• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
wordpres

ارور عجیب پس از تغییرات

10 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من وقتی از توی وردپرس ویرایشگر تغییری انجام میدم بعد ذخیره رو میزنم به یه صفحه میاد که نوشته زیر توشته :

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/mysite/public_html/wp-content/themes/mytheme/functions.php:202) in /home3/mysite/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 1196

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مشکل احتمالا یا از افزونه های شما میباشند ، یا از functions.php .

بهتر هست فایل functions.php خود را برای ما ارسال کنید تا بررسی کنیم و نتیجه را به شما ارسال کنیم .

موفق باشید .

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

<?php
include "metabox.php";
include "widget.php";
require( get_template_directory() . '/admin/functions.php' );
add_theme_support('post-thumbnails');
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'Widget',
'before_widget' => '<div class="side lside">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<div class="titlerside"><span>',
'after_title' => '</span></div>',
));

function NESTED_thumb_image(){
if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail( 'NESTED_thumb', array('class' => 'test') );
} else {
};
}
if(!function_exists(add_theme_support)){
add_theme_support('menus');
}
function register_my_menus()
{
register_nav_menus(
array(
'top-menu'=>__('منو بالا')
)
);
}
add_action('init','register_my_menus');

function 20script_comment( $comment, $args, $depth ) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
switch ( $comment->comment_type ) :
case 'pingback' :
case 'trackback' :
// Display trackbacks differently than normal comments.
?>

<li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
<p><?php _e( 'Pingback:', '20script' ); ?> <?php comment_author_link(); ?> <?php edit_comment_link( __( '(Edit)', '20script' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?></p>
<?php
break;
default :
// Proceed with normal comments.
global $post;

//Check Whether the comment is a Respond or Not
global $wpdb;
$get_comment_ID = get_comment_ID();
$respond_query = "SELECT * FROM $wpdb->comments
WHERE comment_ID = {$get_comment_ID}";
$rsp = $wpdb->get_results($respond_query);

?>

<div class="comment row<?php foreach ($rsp as $rs) {
if($rs->comment_parent == 0) : echo ""; else : echo " replied"; endif;

} ?>" id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">

<div class="avatar-reply col">
<?php echo get_avatar( $comment, 100 ); ?>
</div>
<div class="comment-body">
<div class="comment-body-top row">
<a class="author" href="<?php comment_author_url(); ?>" rel="nofollow" title="مشاهده وب سایت <?php comment_author(); ?>"><?php comment_author(); ?></a>
<?php if ( '0' == $comment->comment_approved ) : ?>
<p class="comment-awaiting-moderation"><?php _e( 'دیدگاه شما پس از تایید مدیر نمایش داده خواهد شد', '20script' ); ?></p>
<?php endif; ?>
<span class="date"><?php comment_date(__('jS F, Y','kubrick')) ?> </span>
</div>
<p id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-texttt">

<section class="comment-content">
<?php comment_text(); ?>
<?php edit_comment_link( __( 'Edit', '20script' ), '<p class="edit-link">', '</p>' ); ?>
</section><!-- .comment-content -->
<span class="pasokh"><?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'پاسخ دهید', '20script' ), 'after' => '', 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?> </span>

</p><!-- #comment-## -->
</div>

</div>
<?php
break;
endswitch; // end comment_type check
}

function 20script_comment_form( $args = array(), $post_id = null ) {
global $id;
if ( null === $post_id )
$post_id = $id;
else
$id = $post_id;
$commenter = wp_get_current_commenter();
$user = wp_get_current_user();
$user_identity = $user->exists() ? $user->display_name : '';
$req = get_option( 'require_name_email' );
$aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );
$fields = array(
'author' => '<input class="send-form-input" id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '"' . $aria_req . ' placeholder="نام و نام خانوادگی : ">',
'email' => '<input class="send-form-input" id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '"' . $aria_req . ' placeholder="ایمیل : ">',
'url' => '<input class="send-form-input" id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" placeholder="وب سایت : ">',
);
$defaults = array(
'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields ),
'comment_field' => '<textarea class="comment-texttt" id="comment" name="comment" aria-required="true" placeholder="متن : "></textarea>',
'must_log_in' => '<p class="must-log-in">' . sprintf( __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.' ), wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'logged_in_as' => '<p class="logged-in-as">' . sprintf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>' ), get_edit_user_link(), $user_identity, wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes">' . __( 'Your email address will not be published.' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>',
'id_form' => 'commentform',
'id_submit' => 'submit',
'title_reply' => __( 'Leave a Reply' ),
'title_reply_to' => __( 'Leave a Reply to %s' ),
'cancel_reply_link' => __( 'Cancel reply' ),
'label_submit' => __( 'Post Comment' ),
);
$args = wp_parse_args( $args, apply_filters( 'comment_form_defaults', $defaults ) );
if ( comments_open( $post_id ) ) :
do_action( 'comment_form_before' ); ?>
<div id="respond">
<small><?php cancel_comment_reply_link( $args['cancel_reply_link'] ); ?></small>
<div style="position:relative;">
<?php if ( get_option( 'comment_registration' ) && !is_user_logged_in() ) : ?>
<?php echo $args['must_log_in']; ?>
<?php do_action( 'comment_form_must_log_in_after' ); ?>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo site_url( '/wp-comments-post.php' ); ?>" method="post" id="<?php echo esc_attr( $args['id_form'] ); ?>">
<?php do_action( 'comment_form_top' ); ?>
<?php if ( is_user_logged_in() ) : ?>
<script>
$("#respond").addClass("comment-as-logged-in-user");
</script>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_logged_in', $args['logged_in_as'], $commenter, $user_identity ); ?>
<?php do_action( 'comment_form_logged_in_after', $commenter, $user_identity ); ?>
<?php else : ?>
<?php
do_action( 'comment_form_before_fields' );
foreach ( (array) $args['fields'] as $name => $field ) {
echo apply_filters( "comment_form_field_{$name}", $field ) . "\n";
}
do_action( 'comment_form_after_fields' );
?>
<?php endif; ?>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_field_comment', $args['comment_field'] ); ?>
<?php echo $args['comment_notes_after']; ?>

<input name="submit" type="submit" id="<?php echo esc_attr( $args['id_submit'] ); ?>" value="ارسال دیدگاه" class="send_comment_form_submit">
<?php comment_id_fields( $post_id ); ?>

<?php do_action( 'comment_form', $post_id ); ?>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
</div><!-- #respond -->
<!-- www.20script.ir -->
<?php else : do_action( 'comment_form_comments_closed' ); endif; }?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کدهای function اینه و اروری که میده :

Fatal error: Cannot redeclare title() (previously declared in /home3/mysitee/public_html/wp-content/themes/farsifa-finally/functions.php:16) in /home3/mysitee/public_html/wp-content/themes/testt/functions.php on line 20


<?php
include "metabox.php";
include "widget.php";
require( get_template_directory() . '/admin/functions.php' );
add_theme_support('post-thumbnails');
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name' => 'Widget',
'before_widget' => '<div class="side lside">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<div class="titlerside"><span>',
'after_title' => '</span></div>',
));
function title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);
$title = substr($title,0,$char);
echo $title;
}

function NESTED_thumb_image(){
if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail( 'NESTED_thumb', array('class' => 'test') );
} else {
};
}
if(!function_exists(add_theme_support)){
add_theme_support('menus');
}
function register_my_menus()
{
register_nav_menus(
array(
'top-menu'=>__('منو بالا')
)
);
}
add_action('init','register_my_menus');
function 20script_comment( $comment, $args, $depth ) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
switch ( $comment->comment_type ) :
case 'pingback' :
case 'trackback' :
// Display trackbacks differently than normal comments.
?>

<li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
<p><?php _e( 'Pingback:', '20script' ); ?> <?php comment_author_link(); ?> <?php edit_comment_link( __( '(Edit)', '20script' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?></p>
<?php
break;
default :
// Proceed with normal comments.
global $post;

//Check Whether the comment is a Respond or Not
global $wpdb;
$get_comment_ID = get_comment_ID();
$respond_query = "SELECT * FROM $wpdb->comments
WHERE comment_ID = {$get_comment_ID}";
$rsp = $wpdb->get_results($respond_query);

?>

<div class="comment row<?php foreach ($rsp as $rs) {
if($rs->comment_parent == 0) : echo ""; else : echo " replied"; endif;

} ?>" id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">

<div class="avatar-reply col">
<?php echo get_avatar( $comment, 100 ); ?>
</div>
<div class="comment-body">
<div class="comment-body-top row">
<a class="author" href="<?php comment_author_url(); ?>" rel="nofollow" title="مشاهده وب سایت <?php comment_author(); ?>"><?php comment_author(); ?></a>
<?php if ( '0' == $comment->comment_approved ) : ?>
<p class="comment-awaiting-moderation"><?php _e( 'دیدگاه شما پس از تایید مدیر نمایش داده خواهد شد', '20script' ); ?></p>
<?php endif; ?>
<span class="date"><?php comment_date(__('jS F, Y','kubrick')) ?> </span>
</div>
<p id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-texttt">

<section class="comment-content">
<?php comment_text(); ?>
<?php edit_comment_link( __( 'Edit', '20script' ), '<p class="edit-link">', '</p>' ); ?>
</section><!-- .comment-content -->
<span class="pasokh"><?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'reply_text' => __( 'پاسخ دهید', '20script' ), 'after' => '', 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?> </span>

</p><!-- #comment-## -->
</div>

</div>
<?php
break;
endswitch; // end comment_type check
}

function 20script_comment_form( $args = array(), $post_id = null ) {
global $id;
if ( null === $post_id )
$post_id = $id;
else
$id = $post_id;
$commenter = wp_get_current_commenter();
$user = wp_get_current_user();
$user_identity = $user->exists() ? $user->display_name : '';
$req = get_option( 'require_name_email' );
$aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );
$fields = array(
'author' => '<input class="send-form-input" id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '"' . $aria_req . ' placeholder="نام و نام خانوادگی : ">',
'email' => '<input class="send-form-input" id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '"' . $aria_req . ' placeholder="ایمیل : ">',
'url' => '<input class="send-form-input" id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" placeholder="وب سایت : ">',
);
$defaults = array(
'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields ),
'comment_field' => '<textarea class="comment-texttt" id="comment" name="comment" aria-required="true" placeholder="متن : "></textarea>',
'must_log_in' => '<p class="must-log-in">' . sprintf( __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.' ), wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'logged_in_as' => '<p class="logged-in-as">' . sprintf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>' ), get_edit_user_link(), $user_identity, wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) ) ) . '</p>',
'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes">' . __( 'Your email address will not be published.' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>',
'id_form' => 'commentform',
'id_submit' => 'submit',
'title_reply' => __( 'Leave a Reply' ),
'title_reply_to' => __( 'Leave a Reply to %s' ),
'cancel_reply_link' => __( 'Cancel reply' ),
'label_submit' => __( 'Post Comment' ),
);
$args = wp_parse_args( $args, apply_filters( 'comment_form_defaults', $defaults ) );
if ( comments_open( $post_id ) ) :
do_action( 'comment_form_before' ); ?>
<div id="respond">
<small><?php cancel_comment_reply_link( $args['cancel_reply_link'] ); ?></small>
<div style="position:relative;">
<?php if ( get_option( 'comment_registration' ) && !is_user_logged_in() ) : ?>
<?php echo $args['must_log_in']; ?>
<?php do_action( 'comment_form_must_log_in_after' ); ?>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo site_url( '/wp-comments-post.php' ); ?>" method="post" id="<?php echo esc_attr( $args['id_form'] ); ?>">
<?php do_action( 'comment_form_top' ); ?>
<?php if ( is_user_logged_in() ) : ?>
<script>
$("#respond").addClass("comment-as-logged-in-user");
</script>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_logged_in', $args['logged_in_as'], $commenter, $user_identity ); ?>
<?php do_action( 'comment_form_logged_in_after', $commenter, $user_identity ); ?>
<?php else : ?>
<?php
do_action( 'comment_form_before_fields' );
foreach ( (array) $args['fields'] as $name => $field ) {
echo apply_filters( "comment_form_field_{$name}", $field ) . "\n";
}
do_action( 'comment_form_after_fields' );
?>
<?php endif; ?>
<?php echo apply_filters( 'comment_form_field_comment', $args['comment_field'] ); ?>
<?php echo $args['comment_notes_after']; ?>

<input name="submit" type="submit" id="<?php echo esc_attr( $args['id_submit'] ); ?>" value="ارسال دیدگاه" class="send_comment_form_submit">
<?php comment_id_fields( $post_id ); ?>

<?php do_action( 'comment_form', $post_id ); ?>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
</div><!-- #respond -->
<!-- www.20script.ir -->
<?php else : do_action( 'comment_form_comments_closed' ); endif; }?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته‌هاتون با هم تداخل دارن، احتمالاً شما یه پوسته فرزند ایجاد کردید، درسته؟

اگه پوسته فرزند ایجاد کردید، دیگه نیازی به کپی کل فایل functions.php ندارید. ولی در کل راه حل این مشکل، حذف این قسمت از کد هست:


function title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);
$title = substr($title,0,$char);
echo $title;
}


موفق باشید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته فرزند چی هست؟؟

اون تیکه رو حذف میکنم میره سراغ به قسمت دیگه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

پوسته فرزند یه پوسته هست که زیرمجموعه یه پوسته دیگه هست و تمام اطلاعات و سبکش رو از اون پوسته میگیره.

شما باید توی پوسته testt، فایل functions.phpتون رو حذف کنید.

موفق باشید.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

الان مثل اینکه این مشکل حل شده و مشکل زیر به وجود اومده :|

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری