10 پست در این موضوع قرار دارد

با عرض سلام

تو قالب سایتم با قسمت دیدگاه ها مشکل دارم . مشکلم اینه که نمیدونم چجوری قسمت فرمهای دیدگاه رو ویرایش کنم . یعنی قسمت مربوط به نوشتن دیدگاه ، فید نام ، فید ایمیل و فید وبلاگ .

comments


<div class="comments">
<?php if (post_password_required()) : ?>
<p><?php _e( 'Post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'html5blank' ); ?></p>
</div>
<?php return; endif; ?>
<?php if (have_comments()) : ?>
<ul>
<?php wp_list_comments('type=comment&callback=html5blankcomments'); // Custom callback in functions.php ?>
</ul>
<?php elseif ( ! comments_open() && ! is_page() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) : ?>
<p><?php _e( 'Comments are closed here.', 'html5blank' ); ?></p>
<?php endif; ?>
<?php comment_form(); ?>
</div>

همانطور که تو کدهای بالا معلومه اصلا قسمت فرم دیدگاهمعلوم نیست .

البته تو این لینک توضیحاتی داده اما نفهمیدم چیکار باید کنم http://codex.wordpress.org/Function_Reference/comment_form

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

منم همین مشکل رو دارم فکر کنم اگه یه فایل comment.php ساخت و بهش استایل داد درست میشه اگه میشه راهنمای کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

اینو بزارید تو فایل دیدگاهتون


<?php
// Do not delete these lines
if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if ( post_password_required() ) { ?>
<p class="nocomments">این مطلب خصوصی است.در صورتی که رمز آن را دارید در قسمت زیر وارد کنید.</p>
<?php
return;
}
?>
<div id="wow fadeInUp">
<h3>
<?php comments_number( 'پاسخی برای این مطلب ارائه نشده است' , '1 پاسخ ثبت شده برای این مطلب' , '% پاسخ ثبت شده برای این مطلب' );?>
</h3>
<?php if( have_comments ):?>
<ol class="commentslist">
<?php wp_list_comments('avatar_size=55&type=comment');?>
</ol>
<div class="navigation">
<div class="alignleft">
<?php previous_comments_link() ?>
</div>
<div class="alignright">
<?php next_comments_link() ?>
</div>
</div>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div id="respond">
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>شما باید <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد سایت شوید</a> تا بتوانید نظر دهید.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl')?>/wp-comments-post.php" method="post" role="form" id="commentform">
<div class="reza wow fadeInUp">
<?php if( $user_ID ):?>
<span class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">ارسال دیدگاه</span><br />
<a href="<?php echo get_option('siteurl');?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> <span><?php print 'عزیز، شما لاگین و مجاز به ارسال دیدگاه هستید .' ;?></span> <a href="<?php echo wp_logout_url( get_permalink()); ?>"><?php print 'خارج می شوید؟'; ?></a> </div>
<?php else: ?>

<!---- s ------>
<legend class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">همه گزینه ها الزامیست.</legend>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="text" name="name" class="form-control txt-f" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" placeholder="نام خود را وارد کنید" tabindex="1" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="email" name="email" class="form-control txt-f" id="email" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> value="<?php echo $comment_author_email; ?>" placeholder="آدرس ایمیل خود را وارد کنید" tabindex="2" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="url" id="url" class="form-control txt-f" placeholder="آدرس سایت / وبلاگ خود را وارد کنید" tabindex="3" />
</div>
<?php endif; ?>
<!---- s ------>

<!---- s ------>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<textarea name="comment" class="form-control" id="comment" placeholder="متن دیدگاه خود را وارد کنید" rows="6" tabindex="4"></textarea>
</div>
<div class="icon-com wow fadeInUp">
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<input type="submit" name="submit" class="btn btn-warning btn-large pull-left" id="submit" tabindex="5" value="ارسال" />


<?php comment_id_fields(); ?>
<!---- s ------>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

اینو بزارید تو فایل دیدگاهتون


<?php
// Do not delete these lines
if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if ( post_password_required() ) { ?>
<p class="nocomments">این مطلب خصوصی است.در صورتی که رمز آن را دارید در قسمت زیر وارد کنید.</p>
<?php
return;
}
?>
<div id="wow fadeInUp">
<h3>
<?php comments_number( 'پاسخی برای این مطلب ارائه نشده است' , '1 پاسخ ثبت شده برای این مطلب' , '% پاسخ ثبت شده برای این مطلب' );?>
</h3>
<?php if( have_comments ):?>
<ol class="commentslist">
<?php wp_list_comments('avatar_size=55&type=comment');?>
</ol>
<div class="navigation">
<div class="alignleft">
<?php previous_comments_link() ?>
</div>
<div class="alignright">
<?php next_comments_link() ?>
</div>
</div>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div id="respond">
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>شما باید <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد سایت شوید</a> تا بتوانید نظر دهید.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl')?>/wp-comments-post.php" method="post" role="form" id="commentform">
<div class="reza wow fadeInUp">
<?php if( $user_ID ):?>
<span class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">ارسال دیدگاه</span><br />
<a href="<?php echo get_option('siteurl');?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> <span><?php print 'عزیز، شما لاگین و مجاز به ارسال دیدگاه هستید .' ;?></span> <a href="<?php echo wp_logout_url( get_permalink()); ?>"><?php print 'خارج می شوید؟'; ?></a> </div>
<?php else: ?>

<!---- s ------>
<legend class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">همه گزینه ها الزامیست.</legend>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="text" name="name" class="form-control txt-f" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" placeholder="نام خود را وارد کنید" tabindex="1" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="email" name="email" class="form-control txt-f" id="email" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> value="<?php echo $comment_author_email; ?>" placeholder="آدرس ایمیل خود را وارد کنید" tabindex="2" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="url" id="url" class="form-control txt-f" placeholder="آدرس سایت / وبلاگ خود را وارد کنید" tabindex="3" />
</div>
<?php endif; ?>
<!---- s ------>

<!---- s ------>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<textarea name="comment" class="form-control" id="comment" placeholder="متن دیدگاه خود را وارد کنید" rows="6" tabindex="4"></textarea>
</div>
<div class="icon-com wow fadeInUp">
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<input type="submit" name="submit" class="btn btn-warning btn-large pull-left" id="submit" tabindex="5" value="ارسال" />


<?php comment_id_fields(); ?>
<!---- s ------>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

lمشکل برطرف نشد . من تگهای مربوط به comment form دیفالت رو میخوام . الان روی قالب من حالت دیفالت فرم دیدگاه وجود داره که میخوام ویرایشش کنم اما نمیشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست من مشکل حل شد . با سپاس فراوان . من بجای comment.php از comments.php استفاده میکردم که احتمالا به همین خاطر خود به خود میرفت روی حالت پیشفرض وردپرس

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوست من مشکل حل شد . با سپاس فراوان . من بجای comment.php از comments.php استفاده میکردم که احتمالا به همین خاطر خود به خود میرفت روی حالت پیشفرض وردپرس

اوکی

اون کدی رو فرستادم یک دیدگاه کامل هستش

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اوکی

اون کدی رو فرستادم یک دیدگاه کامل هستش

یعنی شامل تمامی کدها ؟ من دنبال عنوانی هستم که میگه فقط کرابران عضو میتوانند دیدگاه ارسال کنند ؟ داخل این هست .

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من هرچی سعی میکنم نمیتونم گزینه هایی مثل


<?php comment_text() ?>
<?php printf( __('%1$s at %2$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?>
<?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite>'), get_comment_author_link()) ?>

برای ویرایش پیدا کنم . اینها در فایل فانکشن من هستن برای دیدگاه های قبلی اما وقتی این کدها رو که شما دادین گذاشتم دیگه ویرایش نمیشن

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد هایی که فرستادم کامل هستش

برای ارسال دیدگاه باید از قبل عضو شده باشین یا مشخصات رو وارد کنید. که نام ، ایمیل ، اسم سایت و پیام هست

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد هایی که فرستادم کامل هستش

برای ارسال دیدگاه باید از قبل عضو شده باشین یا مشخصات رو وارد کنید. که نام ، ایمیل ، اسم سایت و پیام هست

یسری مشخصات رو هم تو فانکشن اضافه کردم تا بشه comment-text و تاریخ و نام اینا رو ویرایش کرد و استایل خاص بهشون داد . من منظورم این بود

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط مسعود
   با سلام 
   من یه مشکل عجیب و غریبی با بخش نظرات مشتری در ووکامرس پیدا کردم. من از قالب زفایر و ووکامرس استفاده میکنم. اون اوایل که داشتم محصولات رو به ووکامرس اضافه میکردم، از طریق تنظیمات بخش دیدگاه ها رو غیرفعال کرده بودم و برای هیچ یک از محصولات اضافه شده  نمیشد کامنت گذاشت. بعد من اومدم نظرات رو فعال کردم تا همه حتی بدون ثبت نامم هم بتونن نظر ثبت کنن منتهی الان فیلد مربوط به نظرات در اون سری از محصولاتی که منتشر شده و در اون موقع نظرات غیر فعال بوده نمایش داده نمیشه!!!! و فقط محصولات جدیدی که منتشر میکنم فیلد نظرات به کاربر نشون داده میشه.
   حتی محصولات قدیمی رو هم ویرایش کردم گفتم شاید بعد بروزرسانی فیلد نظرات بشون اضافه بشه ولی نشد که نشد.
   من چکار کنم که فیلد نظرات واسه همه محصول ها (جدید و قدیم)  فعال بشه.
   اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
  • توسط hoseinzr
   دوستان سلام
   من یک قالب html رو دارم به وردپرس تبدیل میکنم و برای اینکه در زیر پستها بتونم از دیدگاه استفاده کنم از کد comments_template() استفاده میکنم ... اما مشکل اینجاست که فقط دیدگاه یکی از نوشته هام رو نمایش میده یعنی توی همه ی پستام یه دیدگاه رو مینویسه و انگار استاتیکه ... امیدوارم منظورم رو رسونده باشم .. ممنون اگه کمکم کنید
  • توسط unid_user
   سلام و درود
   دوستان گرامی برای اینکه بخش کامنت ها یا دیدگا ها برای هر پست در وردپرس رو به صورت دلخواه استایل بدیم چه روشی وجود داره؟
   با تشکر و سپاس

   نمیخوام به حالت پیشفرض زیر باشه:
    

  • توسط shayan201680
   سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
    
   میخواستم در بخش کامنت های سایتم، وقتی کسی نظری میفرسته و نظرش تایید میشه و یا کسی به نظرش جواب میده از طریق ایمیل این موضوع به شخص اطلاع داده بشه!
    
   آیا برای انجام این کار نیاز به افزونه خاصی دارم؟
   خود وردپرس به صورت پیشفرض این کارو انجام نمیده؟
    
   با تشکر