• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   برگزاری چهارمین همایش Coder Conf و کد تخفیف برای کاربران وردپرس پارسی   20/04/97

   کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضور برنامه نویسان مطرح کشور در بورد تخصصی جاوااسکریپت برگزار خواهد شد، یک گردهمایی متفاوت با طعم Javascript. Coderconf هر سال نسبت به سال‌های گذشته با حضور برنامه‌نویسان پر رنگتر می‌شود. ما سعی کردیم هر ساله به این کنفرانس مفهوم عمیق تری ببخشیم تا از آنچه در سال‌های گذشته عرضه شده به روزتر و مفیدتر واقع شویم. امسال فرصتی خواهد بود تا با نگرشی جدید و بهبود مطالب ارائه شده، عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم تا بجای تکرار مباحث پیشین گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای دانش فنی برنامه‌نویسان ایرانی برداریم. ما در Coderconf ۴ با تمرکز بر روی Javascript نیت کرده‌ایم این فرصت را در اختیار برنامه نویسان قرار دهیم تا با ظرافت و استانداردهای روز دنیا کار خود را پیش ببرند. به نظر ما امسال زمان آن فرا رسیده‌است تا این زبان را به صورت تخصصی و از ابعاد مختلف به چالش بکشیم.   دبیر علمی همایش میلاد حیدری، کدرکانف ۴ را اینگونه توصیف کرده است :اشتراک گذاری دانش بهترین راه رسیدن به جاودانگی اطلاعات است. هر ساله همایش‌های زیادی برگزار میشه که افراد شرکت‌کننده می‌توانند با افراد مجرب شبکه سازی کنند. امسال در کدرکانف سعی کردیم علاوه بر بخش شبکه سازی بین افراد بیشتر روی انتقال دانش و کیفیت ارائه ها تمرکز داشته باشیم . به قصد یک گردهمایی بلند مدت بین برنامه‌نویسان جاوااسکریپت که با هم تبادل دانش و اطلاعات کنند گردهم آییم.
   بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه برنامه‌نویسان جاوااسکریپت ایران امیدوارم در کدرکانف امسال علاوه بر شبکه سازی، از اطلاعاتی که دوستان در این همایش در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. در سایت همایش میتوانید سخنرانان و موضوع پنل همایش کدرکانف رو مشاهده کنید . علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند با کد تخفیف wpparsi اقدام به ثبت نام در این گردهمایی کنند. سایت همایش :‌http://coderconf.org
   بلیط فروشی همایش :‌https://evand.com/events/coderconf4  
jc313

مشکل در افزونه Private Messages For WordPress

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید

من افزونه Private Messages For WordPress نصب کردم

ولی توی قسمت ارسال پیغام خصوصی و قسمت محتواش این ارور رو داره

Fatal error: Call to undefined function wp_editor() in /home/jc313/public_html/wp-content/plugins/private-messages-for-wordpress/inc/send-page.php on line 205

چیکار باید بکنم؟!

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام

1- فایل های افزونه را بر روی سیستم خودتون و هاستی که آپلود کردید چک کنید ببینید همه فایل ها آپلود شدند؟

2- اگر همه فایل ها موجود بودند به فایل های افزونه Private Messages For WordPress دسترسی 775 بدید و امتحان کنید.

ویرایش شده در توسط سعید
3

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ارسال شده در (ویرایش شده)

سلام مشکل حل نشد!

فک کنم میگه خط 205 این کده مشکل داره

<?php

/**

* Send form page

*/

function rwpm_send()

{

global $wpdb, $current_user;

?>

<div class="wrap">

<h2><?php _e( 'Send Private Message', 'pm4wp' ); ?></h2>

<?php

$option = get_option( 'rwpm_option' );

if ( $_REQUEST['page'] == 'rwpm_send' && isset( $_POST['submit'] ) )

{

$error = false;

$status = array();

// check if total pm of current user exceed limit

$role = $current_user->roles[0];

$sender = $current_user->user_login;

$total = $wpdb->get_var( 'SELECT COUNT(*) FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `sender` = "' . $sender . '" OR `recipient` = "' . $sender . '"' );

if ( ( $option[$role] != 0 ) && ( $total >= $option[$role] ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'You have exceeded the limit of mailbox. Please delete some messages before sending another.', 'pm4wp' );

}

// get input fields with no html tags and all are escaped

$subject = strip_tags( $_POST['subject'] );

$content = $_POST['content'] ;

$recipient = $option['type'] == 'autosuggest' ? explode( ',', $_POST['recipient'] ) : $_POST['recipient'];

$recipient = array_map( 'strip_tags', $recipient );

//remove slash automatically in wp

$subject = stripslashes( $subject );

$content = stripslashes( $content );

$recipient = array_map( 'stripslashes', $recipient );

//escape sql

$subject = esc_sql( $subject );

$content = esc_sql( $content );

$recipient = array_map( 'esc_sql', $recipient );

// remove duplicate and empty recipient

$recipient = array_unique( $recipient );

$recipient = array_filter( $recipient );

// check input fields

if ( empty( $recipient ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter username of recipient.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $subject ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter subject of message.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $content ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter content of message.', 'pm4wp' );

}

if ( !$error )

{

$numOK = $numError = 0;

foreach ( $recipient as $rec )

{

// get user_login field

$rec = $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE display_name = '$rec' LIMIT 1" );

$new_message = array(

'id' => NULL,

'subject' => $subject,

'content' => $content,

'sender' => $sender,

'recipient' => $rec,

'date' => current_time( 'mysql' ),

'read' => 0,

'deleted' => 0

);

// insert into database

if ( $wpdb->insert( $wpdb->prefix . 'pm', $new_message, array( '%d', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d' ) ) )

{

$numOK++;

unset( $_REQUEST['recipient'], $_REQUEST['subject'], $_REQUEST['content'] );

// send email to user

if ( $option['email_enable'] )

{

$sender = $wpdb->get_var( "SELECT display_name FROM $wpdb->users WHERE user_login = '$sender' LIMIT 1" );

// replace tags with values

$tags = array( '%BLOG_NAME%', '%BLOG_ADDRESS%', '%SENDER%', '%INBOX_URL%' );

$replacement = array( get_bloginfo( 'name' ), get_bloginfo( 'admin_email' ), $sender, admin_url( 'admin.php?page=rwpm_inbox' ) );

$email_name = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_name'] );

$email_address = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_address'] );

$email_subject = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_subject'] );

$email_body = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_body'] );

// set default email from name and address if missed

if ( empty( $email_name ) )

$email_name = get_bloginfo( 'name' );

if ( empty( $email_address ) )

$email_address = get_bloginfo( 'admin_email' );

$email_subject = strip_tags( $email_subject );

if ( get_magic_quotes_gpc() )

{

$email_subject = stripslashes( $email_subject );

$email_body = stripslashes( $email_body );

}

$email_body = nl2br( $email_body );

$recipient_email = $wpdb->get_var( "SELECT user_email from $wpdb->users WHERE display_name = '$rec'" );

$mailtext = "<html><head><title>$email_subject</title></head><body>$email_body</body></html>";

// set headers to send html email

$headers = "To: $recipient_email\r\n";

$headers .= "From: $email_name <$email_address>\r\n";

$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";

$headers .= 'Content-Type: ' . get_bloginfo( 'html_type' ) . '; charset=' . get_bloginfo( 'charset' ) . "\r\n";

wp_mail( $recipient_email, $email_subject, $mailtext, $headers );

}

}

else

{

$numError++;

}

}

$status[] = sprintf( _n( '%d message sent.', '%d messages sent.', $numOK, 'pm4wp' ), $numOK ) . ' ' . sprintf( _n( '%d error.', '%d errors.', $numError, 'pm4wp' ), $numError );

}

echo '<div id="message" class="updated fade"><p>', implode( '</p><p>', $status ), '</p></div>';

}

?>

<form method="post" action="" id="send-form">

<input type="hidden" name="page" value="rwpm_send" />

<table class="form-table">

<tr>

<th><?php _e( 'Recipient', 'pm4wp' ); ?></th>

<td>

<?php

// if message is not sent (by errors) or in case of replying, all input are saved

$recipient = !empty( $_POST['recipient'] ) ? $_POST['recipient'] : ( !empty( $_GET['recipient'] )

? $_GET['recipient'] : '' );

// strip slashes if needed

$subject = isset( $_REQUEST['subject'] ) ? ( get_magic_quotes_gpc() ? stripcslashes( $_REQUEST['subject'] )

: $_REQUEST['subject'] ) : '';

$subject = urldecode( $subject ); // for some chars like '?' when reply

if ( empty( $_GET['id'] ) )

{

$content = isset( $_REQUEST['content'] ) ? $_REQUEST['content'] : '';

}

else

{

$id = $_GET['id'];

$msg = $wpdb->get_row( 'SELECT * FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `id` = "' . $id . '" LIMIT 1' );

$content = '<p> </p>';

$content .= '<p>---</p>';

$content .= '<p><em>' . __( 'In: ', 'pm4wp' ) . $msg->date . " " . $msg->sender . __( ' Wrote:', 'pm4wp' ) . '</em></p>';

$content .= wpautop( $msg->content );

$content = stripslashes( $content );

}

// Get all users of blog

$users = $wpdb->get_results( "SELECT display_name FROM $wpdb->users ORDER BY display_name ASC" );

if ( $option['type'] == 'autosuggest' )

{ // if auto suggest feature is turned on

?>

<input id="recipient" type="text" name="recipient" class="large-text" />

<?php

}

else

{ // classic way: select recipient from dropdown list

?>

<select name="recipient[]" multiple="multiple" size="5">

<?php

foreach ( $users as $user )

{

$selected = ( $user->display_name == $recipient ) ? ' selected="selected"' : '';

echo "<option value='$user->display_name'$selected>$user->display_name</option>";

}

?>

</select>

<?php

}

?>

</td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Subject', 'pm4wp' ); ?></th>

<td><input type="text" name="subject" value="<?php echo $subject; ?>" class="large-text" /></td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Content', 'pm4wp' ); ?></th>

<th><?php wp_editor( $content, 'rw-text-editor', $settings = array( 'textarea_name' => 'content' ) );?></th>

</tr>

</table>

<p class="submit"><input type="submit" value="Send" class="button-primary" id="submit" name="submit"></p>

</form>

</div>

<?php

}

ویرایش شده در توسط Morteza
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

3.2.1

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

به 3.4.2 آپگرید کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

ممنون حل شد

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری