• اطلاعیه ها

  • Saeed Fard

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس   13/12/95

   آگهی استخدام برنامه نویس و پشتیبان وردپرس
    
   2 نفر پشتیبان سایت وردپرسی
   ⁃ آشنا به برنامه نویسی قالب و پلاگین وردپرس 
   ⁃ توانایی راه اندازی سایت، قالب و افزونه های وردپرسی 
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP در حد متوسط 
   ⁃ اطلاعات عمومی وب بالا 
   ⁃ توانایی پاسخگویی نوشتاری به سوالات انگلیسی با گرامر ساده 
   ⁃ آشنایی با HTML/CSS/jQuery 
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۲ نفر برنامه نویس قالب وردپرس
   ⁃ تسلط به HTML/CSS/jQuery و Bootstrap
   ⁃ توانایی تبدیل HTML به قالب وردپرس
   ⁃ توانایی برنامه نویسی PHP و پلاگین نویسی وردپرس در حد متوسط
   ⁃ آشنایی به اصول سئو 
   ⁃ آشنایی با Git/subversion مزیت محسوب می‌شود.
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا ——— ۱ نفر طراح UI/UX
   ⁃ طراحی خلاقه وب سایت
   ⁃ طراحی با جدیدترین استایل‌های طراحی سایت
   ⁃ مسلط به تایپوگرافی انگلیسی و طراحی وب سایت انگلیسی
   ⁃ انتقاد پذیری و قبول بازخوردهای تیم و مشارکت با دیگر اعضاء تیم برای سرعت بخشیدن به فرایند انجام پروژه
   ⁃ آشنایی و درک HTML/CSS/jQuery
   ⁃ دارای روحیه کار تیمی، خلاق، مسئولیت‌پذیر و پشتکار بالا
   ⁃ امکان همکاری به صورت پروژه‌ای و دورکاری در این موقعیت شغلی فراهم است ——— مزایای کار در مجموعه گرودیا
   ⁃ تجربه ناب کار در سطح یک جهانی
   ⁃ محیط کار بسیار دوستانه و آرام
   ⁃ پرداخت های مناسب و سر وقت
   ⁃ کلاس های آموزشی داخلی به جهت بالا بردن دانایی و توانایی همه اعضا   از علاقه‌مندان و نیازمندان تقاضا می‌شود لطفا رزومه کاری خود را با قید موقعیت شغلی به ایمیل info@grodea.co ارسال نمایید.
  • Morteza

   سال 1396 خورشیدی مبارک   29/12/95

   سال 1396 خورشیدی مبارک
jc313

مشکل در افزونه Private Messages For WordPress

7 پست در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید

من افزونه Private Messages For WordPress نصب کردم

ولی توی قسمت ارسال پیغام خصوصی و قسمت محتواش این ارور رو داره

Fatal error: Call to undefined function wp_editor() in /home/jc313/public_html/wp-content/plugins/private-messages-for-wordpress/inc/send-page.php on line 205

چیکار باید بکنم؟!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

1- فایل های افزونه را بر روی سیستم خودتون و هاستی که آپلود کردید چک کنید ببینید همه فایل ها آپلود شدند؟

2- اگر همه فایل ها موجود بودند به فایل های افزونه Private Messages For WordPress دسترسی 775 بدید و امتحان کنید.

ویرایش شده در توسط سعید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام مشکل حل نشد!

فک کنم میگه خط 205 این کده مشکل داره

<?php

/**

* Send form page

*/

function rwpm_send()

{

global $wpdb, $current_user;

?>

<div class="wrap">

<h2><?php _e( 'Send Private Message', 'pm4wp' ); ?></h2>

<?php

$option = get_option( 'rwpm_option' );

if ( $_REQUEST['page'] == 'rwpm_send' && isset( $_POST['submit'] ) )

{

$error = false;

$status = array();

// check if total pm of current user exceed limit

$role = $current_user->roles[0];

$sender = $current_user->user_login;

$total = $wpdb->get_var( 'SELECT COUNT(*) FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `sender` = "' . $sender . '" OR `recipient` = "' . $sender . '"' );

if ( ( $option[$role] != 0 ) && ( $total >= $option[$role] ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'You have exceeded the limit of mailbox. Please delete some messages before sending another.', 'pm4wp' );

}

// get input fields with no html tags and all are escaped

$subject = strip_tags( $_POST['subject'] );

$content = $_POST['content'] ;

$recipient = $option['type'] == 'autosuggest' ? explode( ',', $_POST['recipient'] ) : $_POST['recipient'];

$recipient = array_map( 'strip_tags', $recipient );

//remove slash automatically in wp

$subject = stripslashes( $subject );

$content = stripslashes( $content );

$recipient = array_map( 'stripslashes', $recipient );

//escape sql

$subject = esc_sql( $subject );

$content = esc_sql( $content );

$recipient = array_map( 'esc_sql', $recipient );

// remove duplicate and empty recipient

$recipient = array_unique( $recipient );

$recipient = array_filter( $recipient );

// check input fields

if ( empty( $recipient ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter username of recipient.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $subject ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter subject of message.', 'pm4wp' );

}

if ( empty( $content ) )

{

$error = true;

$status[] = __( 'Please enter content of message.', 'pm4wp' );

}

if ( !$error )

{

$numOK = $numError = 0;

foreach ( $recipient as $rec )

{

// get user_login field

$rec = $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE display_name = '$rec' LIMIT 1" );

$new_message = array(

'id' => NULL,

'subject' => $subject,

'content' => $content,

'sender' => $sender,

'recipient' => $rec,

'date' => current_time( 'mysql' ),

'read' => 0,

'deleted' => 0

);

// insert into database

if ( $wpdb->insert( $wpdb->prefix . 'pm', $new_message, array( '%d', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d' ) ) )

{

$numOK++;

unset( $_REQUEST['recipient'], $_REQUEST['subject'], $_REQUEST['content'] );

// send email to user

if ( $option['email_enable'] )

{

$sender = $wpdb->get_var( "SELECT display_name FROM $wpdb->users WHERE user_login = '$sender' LIMIT 1" );

// replace tags with values

$tags = array( '%BLOG_NAME%', '%BLOG_ADDRESS%', '%SENDER%', '%INBOX_URL%' );

$replacement = array( get_bloginfo( 'name' ), get_bloginfo( 'admin_email' ), $sender, admin_url( 'admin.php?page=rwpm_inbox' ) );

$email_name = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_name'] );

$email_address = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_address'] );

$email_subject = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_subject'] );

$email_body = str_replace( $tags, $replacement, $option['email_body'] );

// set default email from name and address if missed

if ( empty( $email_name ) )

$email_name = get_bloginfo( 'name' );

if ( empty( $email_address ) )

$email_address = get_bloginfo( 'admin_email' );

$email_subject = strip_tags( $email_subject );

if ( get_magic_quotes_gpc() )

{

$email_subject = stripslashes( $email_subject );

$email_body = stripslashes( $email_body );

}

$email_body = nl2br( $email_body );

$recipient_email = $wpdb->get_var( "SELECT user_email from $wpdb->users WHERE display_name = '$rec'" );

$mailtext = "<html><head><title>$email_subject</title></head><body>$email_body</body></html>";

// set headers to send html email

$headers = "To: $recipient_email\r\n";

$headers .= "From: $email_name <$email_address>\r\n";

$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";

$headers .= 'Content-Type: ' . get_bloginfo( 'html_type' ) . '; charset=' . get_bloginfo( 'charset' ) . "\r\n";

wp_mail( $recipient_email, $email_subject, $mailtext, $headers );

}

}

else

{

$numError++;

}

}

$status[] = sprintf( _n( '%d message sent.', '%d messages sent.', $numOK, 'pm4wp' ), $numOK ) . ' ' . sprintf( _n( '%d error.', '%d errors.', $numError, 'pm4wp' ), $numError );

}

echo '<div id="message" class="updated fade"><p>', implode( '</p><p>', $status ), '</p></div>';

}

?>

<form method="post" action="" id="send-form">

<input type="hidden" name="page" value="rwpm_send" />

<table class="form-table">

<tr>

<th><?php _e( 'Recipient', 'pm4wp' ); ?></th>

<td>

<?php

// if message is not sent (by errors) or in case of replying, all input are saved

$recipient = !empty( $_POST['recipient'] ) ? $_POST['recipient'] : ( !empty( $_GET['recipient'] )

? $_GET['recipient'] : '' );

// strip slashes if needed

$subject = isset( $_REQUEST['subject'] ) ? ( get_magic_quotes_gpc() ? stripcslashes( $_REQUEST['subject'] )

: $_REQUEST['subject'] ) : '';

$subject = urldecode( $subject ); // for some chars like '?' when reply

if ( empty( $_GET['id'] ) )

{

$content = isset( $_REQUEST['content'] ) ? $_REQUEST['content'] : '';

}

else

{

$id = $_GET['id'];

$msg = $wpdb->get_row( 'SELECT * FROM ' . $wpdb->prefix . 'pm WHERE `id` = "' . $id . '" LIMIT 1' );

$content = '<p> </p>';

$content .= '<p>---</p>';

$content .= '<p><em>' . __( 'In: ', 'pm4wp' ) . $msg->date . " " . $msg->sender . __( ' Wrote:', 'pm4wp' ) . '</em></p>';

$content .= wpautop( $msg->content );

$content = stripslashes( $content );

}

// Get all users of blog

$users = $wpdb->get_results( "SELECT display_name FROM $wpdb->users ORDER BY display_name ASC" );

if ( $option['type'] == 'autosuggest' )

{ // if auto suggest feature is turned on

?>

<input id="recipient" type="text" name="recipient" class="large-text" />

<?php

}

else

{ // classic way: select recipient from dropdown list

?>

<select name="recipient[]" multiple="multiple" size="5">

<?php

foreach ( $users as $user )

{

$selected = ( $user->display_name == $recipient ) ? ' selected="selected"' : '';

echo "<option value='$user->display_name'$selected>$user->display_name</option>";

}

?>

</select>

<?php

}

?>

</td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Subject', 'pm4wp' ); ?></th>

<td><input type="text" name="subject" value="<?php echo $subject; ?>" class="large-text" /></td>

</tr>

<tr>

<th><?php _e( 'Content', 'pm4wp' ); ?></th>

<th><?php wp_editor( $content, 'rw-text-editor', $settings = array( 'textarea_name' => 'content' ) );?></th>

</tr>

</table>

<p class="submit"><input type="submit" value="Send" class="button-primary" id="submit" name="submit"></p>

</form>

</div>

<?php

}

ویرایش شده در توسط Morteza

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از کدام نگارش وردپرس استفاده میکنید؟

3.2.1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به 3.4.2 آپگرید کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون حل شد

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری