یعنی اصلا مشکل نداشت فقط وقتی میشنه روی سایت تمام تنظیمات ابزارک ها را میپرونه و من فکر میکردم که سایدبار را میپرونه . چرا اینکار را میکنه؟ جالبه وقتی ورژن قبلی همین را انتخاب میکنم همون تنظیمات دوباره برمیگرده!!!

مشکلم در لینک زیر حل شد :


http://www.support-wp.ir/f18/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2090/

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط behnamstar
   سلام و عرض ادب
   من یه سایت وردپرسی دارم که به تازگی تغییر دامنه روش انجام دادم که بعد ازینکار مشکل عجیبی اتفاق افتاده 
   من دامنه ی https://damane1.co m رو ریدایرکت کردم به https://damane2.co m الان اتفاقی که میفته دامنه 1 ریدایرکت میشه روی دامنه 2 
   ولی زیر دامنه ها ریدایرکت نمیشن 
   مثلا روی این لینک کلیک بشه (https://damane1.co m/linksite) باید این لینک باز شه (https://damane2.co m/linksite)
   ولی این لینکها جدا جدا باز میشن 
   فقط دامنه https://damane1.co m روی https://damane2.co m ریدایرکت میشه بقیه ی لینک ها همه جدا جدا باز میشن.
   ممنون میشم از دوستان کمک کنن 
   حتی به هاست پشتیبانی هم تیکت دادم ولی متوجه مشکل نشدن.
  • توسط Timecity.ir
   سلام دوستان خسته نباشید . 
   من یک « پک فونت ایران سنس » خریداری کردم ، اما نمیدونم چجوری باید روی قالب وردپرس نصبش کنم .
   یه بار امتحان کردم سایت ارور مرگ صفحه سفید داد و با کلی تلاش تونستم آخرین بک آپی که داشتم رو اجرا کنم . 
   ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه چجوری این فونت رو نصب کنم .
  • توسط nnmmss
   سلام
   من كاملا در وردپرس تازه كار هستم. سايتي با پوسته RealNews طراحي شده. منوهايي دارم كه داراي منو و زير منو هستند. وقتي يك نوشته را به زير منو اختصاص ميدم بعد روي منو ميروم كليه نوشته هاي زير منو را هم نشان ميدهد. مثلا من به اين صورت است
   منو1
   زيرمنو 1-1
   زير منو1-2
    
   من اگر روي زير منو 1-1 كليك كنم فقط نوشته هاي زير منو 1-1 را نشان ميده ولي وقتي روي منو1 كليك كنم تمام نوشته هاي منو1   ,    زيرمنو1-1 و زيرمنو1-2 را نشان ميدهد. چطور ميتوانم اين موضوع را تصحيح كنم كه با كليك كردن روي منو1 فقط نوشته مربوط به منو1 را نشان دهد
  • توسط rendesharif
   با سلام 
   24 ساعت پیش در حال آپدیت تب های وبسایت بودم که اینترنت قطع شد و هنگامی که سعی کردم دوباره وارد کنترل پنل بشم دیدم صفحات ساختار خودشون رو از دست دادن و به نحوی بصورت لایت بارگزاری میشن برای حل این مشکل چیکار میتونم بکنم آیا راه حلی هست.
   تصویر قسمت لاگین هم اضافه کردم میتونید ببینید که دیگه خبری از ساختار اصلی نیست در مابقی صفحات کنترل پنل هم به همین شکل هست

  • توسط naff
   سلام.
   من  میخوام یه صفحه ی استاتیک رو روی ftp  آپلود کنم به عنوان  index اصلی و بعد از کلیک روی دکمه ی مورد نظر کاربر منتقل بشه به سایت اصلی یا همون قالب وردپرس.
    مشکل اینجاست که وقتی صفحه ی  html  رو روی  ftp  آپلود میکنم سایت فقط این صفحه رو به عنوان  index  میشناسه و  این رو جایگزین  index وردپرس میکنه و این صفحه  رو  front page  میشناسه.
    در صورتی که من هر دوتاش رو  میخوام . و صفحه ی html  رو به عنوان  index  میخوام یعنی با وارد کردن اسم سایت اسن صفحه ظاهر بشه.
   صفحه ی اچ دی ام ال:
   https://altourneur.com/new.html
    صفحه ی اصلی سایت:
   https://altourneur.com