wordpres

پرداخت مستقیم پارس پال

11 پست در این موضوع قرار دارد

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام

من میخوام از پرداخت مستقیم پارس پال استفاده کنم بعد بهم یه فایل داده که گفته این رو روی هاست آپلود کنید و ازش استفاده کنید که کد های این فایل خیلی پیچیدس و من میخوام پرداخت آنلاین رو توی صفحه ی اصلی ساختم قرار بدم و کاربر با پر کردن اطلاعات مستقیم بره توی صفحه ی پرداخت (درصورتی که این کدی که خوده پارس پال وقتی کاربر فرم رو پر کرد یکبار دیگه به کاربر اطلاعات رو نشون میده تا تایید کنه و ...)

میخواستم اگه امکانش هست کدش که در زیر قرار دادم رو برام سادش کنید یعنی وقتی کاربر فرم رو پر کرد و پرداخت رو زد بره توی صفحه ی پرداخت .

پیشاپیش مرسی

<?php

// Your Site Settings

$MerchentID = '*****';// in ghesmat ra takmil nemeyed !!;

$Password = '*****';// in ghesmat ra takmil nemeyed !!

$PageTitle = 'پرداخت آنلاین پارس پال';

$ShowOrderNumberField = true;

$ReturnPath = 'http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['PHP_SELF'];

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>سامانه پرداخت آنلاین <?php echo ($PageTitle) ?></title>

<link href="css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

</head>

<body>

<div class="AllPage">

<div style="padding: 20px;">

<img src="css/Images/t_OnlinePay.png"/>

</div>

<table style="margin: auto;">

<tr>

<td valign="top">

<?php

// Form Content

$match = array("<", ">", "'");

$replace = array(" ", " ", " ");

if (isset ($_POST['status']) && $_POST['status'] == 100) {

echo '<div class="Succs" >

کاربر گرامی :<br /><br />

عملیات پرداخت با موفقیت به پایان رسید ، اطلاعات پرداخت شما به شرح زیر می باشد :

<br />

<br />

شماره رسید : ' . $_POST['refnumber'] . '

<br/><br />

<a href="http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '">مشاهده سايت ' . $PageTitle . '</a></div>';

}

else

if (isset ($_POST['status'])) {

echo '<div class="Error">

کاربر گرامی : <br />

<br />

خطا در بازگشت از عملیت پرداخت ! در انجام پرداخت خطایی رخ داده است ( پرداخت ناموفق ) !

<br /><br />

<a href="http://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '">مشاهده سايت ' . $PageTitle . '</a></div>';

}

else if (isset ($_POST['submit'])) {

echo '<div class="FForm_bg"><div class="fform">

<form action="http://merchant.parspal.com/postservice/" method="post" id="TransactionForm" >

<table>

<tr>

<td style="padding-bottom:10px;" colspan="2">

کاربر گرامی ، صحت اطلاعات زیر را جهت پرداخت بررسی و تایید نمایید :

</td>

</tr>

<tr><td style="width:150px">قيمت : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Price']) . ' تومان</td></tr>

<tr><td>پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Paymenter']) . '</td></tr>

<tr><td>ايميل پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Email']) . '</td></tr>

<tr><td>موبایل پرداخت کننده : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Mobile']) . '</td></tr>

<tr><td>توضیحات خرید : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['Description']) . '</td></tr>

<tr><td>شماره سفارش : </td><td>' . str_replace($match, $replace, $_POST['ResNumber']) . '</td></tr>

<tr><td colspan="2">جهت پرداخت با مشخصات فوق برروی دکمه اتصال به درگاه پرداخت کلیک نمایید .</td></tr>

<tr><td colspan="2"><input type="submit" value="اتصال به درگاه پرداخت آنلاین پارس پال" class="sbtn"/></td></tr></table>

<div style="display:none">

<input type="hidden" id="MerchantID" value="' . $MerchentID . '" name="MerchantID"/>

<input type="hidden" id="Password" value="' . $Password . '" name="Password"/>

<input type="hidden" id="Paymenter" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Paymenter']) . '" name="Paymenter"/>

<input type="hidden" id="Email" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Email']) . '" name="Email"/>

<input type="hidden" id="Mobile" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Mobile']) . '" name="Mobile"/>

<input type="hidden" id="Price" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['Price']) . '" name="Price"/>

<input type="hidden" id="ResNumber" value="' . str_replace($match, $replace, $_POST['ResNumber']) . '" name="ResNumber"/>

<input type="hidden" id="Description" value="توضیحات : ' . str_replace($match, $replace, $_POST['Description']) . '" name="Description"/>

<input type="hidden" id="ReturnPath" value="' . $ReturnPath . '" name="ReturnPath"/>

</div>

</form></div></div>';

}

else {

echo '<div class="FForm_bg"><div class="fform"><form method="post">

<table><tr>

<td colspan="2" style="padding-bottom:10px;">

کاربر گرامی جهت انجام عملیات پرداخت فرم زیر را تکمیل نمایید :

</td>

</tr>';

if (isset ($_GET['price']) && is_numeric($_GET['price'])) {

echo '<tr><td>قيمت : </td><td>' . $_GET['price'] . ' تومان

<input type="hidden" name="Price" value="' . $_GET['price'] . '"/></td></tr>';

}

else {

echo '<tr><td>قيمت : </td><td>

<input type="text" name="Price" dir="ltr" class="enput" id="txtPrice" style="width:100px"/> تومان</td></tr>';

}

echo '<tr><td>پرداخت کننده : </td><td><input type="text" name="Paymenter" id="txtPaymenter" />  <i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>ايميل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Email" id="txtEmail" class="enput"/>  <i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>موبایل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Mobile" id="txtMobile" class="enput" maxlength="12"/>  <i>*</i></td></tr>' . '<tr><td>توضیحات خرید : </td><td>';

if (isset ($_GET['des']))

echo str_replace($match, $replace, $_GET['des']) . '<input type="hidden" name="Description" value="' . str_replace($match, $replace, $_GET['des']) . '"/>';

else {

echo '<input type="text" name="Description" value="خرید "/>';

}

echo '</td></tr>';

if ($ShowOrderNumberField)

echo '<tr><td>شماره سفارش : </td><td><input type="text" name="ResNumber"/></td></tr>';

else

echo '<tr style="display:none"><td></td><td><input type="hidden" name="ResNumber" value="-"/></td></tr>';

echo '<tr><td class="submit"></td><td><input type="submit" name="submit" style="font-family:tahoma" value="ادامه عمليات خريد" class="sbtn" onclick="return Validate()"/></td></tr></table></form></div></div>';

}

?>

<div style="text-align: center">

<a href="http://www.parspal.com" style="font-size: 7pt; color:#D0D0D0" target="_blank">accept payment by www.parspal.com</a>

</div>

</td>

<td valign="top" style="padding-right:5px;">

<div class="Info_acceptor">

<table>

<tr>

<td colspan="2">

<?php echo ($PageTitle) ?>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">

<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'] ?>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div style="margin-top:12px;">

<a href="http://www.parspal.com" target="_blank" >

<img src="http://www.parspal.com/Images/Gateway/Icons/01.png" id="img" />

</a>

</div>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<script type="text/javascript" language="javascript">

function Validate() {

var _txtPaymenter = document.getElementById("txtPaymenter");

var _txtEmail = document.getElementById("txtEmail");

var _txtMobile = document.getElementById("txtMobile");

var _txtPrice = document.getElementById("txtPrice");

var atpos=_txtEmail.value.indexOf("@");

var dotpos=_txtEmail.value.lastIndexOf(".");

if(_txtPrice != null && _txtPrice.value == "")

{

alert("! کاربر گرامی لطفا مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید");

_txtPrice.focus();

return false;

}

else if(_txtPrice != null && _txtPrice.value.toString() != parseInt(_txtPrice.value,0).toString())

{

alert("! کاربر گرامی ، مبلغ وارد شده صحیح نمی باشد");

_txtPrice.focus();

return false;

}

else if (_txtPaymenter.value == "") {

alert("! کاربر گرامی نام پرداخت کننده را وارد نمایید");

_txtPaymenter.focus();

return false;

}

else if (_txtEmail.value == "") {

alert("! کاربر گرامی ایمیل خود را وارد نمایید");

_txtEmail.focus();

return false;

}

else if (_txtEmail.value != "" && (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2 >= _txtEmail.value.length)) {

alert("! کاربر گرامی ، ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد");

_txtEmail.focus();

return false;

}

else if (_txtMobile.value == "") {

alert("! کاربر گرامی شماره موبایل خود را وارد نمایید");

_txtMobile.focus();

return false;

}

}

</script>

</body>

</html>

ویرایش شده در توسط Morteza
استفاده از longbox
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

پیشنهاد می کنم از این کد استفاده نکنید چون براحتی قابل دور زدن و کم کردن هزینه هست!

بهتره از حالت سرویس استفاده کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

حالت سرویس چجوریه؟

بعد یه سئوال دیگه

پارس پال بهتره یا جهان پی؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پارس پال بهتره یا جهان پی؟

پی لاین به نظر من بهتره!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

میتونید از کد زیر استفاده کنید


<form action="http://merchant.parspal.com/postservice/" method="post" id="TransactionForm"/>

<input type="hidden" id="MerchantID" value="شناسه درگاه جايگزين اين متن شود" name="MerchantID"/>
<input type="hidden" id="Password" value="کلمه عبور درگاه جايگزين اين متن شود" name="Password"/>

<table style="direction:rtl;font-family:tahoma; font-size:8pt" dir="rtl">
<tr><td class="title">مبلغ مورد نظر: </td>
<td><input type="text" name="Price" dir="ltr"/>تومان</td></tr>
<tr><td>پرداخت کننده : </td><td><input type="text" name="Paymenter"/></td></tr>
<tr><td>ايميل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Email"/></td></tr>
<tr><td>موبایل پرداخت کننده : </td><td><input type="text" dir="ltr" name="Mobile"/></td></tr>
<tr><td></td>
<td>
<input style="font-family:tahoma; font-size:8pt" type="submit" value="اتصال به درگاه پرداخت آنلاین پارس پال" style="height:30px"/>
</td>
</table>

<input type="hidden" id="ResNumber" value="0" name="ResNumber"/>
<input type="hidden" id="Description" value="خرید" name="Description"/>
<input type="hidden" id="ReturnPath" value="http://www.yourweblogpath.com/" name="ReturnPath" />
</form>

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

سلام

یه دنیا ممنون

فقط یه چیزی من میخوام وقتی پرداخت موفقیت آمیز بود و برگشت سایت یه پیغام بده که پرداخت با موفقیت انجام شد و درغیر اینصورت هم یه پیغام بده

چی باید بکنم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد بالاتر هم که قرارداده شده امنیت نداره

البته محض اطلاع میگم چون مقدار پرداختی براحتی قابل تغییر هست

حالت وبسرویسی بهترین حالت هست که نمونه همیشه در مستندات سایتها موجوده

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

و اون کد رو از خود پارس پال گرفته بودم :D

بعد یه سئوال بین پارس پال و جهان پی و پی لاین و ... کدوم از همه بهتره؟؟

راستی ممنون میشم جواب این سئوالمم بدین

فقط یه چیزی من میخوام وقتی پرداخت موفقیت آمیز بود و برگشت سایت یه پیغام بده که پرداخت با موفقیت انجام شد و درغیر اینصورت هم یه پیغام بده

چی باید بکنم؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

نظر شخصی من هست

از لحاظ کاربری همه خوب هستن ولی پی لاین رو از لحاظ پشتیبانی بهتر دیدم

در مورد سوال دوم هم اگر در کد زیر بجای آدرس سایتتون آدرس یک صفحه تشکر رو قرار بدین:

 <input type="hidden" id="ReturnPath" value="http://www.yourweblogpath.com/" name="ReturnPath" />

در همون کد دومی که بهتون داده شد

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب اگه پرداخت ناموفق بود چی؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

چون از این فرم پرداخت ساده تا حالا تست نکردم.

نمیدونم برگشتی مستقیم هست یا چیزی از سایت پرداختی میفرسته.

اگر چیزی بفرسته میشه شرط برای موفق بودن یا نبودن گذاشت.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری