• اطلاعیه ها

    • Saeed Fard

      حمایت وردپرس پارسی از همایش آینده وب و موبایل   19/04/74

        چهارم و پنجم اسفند ماه 1395، همایش آیندهٔ وب و موبایل ایران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار خواهد شد. این همایش یک رویداد ۲ روزه است که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه‌ها سخن می‌گویند به طوری که این همایش پنجره‌ای به چشم‌انداز آینده‌ٔ وب و موبایل در جهان، و همچنین راهنمایی برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و متخصصان ایرانی است.   فرصت‌هایی که FOWM#  برای شما خلق خواهد کرد: آشنایی با تکنولوژی‌های آینده‌ساز وب و موبایل شرکت در مباحث چالشی درباره وب و موبایل ارتباط و شبکه‌سازی با “قله‌های وب و موبایل” موقعیت‌های کاری، هم‌تیمی‌های جدید دریافت گواهی شرکت در همایش دو روز به‌یادماندنی سرشار از شگفتی   شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن آشنایی با فناوری‌های آینده‌ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث چالشی و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران، می‌توانند موقعیت‌های کاری و هم‌تیمی‌های جدید برای کسب‌وکار خود بیابند. این همایش برای طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت و موبایل، مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانشجویان و علاقه‌مندان دارای نکات آموزشی و جذاب خواهد بود.   مجید علوی‌زاده، دبیر همایش آیندهٔ وب و موبایل که سابقه اجرای چند همایش و سمینار مرتبط را دارد، اعلام کرد: جمعی از بهترین‌ها و پیشروان این دو حوزه در ایران با ارائه‌های تخصصی خود، چشم‌انداز آینده این صنعت‌ها را به شرکت‌کنندگان عرضه خواهند کرد.   در هر یک از روزهای برگزاری همایش، یک پنل تخصصی در مورد یکی از موضوع‌های مهم این حوزه نیز برگزار خواهد شد و دست‌اندرکاران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.   ثبت نام در مهمترین رویداد صنعت وب و موبایل ایران تا پایان بهمن ماه ۹۵ امکان پذیر خواهد بود، برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد و آشنایی با موضوعات و سخنرانان به آدرس http://conf.wsschool.org/fowm مراجعه نمایید.   کاربران وردپرس پارسی می‌توانند با استفاده از کد wp-parsi از مبلغ ۴۰ هزار تومان تخفیف در ثبت نام برخوردار شوند.
jc313

مشکل در افزونه Private Messages For WordPress

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید

من افزونه Private Messages For WordPress نصب کردم

ولی توی قسمت ارسال پیغام خصوصی و قسمت محتواش این ارور رو داره

Fatal error: Call to undefined function wp_editor() in /home/jc313/public_html/wp-content/plugins/private-messages-for-wordpress/inc/send-page.php on line 205

چیکار باید بکنم؟!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

1- فایل های افزونه را بر روی سیستم خودتون و هاستی که آپلود کردید چک کنید ببینید همه فایل ها آپلود شدند؟

2- اگر همه فایل ها موجود بودند به فایل های افزونه Private Messages For WordPress دسترسی 775 بدید و امتحان کنید.

ویرایش شده در توسط سعید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام مشکل حل نشد!

فک کنم میگه خط 205 این کده مشکل داره

<?php

/**

* Send form page

*/

function rwpm_send()

{

global $wpdb, $current_user;

?>

<div class="wrap">

<h2><?php _e( 'Send Private Message', 'pm4wp' ); ?></h2>

<?php

$option = get_option( 'rwpm_option' );

if ( $_REQUEST['page'] == 'rwpm_send' && isset( $_POST['submit'] ) )

{

$error = false;

$status = array();

// check if total pm of current user exceed limit

$role = $current_user->roles[0];

$sender = $current_user->user_login;

$total = $wpdb->get_var( 'SELECT COUNT(*) FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `sender` = "' . $sender . '" OR `recipient` = "' . $sender . '"' );

if ( ( $option[$role] != 0 ) && ( $total >= $option[$role] ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'You have exceeded the limit of mailbox. Please delete some messages before sending another.', 'pm4wp' );

}

// get input fields with no html tags and all are escaped

$subject = strip_tags( $_POST['subject'] );

$content = $_POST['content'] ;

$recipient = $option['type'] == 'autosuggest' ? explode( ',', $_POST['recipient'] ) : $_POST['recipient'];

$recipient = array_map( 'strip_tags', $recipient );

//remove slash automatically in wp

$subject = stripslashes( $subject );

$content = stripslashes( $content );

$recipient = array_map( 'stripslashes', $recipient );

//escape sql

$subject = esc_sql( $subject );

$content = esc_sql( $content );

$recipient = array_map( 'esc_sql', $recipient );

// remove duplicate and empty recipient

$recipient = array_unique( $recipient );

$recipient = array_filter( $recipient );

// check input fields

if ( empty( $recipient ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter username of recipient.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $subject ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter subject of message.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $content ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter content of message.', 'pm4wp' );

}

if ( !$error )

{

$numOK = $numError = 0;

foreach ( $recipient as $rec )

{

// get user_login field

$rec = $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE display_name = '$rec' LIMIT 1" );

$new_message = array(

'id' => NULL,

'subject' => $subject,

'content' => $content,

'sender' => $sender,

'recipient' => $rec,

'date' => current_time( 'mysql' ),

'read' => 0,

'deleted' => 0

);

// insert into database

if ( $wpdb->insert( $wpdb->prefix . 'pm', $new_message, array( '%d', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d' ) ) )

{

$numOK++;

unset( $_REQUEST['recipient'], $_REQUEST['subject'], $_REQUEST['content'] );

// send email to user

if ( $option['email_enable'] )

{

$sender = $wpdb->get_var( "SELECT display_name FROM $wpdb->users WHERE user_login = '$sender' LIMIT 1" );

// replace tags with values

$tags = array( '%BLOG_NAME%', '%BLOG_ADDRESS%', '%SENDER%', '%INBOX_URL%' );

$replacement = array( get_bloginfo( 'name' ), get_bloginfo( 'admin_email' ), $sender, admin_url( 'admin.php?page=rwpm_inbox' ) );

$email_name = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_name'] );

$email_address = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_address'] );

$email_subject = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_subject'] );

$email_body = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_body'] );

// set default email from name and address if missed

if ( empty( $email_name ) )

$email_name = get_bloginfo( 'name' );

if ( empty( $email_address ) )

$email_address = get_bloginfo( 'admin_email' );

$email_subject = strip_tags( $email_subject );

if ( get_magic_quotes_gpc() )

{

$email_subject = stripslashes( $email_subject );

$email_body = stripslashes( $email_body );

}

$email_body = nl2br( $email_body );

$recipient_email = $wpdb->get_var( "SELECT user_email from $wpdb->users WHERE display_name = '$rec'" );

$mailtext = "<html><head><title>$email_subject</title></head><body>$email_body</body></html>";

// set headers to send html email

$headers = "To: $recipient_email\r\n";

$headers .= "From: $email_name <$email_address>\r\n";

$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";

$headers .= 'Content-Type: ' . get_bloginfo( 'html_type' ) . '; charset=' . get_bloginfo( 'charset' ) . "\r\n";

wp_mail( $recipient_email, $email_subject, $mailtext, $headers );

}

}

else

{

$numError++;

}

}

$status[] = sprintf( _n( '%d message sent.', '%d messages sent.', $numOK, 'pm4wp' ), $numOK ) . ' ' . sprintf( _n( '%d error.', '%d errors.', $numError, 'pm4wp' ), $numError );

}

echo '<div id="message" class="updated fade"><p>', implode( '</p><p>', $status ), '</p></div>';

}

?>

<form method="post" action="" id="send-form">

<input type="hidden" name="page" value="rwpm_send" />

<table class="form-table">

<tr>

<th><?php _e( 'Recipient', 'pm4wp' ); ?></th>

<td>

<?php

// if message is not sent (by errors) or in case of replying, all input are saved

$recipient = !empty( $_POST['recipient'] ) ? $_POST['recipient'] : ( !empty( $_GET['recipient'] )

? $_GET['recipient'] : '' );

// strip slashes if needed

$subject = isset( $_REQUEST['subject'] ) ? ( get_magic_quotes_gpc() ? stripcslashes( $_REQUEST['subject'] )

: $_REQUEST['subject'] ) : '';

$subject = urldecode( $subject ); // for some chars like '?' when reply

if ( empty( $_GET['id'] ) )

{

$content = isset( $_REQUEST['content'] ) ? $_REQUEST['content'] : '';

}

else

{

$id = $_GET['id'];

$msg = $wpdb->get_row( 'SELECT * FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `id` = "' . $id . '" LIMIT 1' );

$content = '<p> </p>';

$content .= '<p>---</p>';

$content .= '<p><em>' . __( 'In: ', 'pm4wp' ) . $msg->date . " " . $msg->sender . __( ' Wrote:', 'pm4wp' ) . '</em></p>';

$content .= wpautop( $msg->content );

$content = stripslashes( $content );

}

// Get all users of blog

$users = $wpdb->get_results( "SELECT display_name FROM $wpdb->users ORDER BY display_name ASC" );

if ( $option['type'] == 'autosuggest' )

{ // if auto suggest feature is turned on

?>

<input id="recipient" type="text" name="recipient" class="large-text" />

<?php

}

else

{ // classic way: select recipient from dropdown list

?>

<select name="recipient[]" multiple="multiple" size="5">

<?php

foreach ( $users as $user )

{

$selected = ( $user->display_name == $recipient ) ? ' selected="selected"' : '';

echo "<option value='$user->display_name'$selected>$user->display_name</option>";

}

?>

</select>

<?php

}

?>

</td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Subject', 'pm4wp' ); ?></th>

<td><input type="text" name="subject" value="<?php echo $subject; ?>" class="large-text" /></td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Content', 'pm4wp' ); ?></th>

<th><?php wp_editor( $content, 'rw-text-editor', $settings = array( 'textarea_name' => 'content' ) );?></th>

</tr>

</table>

<p class="submit"><input type="submit" value="Send" class="button-primary" id="submit" name="submit"></p>

</form>

</div>

<?php

}

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

3.2.1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به 3.4.2 آپگرید کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون حل شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری